Theo dõi chuyển đổi: Định nghĩa

Công cụ miễn phí trong tài khoản có thể giúp đo lường cách nhấp chuột vào quảng cáo của bạn dẫn đến hành động có ý nghĩa, chẳng hạn như bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

Sử dụng theo dõi chuyển đổi để đo lường kết quả AdWords của bạn

vô hiệu

  • Chuyển đổi xảy ra khi nhấp chuột vào quảng cáo hoặc tương tác khác với quảng cáo trực tiếp dẫn đến hành vi có giá trị đối với bạn, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký nhận bản tin, gọi điện thoại hoặc tải xuống.
  • Theo dõi chuyển đổi quan trọng bởi vì chúng có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về việc hiệu suất của quảng cáo có liên quan trực tiếp đến thành công của doanh nghiệp bạn như thế nào. Theo dõi chuyển đổi cũng có thể giúp xác định quảng cáo và từ khóa nào thành công nhất cho doanh nghiệp của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố