Om import av samtalskonverteringar

Spårning av samtalskonverteringar hjälper dig att se när dina annonser leder till olika typer av telefonsamtal. Genom att importera information om samtalskonverteringar i Google Ads kan du spåra när telefonsamtal leder till försäljning eller andra värdefulla kundåtgärder. Läs mer om hur du importerar samtalskonverteringar i Importera samtalskonverteringar.

Så hanterar vi din data

De datafiler du importerar används bara för att mäta konverteringar i enlighet med våra datasäkerhetspolicyer. Vi håller din data konfidentiell och i säkert förvar med branschledande standarder.

Mer specifikt behandlar vi de datafiler du lägger upp så här:

 • Begränsad datalagring. Vi lagrar inte dina datafiler längre än nödvändigt och vi säkerställer att våra policyer följs.
 • Begränsad dataanvändning. Vi använder inte dina datafiler för något annat än att mäta konverteringar och vi ser till att våra policyer följs.
 • Begränsad dataåtkomst. Felsökningsdata, inklusive telefonnummer, är endast tillgängliga för användare av Google Ads-kontot genom vilket filen laddats upp, samt en grupp auktoriserade Google-anställda. Data är tillgänglig under 90 dagar efter uppladdningen. Det enda syftet är att identifiera och lösa eventuella fel som uppstod under uppladdnings- och matchningsprocessen. Vi använder åtkomstkontroller för våra anställda för att skydda dina datafiler från obehörig åtkomst.
 • Begränsad datadelning. Vi delar inte dina datafiler med någon tredje part, vilket även omfattar andra annonsörer. Vi kan dela uppgifterna för att följa gällande lagar och regler, juridiska processer eller tvingande krav från myndigheter.

Vi lägger stor vikt vid att de system vi använder när vi lagrar dina filer är säkra och tillförlitliga. Vi har särskilda team för datateknisk säkerhet som arbetar med skydd mot externa hot mot våra system, och vi lagrar alla datafiler i krypterat format som skydd mot obehörig åtkomst.

Innan du börjar

För att du ska kunna importera samtalskonverteringar måste du använda Googles vidarekopplingsnummer, och de är för närvarande bara tillgängliga i vissa länder. Denna typ av konverteringsspårningsåtgärder mäter samtal som initieras av tryck på mobilannonser och samtal som kommer via din webbplats när någon klickat på en annons i datorversionen. Den spårar dock inte manuellt slagna nummer som är ett resultat av annonser i datorer.

Fördelar

 • Spåra specifik information om dina samtal, som exempelvis samtalstyp och samtalets värde för företaget, och koppla det här till den specifika annonsen och sökordet som ledde till samtalet.
 • Skilj mellan säljsamtal och supportsamtal, och ta reda på värdet som varje typ av samtal tillför ditt företag. Till exempel kan ett supportsamtal ge chans till mer- eller korsförsäljning.
 • Avgör vilka annonser och sökord som ger bäst resultat, och använd den här informationen för att optimera kampanjerna så att du får de samtal som är av störst värde för dig och som ger högst avkastning på investeringen.

Så fungerar det

Så här tar du reda på vilka annonser och sökord som ger flest säljsamtal till ditt företag:

 1. Skapa en konverteringsåtgärd i Google Ads som spårar när kundsamtal kommer från dina annonser eller från en kund som har klickat på annonsen och sedan ringt ett nummer från din webbplats.
 2. Spåra säljsamtal separat och registrera information som uppringarens telefonnummer och när dessa samtal leder till försäljning (eller vilken annan konverteringsåtgärd du vill spåra). Du kanske redan spårar denna information genom ett CRM-system.
 3. Ladda upp en fil som innehåller den här informationen om konverteringssamtalen till Google Ads.
 4. Google Ads matchar sedan samtalsinformationen i filen med samtalen som spåras via konverteringsåtgärden i Google Ads. Nu kan du se vilka av dina kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord som leder till samtal med försäljning eller andra konverteringar.

När du vet vilka annonser och sökord som leder till de värdefullaste samtalen kan du göra ändringar i kontot för att försöka få fler sådana samtal. Du kan till exempel höja dina bud på sökord som leder till flest säljsamtal, eller så kan du använda en automatisk budstrategi som mål-CPA för att optimera så att du kan få fler sådana konverteringar. Observera att automatiska budstrategier fungerar bäst om du regelbundet importerar de senaste konverteringssiffrorna.

Samtalstyper du kan spåra

När du importerar samtalskonverteringar kan du spåra samtal som kommer från dina annonser på två olika sätt:

 • Samtal direkt från dina annonser: Spåra när någon ringer numret i samtalstillägget eller samtalsannonsen. Du behöver minst ett samtalstillägg eller en samtalsannons som använder Googles vidarekopplingsnummer. Observera att de här samtalen endast kan spåras när de kommer från mobiltelefoner, inte från datorer eller surfplattor.
 • Samtal som kommer från ett nummer på din webbplats: Någon kan klicka på din annons och komma till din webbplats och sedan ringa från ett nummer som är angivet där. Om du vill spåra de här samtalen måste du installera en tagg för konverteringsspårning på webbplatsen. Du måste också lägga till ytterligare ett kodavsnitt för att visa Googles vidarekopplingsnummer istället för ditt vanliga telefonnummer.

Du kan ta med båda typer av samtal i importen och sedan spåra dem för att förstå hur dina annonser leder till samtalskonverteringar. Du ställer in de olika typerna av samtal på olika sätt, så se till att du gör rätt har en annan inställningsprocess, så se till att du gör rätt för varje typ. Läs mer om hur du ställer in en konverteringsåtgärd.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt