Pravidlá pre vlastné zoznamy zákazníkov

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na inzerentov, ktorí používajú vlastné zoznamy zákazníkov v kampaniach vo vyhľadávaní, nákupných kampaniach, obsahových kampaniach, kampaniach na YouTube, kampaniach discovery alebo kampaniach v Gmaile.

Požiadavky na používanie vlastných zoznamov zákazníkov

Vlastné zoznamy zákazníkov nie sú k dispozícii pre všetkých inzerentov. Ak chcete používať Vlastné zoznamy zákazníkov, musíte splniť tieto podmienky:
 • dlhodobé dodržiavanie pravidiel,
 • dobrá platobná história,
 • minimálne 90-dňová história v službe Google Ads,
 • celkové výdavky od vytvorenia účtu vo výške viac ako 50 000 USD. V prípade inzerentov, ktorých účty sú spravované v inej mene, než je USD, bude výška výdavkov konvertovaná na USD pomocou priemerného mesačného výmenného kurzu pre príslušnú menu.

Ak váš účet nespĺňa kritériá uvedené vyššie, momentálne nemáte oprávnenie používať vlastné zoznamy zákazníkov.

Zhromažďovanie údajov o zákazníkoch

V prípade používania funkcie Vlastné zoznamy zákazníkov môžete nahrávať len také informácie o zákazníkoch, ktoré ste zhromaždili v kontexte prvej strany, t. j. informácie, ktoré ste zhromaždili z webových stránok, aplikácií, predajní alebo v iných situáciách, v ktorých zákazníci poskytli informácie priamo vám.

Príklady:

 • Informácie ste získali od zákazníka, ktorý si kúpil nejakú položku na vašich webových stránkach.
 • Informácie ste získali od zákazníka, ktorý sa zaregistroval na príjem marketingových správ prostredníctvom vašich aplikácií.
 • Informácie ste získali od zákazníka, ktorý sa v predajni zaregistroval do vášho vernostného programu.

Okrem toho musíte:

 • v pravidlách ochrany súkromia uviesť, že údaje o zákazníkoch poskytujete tretím stranám, aby vo vašom mene vykonávali určité služby, a v prípade, že to zákon vyžaduje, musíte na takéto zdieľanie získať súhlas;
 • na nahrávanie údajov o zákazníkoch používať iba rozhranie API alebo iné rozhranie schválené spoločnosťou Google;
 • dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a nariadenia vrátane všetkých samoregulačných alebo odvetvových kódexov, ktoré sa môžu uplatňovať.

Ďalšie požiadavky

Zakazujeme:

 • zobrazovať reklamy, ktoré zhromažďujú údaje umožňujúce zistenie totožnosti, okrem reklám v Gmaile s formulármi HTML, ktoré dodržiavajú pravidlá reklamy v Gmaile;
 • nahrávať informácie týkajúce sa akéhokoľvek zákazníka mladšieho ako 13 rokov alebo informácie zhromaždené z akýchkoľvek webových stránok či aplikácií určených pre deti do 13 rokov;
 • vytvárať obsah reklamy, ktorý naznačuje znalosť údajov umožňujúcich zistenie totožnosti alebo citlivých údajov o zákazníkoch (ďalšie informácie nájdete nižšie);
 • používať zoznam zákazníkov, ktorý je zacielený na príliš úzke alebo konkrétne publikum (nesmiete napríklad kombinovať zoznam zákazníkov s inými kritériami zacielenia, napríklad s geografickými obmedzeniami, ak by mohli viesť k zacieleniu reklamy na relatívne malý počet používateľov);
 • v kampaniach používajúcich Vlastné zoznamy zákazníkov inzerovať výrobky súvisiace s citlivými údajmi, napríklad farmaceutické výrobky (ďalšie informácie nájdete nižšie);
 • zobrazovať akékoľvek reklamy, ktoré sú zakázané v pravidlách služby Google Ads.

Obmedzenia týkajúce sa citlivých kategórií

Ako je definované v pravidlách prispôsobenej reklamy, ktoré sa vzťahujú na remarketing, inzerenti nesmú používať citlivé kategórie záujmov na zacielenie reklám na používateľov alebo propagovanie výrobkov či služieb.Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na remarketing s Vlastnými zoznamami zákazníkov.

Okrem toho údaje z kampaní používajúcich Vlastné zoznamy zákazníkov nemožno použiť na zisťovanie citlivých kategórií záujmov vašich zákazníkov.

Podrobné informácie o tom, čo sa v pravidlách prispôsobenej reklamy a Vlastných zoznamov zákazníkov považuje za citlivú kategóriu záujmov, nájdete v pravidlách prispôsobenej reklamy.

Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá

 • Kontrola súladu s pravidlami: Kedykoľvek môžeme skontrolovať, či vaša firma spĺňa pravidlá funkcie Vlastné zoznamy zákazníkov. Ak sa na vás obrátime so žiadosťou o informácie týkajúce sa súladu, máte povinnosť odpovedať v primeranej lehote a bezodkladne vykonať nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s našimi pravidlami. Ak máte účet správcu, môžeme kontaktovať aj vaše spravované účty, aby sme overili súlad s pravidlami.
 • Upozornenie na porušenie súladu s pravidlami: Ak dospejeme k záveru, že porušujete pravidlá pre Vlastné zoznamy zákazníkov, obrátime sa na vás so žiadosťou o nápravu. Ak požadovanú nápravu nevykonáte v rámci určeného časového obdobia, môžeme vám zakázať používať Vlastné zoznamy zákazníkov alebo vám pozastaviť prístup k účtom Google Ads. Pri závažnom alebo opakovanom porušení môže dôjsť k okamžitému pozastaveniu vášho účtu bez upozornenia. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Potrebujete pomoc?

Ak máte v súvislosti s týmito pravidlami nejaké otázky,
kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory