Raporty o zasobach w kampaniach promujących aplikacje

Przy tworzeniu kampanii promującej aplikację reklamy są tworzone z zasobów dodanych przez Ciebie podczas konfigurowania kampanii (np. pomysłów na teksty reklam, obrazów i filmów oraz z treści pochodzących ze strony szczegółów w sklepie z aplikacjami). Z tego artykułu dowiesz się, jak korzystać z raportów dotyczących zasobów w kampaniach promujących aplikacje, by poprawić skuteczność reklam.

Raport o zasobach obejmujący pojedynczą grupę reklam

Po uruchomieniu kampanii możesz sprawdzać skuteczność poszczególnych zasobów, korzystając z raportu o zasobach.

Instrukcje

 1. W menu nawigacyjnym kliknij Kampanie promujące aplikacje.
 2. W menu kliknij Grupy reklam, a następnie nazwę grupy reklam, którą chcesz sprawdzić.
 3. Możesz przeglądać podsumowanie kliknięć, wyświetleń, kosztów i konwersji w przypadku wszystkich reklam wykorzystujących zasób z danego wiersza. Wiele reklam zawiera więcej niż jeden zasób, więc niektóre wyświetlenia będą liczone w więcej niż jednym wierszu.
 4. Aby dowiedzieć się, jak wyglądała skuteczność poszczególnych zasobów w przypadku różnych sieci lub typów konwersji, kliknij ikonę segmentacji Segmentuj.
 5. Kolumna grupowania skuteczności przedstawia rankingi zasobów ustalane na podstawie liczby konwersji, do których te zasoby doprowadziły.
 6. Stan „Oczekiwanie” oznacza, że dane dotyczące wybranego zasobu są przetwarzane przez Google Ads i nie ma on jeszcze określonej pozycji w Grupie skuteczności. Ta etykieta odnosi się wyłącznie do grupowania skuteczności i nie ma związku z wyświetlaniem zasobu.
 7. Stan „Nauka” wskazuje, że potrzeba więcej danych z kampanii, by określić pozycję wybranego zasobu w rankingu.
 8. „Niski”, „Dobry” i „Najlepszy” to względne rankingi Twoich zasobów w porównaniu z innymi zasobami w tej samej kampanii i tego samego typu.
  • Uwaga: te statystyki opierają się na informacjach obejmujących „maksymalny zakres dat”, jeśli więc porównujesz inne dane, np. CTR i CVR, zmień okres na „Maks. zakres dat”.
 9. Grupowanie według skuteczności może się z czasem zmienić ze względu na różne czynniki, takie jak zachowanie użytkownika i uwzględnienie różnych sieci.

Raport o zasobach obejmujący wiele kampanii

Możesz też sprawdzić kompleksowe dane na temat skuteczności zasobów w kampaniach promujących aplikacje. Za pomocą tego raportu możesz ocenić, które zasoby są skuteczne i kiedy warto dodać więcej zasobów.

Uwaga: te raporty są generowane, jeśli masz co najmniej jedną grupę reklam w Google Ads.

Instrukcje

 1. Jeśli w lewym górnym rogu pojawi się menu kampanii, kliknij Kampanie promujące aplikacje.
 2. W menu po prawej stronie kliknij Zasoby.

Informacje i statystyki widoczne w raporcie

Uwaga: dane dotyczące zasobów reklamowych są aktualizowane raz dziennie. Zmiany, które wprowadzasz w zasobach reklamowych, nie są odzwierciedlane w czasie rzeczywistym.

Zasób: zawartość każdego zasobu.

Używane przez: liczba grup reklam korzystających z tego zasobu. Jeśli najedziesz kursorem na wartość w tej kolumnie, zobaczysz 20 najskuteczniejszych grup reklam używających tego zasobu uporządkowanych według liczby wyświetleń. Aby wyświetlić raport o zasobach na poziomie grupy reklam, kliknij link grupy reklam. Możesz wprowadzać zmiany w grupie reklam, edytując ją w raporcie o zasobach na poziomie grupy reklam.

Typ: określa sposób użycia poszczególnych zasobów, np. „Nagłówek” lub „Opis”.

Ocena skuteczności

Kolumna „Ocena skuteczności” pokazuje skuteczność zasobu w porównaniu z innymi zasobami tego samego typu we wszystkich kampaniach. Skuteczność zasobów jest oceniana jako najlepsza, dobra lub niska.

Oceny:

 • „Nauka” oznacza, że system sprawdza skuteczność zasobu w porównaniu z innymi zasobami w reklamie. Gdy zasób uzyska wystarczającą ilość ruchu, może otrzymać jedną z tych ocen.
 • „Niska” oznacza, że zasób jest jednym z najmniej skutecznych zasobów tego typu. Zastąpienie tego zasobu może poprawić skuteczność reklamy.
 • „Dobra” oznacza, że zasób ma dobrą skuteczność w porównaniu z pozostałymi zasobami tego typu. Zachowaj ten zasób i spróbuj dodać więcej zasobów, by zwiększyć skuteczność reklamy.
 • „Najlepsza” oznacza, że zasób jest jednym z najbardziej skutecznych zasobów tego typu. Dodanie większej liczby podobnych zasobów może zwiększyć skuteczność reklamy.

W kolumnach z ocenami zasobów zobaczysz wartości procentowe. Odzwierciedlają one udział wyświetleń uzyskanych przez dany zasób w momencie przyznania danej oceny we wszystkich grupach reklam.

Przykład:

Załóżmy, że jednym z Twoich zasobów jest nagłówek „Bezpłatna dostawa”, który jest używany w 4 grupach reklam:

 • W grupie reklam 1 zasób uzyskuje 1000 wyświetleń i otrzymuje ocenę „Najlepsza”.
 • W grupie reklam 2 zasób uzyskuje 6000 wyświetleń i otrzymuje ocenę „Dobra”.
 • W grupie reklam 3 zasób uzyskuje 2900 wyświetleń i otrzymuje ocenę „Niska”.
 • W grupie reklam 4 zasób uzyskuje 100 wyświetleń i nie otrzymuje oceny skuteczności.

Te grupy reklam zostaną uwzględnione w następujących kolumnach zasobów w różnych kampaniach:

 • Najlepsza – 10% (grupa reklam 1)
 • Dobra – 60% (grupa reklam 2)
 • Niska – 29% (grupa reklam 3)
 • Brak oceny – 1% (grupa reklam 4)

Uwaga: zmiana zakresu dat nie wpływa na kolumnę Skuteczność. Wyświetlana jest zawsze aktualna ocena.

Dodaj jak najwięcej unikalnych zasobów. Im więcej zasobów dodasz do reklamy w kampanii promującej aplikację, tym większe będziesz mieć możliwości tworzenia skutecznych reklam.

Raporty dotyczące zasobów nie uwzględniają automatycznie generowanych zasobów, które mogą zawierać dodatkowe dane. Nie należy więc oczekiwać, że suma wszystkich wydatków na zasoby będzie zgodna z ogólnymi wydatkami na kampanię.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem