Dejanska cena na klik (CPC): definicija

Dejanska cena na klik (dejanski CPC) je končni znesek, ki vam ga bomo zaračunali za klik. Pogosto vam zaračunamo manj – včasih bistveno manj – kot znaša vaša najvišja ponudba za ceno na klik (najvišji CPC), kar je najvišji znesek, ki vam ga lahko zaračunamo za klik.

Dejanski CPC je pogosto nižji od najvišjega CPC-ja, ker v okviru dražbe Google Ads plačate le najnižji znesek, ki je potreben, da počistite prage za uvrstitev oglasov in premagate uvrstitev konkurenčnega oglasa, ki je tik pod vašim. In če pod vami ni konkurenčnih oglasov (če na primer noben konkurent razen vas ni počistil svojih pragov za uvrstitev oglasov), plačate samo rezervno ceno. (Več informacij je na voljo v razdelku Pragi za uvrstitev oglasov.) Upoštevajte, da bo dejanski CPC morda presegel najvišji CPC, če ste na primer omogočili izboljšan CPC ali nastavili prilagoditev ponudbe.

Kako to deluje

Za določitev uvrstitve oglasa združimo kakovost oglasa v času dražbe (vključno s pričakovanim razmerjem med prikazi in kliki, ustreznostjo oglasov ter izkušnjo s ciljno stranjo), najvišjo ponudbo za CPC, prage za uvrstitev oglasov, konkurenčnosti na dražbi, kontekst iskanja uporabnika in pričakovani vpliv razširitev ter drugih oblik oglasov. Pri ocenjevanju predvidenega učinka razširitev in oblik oglasa upoštevamo dejavnike, kot so ustreznost, pričakovana razmerja med prikazi in kliki ter vidnost razširitev ali oblik oglasa na strani z rezultati iskanja. Uvrstitev oglasa posameznega oglaševalca se nato uporabi pri odločanju o tem, kje bo oglas prikazan ter katere vrste razširitev in drugih oblik oglasov bodo prikazane z njim (oz. ali bo oglas ali oblika oglasa sploh prikazana).

Za oglase v iskalnem omrežju so pragi za uvrstitev oglasov (in nastali dejanski CPC-ji) za oglase nad rezultati iskanja običajno višji, tako da ohranimo visokokakovostno izkušnjo in zagotavljamo, da dejanski CPC-ji odražajo vrednost vidne lokacije oglasov. Zato je dejanski CPC za oglase nad rezultati iskanja pogosto višji od dejanskega CPC-ja za oglase pod rezultati iskanja, četudi ni drugih oglaševalcev tik pod vami. Čeprav morda plačate več za klik, imajo oglasi na vrhu strani običajno višja razmerja med prikazi in kliki ter vam lahko omogočijo prikaz določenih razširitev oglasa in drugih funkcij, ki so na voljo samo za oglase na vrhu strani. Kot ponavadi vam tudi v tem primeru ne bomo zaračunali več od vaše najvišje ponudbe za CPC (razen če uporabljate orodja za samodejne ponudbe).

Upoštevajte tudi, da lahko konkurenčnost na dražbi oglasov vpliva na vašo dejansko ceno na klik. Če imata dva oglasa, ki tekmujeta za isti položaj, podobni uvrstitvi oglasov, bosta oba imela podobno priložnost za osvojitev tega položaja. Ko pa se razlika v uvrstitvi oglasov med oglasoma dveh oglaševalcev veča, bo višje uvrščen oglas verjetneje zmagal, vendar bo morda plačal tudi višjo ceno na klik, da bo imel več možnosti za zmago. Ta dinamika določanja cen velja tudi za vse položaje oglasa nižje na strani z rezultati iskanja. Tako na vašo dejansko ceno na klik ne vpliva samo konkurent, ki je neposredno pod vami, ampak tudi konkurenti pod njim. 

Primer

Oglejmo si poenostavljen primer delovanja uvrstitve oglasa in dejanskega CPC-ja. Ne upošteva vseh dejavnikov za uvrstitev oglasa in ceno, ki smo jih obravnavali zgoraj, ampak je namenjen temu, da vam zagotovi kakovosten pregled nad našimi algoritmi:

Recimo, da pet oglaševalcev tekmuje za največ štiri položaje oglasov nad rezultati iskanja na strani z rezultati Iskanja Google. Uvrstitev oglasa za posameznega oglaševalca je npr. 80, 50, 30, 10 oziroma 5.

Če je najnižja uvrstitev oglasa, ki je potrebna za prikaz nad rezultati iskanja, npr. 40, se bosta nad rezultati iskanja prikazala prva dva oglaševalca (z uvrstitvijo oglasa 80 oz. 50). Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 80 plača ravno dovolj (npr. zaokroženo na najbližjo zaračunljivo enoto, ki je v EU 0,01 €), da premaga oglaševalca z uvrstitvijo oglasa 50. Ker ni druge primerne konkurence, oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 50 plača ravno dovolj, da preseže najnižjo potrebno uvrstitev oglasa, ki je 40.

Če je najnižja uvrstitev oglasa, ki je potrebna za prikaz nad rezultati iskanja, 8, potem bosta pod rezultati iskanja prikazana dva od treh preostalih oglaševalcev (z uvrstitvijo oglasa 30 oz. 10). Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 30 bo prikazan na prvem mestu pod rezultati iskanja in bo plačal ravno dovolj, da premaga oglaševalca z uvrstitvijo oglasa 10. Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 10 bo prikazan pod tem oglaševalcem in bo plačal ravno dovolj, da premaga oglaševalca z najnižjo uvrstitvijo oglasa, ki je 8. Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 5 ni izpolnil najnižje potrebne uvrstitve oglasa, zato sploh ne bo prikazan.

Za nekatere oglase v prikaznem omrežju je lahko vaš dejanski CPC drugačen od opisanega. Preberite več o dražbi oglasov v prikaznem omrežju.

Sorodni povezavi

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Poskusite te postopke:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
7118161115881511751