De overzichtspagina gebruiken

Wanneer u inlogt bij Google Ads, wordt er een overzichtspagina weergegeven. Hier tonen we u de relevantste insights over uw advertentieprestaties om u te helpen het maximale te halen uit uw advertentiebudget.

In dit artikel leest u hoe de overzichtspagina werkt.

Hoe het werkt

De overzichtspagina bevat diverse kaarten met prestatiehighlights en andere nuttige insights. Deze highlights zijn voor u verzameld door Google. Elke kaart is zo ontworpen dat u in één oogopslag inzicht krijgt in een bepaald aspect van de prestaties van uw account. Geleidelijk aan zullen we steeds meer kaarten toevoegen. Houd de overzichtspagina dus goed in de gaten om extra insights te ontdekken.

Instructies

De kaarten op de overzichtspagina zijn door Google geselecteerd op basis van uw campagne-instellingen en accountprestaties. U kunt de kaarten die worden weergegeven, niet wijzigen, maar u kunt wel verfijnen wat er op de kaarten staat. Voor meer informatie over de verschillende kaarten op de overzichtspagina leest u Over de overzichtspagina.

De periode wijzigen

Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op de periode. De periode wordt voor alle kaarten tegelijk geüpdatet. U kunt ook twee perioden met elkaar vergelijken.

Het type statistieken wijzigen

Klik op de pijl naast de naam van de statistiek die u wilt wijzigen. Selecteer vervolgens de statistiek die u wilt weergeven.

Op de kaart 'Dag en tijd' worden bijvoorbeeld standaard uw klikgegevens weergegeven, maar als vertoningen voor u belangrijker zijn, kunt u naast 'Klikken' op de pijl klikken en uw keuze wijzigen in 'Vertoningen'.

Als u de statistiek op één kaart wijzigt, heeft dit geen invloed op de statistieken van de andere kaarten.

Het bereik van de pagina wijzigen

De kaarten op de pagina en de gegevens op de kaarten veranderen al naargelang het accountniveau waarop u zich bevindt. Wanneer u inlogt op uw account, worden op de overzichtspagina de gegevens op accountniveau weergegeven. Klikt u op een campagne of advertentiegroep, dan ziet u alleen gegevens over deze elementen. 

U kunt op twee manieren te werk gaan om de overzichtspagina voor een specifieke campagne of advertentiegroep weer te geven:

  1. Ga naar de kaart 'Campagnes' op de overzichtspagina op accountniveau en klik op de naam van de campagne waarvan u de gegevens wilt bekijken. Of ga naar de kaart 'Advertentiegroepen' op de overzichtspagina op campagneniveau en klik op de naam van de advertentiegroep waarvan u de gegevens wilt bekijken.
  2. Klik in het navigatievenster aan de linkerkant op de naam van een specifieke campagne en klik op Overzicht in het paginamenu om de overzichtspagina te bekijken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen