Om kampanjeutkast for søke- og bannerkampanjer

Med utkast kan du teste ut endringer i eksisterende søke- og bannerkampanjer og bruke disse endringene som utgangspunkt i nye kampanjer du oppretter. Du kan bruke utkast til å forberede flere endringer i en kampanje. Deretter kan du enten bruke endringene fra utkastet i den opprinnelige kampanjen, eller du kan opprette en ny kampanje.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan kampanjeutkast fungerer, og hvordan du kan dra nytte av disse i annonseringsstrategier. Når du er klar, kan du opprette et kampanjeutkast.

Eksempel:

Anders er ansvarlig for markedsføringen i bedriften han jobber i, og sjefen ber ham om å utarbeide en revidert strategi for søkeannonsene. Anders lager et utkast ut fra en nåværende kampanje og kan vise sjefen sin nøyaktig hvordan kampanjen kan bli endret. Han gis grønt lys og bruker utkastinnstillingene i den opprinnelige kampanjen.

Slik fungerer kampanjeutkast

Med utkast kan du opprette nye kampanjer eller forberede flere endringer i eksisterende kampanjer, uten at dette får innvirkning på resultatene du oppnår med de opprinnelige kampanjene. Når du oppretter et utkast, speiler du oppsettet i kampanjen din. Du kan så oppdatere utkastet akkurat som du oppdaterer en vanlig kampanje. Du kan når som helst lagre utkastet og komme tilbake for å gjøre endringer i det senere, eller du kan forkaste utkastet i sin helhet.

Hvis du har et utkast opprettet ut fra en ny kampanje som ennå ikke er ferdig konfigurert, kan du gå til Kampanjer-siden og slette utkastet, eller du kan aktivere utkastet ved å opprette en ny kampanje og velge Fortsett å endre et kampanjeutkast. Finn ut hvordan du kan finne og endre kampanjeutkast.

Hvis du har et utkast du opprettet for å redigere en eksisterende kampanje, kan du bruke utkastet i den opprinnelige kampanjen.

Merk: Reklamer i kampanjer med utkaststatus går ikke gjennom evalueringsprosessen. Derfor forblir reklamestatusen «Under evaluering» til utkastet blir brukt i den opprinnelige kampanjen.

Om ulike statuser for kampanjeutkast

Hvis du forbereder endringer i eksisterende kampanjer via utkast, indikerer statusen for det aktuelle utkastet hvorvidt det er brukt i kampanjen ennå, eller om det finnes problemer med å bruke det.

Du kan se tabellen over utkastene dine ved å klikke på Utkast i sidemenyen til venstre. Hvert utkast i tabellen skal være forbundet med en status, som du finner i Status-kolonnen.

Dette betyr de enkelte statusene:

 • Utkast: Det er opprettet et utkast.
 • Tas i bruk: Utkastet blir tatt i bruk i den opprinnelige kampanjen.
 • Brukt: Utkastet brukes i den opprinnelige kampanjen.
 • Kan ikke brukes: Eksperimentet kan ikke brukes i den opprinnelige kampanjen. Klikk på denne statusen for å se grunnen til dette og prøve å bruke endringene i utkastet på nytt.
 • Fjernet: Utkastet er fjernet og kan ikke lenger brukes i kampanjer.

Vær oppmerksom på følgende

Utkast kan bare brukes i søke- og bannerkampanjer. Du kan ikke lage utkast til app-, video- eller Shopping-kampanjer.

Funksjonene og rapportene som ikke er tilgjengelige for utkast

 • Rapport om annonseplaner
 • Kategori- og søketermer
 • Auksjonsstatistikk
 • Plasseringer for bannerannonsering-rapporten.
 • Planlagte e-postrapporter.
 • Budlandskap.
 • Annonsetilpasning som bruker «Målrett kampanje» eller «Målrett annonsegruppen».
 • Søkeorddiagnose
 • Delte budsjetter

Finn ut mer om ting du bør vite om egendefinerte eksperimenter.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny