Campaign: Kahulugan

Isang hanay ng mga ad group (mga ad, keyword at bid) na iisa ang badyet, pagta-target sa lokasyon at iba pang mga setting. Ang mga campaign ay madalas na ginagamit upang mag-ayos ng mga kategorya ng mga produkto o serbisyo na iyong inaalok.

  • Maaaring magkaroon ang iyong Google Ads account ng isa o maraming tumatakbong ad campaign.
  • Binubuo ang bawat campaign ng isa o higit pang mga ad group.
  • Kabilang sa mga setting na maaari mong itakda sa antas ng campaign ang badyet, wika, lokasyon, pamamahagi para sa Google Network at marami pang iba.
  • Maaari kang gumawa ng mga hiwalay na ad campaign upang magpatakbo ng mga ad sa iba't ibang lokasyon o gamit ang iba't ibang badyet.

Paano nabubuo ang mga account
Gumawa ng iyong unang ad campaign
Tingnan ang higit pang mga artikulo

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu