Tạo chiến dịch TrueView cho mua sắm

Chiến dịch TrueView cho mua sắm làm cho quảng cáo video mang tính tương tác bằng cách kết nối người xem trực tiếp với các sản phẩm của bạn và cung cấp thông tin nhằm đưa khách hàng gần hơn đến việc mua hàng.

Các quảng cáo này sử dụng dữ liệu sản phẩm Merchant Center hiện có của bạn để tạo thẻ mua sắm và có thể có tối đa 6 thẻ mua sắm xuất hiện cùng lúc trên quảng cáo video. Bạn có thể lọc khoảng không quảng cáo hoặc chọn các sản phẩm cụ thể để giới hạn sản phẩm nào có thể hiển thị cùng với quảng cáo video của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập chiến dịch TrueView cho mua sắm trong Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn thiết lập chiến dịch TrueView cho mua sắm, hãy liên kết tài khoản Google Ads của bạn với tài khoản Google Merchant Center. Bạn cũng nên tìm hiểu về quảng cáo TrueView trong luồng.

TrueView cho mua sắm có thể chạy trên quảng cáo trong dòng tại các quốc gia có sẵn Google Merchant Center.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Xin lưu ý rằng tính năng nhắm mục tiêu tự động chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

 
Nếu thông tin trong bài viết này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình, thì bạn có thể có một tập hợp mục tiêu khác. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo Chiến dịch TrueView cho mua sắm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch, nhấp vào +Chiến dịch, sau đó chọn Video.
 3. Nhập tên chiến dịch và thay đổi loại phụ chiến dịch của bạn thành "Mua sắm". 
 4. Bên cạnh "Số nhận dạng người bán", chọn ID người bán cho các sản phẩm mà bạn muốn sử dụng trong chiến dịch này.
 5. Nếu bạn muốn tạo thẻ mua sắm để sử dụng tất cả các sản phẩm trong tài khoản Merchant Center được liên kết, hãy đặt tùy chọn cài đặt "Bộ lọc sản phẩm" thành tùy chọn mặc định, "Không có gì - sử dụng tất cả sản phẩm".

  Nếu muốn chọn nhóm phụ gồm các sản phẩm để quảng cáo trong chiến dịch của mình, bạn có hai tùy chọn:

  1. Chọn Chọn sản phẩm cụ thể để tìm kiếm từng sản phẩm từ tài khoản Merchant Center của bạn. Xem hướng dẫn bên dưới.
  2. Chọn Tạo bộ lọc tùy chỉnh và nhập các thuộc tính như thương hiệu hoặc loại sản phẩm của sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo. Xem hướng dẫn bên dưới.
 6. Đặt ngân sách của bạn. Chọn mạng, vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu và ngôn ngữ của khách hàng.
 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 8. Nhập tên nhóm quảng cáo và làm theo các bước để tạo nhóm quảng cáo trong bài viết về cách tạo chiến dịch video TrueView. Lưu ý: “Quảng cáo trong dòng” sẽ tự động được chọn cho định dạng quảng cáo.

Mẹo

Sau khi tạo chiến dịch, bạn có thể thay đổi bộ lọc sản phẩm của mình sau này từ mục cài đặt chiến dịch. Chọn chiến dịch, nhấp vào tab Cài đặt rồi nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Bộ lọc sản phẩm".

Cách sử dụng "Chọn sản phẩm cụ thể"

Nếu bạn muốn sử dụng các sản phẩm cụ thể từ tài khoản Merchant Center trong chiến dịch của mình, hãy chọn tùy chọn Chọn sản phẩm cụ thể. Sau đó bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tiêu đề, ID mặt hàng hoặc theo URL của mặt hàng trong cửa hàng trực tuyến đã được tải lên Merchant Center.

Thậm chí bạn có thể chọn mặt hàng đã hết hàng, tuy nhiên, mặt hàng đó sẽ không hiển thị cho tới khi lại có sẵn -- vì vậy, bạn không cần phải điều chỉnh chiến dịch của mình khi sản phẩm còn hàng hoặc hết hàng.

 

Ý nghĩa của từng trạng thái

Khi sử dụng tùy chọn "Chọn sản phẩm cụ thể", bạn có thể xem thêm thông tin về các sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của mình bằng cách nhấp vào "Chi tiết". Bạn sẽ thấy các chi tiết cho mặt hàng của mình, các chi tiết đó là phiên bản của sản phẩm tại mỗi quốc gia mà sản phẩm có sẵn.  Cột "trạng thái" cho biết mặt hàng có sẵn sàng để phân phối cho mỗi quốc gia không.

Lưu ý: Bạn có thể thấy biểu tượng màu vàng bên cạnh từ "Chi tiết" cho một số sản phẩm. Biểu tượng này sẽ xuất hiện khi sản phẩm ở trạng thái "Chưa được phê duyệt" hoặc "Hết hàng" tại mọi quốc gia nơi có sẵn sản phẩm. Nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu một quốc gia cụ thể thì chiến dịch đó có thể chạy với điều kiện là có ít nhất một mặt hàng ở trạng thái "Sẵn sàng phân phối" tại quốc gia đó.

Dưới đây là các trạng thái có thể xuất hiện:

 • Sẵn sàng phân phối: Mặt hàng được phê duyệt và đủ điều kiện để chạy thẻ mua sắm trên quảng cáo video của bạn.
 • Không được chấp thuận: Sản phẩm bị từ chối trong tài khoản Merchant Center của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái Merchant Center để hiểu lý do vì sao mặt hàng bị từ chối. Các hệ thống tự động sẽ xác định những mặt hàng vi phạm chính sách của chúng tôi và Đặc điểm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Nếu bạn vẫn sử dụng mặt hàng này trong chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ yêu cầu xem xét thủ công bổ sung, quá trình này cần 1-3 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng một mặt hàng chỉ có thể được xem xét thủ công một lần. 
 • Hết hàng: Mặt hàng bị hết. Bạn cung cấp thông tin về lượng sản phẩm hiện có bằng cách sử dụng thuộc tính "tính sẵn có" trong dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu tính sẵn có được đặt thành "hết hàng" cho một quốc gia thì mặt hàng sẽ không được phân phối tại quốc gia đó. Bạn vẫn có thể chọn mặt hàng cho chiến dịch của mình và mặt hàng sẽ bắt đầu xuất hiện khi có hàng trở lại. 

Cách sử dụng bộ lọc “Tạo bộ lọc tùy chỉnh”

Lưu ý: Bằng cách sử dụng trải nghiệm AdWords mới, việc tạo bộ lọc tùy chỉnh đã được đơn giản hóa bằng cách xóa nhiều thuộc tính dùng để chọn sản phẩm. Bây giờ, bạn có thể chọn từ các Nhãn tùy chỉnh linh hoạt hơn trong Google Merchant Center. Các tùy chọn Bộ lọc sản phẩm khác (“Không có gì - sử dụng tất cả sản phẩm” và “Chọn sản phẩm cụ thể”) vẫn không thay đổi. Vào cuối Tháng 5, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa các bộ lọc tùy chỉnh trong trải nghiệm AdWords trước đó nữa. Cuối cùng, trải nghiệm AdWords trước đó sẽ không còn hỗ trợ bộ lọc tùy chỉnh nữa. Để tiếp tục chạy chiến dịch sử dụng các bộ lọc tùy chỉnh đã tạo trong trải nghiệm AdWords trước đó, hãy chuyển sang trải nghiệm AdWords mới và cập nhật lựa chọn bộ lọc tùy chỉnh trong mục cài đặt chiến dịch của bạn. 

Để quảng cáo nhóm phụ sản phẩm dựa trên thuộc tính từ tài khoản Merchant Center, chẳng hạn như thương hiệu hoặc loại sản phẩm, hãy chọn Tạo bộ lọc tùy chỉnh. Trong menu thả xuống dưới “Khớp với tất cả các mục sau đây”, chọn thuộc tính và nhập giá trị tương ứng khớp với dữ liệu sản phẩm của bạn.

Lưu ý:

 • Văn bản mà bạn nhập vào trường thuộc tính phải khớp chính xác như xuất hiện trong dữ liệu sản phẩm của bạn.
 • Sử dụng nút +AND (+VÀ) để thêm tối đa 7 thuộc tính vào bộ lọc tùy chỉnh.
 • Sử dụng nút +OR (+HOẶC) để tạo một bộ lọc tùy chỉnh khác.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng một loại sản phẩm, thương hiệu hoặc nhóm AdWords mỗi bộ lọc tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng nhiều nhãn AdWords mỗi bộ lọc tùy chỉnh. Chẳng hạn như nếu bạn muốn bao gồm nhiều loại sản phẩm hoặc thương hiệu, hãy sử dụng nút +OR (+HOẶC) để thêm một bộ lọc tùy chỉnh khác.
 • Bạn chỉ có thể thêm một giá trị mỗi trường. Bạn không thể nhập nhiều giá trị được phân cách bằng dấu phẩy.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố