Pojavljivanja: definicija

Broj prikazivanja oglasa. Pojavljivanje se broji kod svakog prikaza oglasa na stranici rezultata pretraživanja ili drugoj web-lokaciji na Google mreži.

  • Svaki put kada se oglas prikaže na Googleu ili Google mreži, to se računa kao jedno pojavljivanje.
  • U nekim će se slučajevima prikazivati samo dio vašeg oglasa. Na primjer, na Google kartama možda ćemo prikazati samo naziv vaše tvrtke i lokaciju ili samo naziv vaše tvrtke i prvi redak teksta oglasa.
  • Ponekad ćete na računu vidjeti skraćenicu "Pojavlj." koja prikazuje broj pojavljivanja za oglas.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?