Vị trí quảng cáo

Thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác. Ví dụ: vị trí quảng cáo là "1" có nghĩa quảng cáo của bạn có vị trí cao nhất trên trang so với các quảng cáo khác cùng loại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là quảng cáo của bạn ở phía trên kết quả tìm kiếm. Nếu không có quảng cáo nào phía trên kết quả tìm kiếm thì điều đó có nghĩa quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên được hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm.  

  • Vị trí quảng cáo được xác định bởi công thức được gọi là Xếp hạng quảng cáo, công thức này sẽ chấm điểm quảng cáo của bạn dựa trên giá thầu, chất lượng của quảng cáo và trang đích, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm của người đó cũng như tác động dự kiến của các tiện ích và định dạng quảng cáo khác. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn đặt giá thầu cao hơn bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn -- với mức giá thấp hơn -- với từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
  • Xếp hạng quảng cáo được tính toán lại mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện, vì vậy, vị trí quảng cáo có thể lên xuống mỗi lần tùy thuộc vào ngữ cảnh tìm kiếm của người đó và cạnh tranh với các nhà quảng cáo khác vào đúng thời điểm tìm kiếm của người đó.
  • Quảng cáo có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối trang kết quả tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về xếp hạng quảng cáo và vị trí quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false