Kundematch

Disse retningslinjene gjelder for annonsører som bruker Kundematch i kampanjer i Søkenettverket, i Displaynettverket, på YouTube eller i Gmail.

Krav for bruk av Kundematch

Kundematch er ikke tilgjengelig for alle annonsører. For at du skal kunne bruke Kundematch, må kontoen din oppfylle følgende betingelser:
 • Kontoen har overholdt retningslinjene våre over tid.
 • Kontoen har god betalingshistorikk.
 • Det er registrert minst 90 dager med aktivitet i Google Ads.
 • Det samlede forbruket i løpet av kontoens levetid er over 50 000 USD. For annonsører som bruker andre valutaer, konverteres forbruksbeløpet til USD basert på den gjennomsnittlige månedlige kursen for den aktuelle valutaen.

Hvis du ønsker å ta i bruk Kundematch, og kravene ovenfor er oppfylt, ber du kontoadministratoren din om å gi deg tilgang.

Hvis du ikke har brukt Kundematch tidligere, og du heller ikke er blitt tilordnet en kontoadministrator, er kontoen din for øyeblikket ikke kvalifisert for å bruke Kundematch – selv om den oppfyller kravene ovenfor. På et senere tidspunkt kan annonsører som oppfyller kravene, søke om å få bruke Kundematch. Vi kommer med en kunngjøring så snart det er mulig å sende slike søknader.

Innsamling av kundedata

Når du bruker Kundematch, kan du bare laste opp kundeinformasjon du har samlet inn som førstepart – dvs. informasjon du har samlet inn fra nettstedene, appene eller de fysiske butikkene dine eller i andre situasjoner der kunder har delt informasjon direkte med deg.

Eksempler:

 • Du har samlet inn informasjon fra en kunde som kjøpte en vare på nettstedet ditt.
 • Du har samlet inn informasjon fra en kunde som har oppgitt at han eller hun ønsker å motta markedsføringsinnhold via appene dine.
 • Du har samlet inn informasjon fra en kunde som har registrert seg for lojalitetsprogrammet i den fysiske butikken din.

Du må også:

 • sørge for at det fremgår av personvernreglene dine at du deler kundedata med tredjeparter for at de skal kunne utføre tjenester på dine vegne, og at du innhenter samtykke for slik deling i tilfeller der dette er lovpålagt
 • bare bruke Googles godkjente API eller grensesnitt når du laster opp kundedata
 • overholde alle gjeldende lover og forskrifter, blant annet relevant selvregulering og relevante bransjestandarder

Tilleggskrav

Du kan ikke:

 • kjøre annonser som brukes for å innhente personlig identifiserende informasjon, med unntak av Gmail-annonser med HTML-skjemaer som er i tråd med retningslinjene for Gmail-annonser
 • laste opp informasjon for kunder under 13 år eller informasjon som ble samlet inn via et nettsted eller en app rettet mot barn under 13 år
 • lage annonseinnhold som antyder kjennskap til personlig identifiserende informasjon eller sensitiv informasjon om kundene (dette er nærmere beskrevet nedenfor)
 • bruke kundelister som er målrettet mot svært snevre eller spesifikke målgrupper. Du kan for eksempel ikke kombinere en kundeliste med andre målrettingskriterier (f.eks. geografiske begrensninger) hvis dette medfører at annonsen målrettes mot et relativt lavt antall brukere
 • annonsere for produkter relatert til sensitiv informasjon, for eksempel legemidler, i en kampanje med Kundematch (du finner mer informasjon nedenfor)
 • kjøre annonser som er i strid med retningslinjene for Google Ads

Hvis du deltar i et Kundematch-betaprogram, kan du ta kontakt med representantene fra – eller brukerstøtten for – Google Ads for å få mer informasjon om hvilke spesifikke krav som gjelder for det aktuelle betaprogrammet.

Begrensninger for sensitiv informasjon

Du kan ikke bruke sensitiv informasjon om kundene dine i kampanjer eller annonser med Kundematch. Du kan heller ikke bruke data fra kampanjene dine med Kundematch for å identifisere sensitiv informasjon om kundene dine.

Sensitiv informasjon omfatter:

 • interesse for eller deltakelse i aktiviteter for voksne (inkludert alkohol, gambling, seksuell dating, pornografi osv.)
 • seksuell atferd eller legning, for eksempel seksuell legning fastsatt på grunnlag av et besøk på et bestemt nettsted
 • informasjon om opphav eller etnisitet, for eksempel fra nettsteder eller apper der slike opplysninger samles inn fra brukere
 • politisk tilhørighet, for eksempel informasjon som indikerer en brukers politiske mening eller politiske ideologi
 • medlemskap i eller tilknytning til fagforeninger, for eksempel brukeres besøk på nettsteder eller apper som tilhører fagforeninger
 • religion eller livssyn, for eksempel fra nettsteder eller apper der det samles inn opplysninger om brukeres religion eller livssyn
 • negativ økonomisk status eller situasjon, for eksempel informasjon om at brukeren har lav kredittverdighet eller mye gjeld
 • helseinformasjon eller medisinsk informasjon, for eksempel fra nettsteder eller apper for bestemte helserelaterte grupper
 • at brukeren er under 13 år
 • informasjon om utførelse eller påstått utførelse av en hvilken som helst kriminell handling, for eksempel opplysninger som antyder at brukeren tidligere er straffedømt
 • skilsmisse eller separasjon, for eksempel fra nettsteder eller apper for skilsmisseadvokater eller skilsmisserådgivning

Hva skjer hvis du ikke overholder retningslinjene?

 • Evaluering av overholdelse: Vi kan når som helst evaluere bedriften din for å kontrollere at den overholder retningslinjene våre for Kundematch. Hvis vi kontakter deg for å be om informasjon slik at vi kan kontrollere at du overholder retningslinjene våre, er du pliktig til å svare innen rimelig tid og raskt iverksette korrigerende tiltak for å sørge for at du overholder retningslinjene. Hvis du har en managerkonto, tar vi muligens også kontakt for å kontrollere at retningslinjene for de administrerte kontoene dine overholdes.
 • Varsel om brudd på retningslinjene: Hvis vi mener at du ikke overholder retningslinjene for Kundematch, kontakter vi deg for å be om at du iverksetter korrigerende tiltak. Hvis du ikke foretar de nødvendige korrigeringene innen den fastsatte tidsfristen, kan du bli fratatt muligheten til å bruke Kundematch, eller så kan tilgangen til Google Ads-kontoene dine bli suspendert. Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan kontoen din bli suspendert umiddelbart og uten varsel. Finn ut mer om suspenderte kontoer.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre:
Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt