Anpassa tabeller och diagram

Det bästa sättet att upptäcka möjligheter för ditt företag är att regelbundet gå igenom dina resultat. Med dynamiska tabeller och diagram kan du undersöka trender i hela kontot eller hitta svar på specifika frågor om hur kunderna interagerar med dina annonser.

I den här artikeln visar vi hur du anpassar dina tabeller och diagram så att du ser den data som är viktigast för ditt företag.

Anpassa dina tabeller och diagram i Google Ads

Gör så här

Ändra datumintervall

Klicka på datumintervallet i det övre högra hörnet på sidan. Datumintervallet uppdateras i både tabellen och diagrammet. Du kan även jämföra två datumintervall om du vill se dem sida vid sida i diagrammet.

Ändra tabellkolumner

Gör så här om du vill lägga till eller ta bort tabellkolumner, ändra ordningen på kolumnerna eller spara en kolumnuppsättning:

 1. Klicka på kolumnikonen Kolumner och klicka på Ändra kolumner.
 2. Klicka på en kolumnkategori för att visa de tillgängliga kolumnerna eller skriv in namnet på en kolumn i sökrutan.
 3. Välj mellan följande alternativ när du vill ändra tabellkolumner:
  1. Om du vill lägga till en kolumn markerar du dess ruta. Nu visas den i listan till höger.
  2. Om du vill ta bort en kolumn klickar du på X bredvid den i listan till höger.
  3. Om du vill ändra ordningen på kolumnerna klickar du på de enskilda kolumnerna och drar dem till önskad position i listan.
  4. Om du vill spara en kolumnuppsättning väljer du Spara kolumnuppsättningen och anger ett namn.
 4. Klicka på Använd.

Om du vill ändra storleken på en kolumn i tabellen klickar du på kanten av kolumnrubriken och drar till höger eller vänster. 

Sortera och segmentera tabellrader

Om du vill sortera tabellen klickar du på den kolumnrubrik som du vill sortera datan efter. Sortera åt motsatt håll genom att klicka på samma rubrik igen. 

Segmentera tabelldata genom att klicka på segmenteringsikonen Segment och välj vilka dimensioner du vill använda för att dela upp dina rader.

Så här skapar du ett tabellfilter

Du kan välja att bara visa den data som du vill se i tabellen genom att tillämpa ett filter på tabellen. 

 1. Klicka på filterikonen Filter och välj en filtertyp.
 2. Välj eller ange ett villkor för filtret.
 3. Klicka på Använd. En beskrivning av filtret visas ovanför tabellen och tabellens data uppdateras enligt filtret.
 4. (Valfritt) Lägga till och ta bort filter:

  1. Om du vill lägga till fler filter klickar du bredvid ett befintligt filter. 
  2. Om du vill ta bort ett filter klickar du på filtret och sedan på X-knappen som visas.

Dölja och visa ett diagram

Klicka på ikonen med tre punkter  uppe i diagrammets högra hörn och klicka sedan på Dölj diagram. Om du vill visa diagrammet igen klickar du på ikonen med tre punkter  uppe i tabellens högra hörn och sedan på Visa diagram.

Utöka och komprimera ett diagram

Du kan utöka diagrammet genom att klicka på ikonen för att utöka diagram Enlarge uppe i diagrammets högra hörn. Om du vill komprimera diagrammet klickar du på ikonen för att komprimera diagram .

Ändra mätvärden i diagrammet

Klicka på rullgardinsmenyerna för mätvärden uppe i diagrammets högra hörn och välj det mätvärde du vill se i diagrammet. Du kan visa upp till två mätvärden samtidigt i samma diagram. 

Ändra tidsintervallet i diagrammet

Klicka på ikonen med tre punkter  i diagrammet och välj det tidsintervall du vill se (dagligen, veckovis osv.).

 

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt