Reklamy s přímými odkazy

Do reklam vyzývajících k interakci s aplikacemi můžete vkládat text vybízející k provedení určité akce v aplikaci (např. registrace, nákup nebo rezervace letenky). Umožňují přesměrovat uživatele do konkrétní části aplikace, kde cíl svého hledání najdou snáze a rychleji než na webu.

Než začnete

K přesměrování uživatelů na příslušnou stránku používají tyto reklamy přímé odkazy (odkazy na konkrétní části aplikace). Další informace o nastavení přímých odkazů naleznete v následujících článcích s technickými pokyny:

Jak fungují reklamy vyzývající k interakci s aplikacemi

Tyto reklamy mohou obsahovat ikonu aplikace a symbol Nainstalováno, podle kterého uživatelé poznají, že se reklama týká již nainstalované aplikace. Můžete přidat několik popisných řádků, a také přizpůsobit text tlačítka, které přesměruje lidi do vaší aplikace. Toto tlačítko vede uživatele přímo na zadaný odkaz.

Místo koncové URL je třeba zadat přímý odkaz, který nastavíte vy nebo vývojář aplikace. Zobrazí se vám také potvrzení identifkátoru URI aplikace. Tento identifikátor definuje místo v aplikaci, kam bude služba Google Ads přesměrovávat zákazníky po kliknutí na reklamu. Další informace o přímých odkazech a formátech adres URL.

Tip

Při vytváření reklam vyzývajících k interakci s aplikacemi a zadávání přímého odkazu klikněte na tlačítko Otestovat identifikátor URI aplikace. Umožní vám to otestovat přímý odkaz v mobilním zařízením tím, že naskenujete QR kód. Testování odkazu na webu vývojáře

Cílení reklam

Někdy data cílení nefungují zcela dokonale. Někdo může například aplikaci odinstalovat, aniž by vám bylo odesláno oznámení. Pokud se reklama zobrazí uživateli, který aplikaci nainstalovanou nemá, bude mít podobu reklamy vyzývající k instalaci aplikace s tlačítkem Instalovat. To uživatele přesměruje do obchodu s aplikacemi. Četnost stažení aplikace v důsledku těchto reklam zjistíte v přehledech konverzí.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory