Nastavenie sledovania pomocou parametrov ValueTrack

Parametre ValueTrack slúžia na sledovanie informácií o zdroji kliknutia na reklamu. Pridaním týchto parametrov do reklám a kampaní môžete zistiť, či ľudia, ktorí klikli na vaše reklamy, prišli z mobilných zariadení, kde sa nachádzajú, kedy na vaše reklamy klikli a mnoho ďalšieho.

V tomto článku nájdete postup na pridanie parametrov ValueTrack v možnostiach webovej adresy. Parametre ValueTrack vám odporúčame používať v šablóne sledovania. Vložiť ich však môžete aj do cieľovej webovej adresy a vlastných parametrov.

Skôr než začnete

Ak neviete, čo sú parametre ValueTrack alebo ako funguje sledovanie, odporúčame vám prečítať si najskôr článok o parametroch ValueTrackspráve sledovania a presmerovaní v možnostiach webovej adresy.

Ako to funguje

Šablóny sledovania na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny musia obsahovať parameter ValueTrack, ktorý vkladá vašu cieľovú webovú adresu, napríklad {lpurl}. Po kliknutí na vašu reklamu vložia tieto parametre vašu cieľovú webovú adresu. Ak do šablóny sledovania nezahrniete parameter vloženia webovej adresy, vaša adresa vstupnej stránky nebude fungovať.

Chcete k jednej webovej adrese pridať viac než jeden parameter ValueTrack? Jednoducho ich pridajte do webovej adresy pomocou znaku &. Príklad: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Majte na pamäti

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní a automatické zacielenia si na všetkých úrovniach vyžadujú parametre ValueTrack, ktoré vkladajú cieľovú webovú adresu (napr. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}).

Pokyny

Skôr ako začnete, možno budete musieť pridať do tabuľky stĺpec Šablóna sledovania:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce nad štatistickou tabuľkou a potom na Upraviť stĺpce.
 3. Rozbaľte sekciu Atribúty a kliknite na možnosť Šablóna sledovania.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.
Nastavenie alebo úprava šablóny sledovania s parametrami ValueTrack na úrovni kampane
 1. Kliknite na ponuku stránok Nastavenia.
 2. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľný vstup v stĺpci Šablóna sledovania.
 3. Keď sa objaví ikona ceruzky, kliknite na ňu.
 4. Upravte šablónu sledovania alebo zadajte parameter {lpurl}, otáznik a potom ľubovoľné parametre ValueTrack, ktoré chcete použiť, oddelené znakmi &. Ak napríklad chcete použiť parameter {matchtype}, vaša šablóna sledovania by bola: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Kliknite na Uložiť.
Nastavenie alebo úprava šablóny sledovania s parametrami ValueTrack na úrovni reklamnej skupiny
 1. Kliknite na ponuku stránok Reklamné skupiny.
 2. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľný vstup v stĺpci Šablóna sledovania.
 3. Keď sa objaví ikona ceruzky, kliknite na ňu.
 4. Upravte šablónu sledovania alebo zadajte parameter {lpurl}, otáznik a potom ľubovoľné parametre ValueTrack, ktoré chcete použiť, oddelené znakmi &. Ak napríklad chcete použiť parameter {matchtype}, vaša šablóna sledovania by bola: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 5. Kliknite na Uložiť.
Nastavenie alebo úprava šablóny sledovania s parametrami ValueTrack na úrovni reklamy
 1. Kliknite na ponuku stránok Reklamy a rozšírenia.
 2. Umiestnite kurzor myši na reklamu.
 3. Keď sa objaví ikona ceruzky, kliknite na ňu.
 4. Rozbaľte ponuku Možnosti webovej adresy reklamy.
 5. Upravte šablónu sledovania alebo zadajte parameter {lpurl}, otáznik a potom ľubovoľné parametre ValueTrack, ktoré chcete použiť, oddelené znakmi &. Ak napríklad chcete použiť parameter {matchtype}, vaša šablóna sledovania by bola: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 6. Kliknite na Uložiť.
Nastavenie alebo úprava šablóny sledovania s parametrami ValueTrack na úrovni odkazu na podstránku
 1. Kliknite na ponuku stránok Reklama a rozšírenia.
 2. Kliknite na kartu Rozšírenia.
 3. Kliknite na odkaz Typ rozšírenia a vyberte možnosť Odkaz na podstránku.
 4. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľné rozšírenie a keď sa zobrazí ikona ceruzky, kliknite na ňu.
 5. Rozbaľte ponuku Možnosti webovej adresy odkazu na podstránku (rozšírené).
 6. Upravte šablónu sledovania alebo zadajte parameter {lpurl}, otáznik a potom ľubovoľné parametre ValueTrack, ktoré chcete použiť, oddelené znakmi &. Ak napríklad chcete použiť parameter {matchtype}, vaša šablóna sledovania by bola: {lpurl}?matchtype={matchtype}.
 7. Kliknite na Uložiť.
Nastavenie alebo úprava šablóny sledovania s parametrami ValueTrack na úrovni kľúčového slova
 1. Kliknite na ponuku stránok Kľúčové slová.
 2. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľný vstup v novom stĺpci Šablóna sledovania. Keď sa zobrazí ikona ceruzky, kliknite na ňu.
 3. Zadajte parameter {lpurl}, otáznik a potom ľubovoľné parametre ValueTrack, ktoré chcete použiť, oddelené znakom &. Ak napríklad chcete použiť parameter {matchtype}, vaša šablóna sledovania by bola: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Kliknite na Uložiť.
Nastavenie alebo úprava šablóny sledovania s parametrami ValueTrack na úrovni zacielení dynamickej reklamy
 1. Kliknite na ponuku stránok Dynamické zacielenia reklamy.
 2. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľný vstup v novom stĺpci Šablóna sledovania. Keď sa zobrazí ikona ceruzky, kliknite na ňu.
 3. Zadajte parameter {lpurl}, otáznik a potom ľubovoľné parametre ValueTrack, ktoré chcete použiť, oddelené znakmi &. Ak napríklad chcete použiť parameter {targetid}, vaša šablóna sledovania by bola: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Kliknite na Uložiť.

Tip

Upozorňujeme, aby ste vo webovej adrese nepoužívali medzery. Webové adresy sa pre ne rozdelia a sledovanie nebude fungovať.

Možno si všimnete, že namiesto medzier sa medzi slovami zobrazuje hodnota %20, ako napríklad pri kľúčovom slove pozostávajúcom z dvoch slov. Parameter %20 slúži na nahradenie medzery tak, aby webová adresa bola naďalej funkčná.

Dostupné parametre ValueTrack

Cieľová webová adresa, šablóna sledovania alebo vlastný parameter
Parameter Čo vracia
{campaignid} Identifikátor kampane. (Tento parameter použite, ak ste nastavili údaje sledovania na úrovni účtu a chcete vedieť, z ktorej kampane pochádza zobrazená reklama.)
{adgroupid} Identifikátor reklamnej skupiny. (Tento parameter použite, ak ste nastavili údaje sledovania na úrovni účtu alebo kampane a chcete vedieť, z ktorej reklamnej skupiny pochádza zobrazená reklama.)
{feeditemid} Identifikátor rozšírenia, na ktoré používateľ klikol.
{targetid}

Identifikátor kľúčového slova (označený „kwd“), zacielenia dynamickej reklamy vo vyhľadávaní („dsa“), zacielenia na remarketingový zoznam („aud“), oblasti produktu („pla“) alebo oblasti skupiny hotelov („hpi“), ktoré spustili reklamu.

V prípade viacerých identifikátorov zacielenia sa výstup zobrazuje v tomto poradí: „aud, dsa, kwd, pla, hpi“. Príklad: Ak do reklamnej skupiny pridáte remarketingový zoznam (identifikátor kritéria 456) a zacielite na kľúčové slová s identifikátorom 123, parameter {targetid} sa nahradí reťazcom „aud-456:kwd-123“.

{loc_interest_ms} Identifikátor polohy záujmu, ktorá pomohla spustiť reklamu. Identifikátory polohy nájdete na webe pre vývojárov. Vykazuje sa len pre kampane, ktoré zobrazujú reklamy ľuďom vyhľadávajúcim vaše zacielené oblasti.
{loc_physical_ms} Identifikátor geografickej polohy kliknutia. Identifikátory polohy nájdete na webe pre vývojárov. Vykazuje sa len pre kampane, ktoré zobrazujú reklamy ľuďom v zacielených oblastiach.
{matchtype} Typ zhody kľúčového slova, ktoré spustilo vašu reklamu: „e“ pre presnú (exact), „p“ pre frázovú (phrase) alebo „b“ pre voľnú (broad).
{network} Odkiaľ pochádza kliknutie: „g“ pre Vyhľadávanie Google, „s“ pre partnerský web vo Vyhľadávacej sieti alebo „d“ pre Obsahovú sieť.
{device} Z akého zariadenia pochádza kliknutie: m pre mobilné (vrátane zariadení s podporou technológie WAP), t pre tablet a c pre počítač
{devicemodel} Z akého modelu telefónu alebo tabletu pochádza kliknutie (napríklad „Apple+iPhone“). Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii iba v kampaniach v Obsahovej sieti.
{gclid} Identifikátor kliknutia Googlu pre kliknutie, ktoré pochádza z vašej reklamy
{ifmobile:[value]} Ak kliknutie na vašu reklamu pochádza z mobilného telefónu, v odpovedi bude text, ktorý definujete ako [hodnota].
{ifnotmobile:[hodnota]} Ak kliknutie na vašu reklamu pochádza z tabletu alebo počítača, v odpovedi bude text, ktorý definujete ako [hodnota].
{ifsearch:[hodnota]} Ak kliknutie na vašu reklamu pochádza zo stránky vo Vyhľadávacej sieti Google, v odpovedi bude text, ktorý definujete ako [hodnota].
{ifcontent:[hodnota]} Ak kliknutie na vašu reklamu pochádza zo stránky v Obsahovej sieti Google, v odpovedi bude text, ktorý definujete ako [hodnota].
{creative} Jedinečný identifikátor vašej reklamy.
{keyword} Vyhľadávacia sieť: kľúčové slovo z účtu, ktoré je v zhode s vyhľadávacím dopytom, ak nepoužívate dynamickú reklamu vo vyhľadávaní, pretože v takom prípade sa vráti prázdna hodnota. Obsahová sieť: kľúčové slovo z účtu, ktoré je v zhode s obsahom.
{placement} Obsahový web, na ktorom došlo ku kliknutiu na vašu reklamu (pre kampane zacielené na kľúčové slová), alebo kritériá zacielenia pre zhodujúce sa umiestnenie v prípade webu, na ktorom došlo ku kliknutiu na vašu reklamu (pre kampane zacielené na umiestnenie)
{target} Kategória umiestnenia (funguje iba pre kampane zacielené na umiestnenie).
{param1} 1. parameter kreatívy – ak používate funkciu AdParamService v rozhraní Google Ads API (AdWords API).
{param2} 2. parameter kreatívy – ak používate funkciu AdParamService v rozhraní Google Ads API (AdWords API).
{random} Náhodné číslo vygenerované Googlom (nepodpísané 64-bitové celé číslo) zvyčajne používané na vynútenie opätovného načítania stránky.
{adposition} Pozícia na stránke, kde sa zobrazila vaša reklama, vyjadrená napríklad hodnotou „1t2“ (prvá stránka, horná časť, druhá pozícia)
{ignore} Ignoruje prvky sledovania cieľovej webovej adresy, čo pomáha znížiť zaťaženie vášho webu pri indexovom prehľadávaní. Tento parameter možno použiť iba v cieľovej webovej adrese alebo cieľovej mobilnej webovej adrese.
Iba šablóna sledovania

Odporúčané

Parameter Čo vracia
{lpurl}

Cieľová webová adresa. Ak parameter {lpurl} nevložíte na začiatok šablóny sledovania, bude uvedená špeciálnym znakom. Ak sa parameter {lpurl} nenachádza na začiatku šablóny sledovania, špeciálnym znakom budú uvedené znaky ?, =, ", #, \t, ' a [medzera].

Príklad
Cieľová webová adresa: http://example.com
Šablóna sledovania: {lpurl}?matchtype={matchtype}
Adresa vstupnej stránky: http://example.com?matchtype={matchtype}

Rozšírené

Parameter Čo vracia
{lpurl+2} Dvakrát zakódovaná cieľová webová adresa. Parameter je užitočný, keď máte reťaz presmerovaní.
{lpurl+3} Trikrát zakódovaná cieľová webová adresa. Parameter je užitočný, keď máte reťaz presmerovaní.
{unescapedlpurl} Nezakódovaná cieľová webová adresa
{escapedlpurl} Zakódovaná cieľová webová adresa. Zakódujú sa znaky :, /, ?, = a %.
{escapedlpurl+2} Dvakrát zakódovaná cieľová webová adresa. Parameter je užitočný, keď máte reťaz presmerovaní.
{escapedlpurl+3} Trikrát zakódovaná cieľová webová adresa. Parameter je užitočný, keď máte reťaz presmerovaní.

Dôležité

Ak chcete vo svojej šablóne sledovania používať tieto parametre ValueTrack s inými parametrami webovej adresy, pridajte nasledujúce znaky po parametri ValueTrack. V opačnom prípade váš web alebo systém tretej strany nemusí správne uložiť informácie z parametrov webovej adresy.

Parameter Umiestnenie v šablóne sledovania Nasleduje Príklad
{lpurl} Na začiatku ? {lpurl}?
{lpurl} Nie na začiatku %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Nie na začiatku %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Nie na začiatku %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Kdekoľvek ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Kdekoľvek %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Kdekoľvek %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Kdekoľvek %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Ak už vaša cieľová webová adresa obsahuje otáznik, Google Ads ho v šablóne sledovania nahradí znakom & alebo správne zakódovanou verziou znaku &.

Len cieľová webová adresa
Parameter Funkcia
{ignore} Ignoruje prvky sledovania cieľovej webovej adresy, čo pomáha znížiť zaťaženie vášho webu pri indexovom prehľadávaní. Tento parameter možno použiť iba v cieľovej webovej adrese alebo cieľovej mobilnej webovej adrese. Ak je vaša cieľová webová adresa napríklad http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d a údaje sledovania za otáznikom vo webovej adrese nemenia vstupnú stránku, môžete pred údaje sledovania vložiť parameter {ignore} a označiť tak, že všetko za ním sú iba údaje sledovania. Tu je príklad, ako na to: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Pri používaní parametra {ignore} treba pamätať na niekoľko vecí:

 • Parameter {ignore} nie je možné vložiť do iných parametrov ValueTrack (napr. parameter {ifmobile:{ignore}} nie je povolený).
 • Ak môže tretia strana v prípade, keď niekto klikne na vašu reklamu, upraviť čokoľvek vo vašej cieľovej webovej adrese, musíte v cieľovej webovej adrese použiť parameter {ignore}. Ďalšie informácie

Príklad

Cieľová webová adresa: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Údaje sledovania: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ak údaje sledovania za otáznikom vo webovej adrese nemenia vstupnú stránku, parameter {ignore} môžete vložiť pred údaje sledovania, aby ste tak označili, že všetko za ním sú len údaje sledovania.

Cieľová webová adresa s parametrom {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Len nákupné kampane

V prípade reklám na výrobky v Nákupoch môžete používať nasledujúce parametre.

Parameter Čo vracia
{adtype}

V prípade reklám na produkty v Nákupoch sa vráti jedna z týchto možností:

 • „pla“ – kliknutie pochádza z reklamy v Nákupoch;
 • „pla_multichannel“ – reklama v Nákupoch, na ktorú používateľ klikol, zahŕňala možnosti pre online aj miestne nákupné kanály;

 • „pla_with_promotion“ – reklama v Nákupoch, na ktorú používateľ klikol, zobrazila špeciálnu ponuku obchodníka;

 • „pla_with_POG“ – kliknutie pochádza z nákupov prostredníctvom reklamy v Nákupoch povolenej v službách Google.

{merchant_id} Identifikátor účtu Google Merchant Center, ktorý priamo vlastní reklamu v Nákupoch, na ktorú používateľ klikol.
{product_channel} Typ nákupného kanála (hodnota „online“ alebo „local“), kde sa predáva produkt propagovaný v reklame v Nákupoch, na ktorú používateľ klikol. Ak reklama zahŕňa možnosti pre oba nákupné kanály, parameter {product_channel} bude zobrazovať typ kanála, na ktorý používateľ klikol („online“ alebo „local“), a parameter {adtype} bude mať hodnotu „pla_multichannel“.
{product_id} Identifikátor produktu zobrazeného v reklame, na ktorú sa kliklo, ako je uvedený v informačnom kanáli údajov služby Merchant Center.
{product_country} Krajina, kde sa predáva produkt v reklame, na ktorú sa kliklo.
{product_language} Jazyk informácií o produkte, ako je uvedený v informačnom kanáli údajov služby Merchant Center.
{product_partition_id} Jedinečný identifikátor skupiny produktov, kam patrí reklama na produkt, na ktorú sa kliklo.
{store_code}. V prípade miestnych produktov kampaní v Nákupoch sa vám zobrazí jedinečný identifikátor miestneho obchodu. Tento parameter môže obsahovať maximálne 60 znakov.

V prípade vitrínových nákupných reklám môžete používať nasledujúce parametre.

Vitrínové reklamy v Nákupoch sú dostupné v týchto krajinách:

 • Austrália
 • Brazília
 • Kanada
 • Nemecko
 • Francúzsko
 • Hongkong
 • Írsko
 • India
 • Indonézia
 • Malajzia
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Filipíny
 • Singapur
 • Juhoafrická republika
 • Švédsko
 • Taiwan
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené kráľovstvo
 • USA

Vitrínové reklamy v Nákupoch môžete vytvárať prostredníctvom nového prostredia služby Google Adsrozhrania Google Ads API (AdWords API). Ak chcete inzerovať individuálne výrobky, prečítajte si o reklamách na výrobky v Nákupoch

Parameter Čo vracia
{adtype} V prípade vitrínových nákupných reklám sa vráti jedna z nasledujúcich možností (informácie o nákupných reklamách na výrobky nájdete v tabuľke vyššie):
 • showcase_category: kliknutie na odkaz kategórie
  • {product_country} vráti krajinu predaja kampane
  • Tieto parametre sa vrátia prázdne:
   • {merchant_id},
   • {product_channel},
   • {product_id},
   • {product_language},
   • {product_partition_id},
   • {store_code}.
 • showcase_timed_engagement: 10 sekúnd prezerania reklamy
 • showcase_product: kliknutie na výrobok s jedným kanálom
 • showcase_product_with_POG: kliknutie na výrobok, ktorý je možné kúpiť na Googli
 • showcase_product_with_promotion: kliknutie na výrobok so špeciálnou ponukou obchodníka
 • showcase_product_multichannel: kliknutie na výrobok s viacerými kanálmi
  • {product_channel} zobrazí kanál (online alebo local)
 • showcase_local_store: kliknutie na odkaz na miestny výklad
  • {product_country} vráti krajinu predaja kampane
  • {channel} vráti hodnotu local
  • Tieto parametre sa vrátia prázdne:
   • {merchant_id},
   • {product_language},
   • {product_partition_id}.
{ifshoppingproduct:[value]} Ak niekto klikne na samostatný produkt z reklamy na produkt v Nákupoch alebo vitrínovej reklamy v Nákupoch, vráti sa hodnota definovaná ako [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Ak nejde o kliknutie na individuálny produkt (napríklad vitrínová reklama všeobecne), vráti sa hodnota definovaná ako [value].

Iba videokampane

Parameter Čo vracia

{adgroupid}

Identifikátor reklamnej skupiny. (Tento parameter použite, ak ste nastavili údaje sledovania na úrovni účtu alebo kampane a chcete vedieť, z ktorej reklamnej skupiny pochádza zobrazená reklama.)

{campaignid}

Identifikátor kampane. (Tento parameter použite, ak ste nastavili údaje sledovania na úrovni účtu a chcete vedieť, z ktorej kampane pochádza zobrazená reklama.)

{creative}

Jedinečný identifikátor vašej reklamy

{device}

Z akého zariadenia pochádza kliknutie: m pre mobilné (vrátane zariadení s podporou technológie WAP), t pre tablet a c pre počítač

{loc_interest_ms}

Identifikátor polohy záujmu, ktorá pomohla spustiť reklamu. Identifikátory polohy nájdete na webe pre vývojárov. Vykazuje sa len pre kampane, ktoré zobrazujú reklamy ľuďom vyhľadávajúcim vaše zacielené oblasti.

{loc_physical_ms}

Identifikátor geografickej polohy kliknutia. Identifikátory polohy nájdete na webe pre vývojárov. Vykazuje sa len pre kampane, ktoré zobrazujú reklamy ľuďom v zacielených oblastiach.

{network}

{placement}

Obsahový web, na ktorom došlo ku kliknutiu na vašu reklamu (pre kampane zacielené na kľúčové slová), alebo kritériá zacielenia pre zhodujúce sa umiestnenie v prípade webu, na ktorom došlo ku kliknutiu na vašu reklamu (pre kampane zacielené na umiestnenie)
{sourceid}

Len kampane na hotely

Parameter Čo vracia

{hotelcenter_id}

Identifikátor účtu Hotel Center prepojeného s kampaňou, ktorá vygenerovala po kliknutí reklamu

{hotel_id}

Identifikátor hotela z informačného kanála hotela súvisiaceho účtu

{hotel_partition_id}

Jedinečný identifikátor skupiny hotelov, do ktorej patrí reklama na hotel, na ktorú sa kliklo

{hotel_adtype}

 • Hotel, ak niekto klikol na reklamu na hotel
 • Izba, ak niekto klikol na reklamu na balík izieb

Reklamné kampane discovery

Dôležité: Nasledujúce parametre ValueTrack nie sú podporované pre reklamy discovery:

 • {placement},
 • {target},
 • {keyword},
 • {ifsearch:[value]}.
 • {ifcontent:[value]}

Začiarknite políčko. Dostupné parametre ValueTrack pre podporované hodnoty.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory