Tworzenie TrueView w kampanii produktowej

TrueView w kampaniach produktowych wzbogaca reklamy wideo o elementy interaktywne, kierując odbiorców bezpośrednio do produktów i podając informacje przybliżające użytkowników do realizacji zakupu.

Reklamy te wykorzystują dane produktów w Merchant Center do generowania kart produktowych. W reklamie wideo może pojawić się jednocześnie maksymalnie 6 kart produktowych. Można też filtrować zasoby reklamowe lub wybrać określone produkty, aby ograniczyć liczbę produktów wyświetlanych w reklamach wideo.

W tym artykule pokażemy, jak tworzyć TrueView w kampaniach produktowych w Google Ads.

Zanim zaczniesz

Zanim utworzysz TrueView w kampanii produktowej, połącz konto Google Ads z kontem Google Merchant Center. Zapoznaj się też z reklamami TrueView In-Stream.

TrueView w kampaniach produktowych można wyświetlać w reklamach In-Stream w krajach, w których jest dostępna usługa Google Merchant Center.

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

 
Jeśli informacje podane w tym artykule nie odzwierciedlają tego, co widzisz na koncie, możesz mieć inny zestaw celów. Więcej informacji o celach w nowej wersji Google Ads

Szczegółowe instrukcje tworzenia TrueView w kampaniach produktowych:

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Otwórz kartę Kampanie, kliknij + Kampania i wybierz Wideo.
 3. Wpisz nazwę kampanii i zmień podtyp kampanii na „Produktowa”. 
 4. W sekcji „Identyfikator sprzedawcy” wybierz identyfikator sprzedawcy dla produktów, których chcesz użyć w tej kampanii.
 5. Jeśli chcesz użyć na kartach produktowych wszystkich produktów z połączonego konta Merchant Center, pozostaw domyślne ustawienie filtra produktów „Brak – użyj wszystkich produktów”.

  Jeśli kampania ma obejmować tylko niektóre produkty, masz dwie opcje:

  1. Skorzystaj z opcji Wybierz określone produkty, aby wyszukać konkretne produkty na koncie Merchant Center. Instrukcje
  2. Skorzystaj z opcji Utwórz filtry niestandardowe i wpisz atrybuty produktów, które chcesz promować, takie jak marka czy typ produktu. Instrukcje
 6. Ustaw budżet. Wybierz sieci, lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy, oraz język użytkowników.
 7. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
 8. Wpisz nazwę grupy reklam i utwórz grupę reklam zgodnie z instrukcjami w artykule Tworzenie kampanii wideo TrueView. Uwaga: automatycznie zostanie wybrany format reklamy „In-Stream”.

Wskazówka

Po utworzeniu kampanii możesz zmodyfikować filtr produktów w ustawieniach kampanii. Wybierz kampanię, kliknij kolejno kartę Ustawienia i opcję Edytuj obok „Filtra produktów”.

Korzystanie z opcji „Wybierz określone produkty”

Jeśli chcesz wykorzystać w kampanii określone produkty z konta Merchant Center, skorzystaj z opcji Wybierz określone produkty. Następnie możesz wyszukać produkty według nazwy, identyfikatora produktu lub adresu URL produktu w sklepie internetowym zaimportowanego do Merchant Center.

Możesz również wybrać produkty, których nie ma w magazynie. Zaczną się wyświetlać, gdy ponownie będą dostępne, więc nie musisz dostosowywać kampanii w przypadku zmiany dostępności produktów.

 

Co oznaczają poszczególne stany produktów

Gdy korzystasz z opcji „Wybierz określone produkty”, możesz wyświetlić więcej informacji o produktach w wynikach wyszukiwania, klikając „Szczegóły”. Zobaczysz wersje danego produktu w każdym kraju, w którym jest dostępny.  Kolumna „Stan” informuje, czy dany produkt jest gotowy do wyświetlenia w poszczególnych krajach.

Uwaga: w przypadku niektórych produktów obok słowa „Szczegóły” może znajdować się żółta ikona. Ikona pojawia się, gdy produkt ma stan „Niezatwierdzony” lub „Brak w magazynie” w kraju, w którym jest dostępny. Kampania kierowana na określony kraj będzie aktywna, dopóki co najmniej jeden produkt będzie miał w tym kraju stan „Gotowy do wyświetlenia”.

Możliwe stany produktów:

 • Gotowy do wyświetlenia: produkt jest zatwierdzony i może się wyświetlać na kartach produktowych w reklamach wideo.
 • Niezatwierdzony: produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Możesz sprawdzić jego stan w Google Merchant Center, by poznać przyczynę odrzucenia. Automatyczne systemy identyfikują produkty, które naruszają nasze zasady i są niezgodne ze Specyfikacją pliku danych o produktach. Jeśli mimo wszystko wykorzystasz taki produkt w swojej kampanii, poprosimy o dodatkową ręczną weryfikację, która powinna potrwać od jednego do trzech dni roboczych. Pamiętaj, że dany produkt może zostać sprawdzony ręcznie tylko raz. 
 • Brak w magazynie: produktu nie ma w magazynie. Informacje o dostępności produktu przekazujesz poprzez atrybut „dostępność” w danych o produkcie. Jeśli dostępność produktu jest ustawiona w danym kraju na „brak w magazynie”, ten produkt nie będzie wyświetlany w tym kraju. Możesz nadal wybrać go w kampanii, ale zacznie się wyświetlać dopiero, gdy będzie ponownie dostępny. 

Korzystanie z opcji „Utwórz filtry niestandardowe”

Uwaga: w nowej wersji AdWords uprościliśmy proces tworzenia filtrów niestandardowych. Usunęliśmy wiele atrybutów używanych do wyboru produktów. Teraz możesz wybrać bardziej elastyczne etykiety własne w Google Merchant Center. Pozostałe opcje filtra produktów („Brak – użyj wszystkich produktów” i „Wybierz określone produkty”) się nie zmieniły. Pod koniec maja nie będzie już można tworzyć ani edytować filtrów niestandardowych w poprzedniej wersji AdWords. Ostatecznie poprzednia wersja AdWords przestanie obsługiwać filtry niestandardowe. Aby nadal prowadzić kampanię, która korzysta z filtrów niestandardowych utworzonych w poprzedniej wersji AdWords, przełącz się na nową wersję AdWords i zaktualizuj wybrane filtry niestandardowe w ustawieniach kampanii. 

Aby promować w kampanii tylko część produktów według atrybutów z Merchant Center, takich jak marka czy typ produktu, wybierz opcję Utwórz filtry niestandardowe. W menu w sekcji „Pasuje do następujących elementów” wybierz atrybuty i odpowiadające im wartości, które są zgodne z danymi produktów.

Pamiętaj:

 • Tekst umieszczony w polu atrybutu powinien być zgodny z tekstem w danych produktu.
 • Użyj przycisku +I, by dodać do filtra niestandardowego maksymalnie 7 atrybutów.
 • Kliknij przycisk +LUB, by utworzyć kolejny filtr niestandardowy.
 • Możesz użyć tylko jednego typu produktów, marki lub grupowania AdWords na filtr niestandardowy. Możesz użyć wielu etykiet AdWords na filtr niestandardowy. Jeśli chcesz uwzględnić wiele typów produktów lub marek, użyj przycisku +LUB , aby dodać kolejny filtr niestandardowy.
 • Możesz dodać tylko jedną wartość na pole. Nie możesz dodać kilku wartości oddzielonych przecinkami.

 

Pomoc związana z filtrami niestandardowymi utworzonymi w poprzedniej wersji AdWords

Pod koniec maja filtry niestandardowe w poprzedniej wersji AdWords nie będą już dostępne. Nie będzie też można zmienić filtrów w prowadzonych kampaniach. Wkrótce potem te kampanie przestaną być obsługiwane i nie będą już wyświetlać reklam. Przejdź na nową wersję Google Ads i zaktualizuj ustawienia filtrów niestandardowych. Pozostałe opcje filtra produktów („Brak – użyj wszystkich produktów” oraz „Wybierz określone produkty”) pozostają bez zmian.

Aby nadal prowadzić kampanię, która korzysta z filtrów niestandardowych utworzonych w poprzedniej wersji AdWords, przełącz się na nową wersję Google Ads i zaktualizuj filtry niestandardowe w ustawieniach kampanii. Więcej informacji o filtrach niestandardowych w nowej wersji Google Ads znajdziesz w części poświęconej korzystaniu z opcji „Utwórz filtry niestandardowe”. 

Jeśli Twoje filtry niestandardowe dotyczyły tylko niewielkiej grupy produktów, możesz ponownie skonfigurować kampanię i zastosować filtr „Wybierz określone produkty”. 

Uwaga: po zaktualizowaniu filtrów niestandardowych w nowej wersji Google Ads nie można już edytować tych filtrów w poprzedniej wersji AdWords. 


 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa