Настройване на проследяване с параметри на ValueTrack

Параметрите на ValueTrack служат за проследяване на информация за източника на кликване върху реклама. Като ги добавите към рекламите и кампаниите си, можете да научите дали хората, които са кликнали върху рекламите Ви, са използвали мобилни устройства, къде се намират, кога са кликнали и много друга информация.

В тази статия се обясняват стъпките, с които се добавят параметри на ValueTrack към „Опции за URL адрес“. Препоръчваме Ви да използвате тези параметри в шаблона си за проследяване, но можете също да ги вмъкнете в крайния си URL адрес и персонализираните параметри.

Преди да започнете

Ако не знаете какво представляват параметрите на ValueTrack или как функционира проследяването, препоръчваме първо да прегледате Всичко за параметрите на ValueTrack и Управление на проследяването и пренасочванията в опциите за URL адреси.

Начин на работа

Шаблоните за проследяване на ниво профил, кампания или рекламна група трябва да включват параметър на ValueTrack, който вмъква крайния Ви URL адрес, например {lpurl}. Щом някой кликне върху рекламата Ви, тези параметри ще вмъкнат крайния Ви URL адрес. Ако не включите параметър за вмъкване на URL адреси в шаблона си за проследяване, URL адресът на целевата Ви страница няма да работи.

Искате да добавите няколко параметъра на ValueTrack в един URL адрес? Трябва само да ги прибавите към URL адреса си посредством символа „&“ по следния начин: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Имайте предвид следното

Динамичните реклами при търсене и автоматичните насочвания изискват параметри на ValueTrack, които вмъкват крайния URL адрес (напр. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) на всички нива.

Инструкции

 

Преди да започнете, може да се наложи да добавите в таблицата си графата „Шаблон за проследяване“:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата с графи Графи над таблицата със статистически данни и след това върху Промяна на графи.
 3. Разгънете опцията Атрибути и поставете отметка до „Шаблон за проследяване“.
 4. Кликнете върху Прилагане.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво кампания
 1. Кликнете върху страничното меню Настройки.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в графата „Шаблон за проследяване“.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво рекламна група
 1. Кликнете върху страничното меню Рекламни групи.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в графата „Шаблон за проследяване“.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху „Запазване“.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво реклама
 1. Кликнете върху страничното меню Реклами и разширения.
 2. Задръжте курсора на мишката над рекламата.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Разгънете Опции за URL адрес на рекламата.
 5. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво връзка към сайта
 1. Кликнете върху страничното меню Реклами и разширения.
 2. Кликнете върху раздела Разширения.
 3. Кликнете върху връзката „Тип разширение“ и изберете Връзка към сайта.
 4. Задръжте курсора на мишката върху някое от разширенията и кликнете, когато иконата на молив се покаже.
 5. Разгънете Опции за URL адрес на връзката към сайта (разширени).
 6. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 7. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво ключова дума
 1. Кликнете върху страничното меню Ключови думи.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в новата графа „Шаблон за проследяване“ и кликнете, когато се покаже иконата на молив.
 3. Въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво насочвания на динамични реклами
 1. Кликнете върху страничното меню Насочвания на динамични реклами.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в новата графа „Шаблон за проследяване“ и кликнете, когато се покаже иконата на молив.
 3. Въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {targetid}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Кликнете върху Запазване.

 

 
 

Съвет

Внимавайте да не въведете интервали в URL адресите си. Те ще доведат до неправилното му функциониране и проследяването няма да работи.

В данните си може да виждате %20 вместо интервал между думите, например когато имате ключова дума от два елемента. Интервалът се замества с %20 с цел URL адресът Ви да продължи да функционира правилно.

Налични параметри на ValueTrack

Краен URL адрес, шаблон за проследяване или персонализиран параметър
Параметър Какво връща
{campaignid} Идент. № на кампанията. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил и искате да знаете в рамките на коя кампания се е показала рекламата Ви.)
{adgroupid} Идент. № на рекламната група. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил или кампания и искате да знаете в рамките на коя рекламна група се е показала рекламата Ви.)
{feeditemid} Идент. № на разширението, върху което е кликнато.
{targetid}

Идент. № на ключовата дума (с означение „kwd“), насочването на динамичната реклама при търсене („dsa“), насочването по списък за ремаркетинг („aud“) или подялбата на продукти („pla“), които са задействали реклама.

В случай на няколко идентификационни номера на насочване изходните данни се показват в следния ред: „aud, dsa, kwd, pla“. Ако например добавите списък за ремаркетинг към рекламната си група (идентификационен номер на критерий „456“) и насочвате към идентификационен номер на ключовата дума „123“, {targetid} ще се замени от „aud-456:kwd-123“.

{loc_interest_ms} Идент. № на местоположението, представляващо интерес, което е спомогнало за задействане на рекламата. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора, търсещи целевите Ви местоположения
{loc_physical_ms} Идент. № на географското местоположение на кликването. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора в целевите Ви местоположения
{matchtype} Типът на съвпадението за ключовата дума, задействала рекламата Ви: „e“ за точно, „b“ за широко или „p“ за такова по фраза
{network} Откъде идва кликването: „g“ за търсене с Google, „s“ за партньор в мрежата за търсене или „d“ за дисплейната мрежа
{device} От какво устройство е кликването: „m“ за мобилно устройство (включително WAP), „t“ за таблет и „c“ за компютър
{devicemodel} От какъв модел телефон или таблет е кликването (например „Apple + iPhone“). Забележка: параметърът е наличен само за кампании в дисплейната мрежа
{gclid} Идентификаторът на кликвания на Google за кликване, произтичащо от рекламата Ви
{ifmobile:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от мобилен телефон
{ifnotmobile:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от компютър или таблет
{ifsearch:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от сайт в мрежата за търсене на Google
{ifcontent:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от сайт в дисплейната мрежа на Google
{creative} Уникален идентификационен номер за рекламата Ви
{keyword} За мрежата за търсене: ключовата дума от профила Ви, която съвпада със заявката за търсене, освен ако не използвате динамична реклама при търсене, която връща празна страница. За Дисплейна мрежа: ключовата дума от профила Ви, която съответства на съдържанието.
{placement} Сайтът за съдържание, където е кликнато върху рекламата Ви (за кампании, насочени по ключови думи), или съответстващите критерии за насочване по разположение за сайта, където е кликнато върху рекламата (за кампании, насочени по разположение)
{target} Категория на разположението (действа само с кампании, насочени по разположение)
{param1} Първи параметър на файла за създаване на реклама, ако използвате AdParamService с API на Google Ads (API на AdWords).
{param2} Втори параметър на файла за създаване на реклама, ако използвате AdParamService с API на Google Ads (API на AdWords).
{random} Случайно число, генерирано от Google (64-битово цяло число без знак), което обикновено се използва за принудително презареждане на страницата
{adposition} Позицията на рекламата на страницата, където се е показала, като стойността е от типа „1t2“ (т.е. първа страница, горе в страницата, позиция 2)
{ignore} Игнорира елементите за проследяване на крайния Ви URL адрес, за да се намали обемът на обхождането на уебсайта Ви. Може да се използва само в крайния Ви URL адрес или крайния Ви мобилен URL адрес.
Само шаблон за проследяване

Препоръчано

Параметър Какво връща
{lpurl}

Крайния URL адрес. Ще бъде пропуснат, освен ако не поставите {lpurl} в началото на шаблона си за проследяване. Ако не е там, {lpurl} пропуска знаците ?, =, ", #, \t, ' и [интервал].

Пример
Краен URL адрес: http://example.com
Шаблон за проследяване: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL адрес на целевата страница: http://example.com?matchtype={matchtype}

Разширени

Параметър Какво връща
{lpurl+2} Крайният URL адрес, пропуснат два пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{lpurl+3} Крайният URL адрес, пропуснат три пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{unescapedlpurl} Крайният URL адрес, без да е пропуснат.
{escapedlpurl} Крайният URL адрес, пропуснат. Пропуска знаците :, /, ?, = и %.
{escapedlpurl+2} Крайният URL адрес, пропуснат два пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{escapedlpurl+3} Крайният URL адрес, пропуснат три пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.

Важно

За да използвате тези параметри на ValueTrack с други параметри на URL адреса в шаблона си за проследяване, добавете следните знаци след параметъра на ValueTrack. В противен случай уебсайтът или системата Ви на трети страни може да не запазва правилно информацията от параметрите на URL адреса Ви.

Параметър Местоположение в шаблона за проследяване Последван от Пример
{lpurl} В началото ? {lpurl}?
{lpurl} Не в началото %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Не в началото %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Не в началото %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Където и да е ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Където и да е %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Където и да е %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Където и да е %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Ако крайният Ви URL адрес вече съдържа въпросителен знак, Google Ads ще замени този знак в шаблона Ви за проследяване със символа (&) или с правилно пропуснат негов вариант.

Само краен URL адрес
Параметър Какво представлява
{ignore} Игнорира елементите за проследяване на крайния Ви URL адрес, за да се намали обемът на обхождането на уебсайта Ви. Може да се използва само в крайния Ви URL адрес или крайния Ви мобилен URL адрес. Ако например крайният Ви URL адрес е http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d и информацията за проследяване след въпросителния знак в URL адреса не променя целевата страница, можете да вмъкнете {ignore} пред нея, за да укажете, че всичко след това служи само за проследяване. Следва пример как да го направите: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ето някои неща, които да имате предвид, когато използвате {ignore}

 • {ignore} не може да се вгражда в други параметри на ValueTrack (не е разрешено напр. {ifmobile:{ignore}}).
 • Трябва да използвате {ignore} в крайния си URL адрес, ако нещо в него може да бъде променено от трета страна, когато някой кликне върху рекламата Ви. Научете повече

Пример

Краен URL адрес: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Информация за проследяване: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ако информацията за проследяване след въпросителния знак в URL адреса не променя целевата страница, можете да вмъкнете {ignore} пред тази информация, за да укажете, че всичко след нея служи само за проследяване.

Краен URL адрес с {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Само за кампании за Пазаруване

Можете да използвате следните параметри с продуктови реклами в Пазаруване.

Параметър Какво връща
{adtype}

За продуктовите реклами в Пазаруване се връща едно от следните:

 • „pla“, ако кликването идва от реклама в Пазаруване;
 • „pla_multichannel“, ако кликнатата реклама в Пазаруване включва опции както за „онлайн“, така и за „местни“ канали за пазаруване;

 • „pla_with_promotion“, ако кликнатата реклама в Пазаруване показва търговска промоция;

 • „pla_with_pog“, ако кликването идва от реклама в Пазаруване с активирани покупки в Google.

{merchant_id} Идентификационният номер на профила в Google Merchant Center, на който директно принадлежи кликнатата реклама в Пазаруване.
{product_channel} Типът канал за пазаруване („онлайн“ или „местни“), чрез който се продава продуктът, представен в кликнатата реклама в Пазаруване. Ако реклама включва опции и за двата канала, {product_channel} ще покаже типа на кликнатия канал („онлайн“ или „местни“), а {adtype} ще покаже „pla_multichannel“.
{product_id} Идентификационният номер на продукта, представен в кликнатата реклама, както е посочен в емисията Ви за данни в Merchant Center.
{product_country} Държавата на продажба на продукта в кликнатата реклама.
{product_language} Езикът на информацията за продукта Ви, както е посочен в емисията Ви за данни в Merchant Center.
{product_partition_id} Уникалният идентификационен номер на продуктовата група, към която принадлежи кликнатата продуктова реклама.
{store_code} За местни продукти в кампании за Пазаруване ще видите уникалния идентификационен номер на местния магазин. Максималният брой знаци за този параметър е 60.

Можете да използвате следните параметри с витринни реклами в Пазаруване.

Витринните реклами за Пазаруване са налице в следните държави:

 • Австралия
 • Бразилия
 • Канада
 • Германия
 • Франция
 • Хонконг
 • Ирландия
 • Индия
 • Индонезия
 • Малайзия
 • Нидерландия
 • Нова Зеландия
 • Филипините
 • Сингапур
 • Южна Африка
 • Швеция
 • Тайван
 • Обединени арабски емирства
 • Обединено кралство
 • САЩ

Може да създавате витринни реклами за Пазаруване, използвайки Google Ads и приложния програмен интерфейс (API) на Google Ads (API на AdWords). Ако искате да рекламирате отделни продукти, разгледайте продуктовите реклами за Пазаруване

Параметър Какво връща
{adtype} За витринните реклами за Пазаруване се връща едно от следните (за продуктовите реклами за Пазаруване вижте таблицата по-горе):
 • showcase_category: кликване върху връзката на категорията;
  • {product_country} връща държавата на продажба за кампанията;
  • Следните параметри се връщат празни:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: прекарване на 10 секунди в рекламата;
 • showcase_product: кликване върху продукт, който се продава само в един канал;
 • showcase_product_with_POG: кликване върху продукт с покупки в Google;
 • showcase_product_with_promotion: кликване върху продукт с търговска промоция;
 • showcase_product_multichannel: кликване върху продукт за многоканална продажба;
  • {product_channel} ще показва канала (online или local)
 • showcase_local_store: кликване върху връзка на местна витрина;
  • {product_country} връща държавата на продажба за кампанията;
  • {channel} връща local;
  • Следните параметри се връщат празни:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Ако някой кликне върху отделен продукт от продуктова реклама в Пазаруване или витринна реклама в Пазаруване, тогава се връща това, което дефинирате като [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Ако кликването не е върху отделен продукт, като витринна реклама като цяло, тогава се връща това, което дефинирате като [value].

Само видеокампании

Параметър Какво връща

{adgroupid}

Идент. № на рекламната група. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил или кампания и искате да знаете в рамките на коя рекламна група се е показала рекламата Ви.)

{campaignid}

Идент. № на кампанията. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил и искате да знаете в рамките на коя кампания се е показала рекламата Ви.)

{creative}

Уникален идентификационен номер за рекламата Ви

{device}

От какво устройство е кликването: „m“ за мобилно устройство (включително WAP), „t“ за таблет и „c“ за компютър

{loc_interest_ms}

Идент. № на местоположението, представляващо интерес, което е спомогнало за задействане на рекламата. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора, търсещи целевите Ви местоположения

{loc_physical_ms}

Идент. № на географското местоположение на кликването. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора в целевите Ви местоположения

{network}

 

{placement}

Сайтът за съдържание, където е кликнато върху рекламата Ви (за кампании, насочени по ключови думи), или съответстващите критерии за насочване по разположение за сайта, където е кликнато върху рекламата (за кампании, насочени по разположение)
{sourceid}  
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си