Maximum CPC na bid: Kahulugan

Isang bid na itatakda mo para tukuyin ang pinakamalaking halagang handa mong bayaran para sa isang pag-click sa iyong ad.

Max CPC bid
  • Kung may mag-click sa iyong ad, hindi ka gagastos ng mas malaki para sa pag-click na iyon kaysa sa maximum na cost-per-click na bid (o "max. CPC") na itatakda mo. Halimbawa, kung magtatakda ka ng Php50 na max. CPC na bid, hindi ka magbabayad ng mahigit sa Php50 para sa bawat pag-click sa iyong ad. Ang aktwal na halagang binabayaran mo ay tinatawag na aktwal na CPC at ipinapakita ito sa column na "Avg. CPC" ng iyong account.
  • Ang mas mataas na bid ay karaniwang tumutulong sa iyong ad na lumabas sa mas mataas na posisyon ng ad sa page.
  • Pipili ka sa pagitan ng manual na pag-bid (pipiliin mo ang mga halaga ng iyong bid) at awtomatikong pag-bid (magtatakda ka ng target na average na pang-araw-araw na badyet at awtomatikong isasaayos ng system ng Google Ads ang mga max. CPC na bid mo para sa iyo, na may layuning maibigay sa iyo ang pinakamaraming posibleng pag-click na pasok sa badyet mo). Sa manual na pag-bid, magtatakda ka ng isang maximum CPC na bid para sa buong ad group, pero puwede ka ring magtakda ng iba't ibang bid para sa mga indibidwal na keyword.

Kapag lumampas sa iyong Max. CPC:

Kung gagamitin mo ang mga sumusunod na feature, puwedeng mas mataas ang iyong aktwal na bid kaysa sa Max. CPC na bid na itinakda mo:

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu