Vertoningen: definitie

Het aantal weergaven van uw advertentie. Telkens wanneer uw advertentie op een pagina met zoekresultaten of op een andere site in het Google Netwerk wordt weergegeven, geldt dit als één vertoning.

  • Telkens wanneer uw advertentie op Google of in het Google Netwerk wordt weergegeven, geldt dit als één vertoning.
  • In sommige gevallen wordt slechts een gedeelte van uw advertentie weergegeven. In Google Maps, bijvoorbeeld, kan het gebeuren dat we alleen uw bedrijfsnaam en locatie of alleen uw bedrijfsnaam en de eerste regel van uw advertentietekst weergeven.
  • Wanneer iemand echter op Google zoekt met behulp van Google Instant, geldt een weergave als vertoning wanneer een van de volgende scenario's zich voordoet:
    • Iemand begint een zoekopdracht te typen en klikt ergens op de pagina op bijvoorbeeld een zoekresultaat, advertentie of een gerelateerde zoekopdracht
    • Iemand typt een zoekopdracht en klikt vervolgens op de knop 'Zoeken', drukt op Enter of selecteert een voorspelde zoekopdracht in het dropdown-menu.
    • De gebruiker stopt met typen en de resultaten worden ten minste drie seconden weergegeven
  • Soms ziet u de afkorting 'Vert', die het aantal vertoningen van uw advertentie weergeeft.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?