Tworzenie parametrów niestandardowych do śledzenia zaawansowanego

Parametry niestandardowe to zaawansowany typ parametrów adresu URL, które można dodawać do adresów URL stron docelowych. W odróżnieniu od parametrów ValueTrack w przypadku parametrów niestandardowych możesz określać wartości, które będą rejestrowane, gdy użytkownik kliknie reklamę.

W tym artykule opisujemy, jak skonfigurować parametry niestandardowe na różnych poziomach konta.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie wiesz, jak działa śledzenie w Google Ads, lub nie znasz jeszcze parametrów ValueTrack, zacznij od zapoznania się z artykułami Śledzenie w Google Ads oraz Używanie parametrów ValueTrack w szablonie śledzenia

Instrukcje konfigurowania parametrów niestandardowych

Krok 1. Wybór poziomu

Na dowolnym poziomie konta, oprócz poziomu samego konta, można utworzyć do ośmiu parametrów niestandardowych. Jeśli parametry niestandardowe mają tę samą nazwę, Google Ads będzie używać parametru o możliwie najwęższym zakresie. Oznacza to, że jeśli utworzysz parametr niestandardowy dla grupy reklam (np. {_color}=red) oraz parametr niestandardowy dla jednej z reklam w tej grupie (np. {_color}=blue), Google Ads użyje wartości z parametru niestandardowego na poziomie reklamy ({_color}=blue).

Krok 2. Zdefiniowanie parametrów niestandardowych

Parametry niestandardowe składają się z dwóch części:

 • Nazwa: maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych
 • Wartość: do 250 znaków; może zawierać dowolne znaki (w tym | ; _ / ^ ( !), a także parametry ValueTrack

Możesz wybrać dowolną nazwę i wartość. Jeśli np. masz specjalne identyfikatory dla każdego słowa kluczowego, możesz utworzyć parametr niestandardowy, który będzie wyglądać tak: {_mykwid}=1234.

Krok 3. Dodawanie parametru niestandardowego w polu „Parametr niestandardowy”

Tworzenie lub edytowanie parametrów niestandardowych na poziomie kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kampanię, którą chcesz edytować.
 5. W „Dodatkowych ustawieniach” wybierz Opcje adresu URL kampanii.
 6. Obok pozycji „Parametr niestandardowy” wpisz nazwę i wartość parametru niestandardowego.
 7. Kliknij Zapisz.

Aby edytować parametry niestandardowe, wykonaj opisane powyżej kroki 1–6, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Zbiorcze tworzenie lub edytowanie parametrów niestandardowych na poziomie reklamy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 3. Zaznacz pola obok reklam, do których chcesz dodać parametry niestandardowe.
 4. Na niebieskim pasku nad tabelą kliknij Edytuj, a następnie w menu wybierz Zmień parametry niestandardowe.
 5. Obok pozycji „Dodaj parametry” wpisz nazwy i wartości parametrów niestandardowych.
 6. Kliknij Dodaj.
 7. Kliknij Zastosuj.

Aby edytować parametry niestandardowe, wykonaj opisane powyżej kroki 1–5, wprowadź zmiany i kliknij Zastosuj.

Edytowanie parametrów niestandardowych na poziomie reklamy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 3. Najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować, i kliknij ikonę ołówka .
 4. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu, by rozwinąć panel edycji.
 5. W sekcji „Opcje adresu URL reklamy” wpisz nazwy i wartości parametrów niestandardowych.
 6. Kliknij Zapisz nową reklamę. Spowoduje to przesłanie nowej reklamy do sprawdzenia i usunięcie starej reklamy.

Tworzenie lub edytowanie parametrów niestandardowych na poziomie grupy reklam lub słowa kluczowego

Najpierw dodaj kolumnę „Parametry niestandardowe” do tabeli grup reklam lub słów kluczowych:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Słowa kluczowe lub Grupy reklam.
 3. Kliknij kolejno ikonę kolumn Kolumny i Modyfikuj kolumny.
 4. Kliknij Atrybuty.
 5. Wybierz opcję Parametr niestandardowy
 6. Kliknij Zastosuj.


Następnie dodaj parametr niestandardowy:

 1. Najedź kursorem na dowolną pozycję w kolumnie „Parametr niestandardowy” i kliknij ikonę ołówka Edytuj, która się pojawi.
 2. Wpisz nazwę i wartość parametru niestandardowego.
 3. Kliknij Zapisz.


Aby edytować parametry niestandardowe, wykonaj kroki 1–2 opisane w sekcji drugiej, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Tworzenie lub edytowanie parametrów niestandardowych na poziomie linku do podstrony

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia na górze strony.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Add button (plus button FAB).pngRozszerzenia linków do podstron.
 4. W menu „Dodaj do” wybierz poziom, na którym chcesz dodać link do podstrony.
 5. Aby użyć istniejącego już linku do podstrony, kliknij Użyj istniejącego i wybierz linki do podstron, które chcesz dodać.
 6. Aby utworzyć nowy link do podstrony, kliknij Utwórz nowy.
 7. Wpisz tekst i adres URL linku do podstrony.
 8. W miejscu na opis podaj opis linku (są to pola opcjonalne, ale warto je wypełnić). Po wypełnieniu obu wierszy opisu link do podstrony może się wyświetlać z tymi informacjami szczegółowymi.
 9. W sekcji „Opcje linków do podstron” dodaj parametry niestandardowe.
 10. Określ, czy chcesz używać innego adresu URL w przypadku urządzeń mobilnych.
 11. Kliknij Zapisz.

Aby edytować parametry niestandardowe, wykonaj opisane powyżej kroki 1–2, a następnie:

 1. Kliknij „Typ rozszerzenia” na niebieskim pasku nad tabelą. W menu wybierz Rozszerzenie linków do podstron i kliknij Zastosuj.
 2. Najedź kursorem na link do podstrony, który chcesz edytować, i kliknij wyświetloną ikonę ołówka .
 3. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu, by rozwinąć panel edycji.
 4. W sekcji „Opcje linków do podstron” wpisz nazwę i wartość parametru niestandardowego.
  1. Pamiętaj, że wprowadzone zmiany zostaną zastosowane we wszystkich grupach reklam, kampaniach i na wszystkich kontach, które korzystają z tego linku do podstrony.
 5. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Krok 4. Dodawanie parametru niestandardowego w polu „Szablon śledzenia”

Na koniec umieść w szablonie śledzenia nazwę parametru niestandardowego wraz z wymaganymi parametrami ValueTrack (np. {lpurl}?color={_color}). Gdy ktoś kliknie Twoją reklamę, Google Ads zastąpi nazwę wartością określoną w parametrze niestandardowym.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false