Keywords: Definition

Mga salita o pariralang naglalarawan sa iyong produkto o serbisyong iyong pinili upang tulungang matukoy kung kailan at saan maaaring lumitaw ang iyong ad.

  • Ang pinili mong mga keyword ay ginagamit upang ipakita ang iyong mga ad sa mga tao. Pumili ng mga may mataas na kalidad, may kaugnayang keyword para sa iyong ad campaign upang matulungan kang maabot lang ang mga pinakainteresadong tao, na mas malamang na maging mga customer mo.
  • Kapag may taong naghahanap sa Google, maaaring kwalipikadong lumabas ang iyong ad batay sa pagkakapareho ng iyong mga keyword sa mga termino para sa paghahanap ng tao, gayundin sa iyong mga uri ng pagtutugma ng keyword. Ang mga keyword ay ginagamit din upang itugma ang iyong ad sa mga site sa Google Network na nauugnay sa iyong mga keyword at ad.
     
  • Ang isang napakagandang listahan ng keyword ay makakatulong na mapaghusay ang pagganap ng iyong mga ad at matulungan kang maiwasan ang mga mas matataas na presyo. Ang mahihinang keyword ay maaaring ganap na magsanhi ng mas matataas presyo at mas mababang posisyon ng ad.
  • Maaari kang magdagdag ng mga uri ng pagtutugma sa iyong mga keyword upang makatulong na makontrol kung sa aling mga paghahanap maitutugma ang iyong ad.

Paano gumagana ang mga keyword
Paano gumawa ng mahusay na listahan ng keyword
Matuto tungkol sa paggamit ng mga uri ng pagtutugma ng keyword
Tumingin ng higit pang mga artikulo tungkol sa mga keyword

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu