ValueTrackin käyttäminen

Mainontatavoitteidesi mukaan voit etsiä ValueTrackin avulla entistä yksityiskohtaisempia tietoja mainoksesi tehokkuudesta. Voit esimerkiksi selvittää, missä mainoksesi saavat eniten liikennettä tai mitkä mainokset ja avainsanat saavat eniten klikkauksia. Tässä artikkelissa on joitakin esimerkkejä tavoista, joilla ValueTrackia voi käyttää.

Muista, että vaihtoehdot eivät rajoitu vain alla oleviin tilanteisiin. Voit kerätä lisätietoja mainoksistasi käyttämällä mitä tahansa tässä artikkelissa eriteltyjen ValueTrack-parametrien yhdistelmää.

Esimerkki 1: Verkostot

Tavoite

Haluat tietää, kuinka suuri osa mainosliikenteestäsi on peräisin Google-hakuverkostosta ja kuinka suuri osa Google Display -verkostosta.

Käytettävissä olevat ValueTrack-parametrit

ValueTrack-parametrien avulla voit määrittää kaksi seuranta-URL-osoitetta avainsanaa kohden: käytä ehtoa {ifsearch:[value]} hakuverkostolle ja ehtoa {ifcontent:[value]} Display-verkostolle.

Seurantamalli-esimerkki

Koska mainos käynnistää vain yhden parametrin ja tiedoissasi näkyy siksi vain yksi arvo, sinun ei tarvitse lisätä &-merkkiä kahden URL-parametrin väliin. URL-parametrit näyttävät tältä: {ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.

Alla olevassa esimerkissä teksti [value] on korvattu tekstillä "SearchNetwork" (hakuverkosto) ifsearch-ehdossa ja tekstillä "DisplayNework" (Display-verkosto) ifcontent-ehdossa. Tunnisteena on käytetty lähdettä (source). ValueTrack-parametrin avulla muodostettu URL-osoite näyttää tältä:
{lpurl}?tracking={ifsearch:1234}{ifcontent:5678}

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää URL-osoitteisiisi tiedon verkostosta, jossa mainos näkyi.

Jos klikkaus on peräisin hakuverkostosta, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki.fi/?tracking=1234
Jos klikkaus on peräisin Display-verkostosta, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki.fi/?tracking=5678

Esimerkki 2: Avainsanat ja hakutyypit

Tavoite

Haluat tietää, mikä avainsana käynnisti asiakkaan klikkaaman mainoksen, sekä avainsanan hakutyypin.

Käytettävissä olevat ValueTrack-parametrit

Hakukampanjat: {keyword}-parametri ilmoittaa tarkan avainsanan, joka käynnisti mainoksesi.

Display-kampanjat: {keyword}-parametri ilmoittaa parhaiten vastaavan avainsanan, sillä Display-verkoston kohdistus tapahtuu mainosryhmätasolla.

Parametri {matchtype} tallentaa mainoksen klikkaukseen johtaneen avainsanan hakutyypin ("b" tarkoittaa laajaa hakua, "p" tarkoittaa ilmaushakua ja "e" tarkoittaa tarkkaa hakua).

Seurantamalli-esimerkki

Parametrien avulla muodostettu seurantamalli näyttää tältä:
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää aloitussivun URL-osoitteisiisi todellisen avainsanan ja hakutyypin seuraavasti:
http://www.esimerkki.fi/?keyword=sukat&matchtype=e
http://www.esimerkki.fi/?keyword=pinkit%20sukat&matchtype=p

Esimerkki 3: Mainokset

Tavoite

Haluat nähdä tietyn mainoksen, joka näytettiin ja sai klikkauksen.

Käytettävä ValueTrack-parametri

Parametri {creative} tallentaa näytetyn mainoksen tunnuksen.

Seurantamalli-esimerkki

Parametrien avulla muodostettu seurantamalli näyttää tältä:
{lpurl}?creative={creative}

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää aloitussivun URL-osoitteisiisi mainoksen tunnuksen seuraavasti:
http://www.esimerkki.fi/?creative=599041118

Esimerkki 4: Sijoittelut

Tavoite

Haluat tietää, missä luokassa mainoksesi näytettiin sijoitteluun kohdistetussa kampanjassa.

Käytettävissä olevat ValueTrack-parametrit

Sijoitteluun kohdistetussa kampanjassa {placement}-parametri tallentaa vastaavaan sijoitteluun kohdistamisen ehdot verkkosivustolta, jolla mainoksesi näkyy (esimerkiksi esimerkki.fi/etusivu.html). Toisin sanoen tallennamme minkä tahansa sijoittelun, johon päätät kohdistaa mainoksesi, sen sijaan, että tallentaisimme mainoksesi sisältävän verkkosivuston koko URL-osoitteen.

{target}-parametri tallentaa klikkauksen aikaansaaneen sijoitteluluokan.

Seurantamalli-esimerkki

Parametrien avulla muodostettu seurantamalli näyttää tältä:
{lpurl}?target={target}&placement={placement}

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää aloitussivun URL-osoitteisiisi sijoittelun ja sijoitteluluokan seuraavasti:
http://www.esimerkki.fi/?target=%2Fviihde%2Fjulkkikset&placement=gmail.com

Esimerkki 5: Laitteet

Tavoite

Haluat selvittää laitteen, jossa mainoksesi näytettiin.

Käytettävissä olevat ValueTrack-parametrit

Parametri {device} korvataan kirjaimella m, jos mainoksesi näkyi mobiililaitteissa, kirjaimella t, jos se näkyi tableteissa, ja kirjaimella c, jos se näkyi pöytätietokoneissa tai kannettavissa tietokoneissa.

Seurantamalli-esimerkki

Parametrien avulla muodostettu seurantamalli näyttää tältä:
{lpurl}?device={device}

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää aloitussivun URL-osoitteisiisi tiedon laitteesta, jossa mainoksesi näkyi.

Jos klikkaus on peräisin mobiililaitteesta, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki.fi/?device=m

Jos klikkaus on peräisin tabletista, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki/?device=t

Jos klikkaus on peräisin pöytätietokoneesta tai kannettavasta tietokoneesta, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki.fi/?device=c

Esimerkki 6: Ifmobile ja Ifnotmobile

Tavoite

Haluat lisätä eri arvoja URL-osoitteeseen sen mukaan, missä laitteessa mainos näkyi.

Käytettävissä olevat ValueTrack-parametrit

Parametri {ifmobile:[value]} korvataan tekstillä [value], jos mainoksesi näkyy mobiililaitteessa.

Parametri {ifnotmobile:[value]} korvataan parametrilla [value], jos mainoksesi näkyy tabletissa tai pöytätietokoneessa ja kannettavassa tietokoneessa.

Seurantamalli-esimerkki

Oletetaan, että seuraat laitekohtaista tehokkuutta käyttäen omia sisäisiä tunnuksiasi. Avainsanaa "widgetit" varten sinulla on sisäinen tunnus 1212 mobiililaitteille ja tunnus 3434 tableteille ja pöytätietokoneille. Parametrien avulla muodostettu seurantamalli näyttää tältä:
{lpurl}?myid={ifmobile:1212}{ifnotmobile:3434}

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää aloitussivun URL-osoitteisiisi tiedon laitteesta, jossa mainoksesi näkyi.

Jos klikkaus on peräisin mobiililaitteesta, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki.fi/?myid=1212

Jos klikkaus on peräisin tabletista tai tietokoneesta, osoite näyttää tältä:
http://www.esimerkki.fi/?myid=3434

Esimerkki 7: {lpurl}

Tavoite

Haluat optimoida seurannan määrittämällä seurantamallin korkealla tasolla. Jos esimerkiksi määrität seurantamallin kampanjatasolla, se jaetaan koko kampanjan laajuisesti.

Seurantamalli-esimerkki

Oletetaan, että haluat seurata kaikkia "ppc"-nimisestä kampanjasta peräisin olevia klikkauksia. Kampanjatasolla määritetty seurantamalli näyttää tältä:
{lpurl}?source=ppc

Esimerkkitiedot

ValueTrack päivittää kaikkien mainostesi aloitussivujen URL-osoitteet URL-parametrilla source=ppc, jos et ole määrittänyt seurantamallia kampanjan alemmalla tasolla (eli mainostasolla).

Tähän kampanjaan liittyvien klikkausten kohdalla näkyy seuraavanlainen osoite:
http://www.esimerkki.fi/?source=ppc

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun