Izrada kampanje

Kampanja je skup povezanih grupa oglasa koji se često koristi za organizaciju kategorija proizvoda ili usluga koje nudite. Svaka se kampanja temelji na cilju koji je u skladu s glavnom stvari koju želite postići kampanjom, na primjer s prodajom ili prometom na web-lokaciji. Da biste na svojem računu mogli izraditi oglase, morate izraditi barem jednu kampanju.

U ovom se članku objašnjava kako izraditi kampanju za svoju tvrtku.

Prije nego što počnete

Saznajte više o različitim vrstama kampanja i upoznajte se s postavkama kampanje da biste znali kako postaviti kampanju tako da vam pomogne u postizanju poslovnih ciljeva.

Novi doživljaj AdWordsa uveo je novi način za izradu kampanja u kojem su ciljevi najvažniji. Saznajte više o ciljevima u novom doživljaju Google Adsa.

Najvažniji su ciljevi kampanje

U novom doživljaju Google Adsa kampanje se izrađuju na temelju cilja te sadrže značajke i postavke na temelju radnji koje biste željeli da korisnici poduzmu. Sve postavke kampanje i značajke bit će vam dostupne unatoč ciljevima koje odaberete, a ciljeve uvijek možete izmijeniti.

Vrste kampanja i mreže

Vrsta kampanje određuje gdje će klijenti vidjeti vaše oglase i postavke te opcije koje su vam dostupne. U novom doživljaju Google Adsa došlo je do nekih izmjena u vrstama kampanja. Na primjer, ako želite izraditi kampanju za pretraživačku mrežu koja cilja prikazivačku mrežu (u prethodnom doživljaju AdWordsa ekvivalent joj je kampanja vrste "Pretraživačka mreža s opcijom prikazivačke"), kao vrstu kampanje možete odabrati "Pretraživačka mreža", a zatim u postavkama mreže dodati prikazivačku mrežu. Saznajte više o vrstama kampanja.

Upute

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, u nastavku odaberite PrethodniSaznajte više

Ako informacije u ovom članku ne odražavaju ono što vidite na svojem računu, možda imate drukčiji skup ciljeva. Saznajte više o ciljevima u novom doživljaju Google Adsa.
  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
  3. Kliknite gumb s plusom , a zatim odaberite Nova kampanja
  4. Odaberite jedan cilj kampanje ili više njih. Ako nijedan cilj ne odgovara onome što tražite, odaberite Izradite kampanju bez usmjeravanja na temelju cilja.
    1. Ako ovaj korak ne odražava ono što vidite na svom računu, prvo odaberite vrstu kampanje, a zatim cilj. Saznajte više o ciljevima u novom doživljaju Google Adsa.
  5. Odaberite vrstu kampanje. 
  6. Kliknite Nastavi.
  7. Odaberite postavke kampanje. Saznajte više o svakoj postavci.
  8. Kliknite Spremi i nastavi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Novi Prethodni