Ad group: Kahulugan

Ang isang ad group ay naglalaman ng isa o higit pang ad na may magkakatulad na target.

  • Binubuo ng isa o higit pang ad group ang bawat isa sa iyong mga campaign.
  • Gamitin ang ad group upang isaayos ang iyong mga ad ayon sa isang karaniwang tema. Halimbawa, subukang paghiwa-hiwalayin ang mga ad group sa iba't ibang mga uri ng produkto o serbisyo na iyong inaalok. 

Paano nabubuo ang mga account
Paano gumagana ang mga ad group

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu