Skutočná cena za kliknutie (CZK): definícia

Skutočná cena za kliknutie (skutočná CZK) je konečná suma, ktorú účtujeme za kliknutie. Často vám vyúčtujeme menej – niekedy oveľa menej – než je maximálna cena za kliknutie (max. CZK), čo je maximum, ktoré zvyčajne účtujeme za kliknutie.

Skutočná CZK je často nižšia než max. CZK, pretože pri aukcii v službe Google Ads platíte len minimálnu sumu potrebnú na dosiahnutie minimálnych hodnotení reklám a prekonanie hodnotenia reklamy konkurenta, ktorý sa umiestni bezprostredne pod vami. Ak sa pod vami neumiestnia žiadni konkurenti (napríklad ak okrem vás žiadni konkurenti nedosiahli minimálne hodnotenia svojich reklám), zaplatíte len minimálnu cenu. (Viac sa dočítate v článku Minimálne hodnotenia reklám.) Upozorňujeme, že vaša skutočná CZK môže prekročiť vašu max. CZK, a to napríklad vtedy, ak ste povolili vylepšenú CZK alebo ste nastavili úpravu cenovej ponuky.

Ako to funguje

Pri určovaní hodnotenia reklamy berieme do úvahy kvalitu reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), max. CZK, minimálne hodnotenia reklám, kontext používateľského vyhľadávania a očakávaný vplyv rozšírení a ostatných formátov reklamy. Pri odhadovaní očakávaného účinku rozšírení a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, očakávané miery prekliknutí a význačnosť rozšírení alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. Hodnotenie reklám jednotlivých inzerentov potom určuje, kde sa reklama zobrazí a aké typy rozšírení a ďalších formátov reklamy sa s ňou zobrazia (prípadne, či sa reklama alebo formát reklamy vôbec zobrazí).

Minimálne hodnotenia reklám nad výsledkami vyhľadávania vo Vyhľadávacej sieti (a výsledné skutočné CZK) sú zvyčajne vyššie, aby sme udržali dobrý dojem a zabezpečili, že skutočné CZK budú odrážať hodnotu význačnosti umiestnenia reklám. Skutočná CZK reklamy zobrazenej nad výsledkami vyhľadávania je v dôsledku toho často vyššia než skutočná CZK reklamy zobrazenej pod výsledkami vyhľadávania, a to aj v prípade, že sa bezprostredne pod vami neumiestnia žiadni ďalší inzerenti. Aj keď možno za jedno kliknutie zaplatíte viac, reklamy v hornej časti majú zvyčajne vyššie miery prekliknutí a môžu sa zobrazovať spolu s určitými rozšíreniami reklamy a ďalšími funkciami, ktoré sú dostupné iba pre reklamy v hornej časti. Nikdy vám nevyúčtujeme vyššiu sumu, než je vaša max. CZK (pokiaľ nepoužívate nástroje automatických ponúk).

Upozorňujeme tiež, že na skutočnú cenu za kliknutie môže mať vplyv konkurencia v reklamnej aukcii. Ak majú dve reklamy súťažiace o tú istú pozíciu podobné hodnotenia, budú mať podobnú šancu dosiahnuť danú pozíciu. Čím väčší je však rozdiel v hodnotení reklám týchto dvoch inzerentov, tým vyššia je pravdepodobnosť, že danú pozíciu získa reklama s lepším hodnotením. Za vyššiu pravdepodobnosť úspechu však daný inzerent môže zaplatiť vyššiu cenu za kliknutie. Rovnaká dynamika cien platí v prípade každej pozície reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania. Na vašu skutočnú cenu za kliknutie tak nemá vplyv len konkurent, ktorý sa umiestni bezprostredne pod vami, ale aj konkurenti pod ním. 

Príklad

Tu je zjednodušený príklad toho, ako funguje hodnotenie reklamy a skutočná CZK. Nezohľadňuje všetky faktory hodnotenia reklamy a cien uvedené vyššie. Jeho cieľom je poskytnúť všeobecný prehľad o našich algoritmoch.

Predpokladajme, že päť inzerentov súťaží o maximálne štyri pozície reklamy nad výsledkami vyhľadávania na stránke s výsledkami vyhľadávania na Googli. Povedzme, že príslušné hodnotenie reklamy každého inzerenta je 80, 50, 30, 10 a 5.

Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 40, presahujú ho iba prví 2 inzerenti (s hodnoteniami reklamy 80 a 50). Nad výsledkami vyhľadávania sa teda budú zobrazovať iba oni. Inzerent s hodnotením reklamy 80 platí akurát dosť (napr. zaokrúhlené nahor na najbližšiu zúčtovateľnú jednotku, ktorou je v eurách 0,01 €), aby prekonal inzerenta s hodnotením reklamy 50. Keďže neexistuje žiadna iná vhodná konkurencia, inzerent s hodnotením 50 platí akurát dosť na to, aby prekonal minimálne hodnotenie reklamy 40.

Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 8, pod výsledkami vyhľadávania sa budú zobrazovať 2 z 3 zostávajúcich inzerentov (s hodnoteniami reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnotením reklamy 30 sa zobrazí na 1. pozícii pod výsledkami vyhľadávania a zaplatí akurát dosť na prekonanie inzerenta s hodnotením 10. Inzerent s hodnotením reklamy 10 sa zobrazí pod týmto inzerentom a zaplatí akurát dosť na prekonanie minimálneho hodnotenia reklamy 8. Inzerent s hodnotením reklamy 5 nedosiahol minimálne hodnotenie reklamy, a preto sa jeho reklama nezobrazí vôbec.

Určité reklamy v Obsahovej sieti budú mať inú skutočnú CZK, než sme vysvetlili. Prečítajte si viacej o reklamnej aukcii v Obsahovej sieti.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false