Vytvorenie vlastných parametrov pre rozšírené sledovanie

Vlastné parametre sú pokročilým typom parametrov webovej adresy, ktoré môžete pridať do adries vstupnej stránky svojej reklamy. Na rozdiel od parametrov ValueTrack si môžete vybrať, ktoré hodnoty vaše vlastné parametre pri kliknutí na reklamu zaznamenávajú.

V tomto článku nájdete postup, ktorý budete musieť dodržať na nastavenie vlastných parametrov na rôznych úrovniach účtu.

Skôr než začnete

Ak neviete, ako funguje sledovanie v službe Google Ads alebo čo sú to parametre ValueTrack, odporúčame vám najskôr si prečítať články Sledovanie v službe Google AdsPoužívanie parametrov ValueTrack v šablóne sledovania

Pokyny na nastavenie vlastných parametrov

1. krok: výber úrovne

Na každej úrovni svojho účtu (s výnimkou úrovne účtu) môžete vytvoriť až osem vlastných parametrov. Ak vaše vlastné parametre používajú rovnaký názov, Google Ads použije najkonkrétnejší vlastný parameter, ktorý vytvoríte. To znamená, že ak vytvoríte vlastný parameter pre reklamnú skupinu (napr. {_color}=red) a vlastný parameter pre jednu z reklám v tejto reklamnej skupine (napr. {_color}=blue), Google Ads použije vlastný parameter na úrovni reklamy ({_color}=blue).

2. krok: definovanie vlastných parametrov

Vlastné parametre pozostávajú z dvoch častí:

 • Názov: najviac 16 alfanumerických znakov.
 • Hodnota: najviac 250 znakov. Môže obsahovať ľubovoľné znaky (vrátane | ; _ / ^ ( !) a tiež parametre ValueTrack.

Názov aj hodnota môžu byť ľubovoľné. Ak máte napríklad špeciálny identifikátor pre každé kľúčové slovo, môžete vytvoriť vlastný parameter, ktorý bude vyzerať takto: {_mykwid}=1234.

3. krok: pridanie vlastného parametra do poľa Vlastný parameter

Vytvorenie alebo úprava vlastných parametrov na úrovni kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Nastavenia.
 4. Kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť.
 5. V časti Ďalšie nastavenia vyberte položku Možnosti webovej adresy kampane.
 6. Vedľa možnosti Vlastný parameter zadajte názvy a hodnoty vlastných parametrov.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete vlastné parametre upraviť, vykonajte kroky jedna až šesť uvedené vyššie. Následne vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Hromadné vytvorenie alebo úprava vlastných parametrov na úrovni reklamy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Začiarknite políčka vedľa všetkých reklám, do ktorých chcete pridať vlastné parametre.
 4. Na modrom paneli nad tabuľkou kliknite na možnosť Upraviť a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Zmeniť vlastné parametre.
 5. Vedľa možnosti Pridať parametre zadajte názvy a hodnoty vlastných parametrov.
 6. Kliknite na položku Pridať.
 7. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Ak chcete vlastné parametre upraviť, vykonajte kroky jedna až päť uvedené vyššie. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Použiť.

Úprava vlastných parametrov na úrovni reklamy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na ikonu ceruzky .
 4. Kliknite na šípku v pravom hornom rohu, čím rozbalíte panel úprav.
 5. V sekcii Možnosti webovej adresy reklamy zadajte názvy a hodnoty vlastných parametrov.
 6. Kliknite na Uložiť novú reklamu. Uložením sa táto nová reklama odošle na kontrolu a stará reklama sa odstráni.

Vytvorenie alebo úprava vlastných parametrov na úrovni reklamnej skupiny alebo kľúčového slova

Najskôr pridajte do tabuľky reklamných skupín alebo kľúčových slov stĺpec Vlastné parametre:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na Kľúčové slová alebo Reklamné skupiny.
 3. Kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce a vyberte Upraviť stĺpce.
 4. Kliknite na Atribúty.
 5. Vyberte možnosť Vlastný parameter
 6. Kliknite na tlačidlo Použiť.


Teraz pridajte vlastný parameter:

 1. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľný vstup v stĺpci Vlastný parameter, a keď sa zobrazí ikona ceruzky Upraviť, kliknite na ňu.
 2. Zadajte názvy a hodnoty vlastných parametrov.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.


Ak chcete upraviť vlastné parametre, vykonajte kroky jedna a dva v druhej sekcii. Následne vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie alebo úprava vlastných parametrov na úrovni odkazu na podstránku

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom na Rozšírenia v hornej časti stránky.
 3. Kliknite na tlačidlo plus Add button (plus button FAB).png a vyberte Rozšírenia o odkazy na podstránky.
 4. Z rozbaľovacej ponuky Pridať do vyberte úroveň, na ktorej chcete pridať odkaz na podstránku.
 5. Ak chcete použiť existujúci odkaz na podstránku, kliknite na možnosť Použiť existujúce a vyberte odkazy na podstránky, ktoré chcete pridať.
 6. Ak chcete vytvoriť nový odkaz na podstránku, kliknite na možnosť Vytvoriť nový.
 7. Vyplňte text a webovú adresu odkazu na podstránku.
 8. Do polí popisu zadajte ďalší text o svojom odkaze (nepovinné, no dôrazne odporúčané).Po vyplnení oboch riadkov popisu bude váš odkaz na podstránku vhodný na zobrazenie spolu s týmito podrobnosťami.
 9. V sekcii Možnosti webovej adresy odkazu na podstránku pridajte vlastné parametre.
 10. Vyberte, či chcete používať odlišnú webovú adresu pre mobilné zariadenia.
 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete vlastné parametre upraviť, vykonajte kroky jedna až dva uvedené vyššie. Potom:

 1. Kliknite na možnosť Typ rozšírenia na modrom paneli nad tabuľkou. Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Rozšírenie o odkazy na podstránky a potom kliknite na možnosť Použiť.
 2. Umiestnite kurzor myši na odkaz na podstránku, ktorý chcete upraviť, a keď sa zobrazí ikona ceruzky , kliknite na ňu.
 3. Kliknite na šípku v pravom hornom rohu, čím rozbalíte panel úprav.
 4. V sekcii Možnosti webovej adresy odkazu na podstránku zadajte názvy a hodnoty vlastných parametrov.
  1. Nezabúdajte, že každá vykonaná zmena bude mať vplyv na všetky reklamné skupiny, kampane alebo účty, ktoré tento odkaz na podstránku zdieľajú.
 5. Po dokončení úprav kliknite na Uložiť.

4. krok: pridanie vlastného parametra do poľa Šablóna sledovania

Nakoniec vložte názov vlastného parametra do šablóny sledovania spolu s potrebnými parametrami ValueTrack (napr. {lpurl}?color={_color}). Google Ads po kliknutí na vašu reklamu nahradí názov vo vašom vlastnom parametri vami definovanou hodnotou.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory