Tạo thông số tùy chỉnh cho theo dõi nâng cao

Thông số tùy chỉnh là một loại thông số URL nâng cao mà bạn có thể thêm vào URL trang đích của quảng cáo. Không giống như thông số ValueTrack, bạn có thể chọn các giá trị mà thông số tùy chỉnh ghi lại sau khi có người nhấp vào quảng cáo.

Bài viết này giải thích các bước bạn cần thực hiện để thiết lập thông số tùy chỉnh ở các cấp khác nhau của tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ về tính năng theo dõi trong Google Ads hoặc các thông số ValueTrack, hãy xem bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi trong Google AdsSử dụng thông số ValueTrack trong mẫu theo dõitrước khi bắt đầu. 

Hướng dẫn thiết lập thông số tùy chỉnh

Bước 1: Chọn một cấp

Bạn có thể tạo tối đa 8 thông số tùy chỉnh ở bất kỳ cấp nào của tài khoản, ngoại trừ cấp tài khoản. Nếu các thông số tùy chỉnh của bạn có cùng tên, thì Google Ads sẽ sử dụng thông số tùy chỉnh cụ thể nhất mà bạn tạo. Điều này có nghĩa là nếu bạn tạo thông số tùy chỉnh cho một nhóm quảng cáo (ví dụ: {_color}=red) và một thông số tùy chỉnh cho một quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó (ví dụ: {_color}=blue), Google Ads sẽ sử dụng thông số tùy chỉnh cấp quảng cáo ({_color}=blue).

Bước 2: Xác định thông số tùy chỉnh

Thông số tùy chỉnh bao gồm hai phần:

 • Tên: Tối đa 16 ký tự chữ và số
 • Giá trị: Tối đa 250 ký tự; có thể chứa bất kỳ ký tự nào (bao gồm cả |, _ / ^ (!), cũng như thông số ValueTrack

Cả tên và giá trị đều có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn. Ví dụ: nếu có mã nhận dạng đặc biệt cho mỗi từ khóa của mình thì bạn có thể tạo thông số tùy chỉnh có dạng như sau: {_mykwid}=1234.

Bước 3: Thêm thông số tùy chỉnh vào trường “Thông số tùy chỉnh”

Tạo hoặc chỉnh sửa thông số tùy chỉnh ở cấp chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Trong "Cài đặt bổ sung", hãy chọn Tùy chọn URL chiến dịch.
 6. Bên cạnh "Thông số tùy chỉnh", hãy nhập tên và giá trị cho thông số tùy chỉnh của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.

Để chỉnh sửa thông số tùy chỉnh của bạn, hãy thực hiện theo các bước từ 1 đến 6 ở trên, thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu.

Tạo hoặc chỉnh sửa hàng loạt thông số tùy chỉnh ở cấp quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích.
 3. Chọn hộp bên cạnh tất cả các quảng cáo mà bạn muốn thêm thông số tùy chỉnh vào.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh phía trên bảng, rồi chọn Thay đổi thông số tùy chỉnh từ menu thả xuống.
 5. Bên cạnh "Thêm thông số", hãy nhập tên và giá trị cho thông số tùy chỉnh của bạn.
 6. Nhấp vào Thêm.
 7. Nhấp vào Áp dụng.

Để chỉnh sửa các thông số tùy chỉnh của bạn, hãy thực hiện theo các bước 1-5 ở trên. Thực hiện thay đổi của bạn và nhấp vào Áp dụng.

Chỉnh sửa thông số tùy chỉnh ở cấp quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích.
 3. Di chuột qua quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào biểu tượng bút chì .
 4. Nhấp vào mũi tên ở bên phải góc trên cùng để mở rộng bảng chỉnh sửa.
 5. Trong mục “Tùy chọn URL quảng cáo”, hãy nhập tên và giá trị của các thông số tùy chỉnh.
 6. Nhấp vào Lưu quảng cáo mới. Thao tác này sẽ gửi quảng cáo mới để xem xét và xóa quảng cáo cũ của bạn.

Tạo thông số tùy chỉnh ở cấp nhóm quảng cáo hoặc từ khóa.

Đầu tiên, hãy thêm cột “Thông số tùy chỉnh” vào bảng nhóm quảng cáo hoặc từ khóa của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Từ khóa hoặc Nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads và chọn Sửa đổi cột.
 4. Nhấp vào Thuộc tính.
 5. Chọn Thông số tùy chỉnh
 6. Nhấp vào Áp dụng.


Bây giờ, hãy thêm thông số tùy chỉnh của bạn:

 1. Di chuột lên bất kỳ mục nào trong cột "Thông số tùy chỉnh" và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa khi biểu tượng này xuất hiện.
 2. Nhập tên và giá trị của các thông số tùy chỉnh của bạn.
 3. Nhấp vào Lưu.


Để chỉnh sửa thông số tùy chỉnh của bạn, hãy thực hiện theo các bước 1-2 trong mục thứ hai, thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu.

Tạo hoặc chỉnh sửa thông số tùy chỉnh ở cấp liên kết trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang, rồi nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Add button (plus button FAB).png và chọn Tiện ích liên kết trang web.
 4. Từ menu thả xuống "Thêm vào", hãy chọn cấp mà bạn muốn thêm đường dẫn liên kết trang web.
 5. Để sử dụng liên kết trang web hiện có, hãy nhấp vào Sử dụng liên kết trang web hiện có và chọn liên kết trang web bạn muốn thêm.
 6. Để tạo liên kết trang web mới, hãy nhấp vào Tạo mới.
 7. Điền văn bản liên kết trang web và URL.
 8. Nhập văn bản bổ sung về liên kết của bạn trong các trường Mô tả (không bắt buộc, nhưng bạn thực sự nên thêm văn bản này).Khi bạn điền vào cả hai dòng mô tả thì liên kết trang web của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị với những chi tiết này.
 9. Trong "Tùy ​​chọn URL liên kết trang web", hãy thêm thông số tùy chỉnh của bạn.
 10. Chọn nếu bạn muốn sử dụng một URL khác cho thiết bị di động.
 11. Nhấp vào Lưu.

Để chỉnh sửa các thông số tùy chỉnh, hãy thực hiện theo các bước 1-2 ở trên. Sau đó:

 1. Nhấp vào "Loại tiện ích" trong thanh màu xanh phía trên bảng. Chọn Tiện ích liên kết trang web từ menu thả xuống, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 2. Di chuột lên đường dẫn liên kết trang web cụ thể mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào biểu tượng bút chì khi biểu tượng này xuất hiện.
 3. Nhấp vào mũi tên ở bên phải góc trên cùng để mở rộng bảng chỉnh sửa.
 4. Trong mục “Tùy chọn URL liên kết trang web”, hãy nhập tên và giá trị của các thông số tùy chỉnh.
  1. Xin lưu ý rằng mọi nội dung thay đổi bạn thực hiện cũng sẽ áp dụng cho mọi nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản dùng chung đường dẫn liên kết trang web này.
 5. Sau khi bạn đã chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào Lưu.

Bước 4: Thêm thông số tùy chỉnh vào trường “Mẫu theo dõi”

Cuối cùng, hãy đặt tên cho thông số tùy chỉnh của bạn trong mẫu theo dõi, cùng với các thông số ValueTrack cần thiết (ví dụ: {lpurl}?color={_color}). Sau khi quảng cáo được nhấp vào, Google Ads sẽ thay thế tên đó bằng giá trị mà bạn đã xác định trong thông số tùy chỉnh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false