Skapa en kampanj

En kampanj är en uppsättning relaterade annonsgrupper som du kan använda för att ordna dina produkter eller tjänster i kategorier. Varje kampanj är centrerad kring ett mål som motsvarar det viktigaste du vill få ut av kampanjen, till exempel försäljning eller webbplatstrafik. Du måste skapa minst en kampanj innan du kan skapa annonser i ditt konto.

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar en kampanj.

Innan du sätter igång

Läs mer om de olika kampanjtyperna och bekanta dig med kampanjinställningarna så att du vet hur du ska strukturera dina kampanjer så att du når dina verksamhetsmål.

Kampanjmålen kommer först

Kampanjerna skapas kring ett mål. Du kan välja funktioner och inställningar utifrån vad du vill att dina kunder ska göra. Du har åtkomst till alla kampanjinställningar och funktioner oavsett vilka mål du väljer, och du kan alltid ändra dina mål.

Kampanjtyper och nätverk

Typen av kampanj avgör var kunderna ser dina annonser och vilka inställningar och alternativ som är tillgängliga för dig. Om du till exempel vill skapa en söknätverkskampanj som är inriktad på Display-nätverket (motsvarar den tidigare kampanjtypen Söknätverket med displaytillval) kan du välja Sök som din kampanjtyp och sedan lägga till Display-nätverket i din nätverksinställning. Läs mer om kampanjtyper.

Anvisningar

Om informationen i denna artikel inte motsvarar alternativen som visas kanske du har en annan uppsättning mål. Läs mer om mål i den nya Google Ads-upplevelsen
  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
  3. Klicka på plusknappen och välj sedan Ny kampanj
  4. Välj ett eller flera mål för din kampanj, eller välj Skapa en kampanj utan att utgå från ett mål om inget av målen passar dig.
    1. Om detta steg inte motsvarar vad du ser i ditt konto väljer du först en kampanjtyp och sedan ett mål. Läs mer om mål i den nya Google Ads-upplevelsen.
  5. Välj en kampanjtyp. 
  6. Klicka på Fortsätt.
  7. Välj dina kampanjinställningar. Läs mer om de olika inställningarna.
  8. Klicka på Spara och fortsätt.

 

Tips!

Om du redan har skapat en liknande kampanj och vill använda samma inställningar, kan du spara tid genom att kopiera inställningarna från den befintliga kampanjen till den nya. Du hittar alternativet Eller hämta inställningar från och rullgardinsmenyn strax under kampanjtypen.

Alternativt kan du snabbt kopiera och klistra in en befintlig kampanj från rullgardinsmenyn Redigera på fliken Kampanjer. Markera rutan vid kampanjen som du vill kopiera, välj Kopiera på rullgardinsmenyn och välj sedan Klistra in för att skapa den nya kampanjen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt