เกี่ยวกับการรายงานเนื้อหาสำหรับ App Campaign

เมื่อคุณสร้าง App Campaign ระบบจะสร้างโฆษณาให้คุณโดยใช้เนื้อหาที่คุณเพิ่มไว้ระหว่างการตั้งค่าแคมเปญ (เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาจากหน้า App Store) บทความนี้ครอบคลุมวิธีใช้การรายงานเนื้อหาของ App Campaign เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณา

รายงานเนื้อหาสำหรับกลุ่มโฆษณากลุ่มเดียว

เมื่อแคมเปญทำงาน คุณจะดูประสิทธิภาพของเนื้อหาแต่ละรายการได้ที่รายงานเนื้อหา

วิธีการ

 1. คลิก App Campaign ในเมนูการนำทาง
 2. คลิกกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ แล้วคลิกชื่อของกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการตรวจสอบ
 3. จากส่วนนั้น คุณสามารถดูสรุปข้อมูลการคลิก การแสดงผล ค่าใช้จ่าย และ Conversion ของโฆษณาทั้งหมดที่มีเนื้อหาดังกล่าวในแถวนั้นได้ เนื่องจากโฆษณาจำนวนมากมีเนื้อหามากกว่า 1 รายการ ระบบจึงอาจนับการแสดงผลบางรายการตามแถวมากกว่า 1 แถว
 4. หากต้องการทราบว่าเครือข่ายหรือ Conversion ประเภทต่างๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเนื้อหาแต่ละรายการอย่างไร ให้คลิกไอคอนการแบ่งกลุ่มกลุ่ม
 5. คอลัมน์การจัดกลุ่มประสิทธิภาพจะแสดงการจัดอันดับเนื้อหาโดยอิงตามจำนวน Conversion ที่ได้จากเนื้อหานั้นๆ
  • "กำลังรอ" หมายความว่า Google Ads กำลังดำเนินการกับเนื้อหาอยู่ จึงยังไม่มีสถานะการจัดกลุ่มประสิทธิภาพ ป้ายกำกับนี้หมายถึงสถานะการจัดกลุ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อการแสดงโฆษณาของเนื้อหา
  • "กำลังเรียนรู้" หมายความว่าแคมเปญต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจึงจะจัดอันดับเนื้อหาได้
  • "ต่ำ" "ดี" และ "ดีที่สุด" เป็นการจัดอันดับเนื้อหาโดยเทียบเคียงเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในแคมเปญและประเภทเดียวกัน
   หมายเหตุ: ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นข้อมูลจาก "ทุกช่วงเวลา" ดังนั้น หากคุณจะเปรียบเทียบเมตริกอื่น เช่น CTR และ CVR ให้เปลี่ยนกรอบเวลาเป็น "ทุกช่วงเวลา"
  • การจัดกลุ่มประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้และผลจากการใช้เครือข่ายต่างๆ ร่วมกัน

รายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญ

คุณยังจะเห็นถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเนื้อหาทั้งหมดใน App Campaign ต่างๆ ได้ภายในมุมมองเดียว ใช้รายงานนี้เพื่อประเมินว่าเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพและเมื่อใดควรเพิ่มเนื้อหา

ระบบจะสร้างรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญหากคุณมีกลุ่มโฆษณาแอปอย่างน้อย 1 กลุ่มใน Google Ads โดยรายงานจะแสดงเฉพาะเนื้อหาที่ใช้งานอยู่เท่านั้น (เนื้อหาในโฆษณาที่ใช้งานอยู่ในกลุ่มโฆษณาและแคมเปญซึ่งมีการแสดงผลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)

หมายเหตุ:  เนื่องจากข้อมูลเนื้อหาได้รับการอัปเดตทุกวัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงอาจไม่แสดงแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาอาจยังปรากฏในรายงานหลังจากที่แคมเปญถูกหยุดชั่วคราว แต่จะถูกนําออกเมื่อข้อมูลเนื้อหาได้รับการอัปเดตแล้ว

วิธีการ

 1. ในเมูการนำทาง ให้คลิก App Campaign หากเมนูแคมเปญปรากฏที่ด้านซ้ายบน
 2. ในเมนูหน้าเว็บทางด้านขวา ให้คลิกเนื้อหา

ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่รวมอยู่ในรายงาน

เนื้อหา: ข้อมูลของเนื้อหาแต่ละรายการ

ใช้โดย: จำนวนกลุ่มโฆษณาที่ใช้เนื้อหานี้ หากคุณวางเมาส์เหนือค่าในคอลัมน์นี้ จะเห็นกลุ่มโฆษณา 20 อันดับแรกที่ใช้เนื้อหานี้ โดยเรียงลำดับตามจำนวนการแสดงผล เมื่อต้องการดูรายงานเนื้อหาระดับกลุ่มโฆษณา ให้คลิกที่ลิงก์กลุ่มโฆษณา คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มโฆษณาได้โดยการแก้ไขจากรายงานเนื้อหาระดับกลุ่มโฆษณา

ประเภท: กำหนดวิธีการใช้เนื้อหาแต่ละรายการ (เช่น "บรรทัดแรก" หรือ "คำอธิบาย")

คะแนนประสิทธิภาพ

คอลัมน์ "คะแนนประสิทธิภาพ" จะแสดงถึงประสิทธิภาพของเนื้อหาเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นประเภทเดียวกันในทุกแคมเปญของคุณ เนื้อหาจะได้คะแนน "ดีที่สุด" "ดี" หรือ "ต่ำ" ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเนื้อหานั้นๆ

การให้คะแนนมีดังนี้

 • “กำลังเรียนรู้” หมายถึงระบบกำลังตรวจสอบประสิทธิภาพของเนื้อหาเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในโฆษณา หลังจากที่เนื้อหามีจำนวนการเข้าชมเพียงพอแล้ว ระบบจะจัดอันดับตามวิธีประเมินด้านล่าง
 • “ต่ำ” หมายความว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน การเปลี่ยนเนื้อหานี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาได้
 • “ดี” หมายความว่าเนื้อหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพดี เมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ควรเก็บเนื้อหานี้ไว้แล้วลองเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้โฆษณามีประสิทธิภาพดีขึ้น
 • “ดีที่สุด” หมายความว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ลองเพิ่มเนื้อหาในลักษณะนี้ให้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณา

เปอร์เซ็นต์ที่เห็นในคอลัมน์คะแนนสำหรับเนื้อหาแต่ละรายการ หมายถึงสัดส่วนของจำนวนการแสดงผลในกลุ่มโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเนื้อหานั้นในตอนที่ได้ผลคะแนนดังกล่าว

เช่น

สมมติว่าคุณใช้เนื้อหาบรรทัดแรกว่า "จัดส่งฟรี" ในกลุ่มโฆษณา 4 กลุ่ม

 • ในกลุ่มโฆษณาที่ 1 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 1,000 ครั้งและได้คะแนน "ดีที่สุด"
 • ในกลุ่มโฆษณาที่ 2 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 6,000 ครั้งและได้คะแนน "ดี"
 • ในกลุ่มโฆษณาที่ 3 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 2,900 ครั้งและได้คะแนน "ต่ำ"
 • ในกลุ่มโฆษณาที่ 4 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 100 ครั้งและไม่ได้รับคะแนนประสิทธิภาพ

กลุ่มโฆษณาเหล่านั้นจะแสดงอยู่ในคอลัมน์เนื้อหาข้ามแคมเปญ ดังนี้

 • 10% ดีที่สุด (กลุ่มโฆษณาที่ 1)
 • 60% ดี (กลุ่มโฆษณาที่ 2)
 • 29% ต่ำ (กลุ่มโฆษณาที่ 3)
 • 1% ไม่มีการให้คะแนน (กลุ่มโฆษณาที่ 4)

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่ไม่มีผลต่อคอลัมน์ประสิทธิภาพ คะแนนที่แสดงอยู่คือคะแนนปัจจุบันเสมอ

พยายามเพิ่มเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งคุณเพิ่มเนื้อหาลงในโฆษณา App Campaign มากเท่าใด ระบบก็จะยิ่งมีตัวเลือกในการสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเท่านั้น

ขณะนี้การรายงานเนื้อหายังไม่รวมเนื้อหาที่สร้างโดยอัตโนมัติซึ่งอาจมีเมตริกเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดทราบว่ายอดค่าใช้จ่ายสำหรับเนื้อหาทั้งหมดจะไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายโดยรวมของแคมเปญ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว