ValueTrack'i nasıl kullanabilirsiniz?

Reklamcılık hedeflerinize bağlı olarak, ValueTrack'i reklam performansı hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, reklamların en fazla trafiği nerede aldığı veya en fazla tıklamayı hangi reklamların ve anahtar kelimelerin sağladığını öğrenmek mümkündür. Bu makalede, ValueTrack'i nasıl kullanabileceğinize ilişkin bazı örnekler verilmiştir.

Seçeneklerinizin aşağıdaki senaryolarla sınırlı olmadığını unutmayın. Reklamlarınız hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bu makalede listelenen ValueTrack parametrelerinin tüm kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.

1. Örnek: Ağlar

Hedef

Reklam trafiğinin ne kadarının Google Arama Ağı'ndan ve ne kadarının Google Görüntülü Reklam Ağı'ndan geldiğini öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Geçerli ValueTrack parametreleri

ValueTrack, anahtar kelime başına iki izleme URL'si belirlemenize olanak tanır: Bunlar, Arama Ağı için {ifsearch:[value]} ve Görüntülü Reklam Ağı için {ifcontent:[value]} parametreleridir.

Örnek izleme şablonu

Reklamınız yalnızca tek bir parametreyi tetikleyeceği ve bu nedenle verilerde yalnızca tek bir değer görüneceğinden, iki URL parametresinin arasına & koymanız gerekmez. Bu URL parametreleri şöyle görünür: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Örneğimizde, [value] bölümü, ifsearch koşulu için "Search Network", ifcontent koşulu içinse "Display Network" ile değiştirilmiş ve source etiketi kullanılmıştır. Bunun sonucunda, ValueTrack URL'si şöyle görünür:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Örnek veriler

ValueTrack, URL'leri reklamın görüntülendiği ağla ilgili bilgilerle günceller.

Arama Ağı'nda yapılan bir tıklama için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?tracking=1234
Görüntülü Reklam Ağı'nda yapılan bir tıklama içinse şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?tracking=5678

2. Örnek: Anahtar kelimeler ve eşleme türleri

Hedef

Müşterinin tıkladığı bir reklamı hangi anahtar kelimenin tetiklediğinin yanı sıra söz konusu anahtar kelimenin eşleme türünün ne olduğunu öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Geçerli ValueTrack parametreleri

Arama Ağı kampanyaları: {keyword} parametresi, size reklamınızı tetikleyen belirli anahtar kelimeyi bildirir.

Görüntülü Reklam Ağı kampanyaları: Görüntülü Reklam Ağı'nda reklam grubu düzeyinde hedefleme yapıldığından {keyword} parametresi en iyi eşleşen anahtar kelimeyi bildirir.

{matchtype} parametresi, reklamın tıklanmasına yol açan anahtar kelimenin eşleme türünü kaydeder (geniş veya değiştirilmiş geniş için "b", sıralı için "p", tam içinse "e" harfleri kullanılır).

Örnek izleme şablonu

Bunun sonucunda, izleme şablonu şöyle görünür:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Örnek veriler

ValueTrack, açılış sayfası URL'lerinizi gerçek anahtar kelime ve eşleme türü ile günceller:
http://www.example.com/?keyword=socks&matchtype=e
http://www.example.com/?keyword=pembe%20çoraplar&matchtype=p

3. Örnek: Reklamlar

Hedef

Görüntülenen ve tıklamayı alan spesifik reklamı öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Geçerli ValueTrack parametresi

{creative} parametresi, görüntülenen reklamın reklam öğesi kimliğini kaydeder.

Örnek izleme şablonu

Bunun sonucunda, izleme şablonu şöyle görünür:
{lpurl}?creative={creative}

Örnek veriler

ValueTrack, açılış sayfası URL'lerinizi reklamın reklam öğesi kimliğiyle günceller:
http://www.example.com/?creative=599041118

4. Örnek: Yerleşimler

Hedef

Reklamın yerleşim hedefli bir kampanyada hangi kategori için gösterildiğini öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Geçerli ValueTrack parametreleri

Yerleşim hedefli bir kampanya için {placement} parametresi, reklamın gösterildiği web sitesine (örneğin example.com/homepage.html) ilişkin eşleşen yerleşim hedefleme ölçütlerini kaydeder. Diğer bir deyişle, reklamınızın gösterildiği web sitesinin tam URL'si yerine, hedeflemeyi seçtiğiniz yerleşim kaydedilir.

