Импортиране на реализации от Salesforce

Ако проследявате възможни клиенти и възможности в Sales Cloud® в Salesforce, можете да импортирате офлайн реализациите си оттам в Google Ads. Това ще Ви помогне да измервате по-добре как онлайн инвестициите Ви в Google Ads генерират офлайн стойност.

В тази статия ще Ви покажем как да настроите профилите си, за да импортирате реализации от Salesforce.

В тази статия се пристъпва директно към инструкциите. Ако първо искате да прочетете общ преглед, вижте Всичко за Google Ads Conversion Import for Salesforce.

Преди да започнете

За да използвате тази функция, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Да можете да влизате в профил в Sales Cloud в Salesforce, като използвате данни за вход със съответни разрешения. За по-лесна настройка помислете дали да не използвате профил с разрешения на системен администратор, при положение че настройките Ви за достъп по подразбиране не са били променени. За подробен списък с необходимите разрешения за профила (който можете да изпратите на администратора на профила си в Salesforce®) вижте минималните изисквания за разрешения по-долу
 • Да сте активирали автоматичното маркиране в профила или съответно профилите си в Google Ads.
 • Да можете да редактирате кода на уебсайта си. Вие или уеб администраторът Ви трябва да можете да редактирате кода си така, че да записва идентификационния номер на Google за кликване (GCLID).
 • Да можете да правите промени в профила си в Salesforce, включително да създавате допълнителни полета и да активирате проследяване на историята на полетата. (Вижте стъпка 1 по-долу.)
 • Цикълът Ви от кликване до реализация да е по-малък от 90 дни. Реализациите, качени повече от 90 дни след свързаното последно кликване, няма да се импортират от Google Ads и съответно няма да се покажат в статистическите Ви данни за реализациите.
 • Да използвате функцията web-to-lead на Salesforce или друго решение за предаване на информация за възможни клиенти от уебсайта Ви към Salesforce.
Минимални изисквания за разрешения в профила в Salesforce

Google Ads Conversion Import for Salesforce изисква достъп до следните полета, организирани по обект.  Потребителски профил с достъп на системен администратор може вече да има достъп до тези полета.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (допълнително поле, което ще създадете в стъпките по-долу)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (допълнително поле, което ще създадете в стъпките по-долу)

Ако използвате изданието за работа в група или професионалното издание, за да получите достъп до полетата, трябва само да добавите необходимите полета към оформленията на страниците Ви с възможни клиенти и възможности. За целта изберете Setup (Настройка), след което Customize (Персонализиране), след това Lead (Възможен клиент) (или Opportunity (Възможност), след това Page Layout (Оформление на страницата). След това трябва само да преместите необходимите полета на страницата.

Ако не искате да свържете профила си в Google Ads с този в Salesforce, можете да изпълните инструкциите за ръчно импортиране на реализации от Salesforce.

Как да настроите Google Ads Conversion Import for Salesforce®

Изпълнете стъпките по-долу, за да подготвите профила си в Salesforce, профила си в Google Ads и уебсайта си; да свържете профилите си в Salesforce и Google Ads и да започнете да импортирате реализации.

Всеки бизнес е различен – тук сме включили основни инструкции, но Ви препоръчваме да персонализирате настройката си в зависимост от начина, по който използвате Salesforce. Ако друг човек управлява профила Ви в Salesforce, работете съвместно, за да намерите най-доброто решение за Вас.

Стъпка 1: Конфигурирайте профила си в Salesforce

Преди да започнете, трябва да се уверите, че профилът Ви в Salesforce е настроен по следния начин. Ако друг човек управлява профила в Salesforce за бизнеса Ви, той може да Ви помогне в тази стъпка.

 1. Актуализирайте обекта за възможността със следните промени:
  1. Създайте персонализирано поле с „Field Name“ (Име на полето) GCLID (само с главни букви). „Field Label“ (Етикет на полето) може да е каквото пожелаете. Задайте дължината на полето на 255 знака. Направете това поле само за четене, за да не могат потребителите Ви случайно да го променят.
  2. Активирайте проследяване на историята на поле за полето „Stage“ (Етап).
 2. Актуализирайте обекта на възможния клиент със следните промени:
  1. Създайте персонализирано поле с „Field Name“ (Име на полето) GCLID (само с главни букви). „Field Label“ (Етикет на полето) може да е каквото пожелаете. Задайте дължината на полето на 255 знака. Направете това поле само за четене, за да не могат потребителите Ви случайно да го променят.
  2. Активирайте проследяването на историята на полето за полето „Lead status“ (Състояние на възможния клиент).
  3. Съотнесете новото си поле Lead.GCLID към новото поле Opportunity.GCLID.
Стъпка 2: Коригирайте формуляра си Web-to-Lead в Salesforce

За да съхраните GCLID с информацията за възможния клиент, ще трябва да промените формулярите си за изпращане на web-to-lead. За да изпълните тази стъпка, може да Ви е нужна помощ от уеб администратор и администратор на Salesforce.

По-долу обясняваме как да добавите полето GCLID към съществуващите си формуляри web-to-lead.

 1. Генерирайте стандартен формуляр web-to-lead и включете всички полета, които искате вероятните Ви клиенти да изпращат. Включете също и полето за възможен клиент „GCLID“ като скрито поле. Администраторът или уеб администраторът Ви в Salesforce ще знае как да направи тази промяна.
 2. Уеб администраторът ще трябва да си отбележи новия идентификационен номер на полето за въвеждане на GCLID, тъй като това е необходимо за следващата стъпка, в която се внедрява JavaScript на сайта Ви.
 3. След това уеб администраторът Ви ще използва този нов HTML код и ще актуализира съществуващите Ви формуляри. Това означава, че формулярите Ви сега ще прехвърлят стойността на GCLID заедно с информацията за възможните клиенти в Sales Cloud.

Salesforce и уеб страниците Ви вече са готови да събират всички данни. В следващата стъпка уеб администраторът Ви ще актуализира сайта Ви, така че стойността на GCLID да се прехвърли автоматично към новото поле на формуляра за GCLID

Имайте предвид, че формулярът web-to-lead трябва да се намира в същия домейн като останалите уеб страници, така че JavaScript да може да прехвърли правилно стойността на GCLID във формуляра.

Забележка: Други начини за изпращане на възможни клиенти

Ако информацията за възможния клиент от уеб формуляра Ви премине през друга система, преди да достигне до Salesforce, уверете се, че всички междинни системи за обработка на възможни клиенти пропускат GCLID, така че стойността му в крайна сметка да достигне до профила Ви в Salesforce. Използваната от Вас система трябва да има начин да го направи – ако не сте сигурни как, свържете се с екипа за поддръжка на използваното от Вас решение на трета страна.

Стъпка 3: Редактирайте уебсайта си така, че да събирате и запазвате идентификационния номер за кликване

Когато посетител кликне върху рекламата Ви, Google Ads ще добави параметър gclid към URL адреса, който води към целевата Ви страница.

Вашият сайт ще трябва да записва и съхранява стойността на този параметър, за може да я извлече по-късно, когато вероятен клиент въведе данни във формуляра web-to-lead. Ако имате уеб администратор, той може да Ви помогне да редактирате кода на уебсайта си, за да изпълните тази стъпка.

Препоръчваме Ви да постигнете това, като промените и вградите следния JavaScript код. Преди да вградите кода, не забравяйте да актуализирате реда var gclidFormFields“, за да включите идентификационните номера на полета за новите полета, които сте добавили в предишната стъпка. Така JavaScript знае кои полета трябва да съдържат стойността на GCLID. След като тази модификация бъде извършена, трябва да вградите този код непосредствено преди затварящия маркер </body> на всички страници.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Силно препоръчваме да вмъкнете този код на всяка уеб страница в сайта си. По този начин няма да е необходимо да го добавяте всеки път, когато създавате нови реклами с нови целеви страници. Освен това няма да се притеснявате да не загубите GCLID, ако започнете да привличате трафик от рекламите към различни целеви страници. Затова обмислете дали да не го добавите към шаблона си за уеб страници – или споделен елемент на страница като например долния колонтитул – така че всичките Ви нови страници автоматично да го получават.

Стъпка 4: Тествайте дали системата Ви работи
 1. Влезте в уебсайта си, като добавите параметъра ?gclid="test" към URL адреса си.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Отворете формуляра си за възможен клиент и изпратете тестов възможен клиент.
 3. Влезте в Salesforce, намерете новия тестов възможен клиент и вижте дали в допълнителното поле GCLID се вижда стойността test.
 4. Превърнете тестовия възможен клиент във възможност. В новото допълнително поле GCLID на възможността също трябва да се показва test.
 5. Повторете стъпки от 2 до 4 за всичките си формуляри за възможни клиенти, за да сте сигурни, че всеки от тях е конфигуриран правилно. Ако test се покаже в полето GCLID за възможни клиенти и възможности, произхождащи от всичките Ви формуляри за възможни клиенти, това означава, че сте готови да свържете профилите си.
Стъпка 5: Свържете профилите си в Google Ads и Salesforce

В тази стъпка трябва да влезете в профила си в Salesforce. Вижте изискванията за разрешения тук. За да видите пълните инструкции за свързване на профилите си, прочетете Свързване на профилите Ви в Salesforce и Google Ads.

Съвет: Проследяване на реализациите към профил в МКЦ

Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ в профила си на мениджър (МКЦ), трябва да свържете профила си в Salesforce с профила си на мениджър. В противен случай можете да го свържете с профила си, който не е на мениджър.

Стъпка 6: Задайте действията, водещи до реализация

След като профилите Ви в Google Ads и Salesforce са свързани, трябва да изберете кои ключови събития в Salesforce – състояния на възможни клиенти и етапи на възможности – да наблюдавате за реализации. Това означава, че всеки път, когато възможен клиент или възможност достигне до една от тези точки, в Google Ads ще бъде записана реализация. Имайте предвид, че ако възможен клиент или възможност се върне към предходен етап или състояние, Google Ads няма да ги регистрира като реализация. Уверете се, че в Salesforce редът на ключовите Ви събития съответства на фунията на продажбите Ви.

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл в профила си в Google Ads.
 2. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху Salesforce в менюто вляво. Ще видите списък с всички профили в Salesforce, които са свързани с профила Ви в Google Ads.
 4. Кликнете върху профила в Salesforce, който току-що свързахте. Това Ви отвежда на страница, на която има списък с ключови събития в Salesforce за този профил.
 5. За всяко ключово събитие, което искате да свържете с действие, водещо до реализация, изпълнете следните стъпки:
  1. Кликнете върху падащото меню Действие, водещо до реализация.
  2. Кликнете върху Създаване на ново действие, водещо до реализация, след което попълнете настройките на действието. Имайте предвид следното:
   • Въведеното от Вас име на реализацията ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите. Примерни имена могат да бъдат „Отговарящи на критериите за продажби възможни клиенти“ или „Нова възможност“.
   • За да обхванете възможно най-много реализации, изберете максималния прозорец на реализациите от 90 дни.
  3. Кликнете върху Създаване и продължаване.
  4. Когато видите страницата за потвърждение, че ключовото Ви събитие е съотнесено към действието Ви, водещо до реализация, кликнете върху Готово.
 6. Задайте график за импортиране на реализациите си:
  1. Кликнете върху секцията График на импортиране.
  2. Използвайте падащите менюта, за да изберете колко често искате Google Ads да импортира реализациите Ви и по кое време. Ако използвате стратегия за автоматично офериране в Google Ads, за да оферирате за реализации, тя ще работи най-добре, ако качвате реализациите често, в идеалния случай веднъж дневно.
  3. Кликнете върху Запазване.
 7. Кликнете върху Назад, за да се върнете към страницата „Профили в Salesforce“.

Имате също възможност да настройвате действията си, водещи до реализация, в Salesforce от страницата „Действия, водещи до реализация“.

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл в профила си в Google Ads.
 2. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации. Това Ви отвежда на страница, която съдържа действията Ви, водещи до реализация.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс , след което – върху Импортиране.
 4. Изберете Salesforce, след това кликнете върху Напред.
 5. В секцията „Профили и ключови събития“ кликнете върху профила в Salesforce, в който искате да проследявате реализации, след което изберете ключово събитие, което Google Ads трябва да отчита като реализация. Ако искате да използвате едни и същи настройки за действия, водещи до реализация, за ключовите си събития, можете да изберете повече от едно ключово събитие.
 6. Попълнете настройките на действието, водещо до реализация.
 7. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 8. Когато видите страницата за потвърждение, че ключовото Ви събитие е съотнесено към действието Ви, водещо до реализация, кликнете върху Готово. За да свържете друго ключово събитие с действие, водещо до реализация, кликнете върху Задаване на друго действие, водещо до реализация, в Salesforce.

  Имайте предвид, че това създава само действие, водещо до реализация, за свързване с ключовото Ви събитие в Salesforce. За да насрочите колко често ключовите Ви събития в Salesforce да се импортират като реализации, кликнете върху Salesforce в менюто вляво и вижте предишния набор от стъпки за задаване на график за импортиране.

Как се импортира стойността на реализацията

Ако сте поискали от нас да импортираме стойност на реализация от профила Ви в Sales Cloud, Google Ads я изчислява, като умножава стойността „Probability“ за етапа на възможността (така, както е конфигурирана в профила Ви в Sales Cloud) с най-скорошната стойност в полето „Amount“ за възможността.  

Пример

Представете си, че сте указали на Google Ads да импортира реализациите Ви ежеседмично и последното импортиране е отпреди 7 дни. Преди два дни сте означили етапа на възможността като „Negotiating“. Стойността на възможността в полето „Amount“ е 1 000 лв., а вероятността за етапа на преговори е 75%. Вчера сте променили стойността „Amount“ на възможността на 1600 лв. В резултат на това днес Google Ads импортира реализацията Ви и изчислява стойността й на 1 200 лв. (75% x 1 600 лв.).

Ако смятате, че стойността на реализацията трябва да се изчислява въз основа на сумата, зададена при промяна на етапа на възможността, препоръчваме Ви да настроите импортирането така, че да се извършва ежедневно.

Как да редактирате действията си, водещи до реализация, в Salesforce

За да промените ключовите събития в Salesforce, които искате да проследявате като реализации, изпълнете инструкциите по-долу:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл в профила си в Google Ads.
 2. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху Salesforce в менюто вляво. 
 4. Кликнете върху профила в Salesforce с ключови събития, съотнесени към действия, водещи до реализация, които искате да редактирате.
 5. Изберете от следните опции:
  • За да промените действието, водещо до реализация, съотнесено към ключово събитие в Salesforce, кликнете върху падащото меню и изберете различно действие, водещо до реализация, или създайте ново.
  • Ако действието, водещо до реализация, не трябва повече да е съотнесено към ключово събитие в Salesforce, кликнете върху Премахване на избора от действие, водещо до реализация.
 6. Кликнете върху Назад.
Стъпка 7: Импортирайте реализациите си

Профилът Ви вече ще импортира автоматично реализации от Salesforce по зададения от Вас график.

За да сте сигурни, че всичко работи правилно, импортирайте ръчно реализациите. В профила си в Google Ads отворете страницата, която съдържа ключовите Ви събития в Salesforce, и кликнете върху Импортиране сега. Останете на тази страница, докато импортирането приключи, и ще видите съобщение, което Ви уведомява дали импортирането е успешно, или не.

Когато за първи път заявите импортиране, Google Ads ще извлече всички реализации, осъществени през последните 14 дни. При всяко следващо импортиране ще включваме всички реализации, осъществени след последното импортиране (до 14 дни назад), ето защо е важно да импортирате реализациите си най-малко веднъж седмично. 

Импортирането ще отнеме няколко минути в зависимост от това, колко реализации ще бъдат качени. Връзката „Импортиране сега“ ще бъде деактивирана в процеса на импортиране, когато нямате съотнесени възможни клиенти и възможности от Salesforce към действия, водещи до реализация, в Google Ads, или когато има незапазени промени в действията Ви, водещи до реализация.

Ако има проблеми с някое от насрочените Ви импортирания, ще получите известие в профила си в Google Ads.

Как да преглеждате историята си на импортиране

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл в профила си в Google Ads.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху Salesforce в менюто вляво. 
 5. Кликнете върху История на импортиране в горната част на страницата. Прегледайте графите в страницата „История на импортиране“, за да научите повече за състоянието на качването:
  • Графата „Състояние“ Ви дава възможност бързо да виждате дали реализациите в Salesforce са импортирани успешно.
  • Графата „Резултати“ осигурява връзки, за да преглеждате реализациите, които са импортирани, и тези, които не са, поради грешки във файла.
  • Графата „Действия“ предоставя следните връзки:
   • Изтегляне на резултатите: изтегляте копие на качения от Вас файл. Тази връзка се показва, когато всички реализации във файла Ви са импортирани успешно.
   • Изтегляне на всички: изтегляте копие на качения от Вас файл, включително реализациите, които не са успели да се импортират.
   • Изтегляне на грешките: изтегляте електронна таблица, която съдържа реализациите от файла Ви, които не са успели да се импортират, заедно със съобщенията за грешки.

   Когато изберете някоя от трите връзки по-горе, изтегленият файл включва графата „Резултати“, която потвърждава, че дадена реализация е импортирана успешно, или обяснява защо не е успяла да се импортира. Тези връзки се премахват 30 – 60 дни след първоначалното качване.

Как да отстраните грешки

Ако се натъкнете на грешка, докато качвате реализации в Salesforce, моля, прегледайте тази статия.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си