Over itemrapportage voor app-campagnes

Als u een app-campagne maakt, worden uw advertenties samengesteld met behulp van de items die u toevoegt wanneer u de campagne instelt (bijvoorbeeld tekstsuggesties, afbeeldingen, video's en items van uw pagina in de appstore). In dit artikel wordt beschreven hoe u itemrapportage voor app-campagnes kunt gebruiken om de advertentieprestaties te verbeteren.

Itemrapport voor één advertentiegroep

Zodra een campagne actief is, kunt u de prestaties van elk item bekijken in het itemrapport.

Instructies

 1. Klik in het navigatiemenu op App-campagnes.
 2. Klik in het paginamenu op Advertentiegroepen en klik vervolgens op de naam van de advertentiegroep die u onder de loep wilt nemen.
 3. U kunt nu een overzicht bekijken van de klikken, vertoningen, kosten en conversies voor alle advertenties die het item in die rij bevatten. Aangezien veel advertenties meer dan één item bevatten, worden sommige vertoningen in meerdere rijen meegeteld.
 4. Voor inzicht in hoe verschillende netwerken of conversietypen hebben bijgedragen aan de prestaties van elk item, klikt u op het segmentatie-icoon Segment.
 5. De kolom Prestatiegroepering geeft de positie van elk item weer, op basis van het aantal conversies dat het heeft gegenereerd.
  • 'Wachten' betekent dat het item wordt verwerkt door Google Ads, dus er is nog geen status voor de prestatiegroepering. Dit label verwijst alleen naar de status van de prestatiegroepering en heeft geen invloed op de weergave van het item.
  • 'Leren' betekent dat de campagne meer gegevens nodig heeft voordat het item een positie kan worden toegewezen.
  • Laag, Goed en Beste zijn relatieve posities van uw items in vergelijking met andere items in dezelfde campagne en van hetzelfde type.
   Opmerking: Deze inzichten zijn gebaseerd op een onbeperkte tijd. Als u andere statistieken (zoals CTR of CVR) vergelijkt, moet u het tijdvak daarom instellen op Onbeperkt.
  • Prestatiegroeperingen kunnen in de loop van de tijd veranderen door verschillende factoren, waaronder het gedrag van gebruikers en netwerkmixeffecten.

Itemrapport voor meerdere campagnes

U kunt ook een uitgebreid totaaloverzicht bekijken van de itemprestaties in al uw app-campagnes. Aan de hand van dit rapport kunt u bepalen welke items effectief zijn en wanneer u meer items moet toevoegen.

Opmerking: Dit rapport wordt gegenereerd als u in Google Ads een of meer app-advertentiegroepen heeft. In het itemrapport voor meerdere campagnes worden alleen actieve items (items in actieve campagnes, advertentiegroepen of advertenties) weergegeven.

Instructies

 1. Klik in het navigatiemenu op App-campagnes als het campagnemenu linksboven wordt weergegeven.
 2. Klik in het paginamenu aan de rechterkant op Items.

Informatie en inzichten die in het rapport zijn opgenomen

Opmerking: De gegevens over uw items worden één keer per dag geüpdatet. Wijzigingen die u aan de items aanbrengt, worden niet in realtime weergegeven.

Item: De content van elk item.

Gebruikt door: Het aantal advertentiegroepen dat dit item gebruikt. Als u de muisaanwijzer op de waarde in deze kolom plaatst, ziet u de twintig belangrijkste advertentiegroepen die dit item gebruiken, gesorteerd op aantal vertoningen. U kunt het itemrapport op advertentiegroepniveau bekijken door op de link van de advertentiegroep te klikken. U kunt wijzigingen aanbrengen in de advertentiegroep door deze rechtstreeks vanuit het itemrapport op advertentiegroepniveau te bewerken.

Type: Hier ziet u hoe elk item wordt gebruikt, bijvoorbeeld als kop of als beschrijving.

Prestatiebeoordeling

In de kolom Prestatiebeoordeling wordt aangegeven hoe een item in al uw campagnes presteert ten opzichte van andere items van hetzelfde type. Op basis van de prestaties van de items wordt elk item beoordeeld als Beste, Goed of Laag.

Beoordelingen:

 • 'Leren' houdt in dat het systeem de prestaties van het item ten opzichte van andere items in de advertentie nog aan het beoordelen is. Als het item voldoende verkeer heeft ontvangen, krijgt het een van de onderstaande beoordelingen.
 • 'Laag' betekent dat het item een van de slechtst presterende items is ten opzichte van andere items van dat type. Als u dit item vervangt, kunt u de advertentieprestaties mogelijk verbeteren.
 • 'Goed' betekent dat het item goed presteert ten opzichte van andere items van dat type. Bewaar dit item en voeg meer items toe om de advertentieprestaties te verbeteren.
 • 'Beste' betekent dat het item een van de best presterende items is ten opzichte van andere items van dat type. Het kan een goed idee zijn meer van dit soort items toe te voegen om de advertentieprestaties te verbeteren.

In de beoordelingskolom wordt voor elk item een percentage weergegeven. Dit percentage staat voor het percentage vertoningen dat het item via alle betrokken advertentiegroepen had ontvangen toen de beoordeling werd toegekend.

Voorbeeld:

Stel dat u een kopitem 'Gratis verzending' heeft, dat in vier advertentiegroepen wordt gebruikt:

 • In advertentiegroep 1 heeft het item 1000 vertoningen ontvangen. Het item wordt beoordeeld als Beste.
 • In advertentiegroep 2 heeft het item 6000 vertoningen ontvangen. Het item wordt beoordeeld als Goed.
 • In advertentiegroep 3 heeft het item 2900 vertoningen ontvangen. Het item wordt beoordeeld als Laag.
 • In advertentiegroep 4 heeft het item 100 vertoningen ontvangen. Er is geen prestatiebeoordeling toegekend.

De gegevens van deze advertentiegroepen worden als volgt opgenomen in de itemkolommen voor meerdere campagnes:

 • 10% Beste (advertentiegroep 1)
 • 60% Goed (advertentiegroep 2)
 • 29% Laag (advertentiegroep 3)
 • 1% Niet beoordeeld (advertentiegroep 4)

Opmerking: Als u de periode wijzigt, heeft dit geen invloed op de kolom Prestaties. De weergegeven beoordeling is altijd de huidige beoordeling.

Voeg zo veel mogelijk unieke items toe. Hoe meer items u aan de advertentie voor uw app-campagne toevoegt, hoe meer mogelijkheden er zijn om goed presterende advertenties te maken.

In itemrapportage zijn momenteel geen automatisch gegenereerde items, die extra statistieken kunnen bevatten, opgenomen. U moet daarom niet verwachten dat de som van alle itemuitgaven consistent is met de totale campagne-uitgaven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen