Ställa in spårning med ValueTrack-parametrar

Med ValueTrack-parametrar kan du spåra information om källan till ett annonsklick. Genom att lägga till parametrarna i dina annonser och kampanjer, kan du se om personer som klickade på dina annonser kom från mobila enheter, var de befann sig när de klickade och mycket annat.

I den här artikeln förklarar vi stegen du måste följa för att lägga till ValueTrack-parametrar i Webbadressalternativ. Vi föreslår att du använder ValueTrack-parametrar i din spårningsmall, men du kan också infoga parametrarna i din slutliga webbadress och anpassade parametrar.

Innan du börjar

Om du inte är säker på hur du använder ValueTrack-parametrar eller hur spårning fungerar kan du läsa Om ValueTrack-parametrar och Hantera spårning och omdirigeringar i Webbadressalternativ innan du börjar.

Så fungerar det

Spårningsmallar på konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå måste innehålla en ValueTrack-parameter som infogar den slutliga webbadressen, som {lpurl}. När någon klickar på din annons infogas dessa parametrar i din slutliga webbadress. Om du inte tar med en sådan parameter för infogning av webbadressparameter i din spårningsmall går målsidesadressen sönder.

Vill du använda flera ValueTrack-parametrar i samma webbadress? Lägg till parametrarna efter webbadressen, avgränsade med ett et-tecken (&), så här: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Viktigt att tänka på

Dynamiska sökannonser och automatiska inriktningar kräver en ValueTrack-parameter som infogar den slutliga webbadressen (som {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) på alla nivåer.

Gör så här

 

Innan du börjar kan du behöva lägga till kolumnen Spårningsmall i tabellen:

  1. Logga in i ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på kolumnikonen Kolumner ovanför statistiktabellen och klicka sedan på Ändra kolumner.
  3. Utöka Attribut och markera Spårningsmall.
  4. Klicka på Använd.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på kampanjnivå:
  1. Klicka på sidmenyn Inställningar.
  2. Håll muspekaren över ett objekt i kolumnen Spårningsmall.
  3. Klicka när markören ändras till en penna.
  4. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype} blir spårningsmallen {lpurl}?matchtype={matchtype}
  5. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på annonsgruppsnivå:
  1. Klicka på sidmenyn Annonsgrupper.
  2. Håll muspekaren över ett objekt i kolumnen Spårningsmall.
  3. Klicka när markören ändras till en penna.
  4. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype} blir spårningsmallen {lpurl}?matchtype={matchtype}
  5. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på annonsnivå:
  1. Klicka på sidmenyn Annonser och tillägg.
  2. Håll muspekaren över annonsen.
  3. Klicka när markören ändras till en penna.
  4. Utöka Webbadressalternativ.
  5. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype} blir spårningsmallen {lpurl}?matchtype={matchtype}
  6. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på webbplatslänksnivå:
  1. Klicka på sidmenyn Annonser och tillägg.
  2. Klicka på fliken Tillägg.
  3. Klicka på länken Tilläggstyp och välj Webbplatslänk.
  4. Håll muspekaren över något av tilläggen och klicka på pennikonen när den visas.
  5. Utöka Webbadressalternativ för webbplatslänk (avancerat).
  6. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype} blir spårningsmallen {lpurl}?matchtype={matchtype}
  7. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på sökordsnivå:
  1. Klicka på Sökord i sidmenyn.
  2. Håll muspekaren över en post i den nya kolumnen Spårningsmall och klicka när markören ändras till en penna.
  3. Skriv {lpurl}, frågetecken och alla ValueTrack-parametrar du vill använda, avgränsade med et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype} blir spårningsmallen {lpurl}?matchtype={matchtype}
  4. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på nivån för dynamiska annonsinriktningar:
  1. Klicka på Dynamiska annonsinriktningar i sidmenyn.
  2. Håll muspekaren över en post i den nya kolumnen Spårningsmall och klicka när markören ändras till en penna.
  3. Skriv {lpurl}, frågetecken och alla ValueTrack-parametrar du vill använda, avgränsade med et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {targetid} blir spårningsmallen {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Klicka på Spara.

 

Tips

Tänk på att inte skriva blanksteg i webbadresserna. Blankstegen medför att webbadresserna ”går sönder” och att spårningen slutar fungera.

Det kan hända att %20 visas i stället för blanksteg i informationen, till exempel när ett sökord består av två ord. %20 ersätter blanksteget så att webbadressen fungerar korrekt.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Slutlig webbadress, spårningsmall eller anpassad parameter
Parameter Vad som returneras
{campaignid} Kampanjens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på kontonivå och vill veta vilken kampanj som visade annonsen.)
{adgroupid} Annonsgruppens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på konto- eller kampanjnivå och vill veta vilken annonsgrupp som visade annonsen.)
{feeditemid} Id för tillägget som användarna klickade på
{targetid}

Id för sökordet (”kwd”), den dynamiska sökannonsen (”dsa”), den inriktade remarketinglistan (”aud”), den produktindelning (”pla”) eller den hotellgruppsindelning (”hpi”) som ledde till att annonsen visades.

För flera mål-id:n visas utdata i följande ordning: aud, dsa, kwd, pla, hpi. Om du till exempel lägger till en remarketinglista i din annonsgrupp (kriterie-id ”456”) och inriktar den på sökords-id ”123”, ersätts {targetid} med ”aud-456:kwd-123”.

{loc_interest_ms} Id för platsen av intresse som bidrog till att annonsen visades. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer som söker efter dina riktade platser
{loc_physical_ms} Id för den geografiska plats där klicket skedde. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer på dina inriktade platser
{matchtype} Matchningstypen för det sökord som ledde till att annonsen visades: ”e” för exakt, ”p” för fras och ”b” för bred matchning
{network} Varifrån klicket kom: ”g” för Google Sök, ”s” för sökpartner och ”d” för Display-nätverket
{device} Från vilken enhet klicket kom: ”m” för mobil enhet (inklusive WAP), ”t” för surfplatta och ”c” för dator
{devicemodel} Från vilken mobil- eller surfplattemodell klicket kom (till exempel ”Apple+iPhone”) Obs! Endast tillgängligt för kampanjer i Display-nätverket
{gclid} Googles klickidentifierare för ett klick som kommer från din annons
{ifmobile:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en mobiltelefon
{ifnotmobile:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en dator eller surfplatta
{ifsearch:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en webbplats i Googles söknätverk
{ifcontent:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en webbplats i Googles Display-nätverk
{creative} Unikt id för din annons
{keyword} För söknätverket: sökordet från ditt konto som matchar sökfrågan, såvida du inte använder en dynamisk sökannons, vilket returnerar ett tomt värde. För Display-nätverket: sökordet från ditt konto som matchar innehållet.
{placement} För sökordsinriktade kampanjer: Den innehållswebbplats där annonsklicket skedde. För placeringsinriktade kampanjer: Det matchande villkoret för placeringsinriktning på webbplatsen där annonsklicket skedde.
{target} En placeringskategori (fungerar bara med placeringsinriktade kampanjer)
{param1} Den första annonsmaterialsparametern om du använder AdParamService med Google Ads API (AdWords API)
{param2} Den andra annonsmaterialsparametern om du använder AdParamService med Google Ads API (AdWords API)
{random} Ett slumptal som genereras av Google (osignerat 64-bitars heltal). Används vanligtvis för att tvinga sidan att läsas in på nytt.
{adposition} Sidpositionen där annonsen visades (till exempel ”1t2”, alltså sidan 1, topp, position 2)
{ignore} Genomsökningen av webbplatsen påskyndas genom att spårningselement i den slutliga webbadressen ignoreras. Kan bara användas i den slutliga webbadressen eller slutliga mobilwebbadressen.
Endast spårningsmall

Rekommenderas

Parameter Vad som returneras
{lpurl}

Den slutliga webbadressen. Kodas med escape-tecken om spårningsmallen inte föregås av {lpurl}. Om spårningsmallen inte föregås av {lpurl} kodas tecknen ?, =, ", #, \t, ' och [mellanslag].

Exempel
Slutlig webbadress: http://example.com
Spårningsmall: {lpurl}?matchtype={matchtype}
Målsidesadress: http://example.com?matchtype={matchtype}

Avancerat

Parameter Vad som returneras
{lpurl+2} Den slutliga webbadressen. Kodas med två escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{lpurl+3} Den slutliga webbadressen. Kodas med tre escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{unescapedlpurl} Den slutliga webbadressen utan escape-tecken
{escapedlpurl} Den slutliga webbadressen med escape-tecken. Kodar tecknen :, /, ?, = och %.
{escapedlpurl+2} Den slutliga webbadressen. Kodas med två escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{escapedlpurl+3} Den slutliga webbadressen. Kodas med tre escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.

Viktigt

Om du vill använda dessa ValueTrack-parametrar med andra webbadressparametrar i spårningsmallen lägger du till följande tecken efter ValueTrack-parametern. Annars kanske din webbplats eller tredjepartssystem inte kan spara informationen från dina webbadressparametrar.

Parameter Placering i spårningsmall Följt av Exempel
{lpurl} Början ? {lpurl}?
{lpurl} Inte i början %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Inte i början %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Inte i början %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Var som helst ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Var som helst %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Var som helst %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Var som helst %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Om den slutliga webbadressen redan innehåller ett frågetecken, ersätter Google Ads det i spårningsmallen med ett et-tecken (&) eller en korrekt escape-kodad version av &.

Endast slutlig webbadress
Parameter Resultat
{ignore} Genomsökningen av webbplatsen påskyndas genom att spårningselement i den slutliga webbadressen ignoreras. Kan bara användas i den slutliga webbadressen eller slutliga mobilwebbadressen. Om din slutliga webbadress är http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d, och spårningsinformationen efter frågetecknet i webbadressen inte ändrar målsidan, kan du infoga {ignore} framför spårningsinformationen för att identifiera efterföljande parametrar som spårningsinformation. Det här är ett exempel på hur du gör det: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Några saker att tänka på när du använder {ignore}:

  • Parametern {ignore} kan inte infogas i andra ValueTrack-parametrar (till exempel tillåts inte {ifmobile:{ignore}}).
  • Du måste använda {ignore} i den slutliga webbadressen om någon del av adressen kan ändras av ett tredjepartssystem när en person klickar på din annons. Läs mer

Exempel

Slutlig webbadress: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Spårningsinformation: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Om spårningsinformationen efter frågetecknet i webbadressen inte ändrar målsidan kan du infoga {ignore} före spårningsinformationen så att efterföljande parametrar bara identifieras som spårningsinformation.

Slutlig webbadress med {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Endast Shopping-kampanjer

Du kan använda följande parametrar med Shopping-annonser med produkt.

Parameter Vad som returneras
{adtype}

För Shopping-annonser med produkt returneras ett av följande:

  • ”pla” om klicket kommer från en Shopping-annons
  • ”pla_multichannel” om den klickade Shopping-annonsen innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna ”online” och ”local”

  • ”pla_with_promotion” om den klickade Shopping-annonsen visade ett specialerbjudande

  • ”pla_with_pog” om klicket kom från köp i en Google-aktiverad Shopping-annons

{merchant_id} Id för det Google Merchant Center-konto som är direkt ägare till den klickade Shopping-annonsen.
{product_channel} Typen av shoppingkanal (”online” eller ”local”) där produkten i den klickade Shopping-annonsen säljs. Om en annons innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna, visar {product_channel} den typ av kanal som en person klickade på (”online” eller ”local”), och {adtype} visar ”pla_multichannel”.
{product_id} Id för produkten i den klickade annonsen, enligt ditt Merchant Center-dataflöde
{product_country} Landet där produkten i den klickade annonsen säljs
{product_language} Språket som används i produktinformationen, enligt ditt Merchant Center-dataflöde
{product_partition_id} Unikt id för produktgruppen som den klickade annonsen tillhör
{store_code} För lokala produkter i Shopping-kampanjer ser du det unika id:t för den lokala butiken. Parametern är begränsad till 60 tecken.

Du kan använda följande parametrar med framhävda Shopping-annonser.

Framhävda Shopping-annonser är tillgängliga i följande länder:

  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Tyskland
  • Frankrike
  • Hongkong
  • Irland
  • Indien
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Nederländerna
  • Nya Zeeland
  • Filippinerna
  • Singapore
  • Sydafrika
  • Sverige
  • Taiwan
  • Förenade Arabemiraten
  • Storbritannien
  • USA

Du kan skapa framhävda Shopping-annonser med Google Ads och Google Ads API (AdWords API). Om du vill annonsera om enskilda produkter kan du använda Shopping-annonser med produkt

Parameter Vad som returneras
{adtype} För framhävda Shopping-annonser returneras ett av följande (se tabellen ovan för Shopping-annonser med produkt):
  • showcase_category: klick på kategorilänken
    • {product_country} returnerar försäljningslandet för kampanjen
    • Följande parametrar returneras tomma:
      • {merchant_id}
      • {product_channel}
      • {product_id}
      • {product_language}
      • {product_partition_id}
      • {store_code}
  • showcase_timed_engagement: vara tio sekunder i en annons
  • showcase_product: klick på en enkanalsprodukt
  • showcase_product_with_POG: klick på en produkt med Köp på Google
  • showcase_product_with_promotion: klick på en produkt med säljarmarknadsföring
  • showcase_product_multichannel: klick på en flerkanalsprodukt
    • {product_channel} visar kanalen (online eller local)
  • showcase_local_store: klick på en länk till lokalt skyltfönster
    • {product_country} returnerar försäljningslandet för kampanjen
    • {channel} returnerar local
    • Följande parametrar returneras tomma:
      • {merchant_id}
      • {product_language}
      • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Om någon klickar på en enskild produkt, antingen i en Shopping-annons med produkt eller en framhävd Shopping-annons, returneras det du har definierat för [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Om klicket inte görs på en enskild produkt, utan till exempel på en framhävd Shopping-annons i allmänhet, returneras det du har definierat för [value].

Endast videokampanjer

Parameter Vad som returneras

{adgroupid}

Annonsgruppens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på konto- eller kampanjnivå och vill veta vilken annonsgrupp som visade annonsen.)

{campaignid}

Kampanjens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på kontonivå och vill veta vilken kampanj som visade annonsen.)

{creative}

Unikt id för din annons.

{device}

Från vilken enhet klicket kom: ”m” för mobil enhet (inklusive WAP), ”t” för surfplatta och ”c” för dator.

{loc_interest_ms}

Id för platsen av intresse som bidrog till att annonsen visades. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer som söker efter dina riktade platser

{loc_physical_ms}

Id för den geografiska plats där klicket skedde. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer på dina inriktade platser

{network}

 

{placement}

För sökordsinriktade kampanjer: den innehållswebbplats där annonsklicket skedde. För placeringsinriktade kampanjer: det matchande villkoret för placeringsinriktning på webbplatsen där annonsklicket skedde.
{sourceid}  

Endast hotellkampanjer

Parameter Vad som returneras

{hotelcenter_id}

Id:t för Hotel Center-kontot som är länkat till kampanjen som genererade annonsen vid klick

{hotel_id}

Hotellets hotell-id från det associerade kontots hotellflöde

{hotel_partition_id}

Det unika id:t för den hotellgrupp som den klickade hotellannonsen tillhör

{hotel_adtype}

  • hotell vid klick på en annons för ett hotell
  • rum vid klick på en annons för ett rumspaket
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt