Importér konverteringer fra Salesforce

Hvis du sporer muligheter og potensielle kunder i Sales Cloud® fra Salesforce, kan du importere konverteringer fra Sales Cloud til Google Ads. På denne måten blir det enklere å måle hvilken verdi du oppnår utenfor nettet med Google Ads-investeringene du gjør på nettet.

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer kontoene dine slik at de importerer konverteringer fra Salesforce.

Vi går rett på med veiledningen for dette. Hvis du først vil skaffe deg en mer generell oversikt, kan du starte med å lese artikkelen Om Google Ads Konverteringsimport for Salesforce.

Før du begynner

For å kunne bruke denne funksjonen må du oppfylle følgende krav:

 • Du må kunne logge på en Salesforce Sales Cloud-konto med en profil som har de rette tillatelsene. Konfigureringen blir enklest dersom du bruker en konto med systemadministratortillatelser. Dette forutsetter imidlertid at standardinnstillingene for tilgang ikke er endret. Hvis du vil se en detaljert liste over de obligatoriske kontotillatelsene (som du kan videresende til administratoren for Salesforce®-kontoen din), finner du minstekravene til tillatelser nedenfor
 • Du må ha slått på automatisk merking i de aktuelle Google Ads-kontoene.
 • Du må kunne redigere koden på nettstedet ditt. Du eller nettredaktøren din må redigere koden din slik at Google klikk-ID-en (GCLID-verdien) registreres.
 • Du må kunne gjøre endringer i Salesforce-kontoen din (innbefattet opprette egendefinerte felt og slå på sporing av feltlogg). (Se trinn 1 nedenfor.)
 • Syklusen fra klikk til konvertering må være kortere enn 90 dager. Konverteringer som lastes opp mer enn 90 dager etter det tilknyttede siste klikket, importeres ikke til Google Ads, og de vises derfor ikke i konverteringsstatistikken.
 • Du skal kunne bruke Web-to-Lead-funksjonen fra Salesforce eller en annen løsning for å sende informasjon om potensielle kunder til Salesforce.
Minstekrav til tillatelser for Salesforce-kontoer

Google Ads Konverteringsimport for Salesforce krever tilgang til feltene nedenfor, organisert etter objekt.  En brukerkonto med systemadministratortilgang kan allerede ha tilgang til disse feltene.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (et egendefinert felt som du oppretter ved å følge fremgangsmåten nedenfor)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (et egendefinert felt som du oppretter ved å følge fremgangsmåten nedenfor)

Hvis du bruker Group Edition eller Professional Edition, kan du innvilge felttilgang ved å legge til de obligatoriske feltene i sideoppsettet for potensielle kunder og muligheter. For å gjøre dette, velg Setup (konfigurasjon), Customize (tilpass), Lead (eller Opportunity) og så Page Layout (sideoppsett). Deretter drar du bare de obligatoriske feltene inn på siden.

Hvis du ikke vil knytte sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen din, kan du følge veiledningen der vi forklarer hvordan du manuelt importerer konverteringer fra Salesforce.

Slik konfigurerer du Google Ads Konverteringsimport for Salesforce®

Følg fremgangsmåten nedenfor for å klargjøre Salesforce-kontoen din, Google Ads-kontoen din og nettstedet ditt, knytte sammen Salesforce- og Google Ads-kontoen din og sette i gang med å importere konverteringer.

Alle bedrifter er ulike. Vi presenterer en grunnleggende veiledning her, men du kan være nødt til å tilpasse konfigurasjonen ut fra hvordan du bruker Salesforce. Hvis noen andre administrerer Salesforce-kontoen din, kan du samarbeide med vedkommende om å finne den beste løsningen for deg.

Trinn 1: Konfigurer Salesforce-kontoen din

Før du setter i gang, bør du forsikre deg om at Salesforce-kontoen din er konfigurert på følgende måte. Hvis en annen person administrerer Salesforce-kontoen for bedriften din, kan vedkommende hjelpe deg med dette trinnet.

 1. Oppdater «Opportunity» (mulighet)-objektet med følgende endringer:
  1. Opprett et egendefinert felt med «GCLID» (bare store bokstaver og uten anførselstegn) som «Field Name» (feltnavn). Teksten i «Field Label» (feltetikett) bestemmer du selv. Angi feltets lengde til maksimalt 255 tegn. Sørg for at dette feltet er skrivebeskyttet (read-only), slik at brukerne dine ikke endrer det ved et uhell.
  2. Slå på «field history tracking» (sporing av feltlogg) for «Stage» (trinn)-feltet.
 2. Oppdater «Lead» (potensiell kunde)-objektet med følgende endringer:
  1. Opprett et egendefinert felt med «GCLID» (bare store bokstaver og uten anførselstegn) som «Field Name» (feltnavn). Teksten i «Field Label» (feltetikett) bestemmer du selv. Angi feltets lengde til maksimalt 255 tegn. Sørg for at dette feltet er skrivebeskyttet (read-only), slik at brukerne dine ikke endrer det ved et uhell.
  2. Slå på «field history tracking» (sporing av feltlogg) for «Lead status» (status for potensiell kunde)-feltet.
  3. Tilordne det nye Lead.GCLID-feltet ditt til det nye Opportunity.GCLID-feltet.
Trinn 2: Endre «Web-to-Lead»-skjemaet ditt fra Salesforce

For at du skal kunne lagre GCLID-verdien med informasjonen om den potensielle kunden, må du endre «Web-to-Lead»-innsendingsskjemaene slik at alle nye registreringer av potensielle kunder inneholder GCLID-verdien. Det kan hende du må innhente hjelp fra en nettredaktør eller en Salesforce-administrator for å fullføre dette trinnet.

Nedenfor forklarer vi hvordan du kan legge til GCLID-feltet i eksisterende «Web-to-Lead»-skjemaer.

 1. Generer et standard «Web-to-Lead»-skjema, og ta med alle feltene du vil at de potensielle kundene dine skal fylle ut. Ta også med «GCLID»-feltet for potensielle kunder som et skjult felt. Salesforce-administratoren eller nettredaktøren din vet hvordan denne endringen gjøres.
 2. Nettredaktøren må skrive ned ID-en for det nye GCLID-inndatafeltet, ettersom den er nødvendig i det neste trinnet for implementering av JavaScript på nettstedet ditt.
 3. Nettredaktøren tar da HTML-koden for dette nye skjemaet og oppdaterer de eksisterende skjemaene dine. Dette betyr at skjemaene dine nå sender GCLID-verdien sammen med informasjonen om den potensielle kunden til Sales Cloud.

Salesforce og nettsidene dine er nå klare til å samle inn alle dataene. I neste trinn hjelper nettredaktøren deg med å oppdatere nettstedet ditt slik at GCLID-verdien automatisk sendes til det nye GCLID-skjemafeltet.

Husk at «Web-to-Lead»-skjemaet må ligge på samme domene som de andre nettsidene dine, slik at JavaScript kan overføre GCLID-verdien til skjemaet på riktig måte.

Merk: andre metoder for å sende inn potensielle kunder

Hvis den potensielle kunden som er registrert i nettskjemaet ditt, overføres via et annet system før den registreres i Salesforce, må du påse at eventuelle mellomliggende behandlingssystemer overfører GCLID-verdien videre – for ellers mottar ikke Salesforce-kontoen din denne verdien. Det aktuelle mellomliggende systemet skal ha en rutine for dette. Hvis du ikke er sikker på hvordan dette foregår, kan du kontakte brukerstøtten for den aktuelle tredjepartsløsningen du bruker.

Trinn 3: Endre nettstedet ditt slik at klikk-ID-en samles inn og lagres

Når en besøkende klikker på annonsen din, tilføyer Google Ads nettadresseparameteren «gclid» til nettadressen som leder til landingssiden din.

Nettstedet ditt må registrere og lagre verdien til denne parameteren, slik at den kan bli funnet igjen senere når en potensiell kunde skriver inn dataene sine i skjemaet for potensielle salg. Hvis du har en nettredaktør, kan vedkommende hjelpe deg med å redigere koden på nettstedet ditt, slik at du kan gjøre dette.

Vi anbefaler at du gjør dette ved å endre og bygge inn følgende JavaScript-kode. Før du bygger inn koden, må du oppdatere «var gclidFormFields»-linjen, slik at den inkluderer felt-ID-ene for de nye feltene som du la til i det forrige trinnet. Det er slik JavaScript vet hvilke felt som skal inneholde GCLID-verdien. Når denne endringen er gjort, bygger du inn denne koden rett før den avsluttende </body>-taggen på alle sidene dine.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 dagers utløpsperiode i millisekunder

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // Alle mulige skjemafelt-ID-er for GCLID angis her
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Vi anbefaler sterkt at du setter inn denne koden på alle nettsidene på nettstedet ditt. Dermed trenger du ikke å legge den til hver gang du oppretter nye annonser med nye landingssider. Du trenger heller ikke å bekymre deg for at du skal miste GCLID-er dersom du begynner å lede annonsetrafikk til andre landingssider. Du bør derfor vurdere å legge til denne koden i nettsidemalen din – eller i et delt sideelement, for eksempel bunnteksten – slik at koden legges inn automatisk på alle nye sider du oppretter.

Trinn 4: Test at systemet ditt fungerer
 1. Gå til nettstedet ditt, og legg til parameteren ?gclid="test" i nettadressen din.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Gå til skjemaet for registrering av potensielle kunder, og send inn en testkunde.
 3. Gå til Salesforce, finn denne testkunden (test lead), og se om det egendefinerte GCLID-feltet har verdien «test».
 4. Konverter testkunden til en mulighet (opportunity). Det egendefinerte GCLID-feltet for denne muligheten skal inneholde verdien «test».
 5. Gjenta trinn 2–4 for alle skjemaene dine for potensielle kunder, slik at du vet at alle disse er konfigurert slik de skal. Hvis verdien «test» vises i alle GCLID-feltene for potensielle kunder og muligheter som stammer fra skjemaene dine for potensielle kunder, er du klar til å knytte sammen kontoene dine.
Trinn 5: Knytt sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen din

I dette trinnet må du logge på Salesforce. Se tillatelseskravene her. Du finner en fullstendig veiledning for hvordan du knytter sammen kontoene dine, i artikkelen Knytt sammen Salesforce- og Google Ads-kontoer.

Tips i forbindelse med konverteringssporing via flere kontoer

Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer i managerkontoen din (MCC), må du knytte Salesforce-kontoen din sammen med managerkontoen. Hvis dette ikke er tilfelle, knytter du Salesforce-kontoen sammen med den aktuelle kontoen du bruker.

Trinn 6: Definer konverteringshandlinger

Når du har knyttet sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen, må du velge hvilke Salesforce-milepæler (statuser for potensielle kunder og mulighetstrinn) du skal overvåke med tanke på konverteringer. Da angir du at hver gang en potensiell kunde eller mulighet når et av disse punktene, skal det registreres en konvertering i Google Ads. Vær oppmerksom på at dersom en potensiell kunde eller mulighet flyttes tilbake til et tidligere stadium eller en tidligere status, registreres den ikke som en konvertering i Google Ads. Sørg for at rekkefølgen på milepælene dine i Salesforce samsvarer med salgstrakten din.

 1. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på Salesforce i menyen til venstre. Du får se en liste over alle Salesforce-kontoene som er tilknyttet Google Ads-kontoen din.
 4. Klikk på Salesforce-kontoen du nettopp opprettet en tilknytning til. Da får du se en liste over Salesforce-milepæler for den aktuelle kontoen.
 5. Følg fremgangsmåten nedenfor for hver av milepælene du vil knytte til en konverteringshandling:
  1. Klikk på Konverteringshandling-rullegardinmenyen.
  2. Klikk på Opprett en ny konverteringshandling, og angi innstillingene for konverteringshandlingen. Vær oppmerksom på følgende:
   • Konverteringsnavnet du angir, hjelper deg med å gjenkjenne konverteringshandlingen senere når den vises i konverteringsrapporter. Som eksempler kan vi nevne «kvalifisert for salg» og «ny mulighet».
   • Hvis du vil registrere så mange konverteringer som mulig, velger du det maksimale konverteringsvinduet på 90 dager.
  3. Klikk på Opprett og fortsett.
  4. Når du ser siden med bekreftelse på at milepælen din er tilordnet konverteringshandlingen din, klikker du på Ferdig.
 6. Planlegg importering av konverteringene dine:
  1. Klikk på Importoversikt-delen.
  2. Bruk rullegardinmenyene til å velge hvor ofte du vil at Google Ads skal importere konverteringene, og på hvilket tidspunkt. Hvis du byr på konverteringer med en automatisk Google Ads-budstrategi, fungerer strategien best om du laster opp konverteringer ofte, helst daglig.
  3. Klikk på Lagre.
 7. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til «Salesforce-kontoer»-siden.

Du kan også konfigurere Salesforce-konverteringshandlingene dine på «Konverteringshandlinger»-siden.

 1. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Konverteringer under Måling. Da kommer du til en side som viser konverteringshandlingene dine.
 3. Klikk på plussknappen og deretter på Importér.
 4. Velg Salesforce, og klikk deretter på Fortsett.
 5. I «Kontoer og milepæler»-delen klikker du på Salesforce-kontoen du vil spore konverteringer for, og deretter velger du en milepæl som Google Ads-systemet skal rapportere som en konvertering. Hvis du vil bruke de samme innstillingene for konverteringshandlinger for milepælene dine, kan du velge mer enn én milepæl.
 6. Angi innstillingene for konverteringshandlingen.
 7. Klikk på Opprett og fortsett.
 8. Når du ser siden med bekreftelse på at milepælen din er tilordnet konverteringshandlingen din, klikker du på Ferdig. Hvis du vil tilordne enda en milepæl til en konverteringshandling, klikker du på Konfigurer en annen Salesforce-konverteringshandling.

  Vær oppmerksom på at du da bare oppretter en konverteringshandling du kan tilordne Salesforce-milepælen. For å angi hvor ofte Salesforce-milepælene dine skal importeres som konverteringer, klikk på Salesforce i menyen til venstre, og følg den foregående fremgangsmåten for planlegging av import.

Slik importeres konverteringsverdien

Hvis du har bedt oss importere konverteringsverdien fra Sales Cloud-kontoen din, beregner Google Ads-systemet verdien ved å gange «Sannsynlighet»-verdien for mulighetsstadiet (som du har konfigurert i Sales Cloud-kontoen din) med den nyeste verdien i «Beløp»-feltet for muligheten.  

Eksempel

Tenk deg at du har bedt Google Ads importere konverteringene dine ukentlig, og at den siste importeringen ble utført for syv dager siden. For to dager siden merket du et mulighetsstadium som «Under forhandling». Verdien for mulighetens «Beløp» er 10 000 kroner, og sannsynligheten for forhandlingsstadiet er 75 %. I går endret du «Beløp»-verdien for muligheten til 16 000 kroner. Google Ads importerer deretter konverteringen din i dag og beregner konverteringsverdien til 12 000 kroner (75 % x 16 000 kroner).

Hvis det er viktig for deg at konverteringsverdien skal beregnes ut fra beløpet som ble angitt da mulighetsstadiet ble endret, anbefaler vi at du angir at importeringen skal skje daglig.

Slik endrer du Salesforce-konverteringshandlingene dine

For å endre Salesforce-milepælene du vil spore som konverteringer, følger du fremgangsmåten nedenfor:

 1. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på Salesforce i menyen til venstre. 
 4. Klikk på Salesforce-kontoen med milepælene som er tilordnet konverteringshandlingene du ønsker å endre.
 5. Velg blant følgende alternativer:
  • Hvis du vil endre hvilken konverteringshandling som er tilordnet en Salesforce-milepæl, kan du klikke på rullegardinmenyen og velge en annen konverteringshandling eller opprette en ny konverteringshandling.
  • Hvis en konverteringshandling ikke lenger skal være tilordnet en Salesforce-milepæl, klikker du på Opphev valget av konverteringshandlingen.
 6. Klikk på Tilbake.
Trinn 7: Importér konverteringene

Konverteringer fra Salesforce kommer nå til å importeres automatisk til kontoen din i henhold til tidsplanen du har angitt.

For å sikre at alt fungerer som det skal, importerer du konverteringene manuelt. Gå til siden med Salesforce-milepæler i Google Ads-kontoen din, og klikk på Importér nå. Bli på denne siden til importeringen er fullført og du ser en melding om at importeringen gikk som den skulle.

Den første gangen du ber om en importering, henter Google Ads alle konverteringene som inntraff de siste 14 dagene. For hver påfølgende importering tar vi med alle konverteringene som har forekommet siden forrige importering (maks. 14 dager tilbake i tid), så det er viktig at du importerer konverteringene dine minst én gang i uken. 

Importeringen tar noen minutter. Tiden avhenger av hvor mange konverteringer som skal lastes opp. Under importeringen deaktiveres «Importér nå»-knappen. Knappen deaktiveres også hvis du ikke har tilordnet statuser for potensielle kunder eller muligheter i Salesforce til konverteringshandlinger i Google Ads, og når det finnes endringer i konverteringshandlingene dine som du ikke har lagret.

Hvis det oppstår problemer med en av de planlagte importeringene dine, mottar du et varsel i Google Ads-kontoen din.

Slik kan du gjennomgå importloggen

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i Google Ads-kontoen din.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Salesforce i menyen til venstre. 
 5. Klikk på Importlogg øverst på siden. Bla gjennom kolonnene på «Importlogg»-siden for å finne ut mer om statusen for opplastingen din:
  • I «Status»-kolonnen kan du raskt se om salgskonverteringene dine ble importert.
  • I «Resultater»-kolonnen finner du linker du kan klikke på for å se konverteringene som ble importert, og konverteringene som ikke ble importert på grunn av feil i filen.
  • I «Handlinger»-kolonnen finner du følgende linker:
   • Last ned resultater: Last ned en kopi av den opplastede filen. Denne linken vises når alle konverteringene i filen din ble importert.
   • Last ned alle: Last ned en kopi av den opplastede filen, innbefattet konverteringer som ikke kunne importeres.
   • Last ned feil: Last ned et regneark som viser konverteringene fra filen din som ikke kunne importeres, sammen med feilmeldinger.

   Hvis du klikker på en av de tre linkene ovenfor, inneholder den nedlastede filen en «Resultater»-kolonne der du enten ser en bekreftelse på at en konvertering ble importert, eller en forklaring på hvorfor den ikke kunne importeres. Disse linkene fjernes 30–60 dager etter den første opplastingen.

Slik korrigerer du feil

Hvis det oppstår en feil under opplastingen av Salesforce-konverteringer, kan du lese denne artikkelen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt