Definícia reklamnej skupiny

Reklamná skupina obsahuje jednu alebo viaceré reklamy, ktoré majú podobné zacielenia.

  • Každá kampaň pozostáva z minimálne jednej reklamnej skupiny.
  • Usporiadajte reklamy podľa spoločnej témy pomocou reklamných skupín. Pokúste sa napríklad rozdeliť reklamné skupiny podľa typov produktov a služieb, ktoré ponúkate. 

Štruktúra účtov
Princíp fungovania reklamných skupín

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?