Importér konverteringer fra Salesforce

Hvis du sporer muligheter og potensielle kunder i Sales Cloud® fra Salesforce, kan du importere konverteringer fra Sales Cloud til Google Ads. På denne måten får du et bedre mål på hvilken verdi du oppnår utenfor nettet med Google Ads-investeringene du foretar på nettet.

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer kontoene dine slik at de importerer konverteringer fra Salesforce.

Vi går rett på med veiledningen for dette. Hvis du først vil skaffe deg en mer generell oversikt, kan du starte med å lese artikkelen Om Google Ads Konverteringsimport for Salesforce.

Før du begynner

For å kunne bruke denne funksjonen må du oppfylle følgende krav:

 • Du må kunne logge på en Salesforce Sales Cloud-konto med en profil som har de rette tillatelsene. Konfigureringen blir enklest dersom du bruker en konto med systemadministratortillatelser. Dette forutsetter imidlertid at standardinnstillingene for tilgang ikke er endret. Hvis du vil se en detaljert liste over de obligatoriske kontotillatelsene (som du kan videresende til administratoren for Salesforce®-kontoen din), finner du minstekravene til tillatelser nedenfor
 • Du må ha slått på automatisk merking i de aktuelle Google Ads-kontoene.
 • Du må kunne redigere koden på nettstedet ditt. Du eller nettredaktøren din må redigere koden din slik at Google klikk-ID-en (GCLID-verdien) registreres.
 • Du må kunne gjøre endringer i Salesforce-kontoen din (innbefattet opprette egendefinerte felt og slå på sporing av feltlogg). (Se trinn 1 nedenfor.)
 • Syklusen fra klikk til konvertering må være kortere enn 90 dager. Konverteringer som lastes opp mer enn 90 dager etter det tilknyttede siste klikket, importeres ikke til Google Ads, og de vises derfor ikke i konverteringsstatistikken.
 • Du skal kunne bruke Web-to-Lead-funksjonen fra Salesforce eller en annen løsning for å sende informasjon om potensielle kunder til Salesforce.
Minstekrav til tillatelser for Salesforce-kontoer

Google Ads Konverteringsimport for Salesforce krever tilgang til feltene nedenfor, organisert etter objekt.  En brukerkonto med systemadministratortilgang kan allerede ha tilgang til disse feltene.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (et egendefinert felt som du oppretter ved å følge fremgangsmåten nedenfor)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (et egendefinert felt som du oppretter ved å følge fremgangsmåten nedenfor)

Hvis du bruker Group Edition eller Professional Edition, kan du innvilge felttilgang ved å legge til de obligatoriske feltene i sideoppsettet for potensielle kunder og muligheter. For å gjøre dette, velg Setup (konfigurasjon), Customize (tilpass), Lead (eller Opportunity) og så Page Layout (sideoppsett). Deretter drar du bare de obligatoriske feltene inn på siden.

Hvis du ikke vil knytte sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen din, kan du følge veiledningen der vi forklarer hvordan du manuelt importerer konverteringer fra Salesforce.

Slik konfigurerer du Google Ads Konverteringsimport for Salesforce®

Følg fremgangsmåten nedenfor for å klargjøre Salesforce-kontoen din, Google Ads-kontoen din og nettstedet ditt, knytte sammen Salesforce- og Google Ads-kontoen din og sette i gang med å importere konverteringer.

Alle bedrifter er ulike. Vi presenterer en grunnleggende veiledning her, men du kan være nødt til å tilpasse konfigurasjonen ut fra hvordan du bruker Salesforce. Hvis noen andre administrerer Salesforce-kontoen din, kan du samarbeide med vedkommende om å finne den beste løsningen for deg.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Trinn 1: Konfigurer Salesforce-kontoen din

Før du setter i gang, bør du forsikre deg om at Salesforce-kontoen din er konfigurert på følgende måte. Hvis en annen person administrerer Salesforce-kontoen for bedriften din, kan vedkommende hjelpe deg med dette trinnet.

 1. Oppdater «Opportunity» (mulighet)-objektet med følgende endringer:
  1. Opprett et egendefinert felt med «GCLID» (bare store bokstaver og uten anførselstegn) som «Field Name» (feltnavn). Teksten i «Field Label» (feltetikett) bestemmer du selv. Angi feltets lengde til maksimalt 255 tegn. Sørg for at dette feltet er skrivebeskyttet (read-only), slik at brukerne dine ikke endrer det ved et uhell.
  2. Slå på «field history tracking» (sporing av feltlogg) for «Stage» (trinn)-feltet.
 2. Oppdater «Lead» (potensiell kunde)-objektet med følgende endringer:
  1. Opprett et egendefinert felt med «GCLID» (bare store bokstaver og uten anførselstegn) som «Field Name» (feltnavn). Teksten i «Field Label» (feltetikett) bestemmer du selv. Angi feltets lengde til maksimalt 255 tegn. Sørg for at dette feltet er skrivebeskyttet (read-only), slik at brukerne dine ikke endrer det ved et uhell.
  2. Slå på «field history tracking» (sporing av feltlogg) for «Lead status» (status for potensiell kunde)-feltet.
  3. Tilordne det nye Lead.GCLID-feltet ditt til det nye Opportunity.GCLID-feltet.
Trinn 2: Rediger nettstedet ditt slik at klikk-ID-en lagres i en informasjonskapsel

Hvis du allerede har konfigurert AdWords Konverteringsimport, kan du hoppe over dette trinnet.

Når en besøkende klikker på AdWords-annonsen din, tilføyer AdWords nettadresseparameteren «gclid» til nettadressen som leder til landingssiden din.

Du må lagre verdien til denne parameteren i en informasjonskapsel slik at du kan finne den igjen senere, når en potensiell kunde skriver inn dataene sine i «Web-to-Lead»-skjemaet. Hvis du har en nettredaktør, kan vedkommende hjelpe deg med å redigere koden på nettstedet ditt, slik at du får lagret GCLID-verdien i en informasjonskapsel.

Hvis du setter inn følgende JavaScript-kode rett før den avsluttende </body>-taggen for landingssidene dine, blir GCLID-verdien lagret i en informasjonskapsel.

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
</script>

Vi anbefaler sterkt at du setter inn denne koden på alle nettsidene på nettstedet ditt. Dermed trenger du ikke å legge den til hver gang du oppretter nye annonser med nye landingssider. Du trenger heller ikke å bekymre deg for at du skal miste GCLID-er dersom du begynner å lede annonsetrafikk til andre landingssider. Du bør derfor vurdere å legge til denne koden i nettsidemalen din – eller i et delt sideelement, for eksempel bunnteksten – slik at koden legges inn automatisk på alle nye sider du oppretter.

Trinn 3: Endre «Web-to-Lead»-skjemaet ditt fra Salesforce

For at du skal kunne lagre GCLID-verdien med informasjonen om den potensielle kunden, må du endre «Web-to-Lead»-innsendingsskjemaene slik at alle nye registreringer av potensielle kunder inneholder GCLID-verdien. Det kan hende du må innhente hjelp fra en nettredaktør eller en Salesforce-administrator for å fullføre dette trinnet.

Nedenfor forklarer vi hvordan du kan legge til GCLID-feltet i eksisterende «Web-to-Lead»-skjemaer.

 1. Generer et standard «Web-to-Lead»-skjema, og ta med alle feltene du vil at de potensielle kundene dine skal fylle ut. Ta også med «GCLID»-feltet for potensielle kunder. HTML-innholdet som genereres av Salesforce, inneholder denne koden (der «xxxx» representerer ID-en for GCLID-feltet):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
 2. Endre denne koden til: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />
  Disse endringene innebærer at du fjerner attributtene «maxlength» (maks. lengde) og «size» (størrelse), og at du endrer verdien av typeattribusjonen til «hidden» (skjult). La attributtene «id» og «name» (navn) være som de er (de er ulike for hver Salesforce-organisasjon).
 3. Når du har opprettet dette nye, skjulte inndatafeltet, kan du legge det til i HTML-koden for det eksisterende skjemaet ditt for potensielle kunder, mellom <form>-taggene.
 4. På samme HTML-side for innsending av potensielle kunder legger du til følgende kode mellom <head>-taggene:
  <script> 
    window.onload = function getGclid() {        
               document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
  name.split(",")[1] : ""; }
   // window.onload() støttes kanskje ikke i alle nettlesere.  
   // Hvis du opplever problemer med å sende inn GCLID-en som et
   // skjult felt, kan du vurdere å bruke en alternativ metode for
   // å kalle opp denne funksjonen ved sideinnlasting.
   </script>
      
  I denne koden erstatter du «xxxx» med ID-en fra trinn 1 ovenfor.

Salesforce og nettsidene dine er nå klare til å samle inn alle dataene. Dette skriptet fyller ut det skjulte feltet med GCLID-verdien. Det fyller også ut de egendefinerte feltene når «Web-to-Lead»-skjemaet sendes inn. 

Husk at «Web-to-Lead»-skjemaet må ligge på samme domene som de andre nettsidene dine, slik at skjemaene kan lese GCLID-verdien fra informasjonskapselen din.

Merk: andre metoder for å sende inn potensielle kunder

Hvis den potensielle kunden som er registrert i nettskjemaet ditt, overføres via et annet system før den registreres i Salesforce, må du påse at eventuelle mellomliggende behandlingssystemer overfører GCLID-verdien videre – for ellers mottar ikke Salesforce-kontoen din denne verdien. Det aktuelle mellomliggende systemet skal ha en rutine for dette. Hvis du ikke er sikker på hvordan dette foregår, kan du kontakte brukerstøtten for den aktuelle tredjepartsløsningen du bruker.

Trinn 4: Test at systemet ditt fungerer
 1. Gå til nettstedet ditt, og legg til parameteren ?gclid="test" i nettadressen din.

  https://www.example.com?gclid="test"
 2. Gå til skjemaet for registrering av potensielle kunder, og send inn en testkunde.
 3. Gå til Salesforce, finn denne testkunden (test lead), og se om det egendefinerte GCLID-feltet har verdien «test».
 4. Konverter testkunden til en mulighet (opportunity). Det egendefinerte GCLID-feltet for denne muligheten skal inneholde verdien «test».
 5. Gjenta trinn 2–4 for alle skjemaene dine for potensielle kunder, slik at du vet at alle disse er konfigurert slik de skal. Hvis verdien «test» vises i alle GCLID-feltene for potensielle kunder og muligheter som stammer fra skjemaene dine for potensielle kunder, er du klar til å knytte sammen kontoene dine.
Trinn 5: Knytt sammen AdWords- og Salesforce-kontoen din

I dette trinnet må du logge på Salesforce. Se tillatelseskravene her. Du finner en fullstendig veiledning for hvordan du knytter sammen kontoene dine, i artikkelen Knytt sammen AdWords- og Salesforce-kontoer.

Tips i forbindelse med konverteringssporing via flere kontoer

Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer i managerkontoen din (MCC), må du knytte Salesforce-kontoen din sammen med managerkontoen. Hvis dette ikke er tilfelle, knytter du Salesforce-kontoen sammen med den aktuelle kontoen du bruker.

Trinn 6: Definer konverteringshandlinger

Når du har knyttet sammen AdWords- og Salesforce-kontoen din, må du velge hvilke milepæler – statuser for potensielle kunder (lead statuses i Salesforce) og mulighetstrinn (opportunity stages i Salesforce) – du skal overvåke med tanke på konverteringer. Da angir du at hver gang en potensiell kunde eller mulighet når et av disse punktene, skal det registreres en konvertering i AdWords.

 1. Klikk på Definer konverteringer ved siden av Salesforce-kontoen du vil tilknytte. (Hvis du klikket på «Definer konverteringer» i dialogboksen som ble vist etter at kontoene ble knyttet sammen i trinn 6, kan du hoppe over dette trinnet.)
  Kontoside for Salesforce
 2. Merk av i avmerkingsboksene under «Milepæl» (kalles «milestone» i Salesforce) for å velge hvilke statuser for potensielle kunder og hvilke mulighetstrinn du vil importere som AdWords-konverteringer.
 3. Klikk på rullegardinmenyen for den første valgte milepælen din i Konvertering-kolonnen, og velg Opprett en konvertering.
 4. Klikk på Navn. Gi konverteringen et navn, da dette gjør at det blir enklere for deg å gjenkjenne denne konverteringshandlingen i konverteringsrapportene senere. Som eksempler kan vi nevne «lead sales qualified» (kvalifisert for salg) og «new opportunity» (ny mulighet). Klikk på Ferdig.
  Konverteringshandling for Salesforce
 5. Klikk på Verdi. Velg om hver konvertering skal ha samme verdi, om du vil bruke verdien fra mulighetens «Expected Revenue» (forventet inntekt)-felt i Salesforce-kontoen din (bare for konverteringer på mulighetstrinnet), eller om du ikke vil telle noen verdi. Klikk på Ferdig.
 6. Klikk på Antall. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. Generelt sett er «Alle» best for salg, mens «Én» er best for potensielle kunder. Klikk på Ferdig.
 7. Klikk på Konverteringsvinduer. Velg et konverteringsvindu (hvor lenge etter et annonseklikk du vil spore konverteringer) for denne konverteringshandlingen. Om du vil registrere så mange konverteringer som mulig, velger du 90 dager, som er det maksimale. Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Opprett.
 9. Gjenta trinn 3–8 for hver av radene du valgte i trinn 2.
 10. Fra rullegardinmenyen under Importoversikt velger du hvor ofte du vil at AdWords skal importere konverteringene dine. Velg deretter et klokkeslett for importeringene dine.

  Merk: Hvis du byr på konverteringer med en automatisk AdWords-budgivningsstrategi, fungerer dette best om du laster opp konverteringene ofte, helst daglig.
  Importplan for Salesforce
 11. Klikk på Lagre.

Slik importeres konverteringsverdien

Hvis du har bedt oss importere konverteringsverdien fra Sales Cloud-kontoen din, beregner AdWords-systemet verdien ved å gange «Sannsynlighet»-verdien for mulighetsstadiet (som du har konfigurert i Sales Cloud-kontoen din) med den nyeste verdien i «Beløp»-feltet for muligheten.  

Eksempel

Tenk deg at du har bedt AdWords importere konverteringene dine ukentlig, og at den siste importeringen ble utført for syv dager siden. For to dager siden merket du et mulighetsstadium som «Under forhandling». Verdien for mulighetens «Beløp» er 10 000 kroner, og sannsynligheten for forhandlingsstadiet er 75 %. I går endret du «Beløp»-verdien for muligheten til 16 000 kroner. AdWords importerer deretter konverteringen din i dag og beregner konverteringsverdien til 12 000 kroner (75 % x 16 000 kroner).

Hvis du er klar på at konverteringsverdien bør beregnes basert på beløpsverdien som ble angitt da mulighetsstadiet ble endret, anbefaler vi at du angir at importeringen skal skje daglig.

Tips: Endre konverteringshandlingene for Salesforce

For å endre hvilke Salesforce-milepæler du vil spore som konverteringer, følg fremgangsmåten nedenfor:

 1. Klikk på Verktøy-menyen i AdWords-kontoen din.
 2. Velg Konverteringer.
 3. Klikk på Salesforce.com i menyen til venstre.
 4. Nå vises de tilknyttede Salesforce-kontoene. Klikk på Endre ved siden av kontoen du vil endre konverteringshandlinger for.
 5. Du kan nå opprette nye konverteringshandlinger ved å følge veiledningen ovenfor. For å fjerne en konverteringshandling fjerner du avmerkingen ved siden av den aktuelle milepælen.
 6. Klikk på Lagre.
Trinn 7: Importér konverteringene

Konverteringer fra Salesforce kommer nå til å importeres automatisk til kontoen din i henhold til tidsplanen du har angitt.

For å påse at alt fungerer slik det skal, klikk på Importér nå for å importere konverteringene manuelt. Bli på denne siden til importeringen er fullført og du ser en melding om at importeringen gikk som den skulle.

Den første gangen du ber om en importering, henter AdWords alle konverteringene som inntraff de siste 14 dagene. For hver påfølgende importering tar vi med alle konverteringene som har forekommet siden forrige importering (maks. 14 dager tilbake i tid), så det er viktig at du importerer konverteringene dine minst én gang i uken. 

Importeringen tar noen minutter. Tiden avhenger av hvor mange konverteringer som skal lastes opp. Under en importering deaktiveres «Importér nå»-knappen. Knappen deaktiveres også om du ikke har tilordnet noen statuser for potensielle kunder eller muligheter i Salesforce til konverteringshandlinger i AdWords, og når det finnes endringer i konverteringshandlingene dine som du ikke har lagret.

Hvis det oppstår problemer med en av de planlagte importeringene dine, mottar du et varsel i AdWords-kontoen din.

Slik kan du gjennomgå importloggen

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-menyen, og velg Konverteringer.
 3. Klikk på Salesforce.com i menyen til venstre.
 4. Velg Salesforce-kontoen du vil åpne, og klikk på Endre.
  Endre en Salesforce-konvertering
 5. Klikk på Se importloggen.
  View import history button
 6. Nå vises importloggen i et forgrunnsvindu.
  Importlogg

Slik korrigerer du feil

Hvis det oppstår en feil under opplastingen av Salesforce-konverteringer, kan du lese denne artikkelen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?