Retningslinjer for Kundematch

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Disse retningslinjene gjelder for annonsører som bruker Kundematch i Shopping-kampanjer, Discovery-kampanjer, kampanjer i Søkenettverket, Displaynettverket, på YouTube eller i Gmail.

Krav for bruk av Kundematch

Kundematch er ikke tilgjengelig for alle annonsører. For at du skal kunne bruke Kundematch, må kontoen din oppfylle følgende betingelser:
 • Kontoen har overholdt retningslinjene våre over tid.
 • Kontoen har god betalingshistorikk.
 • Det er registrert minst 90 dager med aktivitet i Google Ads.
 • Det samlede forbruket i løpet av kontoens levetid er over 50 000 USD. For annonsører som bruker andre valutaer, konverteres forbruksbeløpet til USD basert på den gjennomsnittlige månedlige kursen for den aktuelle valutaen.

Hvis kontoen din ikke oppfyller kravene ovenfor, er ikke kontoen kvalifisert for å bruke Kundematch akkurat nå.

Retningslinjene for bruk av data for førsteparter og tredjeparter gjelder for personlig tilpassede annonser i Gmail og på Google Søk, Shopping-fanen og YouTube.

Innsamling av kundedata

Når du bruker Kundematch, kan du bare laste opp kundeinformasjon du har samlet inn som førstepart – dvs. informasjon du har samlet inn fra nettstedene, appene eller de fysiske butikkene dine eller i andre situasjoner der kunder har delt informasjon direkte med deg.

Eksempler:

 • Du har samlet inn informasjon fra en kunde som kjøpte en vare på nettstedet ditt.
 • Du har samlet inn informasjon fra en kunde som har oppgitt at han eller hun ønsker å motta markedsføringsinnhold via appene dine.
 • Du har samlet inn informasjon fra en kunde som har registrert seg for lojalitetsprogrammet i den fysiske butikken din.

Du må også

 • sørge for at det fremgår av personvernreglene dine at du deler kundedata med tredjeparter for at de skal kunne utføre tjenester på dine vegne, og at du innhenter samtykke for slik deling i tilfeller der dette er lovpålagt
 • bare bruke Googles godkjente API eller grensesnitt når du laster opp kundedata
 • overholde alle gjeldende lover og forskrifter, blant annet relevant selvregulering og relevante bransjestandarder

Tilleggskrav

Du kan ikke:

 • kjøre annonser som brukes for å innhente personlig identifiserende informasjon, med unntak av Gmail-annonser med HTML-skjemaer som er i tråd med retningslinjene for Gmail-annonser
 • laste opp informasjon om kunder under 13 år eller informasjon som ble samlet inn via nettsteder eller apper rettet mot barn under 13 år
 • lage annonseinnhold der det antydes kjennskap til personlig identifiserende informasjon eller sensitiv informasjon om kundene (dette er nærmere beskrevet nedenfor)
 • bruke kundelister som er målrettet mot svært snevre eller spesifikke målgrupper – du kan for eksempel ikke kombinere en kundeliste med andre målrettingskriterier (f.eks. geografiske begrensninger) hvis dette medfører at annonsen målrettes mot et relativt lavt antall brukere
 • annonsere for produkter relatert til sensitiv informasjon, for eksempel legemidler, i kampanjer med Kundematch (du finner mer informasjon nedenfor)
 • kjøre annonser som er i strid med retningslinjene for Google Ads

Begrensninger for sensitive kategorier

Som definert i prinsippene i retningslinjene for personlig tilpasset annonsering som gjelder for remarketing, kan ikke annonsører bruke sensitive interessekategorier for å målrette annonser mot brukere eller markedsføre produktene eller tjenestene sine. Disse retningslinjene gjelder også for remarketing med Kundematch.

Du kan heller ikke bruke data fra Kundematch-kampanjene dine til å identifisere sensitive interessekategorier knyttet til kundene dine.

Hvis du vil ha uttømmende informasjon om hva som anses som en sensitiv interessekategori i henhold til retningslinjene for personlig tilpassede annonser og Kundematch, kan du lese retningslinjene for personlig tilpasset annonsering.

Hva skjer hvis du ikke overholder retningslinjene?

 • Evaluering av overholdelse: Vi kan når som helst evaluere bedriften din for å kontrollere at den overholder retningslinjene våre for Kundematch. Hvis vi kontakter deg for å be om informasjon slik at vi kan kontrollere at du overholder retningslinjene våre, er du pliktig til å svare innen rimelig tid og raskt iverksette eventuelle korrigerende tiltak som kreves for å sørge for at du overholder retningslinjene. Hvis du har en managerkonto, kan det også hende vi tar kontakt for å kontrollere at retningslinjene for de administrerte kontoene dine overholdes.
 • Varsel om brudd på retningslinjene: Hvis vi mener at du ikke overholder retningslinjene for Kundematch, kontakter vi deg for å be om at du iverksetter korrigerende tiltak. Hvis du ikke foretar de nødvendige korrigeringene innen den fastsatte tidsfristen, kan du bli fratatt muligheten til å bruke Kundematch, eller så kan tilgangen til Google Ads-kontoene dine bli suspendert. Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan kontoen din bli sperret umiddelbart og uten varsel. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false