Conversies importeren vanuit Salesforce

Als u leads en mogelijkheden bijhoudt in Salesforce Sales Cloud®, kunt u uw offline conversies van Salesforce Sales Cloud importeren in Google Ads. Hierdoor kunt u beter meten hoe uw online Google Ads-investeringen offline waarde genereren.

In dit artikel laten we u zien hoe u uw accounts kunt instellen voor de import van conversies vanuit Salesforce.

In dit artikel vindt u de concrete instructies. Als u eerst een overzicht wilt lezen, raadpleegt u Over Google Ads Conversion Import for Salesforce.

Voordat u begint

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

 • U kunt inloggen op een Salesforce Sales Cloud-account, met een login met de juiste rechten. Overweeg voor de eenvoudigste configuratie een account met systeembeheerdersrechten, ervan uitgaande dat uw instellingen voor standaardtoegang niet zijn gewijzigd. Voor een gedetailleerde lijst van de benodigde accountrechten (die u kunt doorsturen naar de beheerder van uw Salesforce®-account), raadpleegt u hieronder de minimaal vereiste rechten. 
 • U heeft autotagging ingeschakeld in uw Google Ads-account(s).
 • U kunt de code van uw website bewerken. U of uw web developer moet uw code bewerken zodat de Google Klik-ID (GCLID) wordt geregistreerd.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in uw Salesforce-account, zoals aangepaste velden maken en de optie voor het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden inschakelen. (Zie stap 1 hieronder.)
 • U heeft een cyclus van klik naar conversie van minder dan negentig dagen. Conversies die meer dan 90 dagen na de bijbehorende laatste klik worden geüpload, worden niet door Google Ads geïmporteerd en daarom ook niet weergegeven in uw conversiestatistieken.
 • U gebruikt de Web-To-Lead-functie van Salesforce of een andere oplossing om leadgegevens van uw website te verzenden naar Salesforce.
Minimaal vereiste rechten voor een Salesforce-account

Google Ads Conversion Import for Salesforce vereist toegang tot de volgende velden, georganiseerd per object.  Een gebruikersaccount met systeembeheerderstoegang heeft mogelijk al toegang tot deze velden.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (een aangepast veld dat u in de onderstaande stappen maakt)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (een aangepast veld dat u in de onderstaande stappen maakt)

Als u Group Edition of Professional Edition gebruikt, wordt veldtoegang verleend door de vereiste velden toe te voegen aan uw pagina-indelingen voor lead en mogelijkheid. Hiertoe selecteert u Setup, vervolgens Customize, daarna Lead (of Opportunity) en vervolgens Page Layout. Vervolgens sleept u de verplichte velden naar de pagina.

Als u uw Google Ads-account niet aan uw Salesforce-account wilt koppelen, kunt u de instructies volgen om conversies handmatig te importeren vanuit Salesforce.

Google Ads Conversion Import for Salesforce® configureren

Volg de onderstaande stappen om uw Salesforce-account, Google Ads-account en website voor te bereiden, uw Salesforce-account aan uw Google Ads-accounts te koppelen en te beginnen met de import van conversies.

Elk bedrijf is anders: wij geven hier eenvoudige instructies, maar mogelijk wilt u uw instellingen aanpassen op basis van de manier waarop u Salesforce gebruikt. Als iemand anders uw Salesforce-account beheert, werkt u met die persoon samen om de beste oplossing voor u te vinden.

Stap 1: configureer uw Salesforce-account

Voordat u begint, controleert u of uw Salesforce-account op de volgende manier is ingesteld. Als iemand anders het Salesforce-account voor uw bedrijf beheert, kan diegene u met deze stap helpen.

 1. Update het mogelijkheidsobject met de volgende wijzigingen:
  1. Maak een aangepast veld met de veldnaam GCLID (in hoofdletters, zonder aanhalingstekens). U kunt het veldlabel naar wens aanpassen. Stel de veldlengte in op 255 tekens. Maak dit veld alleen-lezen, zodat uw gebruikers het niet per ongeluk kunnen wijzigen.
  2. Schakel het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden in voor het veld Fase.
 2. Update het lead-object met de volgende wijzigingen:
  1. Maak een aangepast veld met de veldnaam GCLID (in hoofdletters, zonder aanhalingstekens). U kunt het veldlabel naar wens aanpassen. Stel de veldlengte in op 255 tekens. Maak dit veld alleen-lezen, zodat uw gebruikers het niet per ongeluk kunnen wijzigen.
  2. Schakel het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden in voor het veld 'Leadstatus'.
  3. Wijs het nieuwe veld 'Lead.GCLID' toe aan het nieuwe veld 'Opportunity.GCLID'.
Stap 2: Pas uw Salesforce Web-To-Lead-formulier aan

Als u de Google Klik-ID wilt opslaan met de leadinformatie, wijzigt u uw Web-To-Lead-verzendformulieren. U heeft mogelijk hulp van een web developer en een Salesforce-beheerder nodig om deze stap te voltooien.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u het veld GCLID aan uw bestaande Web-To-Lead-formulieren kunt toevoegen.

 1. Genereer een standaard-Web-To-Lead-formulier en neem daarin alle velden op die uw mogelijke klanten moeten verzenden. Neem ook het leadveld GCLID op als een 'verborgen veld'. Uw Salesforce-beheerder of web developer weet hoe u deze wijziging kunt aanbrengen.
 2. Uw web developer moet de ID van het nieuwe GCLID-invoerveld noteren, omdat dit nodig is voor de volgende stap: de implementatie van het JavaScript op uw site.
 3. Uw web developer maakt vervolgens de nieuwe HTML-code en updatet uw bestaande formulieren. Dit betekent dat uw formulieren nu de GCLID-waarde en de gegevens over de lead doorgeven aan Sales Cloud.

Salesforce en uw webpagina's zijn nu gereed om alle gegevens te verzamelen. In de volgende stap updatet de web developer uw site zodat de GCLID-waarde automatisch wordt doorgegeven aan het nieuwe formulierveld GCLID

Houd er rekening mee dat uw Web-To-Lead-formulier zich in hetzelfde domein als de andere webpagina's moet bevinden, zodat de JavaScript-code de GCLID-waarde correct naar het formulier kan overdragen.

Opmerking: Andere methoden om leads te verzenden

Als de leadinformatie van uw webformulier via een ander systeem wordt verzonden voordat deze Salesforce bereikt, zorgt u ervoor dat alle tussenliggende leadverwerkingssystemen de Google Klik-ID doorgeven, zodat de waarde van de Google Klik-ID uiteindelijk uw Salesforce-account bereikt. Het systeem dat u gebruikt, moet een manier hebben om dit te doen. Als u niet zeker weet hoe, neemt u contact op met de supportafdeling van de oplossing van derden die u gebruikt.

Stap 3: Bewerk uw website om de klik-ID te verzamelen en op te slaan

Wanneer een bezoeker op uw advertentie klikt, voegt Google Ads de URL-parameter 'gclid' (Google Klik-ID) toe aan de URL die naar uw bestemmingspagina leidt.

Uw site moet de waarde van deze parameter vastleggen en opslaan, zodat deze later kan worden opgehaald wanneer een potentiële klant gegevens invoert in het leadformulier. Als u een web developer heeft, kan deze u helpen de websitecode te bewerken om dit te doen.

We raden u aan dit te doen door de volgende JavaScript-code aan te passen en in te sluiten. Voordat u de code insluit, moet u de regel 'var gclidFormFields' updaten met de veld-ID's van de nieuwe velden die u in de vorige stap heeft toegevoegd. Zo weet de JavaScript-code welke velden de GCLID-waarde moeten bevatten. Zodra deze wijziging is doorgevoerd, moet u deze code direct vóór de afsluitende </body>-tag van alle pagina's insluiten.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

We raden u aan deze code op elke webpagina op uw site te plaatsen. U hoeft de code dan niet steeds toe te voegen wanneer u een nieuwe advertentie met een nieuwe bestemmingspagina maakt. Evenmin hoeft u zich zorgen te maken dat u de Google-klik-ID's kwijtraakt wanneer u advertentieverkeer naar verschillende bestemmingspagina's stuurt. Overweeg daarom deze code aan uw webpagina-template (of een gedeeld pagina-element zoals de voettekst) toe te voegen, zodat al uw nieuwe webpagina's automatisch de code bevatten.

Stap 4: Test of uw systeem werkt
 1. Voeg de parameter ?gclid="test" toe aan de URL van uw website en ga daarheen.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Ga naar uw leadformulier en verzend een testlead.
 3. Log in bij Salesforce, zoek deze testlead op en controleer of de waarde 'test' wordt weergegeven in uw aangepaste veld GCLID.
 4. Converteer de testlead naar een mogelijkheid. Het aangepaste veld GCLID van de nieuwe mogelijkheid moet ook 'test' weergeven.
 5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor al uw leadformulieren om te controleren of elk formulier correct is geconfigureerd. Als 'test' wordt weergegeven in het veld GCLID voor de leads en mogelijkheden die uit al uw leadformulieren voortkomen, bent u klaar om uw accounts te koppelen.
Stap 5: Koppel uw Google Ads-account aan uw Salesforce-account

In deze stap moet u inloggen bij Salesforce. Kijk hier voor de vereiste rechten. Lees Salesforce- en Google Ads-accounts koppelen voor de volledige instructies om uw accounts te koppelen.

Tip: Conversies bijhouden voor meerdere accounts

Als u conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruikt in uw manageraccount (MCC), moet u uw Salesforce-account koppelen aan uw manageraccount. Zo niet, dan kunt u uw Salesforce-account indien gewenst koppelen aan uw niet-manageraccount.

Stap 6: Stel uw conversieacties in

Nadat uw Google Ads- en Salesforce-accounts zijn gekoppeld, kiest u welke Salesforce-milestones (leadstatussen en mogelijkheidsfasen) u wilt bijhouden voor conversies. Dit betekent dat elke keer dat een lead of mogelijkheid een van deze punten bereikt, er in Google Ads een conversie wordt geregistreerd. Houd er rekening mee dat als een lead of mogelijkheid naar een eerdere fase of status terugkeert, Google Ads deze niet als conversie registreert. Zorg ervoor dat de volgorde van uw milestones in Salesforce overeenkomt met uw verkooptrechter.

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram Google Ads | Gereedschap [icoon].
 2. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 3. Klik in het linkermenu op Salesforce. U ziet een lijst met alle Salesforce-accounts die aan uw Google Ads-account zijn gekoppeld.
 4. Klik op het Salesforce-account dat u zojuist heeft gekoppeld. Hiermee gaat u naar een pagina met de lijst van Salesforce-milestones voor dat account.
 5. Volg deze stappen voor elke milestone die u aan een conversieactie wilt koppelen:
  1. Klik op het dropdownmenu Conversieactie.
  2. Klik op Een nieuwe conversieactie maken en voltooi de instellingen voor de conversieactie. Houd rekening met het volgende:
   • Later kunt u aan de conversienaam die u opgeeft, de conversieactie herkennen wanneer deze in conversierapporten wordt weergegeven. Een voorbeeld zou kunnen zijn: 'Leadverkopen gekwalificeerd' of 'Nieuwe mogelijkheid'.
   • Als u zoveel mogelijk conversies wilt vastleggen, selecteert u de maximale conversieperiode van 90 dagen.
  3. Klik op Maken en doorgaan.
  4. Wanneer u de bevestigingspagina ziet die aangeeft dat uw milestone aan uw conversieactie is toegewezen, klikt u op Gereed.
 6. Plan uw conversie-importen:
  1. Klik op het gedeelte Importplanning.
  2. Gebruik de dropdownmenu's om te selecteren hoe vaak u wilt dat Google Ads uw conversies importeert en wanneer. Als u een automatische biedstrategie van Google Ads gebruikt om voor conversies te bieden, werkt uw biedstrategie het best wanneer u conversies regelmatig uploadt, het liefst één keer per dag.
  3. Klik op Opslaan.
 7. Klik op Terug om terug te gaan naar uw pagina Salesforce-accounts.

U heeft ook de mogelijkheid om uw Salesforce-conversieacties in te stellen vanaf de pagina 'Conversieacties'.

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram Google Ads | Gereedschap [icoon].
 2. Klik onder 'Meting' op Conversies. U wordt nu naar een pagina met uw conversieacties geleid.
 3. Klik op de plusknop en klik vervolgens op Importeren.
 4. Selecteer Salesforce en klik vervolgens op Doorgaan.
 5. Klik in het gedeelte 'Accounts en milestones' op het Salesforce-account waarvoor u conversies wilt bijhouden en selecteer vervolgens een milestone die Google Ads als een conversie moet rapporteren. Als u dezelfde instellingen voor conversieacties voor meerdere milestones wilt gebruiken, kunt u meer dan één milestone selecteren.
 6. Voltooi de instellingen voor de conversieactie.
 7. Klik op Maken en doorgaan.
 8. Wanneer u de bevestigingspagina ziet die aangeeft dat uw milestone aan uw conversieactie is toegewezen, klikt u op Gereed. Klik op Nog een Salesforce-conversieactie instellen om een andere milestone aan een conversieactie toe te wijzen.

  Houd er rekening mee dat hiermee alleen een conversieactie wordt gemaakt waaraan uw Salesforce-milestone is toegewezen. Als u wilt plannen hoe vaak uw Salesforce-milestones als conversies moeten worden geïmporteerd, klikt u op Salesforce in het menu aan de linkerkant en raadpleegt u de voorgaande instructies voor het plannen van importen.

Hoe de conversiewaarde wordt geïmporteerd

Als u ons heeft gevraagd om de conversiewaarde uit uw Sales Cloud-account te importeren, berekent Google Ads de conversiewaarde door de waarde Waarschijnlijkheid van de fase van de mogelijkheid (zoals geconfigureerd in uw Sales Cloud-account) te vermenigvuldigen met de meest recente waarde in het veld Bedrag van de mogelijkheid.  

Voorbeeld

Stel dat u Google Ads heeft gevraagd om uw conversies wekelijks te importeren en dat de conversies zeven dagen geleden voor het laatst zijn geïmporteerd. Twee dagen geleden heeft u de fase van een mogelijkheid gemarkeerd als 'In onderhandeling'. De waarde van het bedrag van de mogelijkheid is € 1000 en de waarschijnlijkheid van de onderhandelingsfase is 75%. Gisteren heeft u de waarde van het bedrag van de mogelijkheid gewijzigd in € 1600. Google Ads importeert uw conversie vandaag en de berekende conversiewaarde is € 1200 (75% x € 1600).

Als u vindt dat de conversiewaarde moet worden berekend op basis van het bedrag dat is ingesteld op het moment waarop de fase van de mogelijkheid is gewijzigd, raden we u aan uw conversies dagelijks te importeren.

Hoe u Salesforce-conversieacties kunt bewerken

Als u wilt wijzigen welke Salesforce-milestones u als conversies wilt bijhouden, volgt u de onderstaande instructies:

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram Google Ads | Gereedschap [icoon].
 2. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 3. Klik in het linkermenu op Salesforce
 4. Klik op het Salesforce-account met milestones die zijn toegewezen aan conversieacties die u wilt bewerken.
 5. Maak een keuze uit de volgende opties:
  • Als u de aan een Salesforce-milestone toegewezen conversieactie wilt wijzigen, klikt u op het dropdownmenu en selecteert u een andere conversieactie of maakt u een nieuwe conversieactie.
  • Als u de toewijzing van een conversieactie aan een Salesforce-milestone wilt beëindigen, klikt u op Selectie van conversieactie opheffen.
 6. Klik op Terug.
Stap 7: Importeer uw conversies

Uw account importeert nu automatisch conversies vanuit Salesforce volgens de ingestelde planning.

Als u wilt controleren of alles goed werkt, kunt u handmatig conversies importeren. Ga in uw Google Ads-account naar de pagina met Salesforce-milestones en klik op Nu importeren. Blijf op deze pagina totdat het importeren is voltooid. U ziet een bericht om u te laten weten of het importeren is geslaagd.

De eerste keer dat u een import aanvraagt, haalt Google Ads alle conversies op die in de afgelopen veertien dagen hebben plaatsgevonden. Bij elke volgende import nemen we alle conversies op sinds de laatste import (tot veertien dagen eerder), dus het is belangrijk dat u uw conversies minstens één keer per week importeert. 

Het importeren kan enkele minuten duren, afhankelijk van hoeveel conversies er worden geüpload. De link 'Nu importeren' wordt uitgeschakeld wanneer er een import plaatsvindt, wanneer u geen Salesforce-leads en -mogelijkheden aan Google Ads-conversieacties heeft toegewezen, of wanneer er niet-opgeslagen wijzigingen voor uw conversieacties zijn.

Als er een probleem met een van de geplande importacties is, ontvangt u een melding in uw Google Ads-account.

Uw importgeschiedenis bekijken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram Google Ads | Gereedschap [icoon].
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het linkermenu op Salesforce
 5. Klik op Importgeschiedenis bovenaan de pagina. Bekijk de kolommen op de pagina Importgeschiedenis voor meer informatie over de status van uw upload:
  • In de kolom Status kunt u snel zien of uw Salesforce-conversies met succes zijn geïmporteerd.
  • De kolom Resultaten bevat links om te zien welke conversies zijn geïmporteerd en welke niet als gevolg van bestandsfouten.
  • De kolom Acties bevat de volgende links:
   • Resultaten downloaden: Download een kopie van het geüploade bestand. Deze link wordt weergegeven als alle conversies in het bestand zijn geïmporteerd.
   • Alles downloaden: Download een kopie van het geüploade bestand, waaronder conversies die niet konden worden geïmporteerd.
   • Fouten downloaden: Download een spreadsheet met de conversies uit uw bestand die niet konden worden geïmporteerd, samen met de foutmeldingen.

   Welke van de drie bovenstaande links u ook selecteert, het gedownloade bestand bevat altijd een kolom 'Resultaten' met de bevestiging dat een conversie correct is geïmporteerd of een uitleg waarom deze niet kon worden geïmporteerd. Deze links worden dertig tot zestig dagen na uw eerste upload verwijderd.

Fouten corrigeren

Lees dit artikel als u een fout constateert wanneer u Salesforce-conversies uploadt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false