Настройване на проследяване с параметри на ValueTrack

Параметрите на ValueTrack служат за проследяване на информация за източника на кликване върху реклама. Като ги добавите към рекламите и кампаниите си, можете да научите дали хората, които са кликнали върху рекламите Ви, са използвали мобилни устройства, къде се намират, кога са кликнали и много друга информация.

В тази статия се обясняват стъпките, с които се добавят параметри на ValueTrack към „Опции за URL адрес“. Препоръчваме Ви да използвате тези параметри в шаблона си за проследяване, но можете също да ги вмъкнете в крайния си URL адрес и персонализираните параметри.

Забележка: Идентификационните номера на ValueTrack са 64-битови.

Преди да започнете

Ако не знаете какво представляват параметрите на ValueTrack или как функционира проследяването, препоръчваме първо да прегледате Всичко за параметрите на ValueTrack и Управление на проследяването и пренасочванията в опциите за URL адреси.

Начин на работа

Шаблоните за проследяване на ниво профил, кампания или рекламна група трябва да включват параметър на ValueTrack, който вмъква крайния Ви URL адрес, например {lpurl}. Щом някой кликне върху рекламата Ви, тези параметри ще вмъкнат крайния Ви URL адрес. Ако не включите параметър за вмъкване на URL адреси в шаблона си за проследяване, URL адресът на целевата Ви страница няма да работи.

Искате да добавите няколко параметъра на ValueTrack в един URL адрес? Трябва само да ги прибавите към URL адреса посредством символа „амперсанд“ (&) по следния начин: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Имайте предвид следното

Динамичните реклами при търсене и автоматичните насочвания изискват параметри на ValueTrack, които вмъкват крайния URL адрес (напр. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) на всички нива.

Инструкции

Преди да започнете, може да се наложи да добавите в таблицата си графата „Шаблон за проследяване“:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата с графи Графи над таблицата със статистически данни и след това – върху Промяна на графи.
 3. Разгънете опцията Атрибути и поставете отметка до „Шаблон за проследяване“.
 4. Кликнете върху Прилагане.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво кампания
 1. Кликнете върху страничното меню Настройки.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в графата „Шаблон за проследяване“.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво рекламна група
 1. Кликнете върху страничното меню Рекламни групи.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в графата „Шаблон за проследяване“.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво реклама
 1. Кликнете върху страничното меню Реклами и разширения.
 2. Задръжте курсора на мишката над рекламата.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Разгънете Опции за URL адрес на рекламата.
 5. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво връзка към сайта
 1. Кликнете върху страничното меню Реклами и разширения.
 2. Кликнете върху раздела Разширения.
 3. Кликнете върху връзката „Тип разширение“ и изберете Връзка към сайта.
 4. Задръжте курсора на мишката върху някое от разширенията и кликнете, когато иконата на молив се покаже.
 5. Разгънете Опции за URL адрес на връзката към сайта (разширени).
 6. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде {lpurl}?matchtype={matchtype}
 7. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво ключова дума
 1. Кликнете върху страничното меню Ключови думи.
 2. Задръжте курсора на мишката върху запис в новата графа „Шаблон за проследяване“ и кликнете, когато се покаже иконата на молив.
 3. Въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде {lpurl}?matchtype={matchtype}
 4. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво насочвания на динамични реклами
 1. Кликнете върху страничното меню Насочвания на динамични реклами.
 2. Задръжте курсора на мишката върху запис в новата графа „Шаблон за проследяване“ и кликнете, когато се покаже иконата на молив.
 3. Въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {targetid}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде {lpurl}?targetid={targetid}
 4. Кликнете върху Запазване.

Съвет

Внимавайте да не въведете интервали в URL адресите си. Те ще доведат до неправилното му функциониране и проследяването няма да работи.

В данните си може да виждате %20 вместо интервал между думите, например когато имате ключова дума от два елемента. Интервалът се замества с %20 с цел URL адресът Ви да продължи да функционира правилно.

Налични параметри на ValueTrack

Краен URL адрес, шаблон за проследяване или персонализиран параметър
Параметър Какво връща
{campaignid} Идент. № на кампанията. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил и искате да знаете в рамките на коя кампания се е показала рекламата Ви.)
{adgroupid} Идент. № на рекламната група. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил или кампания и искате да знаете в рамките на коя рекламна група се е показала рекламата Ви.)
{feeditemid} Идент. № на разширението, върху което е кликнато.
{targetid}

Идентификационен номер на ключовата дума (с означение kwd), насочването на динамичната реклама при търсене (dsa), насочването по списък за ремаркетинг (aud) или подялбата на продукти (pla) или подялбата на група хотели (hpi), които са задействали реклама.

В случай на няколко идентификационни номера на насочване изходните данни се показват в следния ред: aud, dsa, kwd, pla, hpi. Ако например добавите списък за ремаркетинг към рекламната си група (с идентификационен номер на критерий „456“) и насочвате към идентификационен номер на ключовата дума „123“, {targetid} ще се замени от „aud-456:kwd-123“.

{loc_interest_ms} Идент. № на местоположението, представляващо интерес, което е спомогнало за задействане на рекламата. За информация за идентификационните номера на местоположенията вижте уебсайта за програмисти. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора, търсещи целевите Ви местоположения
{loc_physical_ms} Идент. № на географското местоположение на кликването. За информация за идентификационните номера на местоположенията вижте уебсайта за програмисти. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора в целевите Ви местоположения
{matchtype} Типът на съвпадението за ключовата дума, задействала рекламата Ви: „e“ за точно, „b“ за широко или „p“ за такова по фраза
{network} Откъде идва кликването: „g“ за търсене с Google, „s“ за партньор в мрежата за търсене, „d“ за дисплейната мрежа, „u“ за интелигентна кампания за Пазаруване, „ytv“ за видеоклипове в YouTube, „yts“ за търсене в YouTube или „vp“ за видеопартньори на Google.
{device} От какво устройство е кликването: „m“ за мобилно устройство (включително WAP), „t“ за таблет и „c“ за компютър
{devicemodel} От какъв модел телефон или таблет е кликването (например „Apple + iPhone“). Забележка: параметърът е наличен само за кампании в дисплейната мрежа
{gclid} Идентификаторът на кликвания на Google за кликване, произтичащо от рекламата Ви
{ifmobile:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от мобилен телефон
{ifnotmobile:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от компютър или таблет
{ifsearch:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от сайт в мрежата за търсене на Google
{ifcontent:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от сайт в дисплейната мрежа на Google
{creative} Уникален идентификационен номер за рекламата Ви
{keyword} За мрежата за търсене: ключовата дума от профила Ви, която съвпада със заявката за търсене, освен ако не използвате динамична реклама при търсене, която връща празна страница. За Дисплейна мрежа: ключовата дума от профила Ви, която съответства на съдържанието.
{placement} Сайтът за съдържание, където е кликнато върху рекламата Ви (за кампании, насочени по ключови думи), или съответстващите критерии за насочване по разположение за сайта, където е кликнато върху рекламата (за кампании, насочени по разположение)
{target} Категория на разположението (действа само с кампании, насочени по разположение)
{param1} Първи параметър на файла за създаване на реклама, ако използвате AdParamService с API на Google Ads (API на AdWords)
{param2} Втори параметър на файла за създаване на реклама, ако използвате AdParamService с API на Google Ads (API на AdWords)
{random} Случайно число, генерирано от Google (64-битово цяло число без знак), което обикновено се използва за принудително презареждане на страницата
{adposition} Позицията на рекламата на страницата, където се е показала, като стойността е от типа „1t2“ (т.е. първа страница, горе в страницата, позиция 2)
{ignore} Игнорира елементите за проследяване на крайния Ви URL адрес, за да се намали обемът на обхождането на уебсайта Ви. Може да се използва само в крайния Ви URL адрес или крайния Ви мобилен URL адрес.
Само шаблон за проследяване

Препоръчано

Параметър Какво връща
{lpurl}

Крайния URL адрес. Ще бъде пропуснат, освен ако не поставите {lpurl} в началото на шаблона си за проследяване. Ако не е там, {lpurl} пропуска знаците ?, =, ", #, \t, ' и [интервал].

Пример

Краен URL адрес: http://example.com

Шаблон за проследяване: {lpurl}?matchtype={matchtype}

URL адрес на целевата страница: http://example.com?matchtype={matchtype}

Разширени

Параметър Какво връща
{lpurl+2} Крайният URL адрес, пропуснат два пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{lpurl+3} Крайният URL адрес, пропуснат три пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{unescapedlpurl} Крайният URL адрес, без да е пропуснат.
{escapedlpurl} Крайният URL адрес, пропуснат. Пропуска знаците :, /, ?, = и %.
{escapedlpurl+2} Крайният URL адрес, пропуснат два пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{escapedlpurl+3} Крайният URL адрес, пропуснат три пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.

Важно

За да използвате тези параметри на ValueTrack с други параметри на URL адреса в шаблона си за проследяване, добавете следните знаци след параметъра на ValueTrack. В противен случай уебсайтът или системата Ви на трети страни може да не запазва правилно информацията от параметрите на URL адреса Ви.

Параметър Местоположение в шаблона за проследяване Последван от Пример
{lpurl} В началото ? {lpurl}?
{lpurl} Не в началото %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Не в началото %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Не в началото %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Където и да е ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Където и да е %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Където и да е %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Където и да е %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Ако крайният Ви URL адрес вече съдържа въпросителен знак, Google Ads ще замени този знак в шаблона Ви за проследяване със символа (&) или с правилно пропуснат негов вариант.

Само краен URL адрес
Параметър Какво представлява
{ignore} Игнорира елементите за проследяване на крайния Ви URL адрес, за да се намали обемът на обхождането на уебсайта Ви. Може да се използва само в крайния Ви URL адрес или крайния Ви мобилен URL адрес. Ако например крайният Ви URL адрес е http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d и информацията за проследяване след въпросителния знак в URL адреса не променя целевата страница, можете да вмъкнете {ignore} пред нея, за да укажете, че всичко след това служи само за проследяване. Следва пример как да го направите: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ето някои неща, които да имате предвид, когато използвате {ignore}

 • {ignore} не може да се вгражда в други параметри на ValueTrack (не е разрешено напр. {ifmobile:{ignore}}).
 • Трябва да използвате {ignore} в крайния си URL адрес, ако нещо в него може да бъде променено от трета страна, когато някой кликне върху рекламата Ви. Научете повече за редакционните изисквания

Пример

Краен URL адрес: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Информация за проследяване: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ако информацията за проследяване след въпросителния знак в URL адреса не променя целевата страница, можете да вмъкнете {ignore} пред тази информация, за да укажете, че всичко след нея служи само за проследяване.

Краен URL адрес с {ignore}

http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Само за кампании за Пазаруване

Можете да използвате следните параметри с продуктови реклами в Пазаруване.

Параметър Какво връща
{adtype}

За продуктовите реклами в Пазаруване се връща едно от следните:

 • „pla“, ако кликването идва от реклама в Пазаруване;
 • „pla_multichannel“, ако кликнатата реклама в Пазаруване включва опции както за „онлайн“, така и за „местни“ канали за пазаруване;

 • „pla_with_promotion“, ако кликнатата реклама в Пазаруване показва търговска промоция;

 • „pla_with_pog“, ако кликването идва от реклама в Пазаруване с активирани покупки в Google.

{merchant_id} Идентификационният номер на профила в Google Merchant Center, на който директно принадлежи кликнатата реклама в Пазаруване.
{product_channel} Типът канал за пазаруване („онлайн“ или „местни“), чрез който се продава продуктът, представен в кликнатата реклама в Пазаруване. Ако реклама включва опции и за двата канала за пазаруване, {product_channel} ще покаже типа на кликнатия канал („онлайн“ или „местни“), а {adtype} ще покаже „pla_multichannel“.
{product_id} Идентификационният номер на продукта, представен в кликнатата реклама, както е посочен в емисията Ви за данни в Merchant Center.
{product_country} Държавата на продажба на продукта в кликнатата реклама.
{product_language} Езикът на информацията за продукта Ви, както е посочен в емисията Ви за данни в Merchant Center.
{product_partition_id} Уникалният идентификационен номер на продуктовата група, към която принадлежи кликнатата продуктова реклама.
{store_code} За местни продукти в кампании за Пазаруване ще видите уникалния идентификационен номер на местния магазин. Максималният брой знаци за този параметър е 60.

Можете да използвате следните параметри с витринни реклами за Пазаруване.

Витринните реклами за Пазаруване са налице в следните държави:

националното знаме на Австралия

Австралия

националното знаме на Бразилия

Бразилия

националното знаме на Канада

Канада

националното знаме на Германия

Германия

Франция

Франция

Хонконг

Хонконг

Ирландия

Ирландия

Индия

Индия

Индонезия

Индонезия

Malaysia

Малайзия

Netherlands flag

Нидерландия

New Zealand flag

Нова Зеландия

The Philippines

Филипини

Singapore

Сингапур

South Africa

Южна Африка

Sweden

Швеция

Taiwan

Тайван

United Arab Emirates

Обединени арабски емирства

United Kingdom

Обединено кралство

United States

САЩ

   

Може да създавате витринни реклами за Пазаруване, използвайки Google Ads и приложния програмен интерфейс (API) на Google Ads (API на AdWords). Ако искате да рекламирате отделни продукти, разгледайте продуктовите реклами за Пазаруване.

Параметър Какво връща
{adtype} За витринните реклами за Пазаруване се връща едно от следните (за продуктовите реклами за Пазаруване вижте таблицата по-горе):
 • showcase_category: кликване върху връзката на категорията;
  • {product_country} връща държавата на продажба за кампанията.
  • Следните параметри се връщат празни:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_product: кликване върху продукт, който се продава само в един канал;
 • showcase_product_with_promotion: кликване върху продукт с търговска промоция;
{ifshoppingproduct:[value]} Ако някой кликне върху отделен продукт от продуктова реклама в Пазаруване или витринна реклама в Пазаруване, тогава се връща това, което дефинирате като [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Ако кликването не е върху отделен продукт, като витринна реклама като цяло, тогава се връща това, което дефинирате като [value].

Само видеокампании

Параметър Какво връща

{adgroupid}

Идент. № на рекламната група. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил или кампания и искате да знаете в рамките на коя рекламна група се е показала рекламата Ви.)

{campaignid}

Идент. № на кампанията. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил и искате да знаете в рамките на коя кампания се е показала рекламата Ви.)

{creative}

Уникален идентификационен номер за рекламата Ви

{device}

От какво устройство е кликването: „m“ за мобилно устройство (включително WAP), „t“ за таблет и „c“ за компютър

{loc_interest_ms}

Идент. № на местоположението, представляващо интерес, което е спомогнало за задействане на рекламата. За информация за идентификационните номера на местоположенията вижте уебсайта за програмисти. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора, търсещи целевите Ви местоположения

{loc_physical_ms}

Идент. № на географското местоположение на кликването. За информация за идентификационните номера на местоположенията вижте уебсайта за програмисти. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора в целевите Ви местоположения

{network}

{placement}

Сайтът за съдържание, където е кликнато върху рекламата Ви (за кампании, насочени по ключови думи), или съответстващите критерии за насочване по разположение за сайта, където е кликнато върху рекламата (за кампании, насочени по разположение)
{sourceid}

Само кампании за хотели

Параметър Какво връща
{hotelcenter_id} Идент. № на профила в Hotel Center, свързан с кампанията, генерирала рекламата, върху която е кликнато.
{hotel_id} Идент. № на хотела от емисията за хотели в свързания профил
{hotel_partition_id} Уникалният идентификатор на групата хотели, към която принадлежи рекламата на хотел, върху която е кликнато
{hotel_adtype}
 • Хотел, ако е кликнато върху реклама за хотел
 • Стая, ако е кликнато върху реклама за пакет за стая
{travel_start_day}
{travel_start_month}
{travel_start_year}
Денят/месецът/годината на датата на настаняване, които се показват в рекламата.
{travel_end_day}
{travel_end_month}
{travel_end_year}
Датата/месецът/годината на датата на напускане, които се показват в рекламата.
{advanced_booking_window} Броят дни между датата на кликването върху рекламата и датата на настаняване, която се рекламира (например „3“ за реклама с кликване на 5-и юни и дата на настаняване 8-и юни).
{date_type} „default“, ако Google е избрал началната и крайната дата (за да може потребителят да види примерни цени)
„selected“, ако крайният потребител е избрал датите чрез инструмент за избор на дата.
{number_of_adults} Броят на възрастните, които ще бъдат настанени в показаната в рекламата стая.
{price_displayed_total} Общата цена на стаята, която се показва на потребителя в местната му валута.
{price_displayed_tax} Стойността на данъците и таксите, която се показва на потребителя в местната му валута.
{user_currency} Трибуквен код на валутата, обозначаващ местната валута на потребителя. Това е и валутата за {price_displayed_total} и {price_displayed_tax}. Например „USD“ или „CAD“.
{user_language} Двубуквеният код на езика, обозначаващ екранния език на рекламата. Например „en“ или „fr“.
{adtype} Типът на рекламата в Travel, върху която е кликнато.
 • „travel_booking“, ако кликването е върху модул за резервации
 • „travel_promoted“, ако кликването е върху реклама за популяризация на място за настаняване
{rate_rule_id} Идентификаторът на специална цена, върху която е кликнато. Рекламодателите в Travel могат да прилагат специални цени за конкретни потребители (например членове на програми за лоялност), устройства (например отстъпка за потребители на мобилни устройства) и държави.

Кампании с реклами за откриване

Важно: Следните параметри на ValueTrack не се поддържат за реклами за откриване:

 • {placement}
 • {target}
 • {keyword}
 • {ifsearch:[value]}
 • {ifcontent:[value]}

Проверете наличните параметри на ValueTrack за поддържаните стойности

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си