Posisyon ng ad

Ang posisyon sa isang page kung saan lumalabas ang iyong ad kumpara sa iba pang ad. Halimbawa, ang posisyon ng ad na "1" ay nangangahulugang ang iyong ad ang may pinakamataas na posisyon sa page kumpara sa iba pang ad na may parehong uri. Hindi iyon agad nangangahulugang nasa taas ng mga resulta ng paghahanap ang iyong ad. Kung walang ad sa itaas ng mga resulta ng paghahanap, ibig sabihin ang iyong ad ang unang ad na ipinapakita sa ibaba ng mga resulta ng paghahanap.  

  • Ang posisyon ng ad ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang formula na tinatawag na Ad Rank na nagbibigay ng marka sa iyong ad batay sa bid mo, kalidad ng iyong mga ad at landing page, mga limitasyon ng Ad Rank, konteksto ng paghahanap ng tao, at ang inaasahang epekto ng mga extension at iba pang format ng ad. Kaya kahit na mag-bid nang mas mataas ang kakumpitensya mo kaysa sa iyo, maaari ka pa ring magkaroon ng mas mataas na posisyon -- sa mas murang halaga -- gamit ang mga keyword at ad na may pinakamalapit na kaugnayan.
  • Muling kinakalkula ang iyong Ad Rank sa tuwing kwalipikadong lumabas ang iyong ad, kaya palaging maaaring magbago ang posisyon ng ad mo, depende sa konteksto ng paghahanap ng tao at sa kumpetisyon sa pagitan ng iba pang advertiser sa mismong panahon ng paghahanap ng tao.
  • Maaaring lumabas ang mga ad sa itaas o ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap.

Higit pa tungkol sa ad rank at posisyon ng ad

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu