Настройване на проследяване с параметри на ValueTrack

Параметрите на ValueTrack служат за проследяване на информация за източника на кликване върху реклама. Като ги добавите към рекламите и кампаниите си, можете да научите дали хората, които са кликнали върху рекламите Ви, са използвали мобилни устройства, къде се намират, кога са кликнали и много друга информация.

В тази статия са обяснени стъпките, които трябва да изпълните, за да добавите параметри на ValueTrack в „Опции за URL адрес“. Предлагаме Ви да използвате параметри на ValueTrack в шаблона си за проследяване, но можете да ги вмъкнете и в крайния URL адрес и персонализираните си параметри.

Преди да започнете

Ако не сте запознати с параметрите на ValueTrack или с начина на работа на проследяването, препоръчваме, преди да започнете, да прегледате Всичко за параметрите на ValueTrack и Управление на проследяването и пренасочванията в опциите за URL адреси.

Начин на работа

Шаблоните за проследяване на ниво профил, кампания или рекламна група трябва да включват параметър на ValueTrack, който вмъква крайния Ви URL адрес, например {lpurl}. Щом някой кликне върху рекламата Ви, този параметър ще вмъкне крайния Ви URL адрес. Ако не включите параметър за вмъкване на URL адреси в шаблона си за проследяване, URL адресът на целевата Ви страница няма да работи.

Искате да добавите няколко параметъра на ValueTrack в един URL адрес? Трябва само да ги прибавите към URL адреса си посредством знака „амперсанд“ (&), например по този начин: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Имайте предвид следното

Динамичните реклами при търсене и автоматичните насочвания изискват параметри на ValueTrack, които вмъкват крайния URL адрес (напр. {lpurl}, {escapedlpurl}, {lpurl+2}) на всички нива.

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Преди да започнете, може да се наложи да добавите в таблицата си графата „Шаблон за проследяване“:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела на нивото, на което искате да тествате целевата си страница.
 3. Кликнете върху „Графи“, след което изберете Промяна на графи… 
 4. Разгънете опцията Атрибути и поставете отметка до „Шаблон за проследяване“.
 5. Кликнете върху Прилагане.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво профил
 1. Кликнете върху раздела Кампании.
 2. В менюто вляво кликнете върху Споделена библиотека.
 3. Кликнете върху Опции за URL адреси.
 4. Кликнете върху Редактиране до „Шаблон за проследяване“.
 5. Въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&).
  • Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво кампания
 1. Кликнете върху раздела Настройки.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в графата „Шаблон за проследяване“.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво рекламна група
 1. Кликнете върху раздела Рекламни групи.
 2. Задръжте курсора на мишката над запис в графата „Шаблон за проследяване“.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво реклама
 1. Кликнете върху раздела Реклами.
 2. Задръжте курсора на мишката над рекламата.
 3. Кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Разгънете Опции за URL адрес на рекламата.
 5. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво връзка към сайта
 1. Кликнете върху раздела Разширения на рекламите.
 2. Разгънете Изглед: Разширения за връзки към сайта и изберете Разширения за връзки към сайта.
 3. Задръжте курсора на мишката върху някое от разширенията и кликнете, когато иконата на молив се покаже.
 4. Разгънете Опции за URL адрес на връзката към сайта (разширени).
 5. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 6. Кликнете върху Запазване.

Друга възможност е да настроите или редактирате шаблона си за проследяване в бизнес данните си.

 1. От лявото меню кликнете върху „Споделена библиотека“.
 2. Разгънете „Бизнес данни“ и изберете „Основна емисия за връзки към сайта“.
 3. Задръжте курсора на мишката върху връзките към сайта в графата „URL адрес за проследяване на връзки към сайта“ и кликнете върху иконата на молив, когато се покаже.
 4. Редактирайте шаблона за проследяване или въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 5. Кликнете върху Запазване.
Настройване или редактиране на шаблон за проследяване с параметри на ValueTrack на ниво ключова дума или автоматично насочване
 1. Кликнете върху раздела Ключови думи или Автоматично насочване.
 2. Кликнете върху Графи, след което изберете Промяна на графи.
 3. Изберете Атрибути под „Избиране на показатели“.
 4. Намерете „Шаблон за проследяване“ в списъка с атрибути и кликнете върху Добавяне.
 5. Кликнете върху Прилагане в долната част на прозореца.
 6. Задръжте курсора на мишката над запис в новата графа „Шаблон за проследяване“ и кликнете, когато се покаже иконата на молив.
 7. Въведете {lpurl}, въпросителен знак и след това параметрите на ValueTrack, които искате да използвате, разделени от знаци „амперсанд“ (&). Ако искате например да използвате параметъра {matchtype}, шаблонът Ви за проследяване ще бъде: {lpurl}?matchtype={matchtype}
 8. Кликнете върху Запазване.

Съвет

Внимавайте да не въведете интервали в URL адресите си. Те ще доведат до неправилно функциониране на адресите и проследяването няма да работи.

В данните си може да виждате %20 вместо интервал между думите, например когато имате ключова дума от два елемента. Интервалът се замества с %20 с цел URL адресът Ви да продължи да функционира правилно.

Налични параметри на ValueTrack

Краен URL адрес, шаблон за проследяване или персонализиран параметър
Параметър Какво връща
{campaignid} Идент. № на кампанията. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил и искате да знаете в рамките на коя кампания се е показала рекламата Ви.)
{adgroupid} Идент. № на рекламната група. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил или кампания и искате да знаете в рамките на коя рекламна група се е показала рекламата Ви.)
{feeditemid} Идент. № на разширението, върху което е кликнато.
{targetid}

Идентификационен номер на ключовата дума (с означение „kwd“), насочването на динамичната реклама при търсене („dsa“), насочването по списък за ремаркетинг („aud“) или подялбата на продукти („pla“), които са задействали реклама.

В случай на няколко идентификационни номера на насочване изходните данни се показват в следния ред: „aud, dsa, kwd, pla“. Ако например добавите списък за ремаркетинг към рекламната си група (идентификационен номер на критерий „456“) и насочвате към идентификационен номер на ключовата дума „123“, {targetid} ще се замени от „aud-456:kwd-123“.

{loc_interest_ms} Идент. № на местоположението, представляващо интерес, което е спомогнало за задействане на рекламата. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора, търсещи целевите Ви местоположения
{loc_physical_ms} Идент. № на географското местоположение на кликването. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора в целевите Ви местоположения
{matchtype} Типът на съвпадението за ключовата дума, задействала рекламата Ви: „e“ за точно, „b“ за широко или „p“ за такова по фраза
{network} Откъде идва кликването: „g“ за търсене с Google, „s“ за партньор в мрежата за търсене или „d“ за дисплейната мрежа
{device} От какво устройство е кликването: „m“ за мобилно устройство (включително WAP), „t“ за таблет и „c“ за компютър
{devicemodel} От какъв модел телефон или таблет е кликването (например „Apple + iPhone“). Забележка: параметърът е наличен само за кампании в дисплейната мрежа
{gclid} Идентификаторът на кликвания на Google за кликване, произтичащо от рекламата Ви
{ifmobile:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от мобилен телефон
{ifnotmobile:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от компютър или таблет
{ifsearch:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от сайт в мрежата за търсене на Google
{ifcontent:[value]} Стойността, която сте дефинирали за „[value]“, ако върху рекламата Ви е кликнато от сайт в дисплейната мрежа на Google
{creative} Уникален идентификационен номер за рекламата Ви
{keyword} За мрежата за търсене: ключовата дума от профила Ви, която съвпада със заявката за търсене, освен ако не използвате динамична реклама при търсене, която връща празна страница. За Дисплейна мрежа: ключовата дума от профила Ви, която съответства на съдържанието.
{placement} Сайтът за съдържание, където е кликнато върху рекламата Ви (за кампании, насочени по ключови думи), или съответстващите критерии за насочване по разположение за сайта, където е кликнато върху рекламата (за кампании, насочени по разположение)
{target} Категория на разположението (действа само с кампании, насочени по разположение)
{param1} Първи параметър на файла за създаване на реклама, ако използвате AdParamService с API на Google Ads (API на AdWords).
{param2} Втори параметър на файла за създаване на реклама, ако използвате AdParamService с API на Google Ads (API на AdWords).
{random} Случайно число, генерирано от Google (64-битово цяло число без знак), което обикновено се използва за принудително презареждане на страницата
{adposition} Позицията на рекламата на страницата, където се е показала, като стойността е от типа „1t2“ (т.е. първа страница, горе в страницата, позиция 2)
{ignore} Игнорира елементите за проследяване на крайния Ви URL адрес, за да се намали обемът на обхождането на уебсайта Ви. Може да се използва само в крайния Ви URL адрес или крайния Ви мобилен URL адрес.
Само шаблон за проследяване

Препоръчано

Параметър Какво връща
{lpurl}

Крайният URL адрес. Ще бъде пропуснат, освен ако не поставите {lpurl} в началото на шаблона си за проследяване. Ако не е там, {lpurl} пропуска знаците ?, =, ", #, \t, ' и [интервал].

Пример
Краен URL адрес: http://example.com
Шаблон за проследяване: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL адрес на целевата страница: http://example.com?matchtype={matchtype}

Разширени

Параметър Какво връща
{lpurl+2} Крайният URL адрес, пропуснат два пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{lpurl+3} Крайният URL адрес, пропуснат три пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{unescapedlpurl} Крайният URL адрес, без да е пропуснат.
{escapedlpurl} Крайният URL адрес, пропуснат. Пропуска знаците :, /, ?, = и %.
{escapedlpurl+2} Крайният URL адрес, пропуснат два пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.
{escapedlpurl+3} Крайният URL адрес, пропуснат три пъти. Полезен, когато имате пренасочвания.

Важно

За да използвате тези параметри на ValueTrack с други параметри на URL адреса в шаблона си за проследяване, добавете следните знаци след параметъра на ValueTrack. В противен случай уебсайтът или системата Ви на трети страни може да не запазва правилно информацията от параметрите на URL адреса Ви.

Параметър Местоположение в шаблона за проследяване Последван от Пример
{lpurl} В началото ? {lpurl}?
{lpurl} Не в началото %3F {lpurl}%3F
{lpurl+2} Не в началото %253F {lpurl+2}%253F
{lpurl+3} Не в началото %25253F {lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl} Където и да е ? {unescapedlpurl}?
{escapedlpurl} Където и да е %3F {escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2} Където и да е %253F {escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3} Където и да е %25253F {escapedlpurl+3}%25253F

Ако крайният Ви URL адрес вече съдържа въпросителен знак, Google Ads ще замени този знак в шаблона Ви за проследяване със символа (&) или с правилно пропуснат негов вариант.

Само краен URL адрес
Параметър Какво представлява
{ignore} Игнорира елементите за проследяване на крайния Ви URL адрес, за да се намали обемът на обхождането на уебсайта Ви. Може да се използва само в крайния Ви URL адрес или в крайния Ви мобилен URL адрес. Ако например крайният Ви URL адрес е http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d и информацията за проследяване след въпросителния знак в адреса не променя целевата страница, можете да вмъкнете {ignore} пред проследяващата си информация, за да укажете, че всичко след нея служи само за проследяване. Ето пример как да направите това: http://www.example.com/product?ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ето някои неща, които да имате предвид, когато използвате {ignore}

 • {ignore} не може да се вгражда в други параметри на ValueTrack (не е разрешено напр. {ifmobile:{ignore}}).
 • Трябва да използвате {ignore} в крайния си URL адрес, ако нещо в него може да бъде променено от трета страна, когато някой кликне върху рекламата Ви. Научете повече

Пример

Краен URL адрес: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Информация за проследяване: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Ако информацията за проследяване след въпросителния знак в URL адреса не променя целевата страница, можете да вмъкнете {ignore} пред тази информация, за да укажете, че всичко след нея служи само за проследяване.

Краен URL адрес с {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Само за кампании за Пазаруване

Можете да използвате следните параметри с продуктови реклами в Пазаруване.

Параметър Какво връща
{adtype}

За продуктовите реклами в Пазаруване се връща едно от следните:

 • „pla“, ако кликването идва от реклама в Пазаруване;
 • „pla_multichannel“, ако кликнатата реклама в Пазаруване включва опции както за „онлайн“, така и за „местни“ канали за пазаруване;

 • „pla_with_promotion“, ако кликнатата реклама в Пазаруване показва търговска промоция;

 • „pla_with_pog“, ако кликването идва от реклама в Пазаруване с активирани покупки в Google.

{merchant_id} Идентификационният номер на профила в Google Merchant Center, на който директно принадлежи кликнатата реклама в Пазаруване.
{product_channel} Типът канал за пазаруване („онлайн“ или „местни“), чрез който се продава продуктът, представен в кликнатата реклама в Пазаруване. Ако реклама включва опции и за двата канала, {product_channel} ще покаже типа на кликнатия канал („онлайн“ или „местни“), а {adtype} ще покаже „pla_multichannel“.
{product_id} Идентификационният номер на продукта, представен в кликнатата реклама, както е посочен в емисията Ви за данни в Merchant Center.
{product_country} Държавата на продажба на продукта в кликнатата реклама.
{product_language} Езикът на информацията за продукта Ви, както е посочен в емисията Ви за данни в Merchant Center.
{product_partition_id} Уникалният идентификационен номер на продуктовата група, към която принадлежи кликнатата продуктова реклама.
{store_code} За местни продукти в кампании за Пазаруване ще видите уникалния идентификационен номер на местния магазин. Максималният брой знаци за този параметър е 60.

Можете да използвате следните параметри с витринни реклами в Пазаруване.

Витринните реклами за Пазаруване са налице в следните държави:

 • Австралия
 • Канада
 • Германия
 • Франция
 • Хонконг
 • Ирландия
 • Индия
 • Индонезия
 • Малайзия
 • Нидерландия
 • Нова Зеландия
 • Филипините
 • Сингапур
 • Южна Африка
 • Швеция
 • Тайван
 • Обединени арабски емирства
 • Обединено кралство
 • САЩ

Може да създавате витринни реклами за Пазаруване, използвайки новия интерфейс на Google Ads и приложния програмен интерфейс (API) на Google Ads (API на AdWords). Ако искате да рекламирате отделни продукти, разгледайте продуктовите реклами за Пазаруване.

Параметър Какво връща
{adtype} За витринните реклами в Пазаруване се връща едно от следните (за продуктовите реклами в Пазаруване вижте таблицата по-горе):
 • showcase_category: кликване върху връзката на категорията;
  • {product_country} връща държавата на продажба за кампанията
  • Следните параметри се връщат празни:
   • {merchant_id}
   • {product_channel}
   • {product_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
   • {store_code}
 • showcase_timed_engagement: прекарване на 10 секунди в рекламата;
 • showcase_product: кликване върху продукт, който се продава само в един канал;
 • showcase_product_with_POG: кликване върху продукт с покупки в Google;
 • showcase_product_with_promotion: кликване върху продукт с търговска промоция;
 • showcase_product_multichannel: кликване върху продукт за многоканална продажба;
  • {product_channel} ще показва канала (online или local)
 • showcase_local_store: кликване върху връзка на местна витрина;
  • {product_country} връща държавата на продажба за кампанията
  • {channel} връща local;
  • Следните параметри се връщат празни:
   • {merchant_id}
   • {product_language}
   • {product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]} Ако някой кликне върху отделен продукт от продуктова реклама в Пазаруване или витринна реклама в Пазаруване, тогава се връща това, което дефинирате като [value].
{ifshoppingcreative:[value]} Ако кликването не е върху отделен продукт, като витринна реклама като цяло, тогава се връща това, което дефинирате като [value].

Само видеокампании

Параметър Какво връща

{adgroupid}

Идент. № на рекламната група. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил или кампания и искате да знаете в рамките на коя рекламна група се е показала рекламата Ви.)

{campaignid}

Идент. № на кампанията. (Използвайте го, когато сте задали информацията си за проследяване на ниво профил и искате да знаете в рамките на коя кампания се е показала рекламата Ви.)

{creative}

Уникален идентификационен номер за рекламата Ви

{device}

От какво устройство е кликването: „m“ за мобилно устройство (включително WAP), „t“ за таблет и „c“ за компютър

{loc_interest_ms}

Идент. № на местоположението, представляващо интерес, което е спомогнало за задействане на рекламата. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора, търсещи целевите Ви местоположения

{loc_physical_ms}

Идент. № на географското местоположение на кликването. Вижте уебсайта за програмисти за идентификационните номера на местоположенията. Отчита се само за кампании, които показват реклами на хора в целевите Ви местоположения

{network}

 

{placement}

Сайтът за съдържание, където е кликнато върху рекламата Ви (за кампании, насочени по ключови думи), или съответстващите критерии за насочване по разположение за сайта, където е кликнато върху рекламата (за кампании, насочени по разположение)
{sourceid}  
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си