Diğer yandan, {target} parametresi, tıklamayı üreten yerleşim kategorisini kaydeder.

Örnek izleme şablonu

Bunun sonucunda, izleme şablonu şöyle görünür:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Örnek veriler

ValueTrack, açılış sayfası URL'lerinizi yerleşimle ve yerleşim kategorisiyle günceller:
http://www.example.com/?target=%2Fentertainment%2Fcelebrities&placement=gmail.com

5. Örnek: Cihazlar

Hedef

Reklamınızın hangi cihazda görüntülendiğini öğrenmek istediğinizi varsayalım.

Geçerli ValueTrack parametreleri

Reklamınız cep telefonlarında görüntülendiyse {device} parametresi yerine "m", tablet cihazlarda görüntülendiyse "t" ve masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda görüntülendiyse "c" gelir.

Örnek izleme şablonu

Bunun sonucunda, izleme şablonu şöyle görünür:
{lpurl}?device={device}

Örnek veriler

ValueTrack, açılış sayfası URL'lerini reklamınızın görüntülendiği cihaz hakkındaki bilgilerle günceller.

Mobil cihazdan yapılan bir tıklama için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?device=m

Tablet cihazdan yapılan bir tıklama için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?device=t

Masaüstü veya dizüstü bilgisayardan yapılan bir tıklama için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?device=c

6. Örnek: Ifmobile ve Ifnotmobile

Hedef

Reklamın hangi cihazda görüntülendiğine bağlı olarak URL'nize farklı değerler eklemek istediğinizi varsayalım.

Geçerli ValueTrack parametreleri

Reklam bir cep telefonunda gösterildiği takdirde {ifmobile:[value]} parametresi [value] ile değiştirilir.

Reklam bir tablette ya da masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda gösterildiği takdirde {ifnotmobile:[value]} parametresi [value] ile değiştirilir.

Örnek izleme şablonu

Kendi dahili kimliklerinizi kullanarak, cihaza göre performansı izlediğinizi varsayalım. "Widget'lar" anahtar kelimesine yönelik olarak dahili kimliğiniz mobil cihazlar için "1212", tabletler ve bilgisayarlar içinse "3434" olsun. Bunun sonucunda, izleme şablonu şöyle görünür:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Örnek veriler

ValueTrack, açılış sayfası URL'lerini reklamınızın görüntülendiği cihaz hakkındaki bilgilerle günceller.

Mobil cihazdan yapılan bir tıklama için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?myid=1212

Tabletten veya bilgisayardan yapılan bir tıklama için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?myid=3434

Örnek 7: {lpurl}

Hedef

Yüksek bir düzeyde izleme şablonu tanımlayarak izleme işleminizi optimize etmek istediğinizi varsayalım. Örneğin, kampanya düzeyinde bir izleme şablonu ayarlarsanız izleme şablonu tüm kampanyada paylaşılır.

Örnek izleme şablonu

“ppc” adlı bir kampanyadan gelen tüm tıklamaları izlemek istediğinizi varsayalım. Bunun sonucunda, (kampanya düzeyinde ayarlanan) izleme şablonu şöyle görünür:
{lpurl}?source=ppc

Örnek veriler

Kampanyanın daha düşük bir düzeyinde (ör. reklam düzeyinde) bir izleme şablonu tanımlamadığınız varsayılırsa, ValueTrack tüm reklamların açılış sayfası URL'lerini source=ppc URL parametresi ile günceller.

Bu kampanyayla ilişkili tıklamalar için şunu görürsünüz:
http://www.example.com/?source=ppc

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false