Přizpůsobení tabulek a grafů

Tento článek se týká nového prostředí Google Ads. Zjistěte, které prostředí Google Ads používáte.

Nejlepší způsob, jak objevovat nové příležitosti pro vaši firmu, je pravidelně kontrolovat údaje o výkonu vašeho účtu. Dynamické tabulky a grafy vám umožní zkoumat trendy, které platí pro celý váš účet, nebo hledat odpovědi na konkrétní otázky o tom, jak zákazníci pracují s vašimi reklamami.

V tomto článku se dozvíte, jak si můžete přizpůsobit tabulky a grafy, abyste mohli snadno a rychle kontrolovat údaje, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější.

U některých inzerentů se změny prováděné v některých funkcích přehledů neprojevují v obou prostředích Google Ads. Další informace najdete v tomto článku.

Než začnete

Chcete-li zobrazit své tabulky a grafy, musíte být pozváni k používání nového prostředí Google Ads. Jakmile k němu budete mít přístup, budete moci kontrolovat údaje o výkonu vašich kampaní a reklamních sestav i další údaje pomocí nabídky stránky na levé straně.

Pokyny

Změna časového období

Klikněte na období v pravém horním rohu stránky. Období se aktualizuje pro tabulku i pro graf. Můžete také porovnat dvě časová období, abyste je v grafu viděli vedle sebe.

Úprava sloupců tabulky

Chcete-li do tabulky přidat sloupce, odstranit je, změnit jejich uspořádání nebo je uložit, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu sloupců Sloupce a vyberte možnost Upravit sloupce.
 2. Kliknutím na některou kategorii zobrazte dostupné sloupce. Můžete také hledat konkrétní sloupec zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole.
 3. Vyberte si operaci, kterou chcete provést:
  1. Pokud chcete sloupec přidat, zaškrtněte jeho políčko. Sloupec se poté zobrazí v seznamu na pravé straně.
  2. Chcete-li sloupec odstranit, klikněte v seznamu na pravé straně na tlačítko X vedle sloupce.
  3. Chcete-li změnit uspořádání sloupců, přetáhněte v seznamu jednotlivé sloupce na požadovaná místa.
  4. Pokud chcete sadu sloupců uložit, vyberte položku Uložení sady sloupců a zadejte název.
 4. Klikněte na tlačítko Použít.

Chcete-li změnit velikost sloupce v tabulce, přetáhněte okraj záhlaví sloupce doleva nebo doprava. 

Seřazení a segmentace řádků tabulky

Chcete-li tabulku seřadit, klikněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete údaje seřadit. Chcete-li obrátit pořadí, klikněte na stejné záhlaví znovu. 

Pokud chcete data v tabulce segmentovat, klikněte na ikonu segmentu Segment a zvolte, které dimenze chcete k rozdělení řádků použít.

Vytvoření filtru tabulky

Chcete-li v tabulce zobrazit jen určitá data, nastavte v tabulce filtr. 

 1. Klikněte na ikonu filtru Filter a vyberte typ filtru.
 2. Vyberte nebo zadejte podmínku filtru.
 3. Klikněte na tlačítko Použít. Zobrazení dat v tabulce se aktualizuje podle filtru a nad tabulkou se zobrazí jeho popis.
 4. (Volitelné) Přidání nebo odstranění filtrů:

  1. Chcete-li přidat další filtry, klikněte vedle stávajícího filtru. 
  2. Pokud chcete některý filtr odstranit, klikněte na něj a potom na tlačítko X.

Skrytí nebo zobrazení grafu

Graf lze skrýt kliknutím na ikonu se třemi tečkami  vpravo nahoře a výběrem možnosti Skrýt graf. Budete-li chtít graf znovu zobrazit, klikněte vpravo nahoře na ikonu se třemi tečkami  a vyberte položku Zobrazit graf.

Rozbalení nebo sbalení grafu

Graf lze rozbalit kliknutím na ikonu Rozbalit graf Enlarge v pravém horním rohu. Sbalíte ho kliknutím na ikonu Sbalit graf .

Změna metrik v grafu

Klikněte na rozbalovací nabídky metrik v pravém horním rohu grafu a vyberte metriku, která se má v grafu zobrazit. V jednom grafu se mohou současně zobrazovat až dvě metriky. 

Změna časového intervalu grafu

V grafu klikněte na ikonu se třemi tečkami  a vyberte preferovaný interval (denní, týdenní a podobně).

 

 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?