Ställa in spårning med ValueTrack-parametrar

Med ValueTrack-parametrar kan du spåra information om källan till ett annonsklick. Genom att lägga till parametrarna i dina annonser och kampanjer, kan du se om personer klickade på dina annonser på mobila enheter, var de befann sig när de klickade och mycket annat.

I den här artikeln beskriver vi hur du lägger till ValueTrack-parametrar i Webbadressalternativ. Vi rekommenderar att du använder ValueTrack-parametrar i spårningsmallen, men du kan också lägga till dem i den slutliga webbadressen och i anpassade parametrar.

Innan du börjar

Om du inte är säker på hur du använder ValueTrack-parametrar eller hur spårning fungerar kan du läsa Om ValueTrack-parametrar och Hantera spårning och omdirigeringar i Webbadressalternativ innan du börjar.

Så fungerar det

Spårningsmallar på konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå måste innehålla en ValueTrack-parameter som infogar den slutliga webbadressen, som {lpurl}. När någon klickar på din annons, ersätts parametern med den slutliga webbadressen. Om du inte tar med en sådan parameter i spårningsmallen, fungerar inte målsidesadressen.

Vill du använda flera ValueTrack-parametrar i samma webbadress? Lägg till dem efter webbadressen och avgränsa dem med et-tecken (&), så här: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Viktigt att tänka på

Dynamiska sökannonser och automatiska inriktningar kräver en ValueTrack-parameter som infogar den slutliga webbadressen (som {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) på alla nivåer.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Innan du börjar kan du behöva lägga till kolumnen Spårningsmall i tabellen:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken på den nivå där du vill testa målsidan.
 3. Klicka på Kolumner och välj Ändra kolumner …
 4. Utöka Attribut och markera Spårningsmall.
 5. Klicka på Använd.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på kontonivå:
 1. Klicka på fliken Kampanjer.
 2. Klicka på Delat bibliotek på menyn till vänster.
 3. Klicka på Webbadressalternativ.
 4. Klicka på Redigera vid Spårningsmall.
 5. Skriv {lpurl}, frågetecken och alla ValueTrack-parametrar du vill använda, avgränsade med et-tecken (&).
  • Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på kampanjnivå:
 1. Klicka på fliken Inställningar.
 2. Håll muspekaren över ett objekt i kolumnen Spårningsmall.
 3. Klicka när markören ändras till en penna.
 4. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på annonsgruppsnivå:
 1. Klicka på fliken Annonsgrupper.
 2. Håll muspekaren över ett objekt i kolumnen Spårningsmall.
 3. Klicka när markören ändras till en penna.
 4. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på annonsnivå:
 1. Öppna fliken Annonser.
 2. Håll muspekaren över annonsen.
 3. Klicka när markören ändras till en penna.
 4. Utöka Webbadressalternativ.
 5. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på webbplatslänksnivå:
 1. Klicka på fliken Annonstillägg.
 2. Utöka Visa: Platslänkstillägg och välj Platslänkstillägg.
 3. Håll muspekaren över något av tilläggen och klicka på pennikonen när den visas.
 4. Utöka Webbadressalternativ för webbplatslänk (avancerat).
 5. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Klicka på Spara.

Du kan även skapa eller redigera spårningsmallen i din företagsinformation.

 1. Klicka på Delat bibliotek i menyn till vänster.
 2. Utöka Företagsinformation och välj sedan Huvudflöde för webbplatslänkar.
 3. Håll muspekaren över någon av webbplatslänkarna i kolumnen SitelinkTrackingUrloch klicka på pennikonen när den visas.
 4. Redigera spårningsmallen eller ange {lpurl}, ett frågetecken, och sedan de Valuetrack-parametrar som du vill använda, åtskilda av et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Klicka på Spara.
Så här ställer du in eller redigerar en spårningsmall med ValueTrack-parametrar på sökordsnivå eller nivån för automatisk inriktning:
 1. Klicka på fliken Sökord eller Automatisk inriktning.
 2. Klicka på Kolumner och välj Ändra kolumner.
 3. Välj Attribut under Välj statistik.
 4. Leta reda på Spårningsmall i attributlistan och klicka på Lägg till.
 5. Klicka på Använd längst ned i fönstret.
 6. Håll muspekaren över en post i den nya kolumnen Spårningsmall och klicka när markören ändras till en penna.
 7. Skriv {lpurl}, frågetecken och alla ValueTrack-parametrar du vill använda, avgränsade med et-tecken (&). Om du till exempel vill använda parametern {matchtype}, blir spårningsmallen: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 8. Klicka på Spara.

Tips

Tänk på att inte skriva blanksteg i webbadresserna. Blankstegen medför att webbadresserna ”går sönder” och att spårningen slutar fungera.

Det kan hända att %20 visas i stället för blanksteg i informationen, till exempel när ett sökord består av två ord. %20 ersätter blanksteget så att webbadressen fungerar korrekt.

Tillgängliga ValueTrack-parametrar

Slutlig webbadress, spårningsmall eller anpassad parameter
Parameter Vad som returneras
{campaignid} Kampanjens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på kontonivå och vill veta vilken kampanj som visade annonsen.)
{adgroupid} Annonsgruppens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på konto- eller kampanjnivå och vill veta vilken annonsgrupp som visade annonsen.)
{feeditemid} Id för tillägget som användarna klickade på
{targetid}

Id för sökordet (”kwd”), den dynamiska sökannonsen (”dsa”), den inriktade remarketinglistan (”aud”) eller den produktindelning (”pla”) som ledde till att annonsen visades.

Vid flera mål-id:n visas resultatet i följande ordningsföljd: aud, dsa, kwd, pla. Om du till exempel lägger till en remarketinglista i din annonsgrupp (kriterie-id 456) och riktar in sökordens id ”123” skulle {targetid} ersättas med ”aud-456:kwd-123”.

{loc_interest_ms} Id för platsen av intresse som bidrog till att annonsen visades. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer som söker efter dina riktade platser
{loc_physical_ms} Id för den geografiska plats där klicket skedde. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer på dina inriktade platser
{matchtype} Matchningstypen för det sökord som ledde till att annonsen visades: ”e” för exakt, ”p” för fras och ”b” för bred matchning
{network} Varifrån klicket kom: ”g” för Google Sök, ”s” för sökpartner och ”d” för Display-nätverket
{device} Från vilken enhet klicket kom: ”m” för mobil enhet (inklusive WAP), ”t” för surfplatta och ”c” för dator
{devicemodel} Från vilken mobil- eller surfplattemodell klicket kom (till exempel ”Apple+iPhone”) Obs! Endast tillgängligt för kampanjer i Display-nätverket
{gclid} Googles klickidentifierare för ett klick som kommer från din annons
{ifmobile:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en mobiltelefon
{ifnotmobile:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en dator eller surfplatta
{ifsearch:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en webbplats i Googles söknätverk
{ifcontent:[value]} Det du har definierat som [value] om annonsklicket kom från en webbplats i Googles Display-nätverk
{creative} Unikt id för din annons
{keyword} För söknätverket: sökordet från ditt konto som matchar sökfrågan, såvida du inte använder en dynamisk sökannons, vilket returnerar ett tomt värde. För Display-nätverket: sökordet från ditt konto som matchar innehållet.
{placement} För sökordsinriktade kampanjer: Den innehållswebbplats där annonsklicket skedde. För placeringsinriktade kampanjer: Det matchande villkoret för placeringsinriktning på webbplatsen där annonsklicket skedde.
{target} En placeringskategori (fungerar bara med placeringsinriktade kampanjer)
{param1} Annonsmaterialsparameter nr. 1 om du använder AdParamService med Google Ads API (AdWords API)
{param2} Annonsmaterialsparameter nr. 2 om du använder AdParamService med Google Ads API (AdWords API)
{random} Ett slumptal som genereras av Google (osignerat 64-bitars heltal). Används vanligtvis för att tvinga sidan att läsas in på nytt.
{adposition} Sidpositionen där annonsen visades (till exempel ”1t2”, alltså sidan 1, topp, position 2)
{ignore} Genomsökningen av webbplatsen påskyndas genom att spårningselement i den slutliga webbadressen ignoreras. Kan bara användas i den slutliga webbadressen eller slutliga mobilwebbadressen.
Endast spårningsmall

Rekommenderas

Parameter Vad som returneras
{lpurl}

Den slutliga webbadressen. Kodas med escape-tecken om spårningsmallen inte föregås av {lpurl}. Om spårningsmallen inte inleds med {lpurl}, kodas tecknen ?, =, ", #, \t, ' och [blanksteg] med escape-tecken.

Exempel
Slutlig webbadress: http://example.com
Spårningsmall: {lpurl}?matchtype={matchtype}
Målsidesadress: http://example.com?matchtype={matchtype}

Avancerat

Parameter Vad som returneras
{lpurl+2} Den slutliga webbadressen. Kodas med två escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{lpurl+3} Den slutliga webbadressen. Kodas med tre escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{unescapedlpurl} Den slutliga webbadressen utan escape-tecken
{escapedlpurl} Den slutliga webbadressen med escape-tecken. Kodar tecknen :, /, ?, = och %.
{escapedlpurl+2} Den slutliga webbadressen. Kodas med två escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.
{escapedlpurl+3} Den slutliga webbadressen. Kodas med tre escape-tecken. Praktiskt när du har en omdirigeringskedja.

Viktigt

Om du vill använda dessa ValueTrack-parametrar med andra webbadressparametrar i spårningsmallen lägger du till följande tecken efter ValueTrack-parametern. Annars kanske din webbplats eller tredjepartssystem inte kan spara informationen från dina webbadressparametrar.

Parameter Placering i spårningsmall Följt av Exempel
{lpurl} Början ? {lpurl}?
{lpurl} Inte i början %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Inte i början %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Inte i början %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Var som helst ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Var som helst %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Var som helst %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Var som helst %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Om den slutliga webbadressen redan innehåller ett frågetecken, ersätter Google Ads det i spårningsmallen med ett et-tecken (&) eller en korrekt escape-kodad version av &.

Endast slutlig webbadress
Parameter Resultat
{ignore} Genomsökningen av webbplatsen påskyndas genom att spårningselement i den slutliga webbadressen ignoreras. Kan bara användas i den slutliga webbadressen eller slutliga mobilwebbadressen. Om den slutliga webbadressen till exempel är http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d och spårningsinformationen efter frågetecknet i webbadressen inte ändrar målsidan, kan du infoga {ignore} framför spårningsinformationen så att efterföljande parametrar bara identifieras som spårningsinformation. Exempel: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Några saker att tänka på när du använder {ignore}:

 • Parametern {ignore} kan inte infogas i andra ValueTrack-parametrar (till exempel tillåts inte {ifmobile:{ignore}}).
 • Du måste använda {ignore} i den slutliga webbadressen om någon del av adressen kan ändras av ett tredjepartssystem när en person klickar på din annons. Läs mer

Exempel

Slutlig webbadress: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Spårningsinformation: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Om spårningsinformationen efter frågetecknet i webbadressen inte ändrar målsidan, kan du infoga {ignore} före spårningsinformationen så att efterföljande parametrar bara identifieras som spårningsinformation.

Slutlig webbadress med {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Endast Shopping-kampanjer

Du kan använda följande parametrar med Shopping-annonser med produkt.

Parameter Vad som returneras
{adtype}

För Shopping-annonser med produkt returneras ett av följande:

 • ”pla” om klicket kommer från en Shopping-annons
 • ”pla_multichannel” om den klickade Shopping-annonsen innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna ”online” och ”local”

 • ”pla_with_promotion” om den klickade Shopping-annonsen visade ett specialerbjudande

 • ”pla_with_pog” om klicket kom från köp i en Google-aktiverad Shopping-annons

{merchant_id} Id för det Google Merchant Center-konto som är direkt ägare till den klickade Shopping-annonsen.
{product_channel} Typen av shoppingkanal (”online” eller ”local”) där produkten i den klickade Shopping-annonsen säljs. Om en annons innehåller alternativ för båda shoppingkanalerna, visar {product_channel} den typ av kanal som en person klickade på (”online” eller ”local”), och {adtype} visar ”pla_multichannel”.
{product_id} Id för produkten i den klickade annonsen, enligt ditt Merchant Center-dataflöde
{product_country} Landet där produkten i den klickade annonsen säljs
{product_language} Språket som används i produktinformationen, enligt ditt Merchant Center-dataflöde
{product_partition_id} Unikt id för produktgruppen som den klickade annonsen tillhör
{store_code} För lokala produkter i Shopping-kampanjer ser du det unika id:t för den lokala butiken. Parametern är begränsad till 60 tecken.

Du kan använda följande parametrar med framhävda Shopping-annonser.

Framhävda Shopping-annonser kan användas i Australien, Filippinerna, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irland, Indien, Indonesien, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Taiwan, Tyskland och USA. Du kan skapa framhävda Shopping-annonser med hjälp av den nya Google Ads-upplevelsen och Google Ads-API:et (AdWords API:et). Om du vill annonsera enskilda produkter kan du använda Shopping-annonser med en produkt.

Parameter Vad som returneras
{adtype} För framhävda Shopping-annonser returneras ett av följande (se tabellen ovan för Shopping-annonser med produkt):
 • showcase_category: klick på kategorilänken
  • {product_country} returnerar försäljningslandet för kampanjen
  • Följande parametrar returneras tomma:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: vara tio sekunder i en annons
 • showcase_product: klick på en enkanalsprodukt
 • showcase_product_with_POG: klick på en produkt med Köp på Google
 • showcase_product_with_promotion: klick på en produkt med säljarmarknadsföring
 • showcase_product_multichannel: klick på en flerkanalsprodukt
  • {product_channel} visar kanalen (online eller local)
 • showcase_local_store: klick på en länk till lokalt skyltfönster
  • {product_country} returnerar försäljningslandet för kampanjen
  • {channel} returnerar local
  • Följande parametrar returneras tomma:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Om någon klickar på en enskild produkt, antingen i en Shopping-annons med produkt eller en framhävd Shopping-annons, returneras det du har definierat för [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Om klicket inte görs på en enskild produkt, utan till exempel på en framhävd Shopping-annons i allmänhet, returneras det du har definierat för [value].

Endast videokampanjer

Parameter Vad som returneras

{adgroupid}

Annonsgruppens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på konto- eller kampanjnivå och vill veta vilken annonsgrupp som visade annonsen.)

{campaignid}

Kampanjens id. (Använd parametern när du har angett spårningsinformationen på kontonivå och vill veta vilken kampanj som visade annonsen.)

{creative}

Unikt id för din annons.

{device}

Från vilken enhet klicket kom: ”m” för mobil enhet (inklusive WAP), ”t” för surfplatta och ”c” för dator.

{loc_interest_ms}

Id för platsen av intresse som bidrog till att annonsen visades. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer som söker efter dina riktade platser

{loc_physical_ms}

Id för den geografiska plats där klicket skedde. Se listan med plats-id:n på webbplatsen för utvecklare. Rapporteras endast för kampanjer som visar annonser för personer på dina inriktade platser

{network}

 

{placement}

För sökordsinriktade kampanjer: den innehållswebbplats där annonsklicket skedde. För placeringsinriktade kampanjer: det matchande villkoret för placeringsinriktning på webbplatsen där annonsklicket skedde.
{sourceid}  
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?