Skutočná cena za kliknutie (CZK): definícia

Vaša skutočná cena za kliknutie (skutočná CZK) je konečná suma, ktorú vám zúčtujeme za kliknutie. V mnohých prípadoch vám zúčtujeme menej – niekedy oveľa menej – ako je vaša maximálna ponuka ceny za kliknutie (max. CZK), čo je maximum, ktoré vám typicky zúčtujeme za kliknutie.

Skutočná CZK je často nižšia než max. CZK, pretože v aukcii služby Google Ads zaplatíte iba minimálnu sumu potrebnú na dosiahnutie minimálnych hodnotení reklám a prekonanie hodnotenia reklamy konkurenta, ktorý sa umiestni priamo pod vami. Ak sa pod vami neumiestnia žiadni konkurenti (napríklad ak okrem vás žiadni konkurenti nedosiahli minimálne hodnotenia svojich reklám), zaplatíte len najnižšiu cenu. (Ďalšie informácie nájdete v článku Minimálne hodnotenia reklám.) Nezabúdajte, že vaša skutočná CZK môže presiahnuť vašu max. CZK, ak ste napríklad zapli vylepšenú CZK alebo nastavili úpravu ponuky.

Ako to funguje

Na základe kvality reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklám a dojmu zo vstupnej stránky), max. CZK, minimálnych hodnotení reklám, kontextu používateľského vyhľadávania a očakávaného účinku rozšírení a iných formátov reklamy určíme hodnotenie reklamy. Pri odhadovaní očakávaného účinku rozšírení a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, očakávané miery prekliknutí a význačnosť rozšírení alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. Hodnotenie reklám jednotlivých inzerentov potom určuje, kde sa reklama zobrazí a aké typy rozšírení a ďalších formátov reklamy sa s ňou zobrazia (prípadne, či sa reklama alebo formáty reklamy vôbec zobrazia).

Minimálne hodnotenia reklám nad výsledkami vyhľadávania vo Vyhľadávacej sieti (a výsledné skutočné CZK) sú zvyčajne vyššie, aby sme udržali dobrý dojem a zabezpečili, že skutočné CZK budú odrážať hodnotu význačnosti umiestnenia reklám. Skutočná CZK reklamy zobrazenej nad výsledkami vyhľadávania je v dôsledku toho často vyššia než skutočná CZK reklamy zobrazenej pod výsledkami vyhľadávania, a to aj v prípade, že sa bezprostredne pod vami neumiestnia žiadni ďalší inzerenti. Aj keď možno za jedno kliknutie zaplatíte viac, reklamy v hornej časti majú zvyčajne vyššie miery prekliknutí a môžu sa zobrazovať spolu s určitými rozšíreniami reklamy a ďalšími funkciami, ktoré sú dostupné iba pre reklamy v hornej časti. Ani v tomto prípade vám nikdy nenaúčtujeme sumu vyššiu, než je vaša max. CZK (ak nepoužívate nástroje automatických ponúk).

Príklad

  • Predpokladajme, že o maximálne štyri pozície reklamy nad výsledkami vyhľadávania na stránke s výsledkami vyhľadávania Google súťaží päť inzerentov. Povedzme, že príslušné hodnotenie reklamy každého inzerenta je 80, 50, 30, 10 a 5.
  • Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 40, presahujú ho iba prví 2 inzerenti (s hodnoteniami reklamy 80 a 50). Nad výsledkami vyhľadávania sa teda budú zobrazovať iba oni. Inzerent s hodnotením reklamy 80 platí akurát dosť (napr. zaokrúhlené nahor na najbližšiu zúčtovateľnú jednotku, ktorou je v eurách 0,01 €), aby prekonal inzerenta s hodnotením reklamy 50. Keďže neexistuje žiadna iná vhodná konkurencia, inzerent s hodnotením 50 platí akurát dosť na to, aby prekonal minimálne hodnotenie reklamy 40.
  • Ak je minimálne hodnotenie reklamy potrebné na zobrazenie nad výsledkami vyhľadávania napríklad 8, pod výsledkami vyhľadávania sa budú zobrazovať 2 z 3 zostávajúcich inzerentov (s hodnoteniami reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnotením reklamy 30 sa zobrazí na 1. pozícii pod výsledkami vyhľadávania a zaplatí akurát dosť na prekonanie inzerenta s hodnotením 10. Inzerent s hodnotením reklamy 10 sa zobrazí pod týmto inzerentom a zaplatí akurát dosť na prekonanie minimálneho hodnotenia reklamy 8. Inzerent s hodnotením reklamy 5 nesplnil minimálne hodnotenie reklamy, a preto sa nezobrazí vôbec.

Určité reklamy v Obsahovej sieti budú mať inú skutočnú CZK, než sme opísali. Prečítajte si viacej o reklamnej aukcii v Obsahovej sieti.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory