Theo dõi thử nghiệm chiến dịch

Sau khi bạn đã bắt đầu chạy thử nghiệm, sẽ rất hữu ích nếu hiểu cách theo dõi hiệu suất của thử nghiệm đó. Bằng cách hiểu thử nghiệm của bạn đang hoạt động như thế nào so với chiến dịch gốc, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu có nên kết thúc thử nghiệm của mình, áp dụng thử nghiệm vào chiến dịch gốc hay sử dụng chiến dịch đó để tạo chiến dịch mới.

Bài viết này giải thích cách theo dõi và hiểu hiệu suất của thử nghiệm.

Hướng dẫn

Xem hiệu suất của thử nghiệm

 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Tìm và nhấp vào thử nghiệm bạn muốn kiểm tra hiệu suất. 
 3. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy thẻ điểm.

Thẻ điểm hiển thị gì

 • So sánh hiệu suất: Thẻ điểm này cho biết ngày hiệu suất thử nghiệm của bạn đang được so sánh với hiệu suất của chiến dịch gốc. Chỉ những ngày trọn vẹn nằm trong khoảng từ ngày bắt đầu đến kết thúc của thử nghiệm và trong phạm vi ngày mà bạn đã chọn cho bảng bên dưới mới hiển thị tại đây. Nếu không bị chồng chéo, những ngày trọn vẹn nằm trong khoảng từ ngày bắt đầu đến kết thúc của thử nghiệm sẽ được sử dụng cho "So sánh hiệu suất".
 • Theo mặc định, bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất cho Số nhấp chuột, CTR, Chi phí, Số lần hiển thị và Tất cả chuyển đổi nhưng bạn có thể chọn các chỉ số hiệu suất mình muốn xem bằng cách nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh tên chỉ số. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau: 
 • Dòng đầu tiên bên dưới mỗi tên chỉ số hiển thị dữ liệu của thử nghiệm cho chỉ số đó. Ví dụ: nếu bạn thấy 4K bên dưới "Số nhấp chuột", có nghĩa là quảng cáo của thử nghiệm đã nhận được 4.000 lần nhấp chuột từ khi bắt đầu chạy.
 • Dòng thứ hai cho biết sự khác biệt về hiệu suất ước tính giữa thử nghiệm và chiến dịch.
  • Giá trị đầu tiên cho biết sự khác biệt về hiệu suất mà thử nghiệm của bạn có được cho chỉ số đó khi được so sánh với chiến dịch gốc. Ví dụ: nếu bạn thấy + 10% cho Số nhấp chuột, thì ước tính thử nghiệm của bạn nhận được nhiều hơn 10% nhấp chuột so với chiến dịch gốc. Nếu chưa có đủ dữ liệu cho chiến dịch gốc và/hoặc thử nghiệm, bạn sẽ thấy "--".
  • Giá trị thứ hai cho thấy khoảng tin cậy 95%. Trong trường hợp này, đây là phạm vi có thể cho sự khác biệt về hiệu suất có thể tồn tại giữa chiến dịch thử nghiệm và chiến dịch gốc. Ví dụ: nếu bạn thấy [+8%, +12%], có nghĩa là có thể tăng hiệu suất từ 8% đến 12% cho thử nghiệm khi so sánh với chiến dịch. Nếu chưa có đủ dữ liệu cho chiến dịch gốc và/hoặc thử nghiệm, bạn sẽ thấy "--".
  • Nếu kết quả của bạn có ý nghĩa về mặt thống kê, bạn cũng sẽ thấy dấu hoa thị màu xanh lam.
    
Hãy trỏ chuột qua dòng thứ hai này để xem giải thích chi tiết hơn về những gì bạn đang thấy. Bạn có thể xem các thông tin sau:
 
Ý nghĩa thống kê: Bạn sẽ thấy liệu dữ liệu của mình có ý nghĩa thống kê hay không. 
 
 • Ý nghĩa thống kê: Nghĩa là giá trị p của bạn nhỏ hơn hoặc bằng 5%. Nói cách khác, dữ liệu của bạn có thể không phải là ngẫu nhiên và thử nghiệm của bạn có nhiều khả năng tiếp tục hoạt động với kết quả tương tự nếu được chuyển đổi thành chiến dịch. 
 • Không có ý nghĩa thống kê: Nghĩa là giá trị p của bạn lớn hơn hoặc bằng 5%. Sau đây là một số lý do khiến dữ liệu của bạn có thể được coi là không có ý nghĩa thống kê. ​
  • Thử nghiệm của bạn không có đủ thời gian chạy.
  • Chiến dịch của bạn không nhận được đủ lưu lượng truy cập.
  • Phần tách lưu lượng truy cập của bạn quá nhỏ và thử nghiệm của bạn hiện không nhận được đủ lưu lượng truy cập.
  • Các thay đổi mà bạn đã thực hiện không dẫn đến sự khác biệt hiệu suất có ý nghĩa thống kê. 
 • Cho dù dữ liệu của bạn đã hiển thị có ý nghĩa thống kê hay không, bạn sẽ thấy giải thích như sau để cho biết khả năng dữ liệu hiệu suất do ngẫu nhiên: "Có khả năng là 0,2% (giá trị p) đạt được mức hiệu suất này (hoặc sự khác biệt hiệu suất lớn hơn) do ngẫu nhiên. Giá trị p càng nhỏ, kết quả càng quan trọng".
 • Khoảng tin cậy: Bạn cũng sẽ thấy thêm chi tiết về khoảng tin cậy đối với sự khác biệt hiệu suất với giải thích như sau: "Có 95% khả năng thử nghiệm của bạn sẽ thấy sự khác biệt từ +10% đến +20% cho số liệu này khi so sánh với chiến dịch gốc". Cuối cùng, bạn sẽ thấy dữ liệu thực cho chỉ số đó cho chiến dịch thử nghiệm và chiến dịch gốc.
 • Cuối cùng, bạn sẽ thấy dữ liệu thực cho chỉ số đó với chiến dịch thử nghiệm và chiến dịch gốc.
   

Việc bạn có thể làm trong thẻ điểm

 • Trong thẻ điểm, bạn có thể thay đổi chỉ số mà bạn thấy bằng cách sử dụng menu thả xuống bên cạnh chỉ số.
 • Để xem thẻ điểm cho nhóm quảng cáo trong thử nghiệm, hãy nhấp vào một nhóm quảng cáo từ bảng bên dưới. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố