Giới thiệu về tỷ lệ nhấp chuột

Tỷ lệ nhấp chuột là tỷ lệ ước tính của tất cả các lần nhấp có thể đạt được mà bạn đã nhận được và chỉ có thể sử dụng cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm.

Bạn có thể sử dụng chỉ số tỷ lệ nhấp chuột để hiểu những vị trí bạn có tiềm năng sẽ nắm bắt được nhiều nhấp chuột hơn nữa.

Ví dụ: nếu bạn nhận được 60 lần nhấp và tỷ lệ nhấp chuột của bạn là 60% thì ước tính có 40 lần nhấp khác mà bạn có thể nhận được nếu bạn có nhiều tiện ích hơn, giá thầu cao hơn, ngân sách nhiều hơn hoặc trong trường hợp sử dụng Chiến dịch mua sắm, nếu bạn hiển thị nhiều sản phẩm hơn cho các cụm từ tìm kiếm.

Cách hoạt động

Tương tự như tỷ lệ hiển thị, Google Ads phân tích các phiên đấu giá quảng cáo trong suốt cả ngày và bao gồm tất cả các phiên đấu giá trong đó quảng cáo của bạn đã hiển thị và các phiên đấu giá trong đó quảng cáo của bạn đã cạnh tranh nhưng không hiển thị.

Trong trường hợp không có đủ số lần nhấp để ước tính tỷ lệ nhấp chuột, bạn sẽ thấy "--" cho chỉ số này.  Trong tất cả các trường hợp khác, một tỷ lệ phần trăm hiển thị.

Lưu ý

 • Tỷ lệ nhấp chuột bao gồm tất cả các phiên đấu giá nơi quảng cáo của bạn đã hiển thị hoặc nơi quảng cáo của bạn đã cạnh tranh trong phiên đấu giá đó. Ví dụ: tỷ lệ này có thể bao gồm các phiên đấu giá trong đó quảng cáo của bạn có thể hiển thị ở mức gấp hai lần giá thầu hiện tại của quảng cáo đó.
 • Vì tỷ lệ nhấp chuột là chỉ số ước tính, nên các biến động nhỏ theo thời gian không nhất thiết có nghĩa là bạn cần có sự thay đổi. Việc thay đổi đối với giá thầu, chất lượng tổng thể và mức độ liên quan của quảng cáo hoặc hệ thống quảng cáo của Google có thể thay đổi tập hợp phiên đấu giá mà hệ thống ước tính bạn đã cạnh tranh.
 • Số nhấp chuột đủ điều kiện của bạn có thể tăng thêm. Mặc dù bạn có thể thấy số lượng nhấp chuột tăng, nhưng tổng số phiên đấu giá quảng cáo cạnh tranh (hoặc người dùng đang tìm kiếm sản phẩm) cũng có thể tăng trong suốt cả năm. Nếu tổng số lần nhấp có thể nhận được đang tăng nhanh hơn số lần nhấp bạn thực sự nhận được, tỷ lệ nhấp chuột sẽ giảm xuống. Để tăng tỷ lệ nhấp chuột, bạn có thể cần tăng giá thầu, cải thiện chất lượng quảng cáo hoặc thêm nhiều tiện ích quảng cáo.

Tính có sẵn của dữ liệu

Bạn chỉ có thể xem dữ liệu tỷ lệ nhấp chuột cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm. Thông tin tỷ lệ nhấp chuột có ở các cấp sau:

 • Chiến dịch tìm kiếm
  • Chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo
  • Từ khóa
 • Chiến dịch mua sắm
  • Nhóm sản phẩm
  • Chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo
  • ID mặt hàng, thương hiệu, danh mục, loại sản phẩm, nhãn tùy chỉnh, kênh và tất cả các thuộc tính mua sắm khác

Tìm hiểu thêm về tần suất cập nhật tỷ lệ nhấp chuột.

 

Chỉ số Tỷ lệ nhấp chuột cho chiến dịch mua sắm đến từ lưu lượng truy cập trên Mạng tìm kiếm, không phải lưu lượng truy cập từ Mạng hiển thị hoặc mạng Đối tác tìm kiếm.

Cách tăng tỷ lệ nhấp chuột

 • Hãy nhớ rằng bạn cần phải nhận hiển thị trước khi có thể nhận được nhấp chuột. Mọi việc bạn có thể làm để tăng tỷ lệ hiển thị và tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối cũng hữu ích để tăng tỷ lệ nhấp chuột. Tìm hiểu về cách tăng tỷ lệ hiển thị.
 • Ngay cả khi bạn có tỷ lệ hiển thị cao, tỷ lệ nhấp chuột của bạn vẫn có thể thấp hơn. Tăng giá thầu của bạn cũng như chất lượng và mức độ liên quan của quảng cáo và thêm tiện ích có thể giúp quảng cáo của bạn nhận được nhiều lần nhấp hơn.
 • Nếu bạn đang quản lý Quảng cáo mua sắm, hãy nhớ rằng nhiều Quảng cáo mua sắm từ cùng một nhà quảng cáo có thể hiển thị cùng một lúc. Khi có nhiều quảng cáo hiển thị cùng một lúc, bạn sẽ tăng cơ hội ai đó sẽ nhấp vào quảng cáo nào đó của bạn. Do đó, bạn có thể tăng tỷ lệ nhấp chuột tổng thể trên Quảng cáo mua sắm bằng cách hiển thị nhiều sản phẩm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố