Skapa en kampanj

En kampanj är en uppsättning relaterade annonsgrupper som du kan använda för att ordna dina produkter eller tjänster i kategorier. Varje kampanj är centrerad kring ett mål som motsvarar det viktigaste du vill få ut av kampanjen, till exempel försäljning eller webbplatstrafik. Du måste skapa minst en kampanj innan du kan skapa annonser i ditt konto.

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar en kampanj.

Innan du sätter igång

Läs mer om de olika kampanjtyperna och ta reda på dina kampanjinställningar så att du vet hur du ska strukturera dina kampanjer så att du når dina verksamhetsmål.

I den nya Google Ads-upplevelsen har vi infört ett nytt sätt att skapa kampanjer, där målen kommer först. Läs om mål i den nya Google Ads-upplevelsen.

Kampanjmålen kommer först

I den nya Google Ads-upplevelsen skapas kampanjer kring ett mål. Du kan välja funktioner och inställningar utifrån vad du vill att dina kunder ska göra. Du har tillgång till alla kampanjinställningar och funktioner oavsett vilka mål du väljer, och du kan alltid ändra dina mål.

Kampanjtyper och nätverk

Typen av kampanj avgör var kunderna ser dina annonser och vilka inställningar och alternativ som är tillgängliga för dig. I den nya Google Ads-upplevelsen har vi gjort en del förändringar av kampanjtyperna. Om du till exempel vill skapa en söknätverkskampanj med inriktning på Display-nätverket (motsvarar den tidigare kampanjtypen Söknätverket med Display-tillval i den tidigare AdWords-upplevelsen) kan du välja Söknätverket som kampanjtyp och sedan lägga till Display-nätverket i nätverksinställningarna. Läs mer om kampanjtyper.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Om informationen i denna artikel inte motsvarar alternativen som visas kanske du har en annan uppsättning mål. Läs mer om mål i den nya Google Ads-upplevelsen
  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
  3. Klicka på plusknappen och välj sedan Ny kampanj
  4. Välj ett eller flera mål för din kampanj, eller välj Skapa en kampanj utan att utgå från ett mål om inget av målen passar dig.
    1. Om detta steg inte motsvarar vad du ser i ditt konto väljer du först en kampanjtyp och sedan ett mål. Läs mer om mål i den nya Google Ads-upplevelsen.
  5. Välj en kampanjtyp. 
  6. Klicka på Fortsätt.
  7. Välj dina kampanjinställningar. Läs mer om de olika inställningarna.
  8. Klicka på Spara och fortsätt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?