Skutočná cena za kliknutie (CZK): definícia

Vaša skutočná cena za kliknutie (skutočná CZK) je konečná suma, ktorú vám zúčtujeme za kliknutie. V mnohých prípadoch vám zúčtujeme menej – niekedy oveľa menej – ako je vaša maximálna ponuka ceny za kliknutie (max. CZK), čo je maximum, ktoré vám typicky zúčtujeme za kliknutie.

Skutočná CZK je často nižšia než max. CZK, pretože v aukcii služby AdWords predstavuje maximum, ktoré zaplatíte, minimálnu sumu potrebnú na udržanie pozície reklamy, ako aj formátov reklamy zobrazovaných s vašou reklamou, napríklad odkazov na podstránky. Pripomíname, že vaša skutočná CZK môže prekročiť vašu max. CZK. Napríklad, ak ste povolili vylepšenú CZK alebo ste nastavili úpravu cenovej ponuky.

Ako to funguje

Pri určovaní hodnotenia reklamy kombinujeme kvalitu reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutia, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), max. ponuku CZK, limity hodnotenia reklamy, kontext vyhľadávania používateľa a očakávaný vplyv rozšírení a ostatných formátov reklamy. Pri odhadovaní očakávaného účinku rozšírení a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, očakávané miery prekliknutia a význačnosť rozšírení alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. Hodnotenie reklamy jednotlivých inzerentov potom určuje, kde sa reklama zobrazí a aké typy rozšírení a ďalších formátov reklamy sa budú zobrazovať s ňou (prípadne, či sa reklama alebo formáty reklamy vôbec zobrazia).

V prípade reklám vo Vyhľadávacej sieti sú limity hodnotenia reklamy (a výsledné skutočné CZK) pre reklamy nad výsledkami vyhľadávania zvyčajne vyššie, aby sme udržali kvalitný dojem používateľa a pomohli zabezpečiť, že skutočné CZK budú odrážať hodnotu význačného umiestnenia reklám. Výsledok je ten, že skutočná CZK reklamy zobrazenej nad výsledkami vyhľadávania je v dôsledku toho často vyššia než skutočná CZK reklamy zobrazenej pod výsledkami vyhľadávania aj v prípade, že sa priamo pod vašou reklamou nenachádzajú žiadne reklamy ďalších inzerentov. Aj keď možno za jedno kliknutie zaplatíte viac, reklamy nad výsledkami vyhľadávania majú zvyčajne vyššie miery prekliknutia a môžu umožňovať zobraziť určité rozšírenia reklamy a použiť ďalšie funkcie, ktoré sú k dispozícii iba pre reklamy v hornej časti stránky. Ako vždy, ani v tomto prípade vám nikdy nenaúčtujeme sumu vyššiu, než je vaša max. ponuka CZK (pokiaľ nepoužívate nástroje automatického ponúkania cien).

Príklad

  • Predpokladajme, že o maximálne štyri pozície reklamy nad výsledkami vyhľadávania na stránke s výsledkami Vyhľadávania Google súťaží päť inzerentov. Povedzme, že príslušné hodnotenie reklamy každého inzerenta je 80, 50, 30, 10 a 5.
  • Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 40, presahujú ho iba prví 2 inzerenti (s hodnoteniami reklamy 80 a 50). Nad výsledkami vyhľadávania sa teda budú zobrazovať iba oni. Inzerent s hodnotením reklamy 80 platí akurát dosť (napr. zaokrúhlené nahor na najbližšiu zúčtovateľnú jednotku, ktorou je v eurách 0,01 €), aby prekonal inzerenta s hodnotením reklamy 50. Keďže neexistuje žiadna iná vhodná konkurencia, inzerent s hodnotením 50 platí akurát dosť na to, aby prekonal minimálne hodnotenie reklamy 40.
  • Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 8, pod výsledkami vyhľadávania sa budú zobrazovať 2 z 3 zostávajúcich inzerentov (s hodnoteniami reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnotením reklamy 30 sa zobrazí na 1. pozícii pod výsledkami vyhľadávania a zaplatí akurát dosť na prekonanie inzerenta s hodnotením 10. Inzerent s hodnotením reklamy 10 sa zobrazí pod týmto inzerentom a zaplatí akurát dosť na prekonanie minimálneho hodnotenia reklamy 8. Inzerent s hodnotením reklamy 5 nesplnil minimálne hodnotenie reklamy, a preto sa nezobrazí vôbec.

Určité reklamy v Obsahovej sieti budú mať inú skutočnú CZK, než sme opísali. Získajte viac informácií o reklamnej aukcii v Reklamnej sieti.

 

Viac informácií o ponúkaní cien za kliknutie
Pochopenie pozície reklamy
Pozrite si toto video a získajte ďalšie informácie o skutočnej CZK a hodnotení reklamy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?