Pronalazak i uređivanje pokusnih kampanja

Kada se jednom vaš eksperiment pokrene, bilo bi pametno da provjerite njegovu uspješnost u usporedbi s izvornom kampanjom. To će vam pomoći u odluci trebate li završiti svoj eksperiment, pretvoriti ga u novu kampanju ili ga primijeniti na izvornu kampanju.

U ovom se članku objašnjava kako pronaći i urediti eksperimente.

Upute

 

Pronalazak pokusnih kampanja

Više je načina za pronalazak vaših pokusnih kampanja.

Pronađite svoje eksperimente u kampanjama

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Na izborniku stranica koji se nalazi slijeva kliknite Kampanje.
 3. Eksperimenti su navedeni s kampanjama i prikazani s ikonom tikve. Postavljanjem pokazivača iznad stupca "Status" za eksperiment možete saznati je li eksperiment pokrenut, kao i njegove početne i završne datume te udio proračuna u odnosu na kampanju iz koje je izrađen.

Pronađite eksperimente u skicama i eksperimentima

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Na izborniku stranice slijeva kliknite Skice i eksperimenti, a potom kliknite Pokusne kampanje pri vrhu stranice.
 3. Prikazat će se jedno od sljedećeg:
  • Ako dolazite sa specifične stranice kampanje, prikazat će se tablica koja pokazuje samo eksperimente za tu kampanju.
  • Ako dolazite sa stranice "Sve kampanje", vidjet ćete tablicu koja prikazuje eksperimente u kampanjama iz kojih su izrađene. Da biste promijenili taj prikaz, kliknite ikonu s tri točke  (ili ikonu alata) u gornjem desnom kutu te u odjeljku "Grupiranje redaka" odaberite Ništa. Zatim će vam se prikazati vaši eksperimenti u abecednom popisu po nazivu i tada možete u stupcu "Kampanja" vidjeti iz koje je izrađena svaka pojedinačna kampanja. Da biste ponovno pregledali eksperimente grupirane po kampanjama, odaberite Kampanja.
 4. Ako želite upotrijebiti filtar za pronalazak eksperimenta, kliknite ikonu filtra Filtar u gornjem desnom kutu, zatim odaberite filtar na padajućem izborniku.

Pronađite eksperimente na navigacijskoj ploči

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Otvorite navigacijsku ploču tako da postavite pokazivač iznad lijeve strane na stranici ili kliknite ikonu strelice u gornjem lijevom kutu. 
 3. Pronaći ćete svaki eksperiment naveden ispod kampanje iz koje je izrađen. Eksperimenti su prikazani s ikonom tikvice. 

Unos promjena za pokusne kampanje

Nakon izrade eksperimenata možete po potrebi unijeti sljedeće promjene za eksperimente. 

No imajte na umu da unos promjena u eksperimente može otežati tumačenje rezultata uspješnosti eksperimenta i nije preporučeno.

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Na izborniku stranice slijeva kliknite Skice i eksperimenti, a potom kliknite Pokusne kampanje pri vrhu stranice.

   

  Prikaži pojedinosti

  Pronađite i kliknite naziv eksperimenta. Moći ćete pregledati sljedeće pojedinosti za eksperiment:

  • Naziv: naziv koji ste odabrali za svoj eksperiment. Da biste otvorili i unijeli promjene u svoj eksperiment, kliknite naziv eksperimenta.
  • Izvorna kampanja (vidljivo ako je za "Grupiranje redaka" odabrano Ništa): kampanja iz koje je izrađen ovaj eksperiment.
  • Stanje: trenutačno stanje vašeg eksperimenta. Saznajte više o značenju svakog statusa.
  • Skica: skica iz koje je izrađen ovaj eksperiment.
  • Udio: postotak prometa (i proračuna) koji ovaj eksperiment dijeli sa svojom izvornom kampanjom.
  • Opcija eksperimentalnog udjela: način na koji biste željeli podijeliti svoj eksperiment. Udio utemeljen na kolačićima ili udio na utemeljen na pretraživanju. Vaš će se eksperiment prema zadanim postavkama postaviti na udio utemeljen na pretraživanju, osim ako odaberete udio utemeljen na kolačićima. 
  • Datum početka: datum početka eksperimenta.
  • Datum završetka: datum završetka eksperimenta. Ako niste postavili datum završetka, ovaj će stupac biti prazan.
  Uređivanje pojedinosti
  Pronađite naziv eksperimenta. U tablici kliknite ikonu olovke Uređivanje pored sljedećih polja:
  • Eksperiment: naziv koji ste odabrali za svoj eksperiment.
  • Datum početka: datum početka eksperimenta.
  • Datum završetka: datum završetka eksperimenta. Ako niste postavili datum završetka, ovaj će stupac biti prazan.
  Završetak eksperimenta
  Pronađite i kliknite naziv eksperimenta. Kliknite Završi sada u gornjem desnom dijelu stranice. Odaberi Završi.
  Uklanjanje eksperimenta
  Potvrdite okvire pokraj eksperimenata koje želite ukloniti, a zatim kliknite Ukloni iznad tablice.

 

 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem