Δημιουργία προσαρμοσμένων παραμέτρων για σύνθετη παρακολούθηση

Οι προσαρμοσμένες παράμετροι είναι ένας σύνθετος τύπος παραμέτρων URL, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε στα URL σελίδας προορισμού της διαφήμισής σας. Σε αντίθεση με τις παραμέτρους ValueTrack, μπορείτε να επιλέξετε τις τιμές που θα καταγράφουν οι προσαρμοσμένες παράμετροι, μόλις κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βήματα στα οποία πρέπει να προβείτε, για να ρυθμίσετε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους σε διαφορετικά επίπεδα του λογαριασμού σας.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την παρακολούθηση στο Google Ads ή με τις παραμέτρους ValueTrack, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στις ενότητες Σχετικά με την παρακολούθηση στο Google Ads και Χρήση παραμέτρων ValueTrack στο πρότυπο παρακολούθησης, προτού ξεκινήσετε. 

Οδηγίες για τη ρύθμιση προσαρμοσμένων παραμέτρων

Βήμα 1: Επιλέξτε επίπεδο

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 8 προσαρμοσμένες παραμέτρους σε κάθε επίπεδο του λογαριασμού σας, εκτός για το επίπεδο λογαριασμού. Αν οι προσαρμοσμένες παράμετροι χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα, το Google Ads θα χρησιμοποιήσει την πιο συγκεκριμένη προσαρμοσμένη παράμετρο που δημιουργείτε. Αυτό σημαίνει ότι αν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη παράμετρο για μια ομάδα διαφημίσεων (π.χ. {_color}=red) και μια προσαρμοσμένη παράμετρο για μία από τις διαφημίσεις σε αυτήν την ομάδα διαφημίσεων (π.χ. {_color}=blue), το Google Ads θα χρησιμοποιήσει την προσαρμοσμένη παράμετρο σε επίπεδο διαφήμισης ({_color}=blue).

Βήμα 2: Προσδιορίστε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους

Οι προσαρμοσμένες παράμετροι αποτελούνται από δύο μέρη:

 • Όνομα: Έως 16 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
 • Τιμή: Έως 250 χαρακτήρες, μπορεί να περιέχει οποιουσδήποτε χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των | ; _ / ^ ( ! ), καθώς και παραμέτρους ValueTrack

Εσείς επιλέγετε το όνομα και την τιμή. Για παράδειγμα, αν έχετε ειδικά αναγνωριστικά για κάθε λέξη-κλειδί, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη παράμετρο με την εξής μορφή: {_mykwid}=1234.

Βήμα 3: Προσθέστε την προσαρμοσμένη παράμετρο στο πεδίο Προσαρμοσμένη παράμετρος

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο καμπάνιας

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες.
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 4. Κάντε κλικ στην καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Στην ενότητα "Πρόσθετες ρυθμίσεις", επιλέξτε Επιλογές URL καμπάνιας.
 6. Δίπλα από την επιλογή "Προσαρμοσμένη παράμετρος", καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-6 παραπάνω, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μαζική δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο διαφήμισης

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις.
 3. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα σε όλες τις διαφημίσεις στις οποίες θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένες παραμέτρους.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, στην μπλε ράβδο επάνω από τον πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή προσαρμοσμένων παραμέτρων από το αναπτυσσόμενο μενού.
 5. Δίπλα από το στοιχείο "Προσαρμοσμένες παράμετροι", καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-5 παραπάνω. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο διαφήμισης

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι .
 4. Κάντε κλικ στο βέλος, στην επάνω δεξιά γωνία, για να αναπτύξετε τον πίνακα επεξεργασίας.
 5. Στην ενότητα Επιλογές URL διαφημίσεων, καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση νέας διαφήμισης. Μετά την αποθήκευση, η νέα διαφήμιση θα αποσταλεί για έλεγχο, ενώ η παλιά διαφήμιση θα καταργηθεί.

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων ή λέξης-κλειδιού

Αρχικά, προσθέστε τη στήλη Προσαρμοσμένες παράμετροι στον πίνακα ομάδων διαφημίσεων ή λέξεων-κλειδιών:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά ή Ομάδες διαφημίσεων.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Στήλες και επιλέξτε Τροποποίηση στηλών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Χαρακτηριστικά.
 5. Επιλέξτε Προσαρμοσμένη παράμετρος
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.


Τώρα, προσθέστε την προσαρμοσμένη παράμετρο:

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε οποιαδήποτε καταχώριση της στήλης Προσαρμοσμένη παράμετρος και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία, μόλις αυτό εμφανιστεί.
 2. Καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.


Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-2 στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων παραμέτρων σε επίπεδο συνδέσμου ιστοτόπου

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις, στο μενού σελίδων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεκτάσεις, στο επάνω μέρος της σελίδας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" Add button (plus button FAB).png και επιλέξτε Επεκτάσεις συνδέσμων ιστοτόπου.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προσθήκη σε, επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τον σύνδεσμο ιστοτόπου.
 5. Για να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα σύνδεσμο, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση υπάρχοντος και επιλέξτε τους συνδέσμους ιστοτόπου που θέλετε να προσθέσετε.
 6. Για να δημιουργήσετε νέο σύνδεσμο ιστοτόπου, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου.
 7. Συμπληρώστε το κείμενο και το URL του συνδέσμου ιστοτόπου.
 8. Καταχωρίστε επιπλέον κείμενο σχετικά με τον σύνδεσμο στα πεδία "Περιγραφή". Η καταχώριση περιγραφών είναι προαιρετική, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα.Όταν συμπληρώσετε και τις δύο γραμμές περιγραφής, ο σύνδεσμος ιστοτόπου μπορεί να είναι κατάλληλος για εμφάνιση με αυτές τις λεπτομέρειες.
 9. Στην ενότητα "Επιλογές URL συνδέσμου ιστοτόπου", προσθέστε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους.
 10. Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται χρήση διαφορετικού URL για κινητές συσκευές.
 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα βήματα 1-2 παραπάνω. Στη συνέχεια:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Τύπος επέκτασης" στην μπλε ράβδο πάνω από τον πίνακα. Επιλέξτε Επέκταση συνδέσμου ιστοτόπου από το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στον συγκεκριμένο σύνδεσμο ιστοτόπου που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι , μόλις αυτό εμφανιστεί.
 3. Κάντε κλικ στο βέλος, στην επάνω δεξιά γωνία, για να αναπτύξετε τον πίνακα επεξεργασίας.
 4. Στην ενότητα Επιλογές URL συνδέσμου ιστοτόπου, καταχωρίστε το όνομα και την τιμή των προσαρμοσμένων παραμέτρων.
  1. Λάβετε υπόψη ότι οι αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε θα εφαρμοστούν και στις ομάδες διαφημίσεων, στις καμπάνιες ή στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούν αυτόν τον σύνδεσμο ιστοτόπου.
 5. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Βήμα 4: Προσθέστε την προσαρμοσμένη παράμετρο στο πεδίο Πρότυπο παρακολούθησης

Το τελευταίο βήμα είναι να τοποθετήσετε το όνομα της προσαρμοσμένης παραμέτρου στο πρότυπο παρακολούθησης, μαζί με τις απαραίτητες παραμέτρους ValueTrack (για παράδειγμα, {lpurl}?color={_color}). Μόλις γίνει κλικ στη διαφήμισή σας, το Google Ads θα αντικαταστήσει το όνομα με την τιμή που προσδιορίσατε στην προσαρμοσμένη παράμετρο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false