Teave helistamiskonversioonide importimise kohta

Helistamiskonversioonide jälgimine võimaldab kindlaks määrata, millal viivad teie reklaamid erinevate telefonikõnedeni. Kui impordite helistamiskonversiooni teabe Google Adsi, on teil võimalik jälgida, millal viivad telefonikõned müügini või mõne muu väärtusliku klienditoiminguini. Helistamiskonversioonide importimise juhiste saamiseks lugege jaotist Helistamiskonversioonide importimine.

Teie andmete käitlemine

Imporditud andmefaile kasutatakse üksnes konversioonide mõõtmiseks ning kooskõlas meie andmekaitseeeskirjadega. Teie andmete konfidentsiaalsuse säilitamiseks ja turvalisuse tagamiseks järgime kõige eeskujulikumaid valdkonnastandardeid.

Täpsemalt käitleme teie imporditud andmefaile järgmiselt.

 • Andmete piiratud säilitamine. Me ei säilita teie andmefaile kauem, kui on vajalik nende otstarbe täitmiseks ja meie eeskirjade järgimise tagamiseks.
 • Piiratud andmekasutus. Kasutame teie andmefaile ainult konversioonide mõõtmiseks ja tagame meie eeskirjade järgimise.
 • Piiratud juurdepääs andmetele. Silumisandmed, sh telefoninumbrid, tehakse kättesaadavaks üksnes selle Google Adsi konto kasutajatele, mille kaudu fail on üles laaditud, ja volitatud Google’i töötajatele. Pärast üleslaadimist on andmed saadaval 90 päeva ainult selleks, et tuvastada ja lahendada mis tahes vead, mis on ilmnenud üleslaadimisel ja vastendamisel. Kasutame teie andmefailide kaitsmiseks volitamata juurdepääsu eest töötajate juurdepääsupiiranguid.
 • Andmete piiratud jagamine. Me ei jaga teie andmefaile kolmandate osapooltega (sh teiste reklaamijatega). Võime neid andmeid jagada, et järgida kohaldatavaid seadusi, määrusi, kohtumenetluste või täitmisele kuuluvaid riiklikke nõudeid.

Soovime ka tagada, et süsteemid, mida teie andmefailide salvestamiseks kasutame, oleksid turvalised ja usaldusväärsed. Meie süsteeme kaitsevad väliste ohtude eest spetsiaalsed turvatehnikute tiimid ja salvestame kõik teie andmefailid krüpteeritud vormingus, et neid volitamata juurdepääsu eest kaitsta.

Enne alustamist

Helistamiskonversioonide importimiseks on vaja Google'i edasisuunamisnumbreid, mis on praegu saadaval ainult teatud riikides. Seda tüüpi konversioonide jälgimisega mõõdetakse kõnede arvu, mida alustatakse puudutusega mobiilireklaamidel, aga ka nende kõnede arvu, mis toimuvad teie veebisaidi kaudu, kui keegi klikib arvutis kuvataval reklaamil. See ei jälgi aga käsitsi valitud kõnesid, mis tehakse arvutis kuvatava reklaami nägemisel.

Eelised

 • Teil on võimalik jälgida kindlat kõnede teavet, nagu näiteks iga kõne tüüp ja väärtus teie ettevõttele, ning seostada see teave konkreetse kõneni viinud reklaami või märksõnaga.
 • Teil on võimalik eristada müügi- ja toekõnesid ning hinnata, millist väärtust toovad eri tüüpi kõned teie ettevõttele (näiteks kui toekõne pakub ka võimaluse üles- või ristmüügiks).
 • Võite kindlaks teha, millised reklaamid ja märksõnad toimivad kõige paremini, ja seejärel kasutada saadud teavet kampaaniate optimeerimiseks nii, et saaksite kõige väärtuslikumaid kõnesid, mis annavad ka parima investeeringutasuvuse (ROI).

Tööpõhimõtted

Kui soovite teada, millised teie reklaamid ja märksõnad toovad ettevõttele kõige rohkem müügikõnesid, toimige järgmiselt.

 1. Seadistage Google Adsis konversioonitoiming, mis jälgib kõnesid, mis pärinevad teie reklaamidest või mille teevad kliendid, kes klikkisid teie reklaamil ja seejärel helistasid teie veebisaidil oleval numbril.
 2. Jälgige eraldi ka oma müügikõnesid, salvestades teabe (nt helistaja telefoninumber), ja seda, millal need kõned viivad müügini (või mis tahes soovitud konversioonitoiminguni). Võib-olla jälgite seda teavet juba kliendisuhete halduse (CRM) süsteemi abil.
 3. Laadige Google Adsi üles helistamiskonversioonide teavet sisaldav fail.
 4. Google Ads seostab failis sisalduva kõneteabe Google Adsi konversioonitoimingu kaudu jälgitud kõnedega. Selle tulemusel saate teada, millised kampaaniad, reklaamirühmad, reklaamid ja märksõnad viivad müügi või muu konversiooni kaasa toonud kõnedeni.

Kui teate, millised reklaamid ja märksõnad viivad kõige väärtuslikumate kõnedeni, võite oma kontot vastavalt kohandada, et proovida selliseid kõnesid rohkem saada. Näiteks võite suurendada selliste märksõnade pakkumisi, mis viivad kõige suurema hulga müügikõnedeni, või kasutada automaatset pakkumisstrateegiat nagu siht-CPA, mis optimeerib kampaaniaid, et saaksite rohkem selliseid konversioone. Pange tähele, et automaatsed pakkumisstrateegiad töötavad kõige paremini siis, kui impordite kõige värskemad konversiooniandmed.

Jälgitavate kõnede tüübid

Helistamiskonversioonide importimine võimaldab jälgida kõnesid, mis tulevad Google Adsi reklaamidest kahel moel.

 • Otse reklaamide kaudu tulevad kõned: jälgite, millal helistab keegi teie kõnelaiendi või ainult telefonikõnedega reklaamis olevale numbrile. Teil on vaja vähemalt ühte kõnelaiendit või ainult telefonikõnedega reklaami, mis kasutab Google'i edasisuunamisnumbreid. Neid kõnesid saab jälgida ainult siis, kui need tehakse mobiilseadme kaudu, mitte laua- või tahvelarvutist.
 • Teie veebisaidil oleva numbri kaudu tulevad kõned: keegi võib klikkida teie reklaamil ja minna teie veebisaidile ning seejärel helistada seal olevale numbrile. Nende kõnede jälgimiseks tuleb teil oma veebisaidile lisada konversioonide jälgimise märgend ja veel üks koodilõik, et teie tavalise numbri asemel kuvataks Google'i edasisuunamisnumber.

Importimisel võite kaasata mõlemat tüüpi kõned ja siis neid jälgida, et mõista, kuidas teie reklaamid helistamiskonversioonideni viivad. Igat tüüpi kõnel on erinev seadistusprotsess, seega veenduge, et teeksite igaühe puhul õiged toimingud. Vaadake lisateavet konversioonitoimingu seadistamise kohta.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse