Sử dụng mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web

Mặc dù Google Ads tạo danh sách tiếp thị lại cơ bản nhưng bạn nên tạo danh sách riêng được tùy chỉnh cho trang web của mình và một đối tượng cụ thể. Các mẫu tùy chỉnh thiết lập danh sách tiếp thị lại trang web của bạn để bạn có thể tạo danh sách hiệu quả hơn. Bài viết này chứa các phương pháp hay nhất để giúp bạn sử dụng các mẫu.

Trước khi bắt đầu

Bạn mới sử dụng tiếp thị lại? Trước tiên bạn nên đọc Cách hoạt động của tiếp thị lại. Nếu bạn không rành về mã của trang web, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển hoặc người nào đó có kiến thức kỹ thuật. 

 

Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

 

Khách truy cập một trang

Sử dụng mẫu "Khách truy cập một trang" để tạo danh sách những người đã truy cập một trang hoặc một nhóm trang nhất định. Đây là mẫu phổ biến nhất, được đặt dưới dạng tùy chọn mặc định khi bạn tạo danh sách tiếp thị lại mới.

Ví dụ:

Một hãng hàng không tạo danh sách tiếp thị lại gồm những người đã truy cập vào mục ưu đãi chuyến bay trên trang web của họ và quyết định hiển thị cho những khách truy cập này quảng cáo về giảm giá. Họ tạo danh sách tiếp thị lại gồm những người đã truy cập các trang có URL chứa "example.com/flight-deals".

Sau khi chọn mẫu này, hãy nhập các điều kiện phải được đáp ứng để khách truy cập vào một trang được thêm vào danh sách tiếp thị lại.

Ví dụ:

Một hãng hàng không muốn tạo danh sách gồm những người đã tìm kiếm các chuyến bay từ hoặc đến Thành phố New York trên trang web của họ. Trong URL của trang kết quả tìm kiếm, không có bất kỳ thông tin nào về thành phố ban đầu hay thành phố điểm đến, mà chỉ có mã IATA của sân bay. Để tạo danh sách tiếp thị lại, hãng hàng không sẽ tạo một quy tắc với ba điều kiện sau:

  • "URL chứa JFK" (cho Sân bay quốc tế John F. Kennedy)
  • "URL chứa LGA" (cho Sân bay LaGuardia)
  • "URL chứa EWR" (cho Sân bay quốc tế Newark Liberty)

Bất cứ ai truy cập trang có URL có bất kỳ mã nào sau đây đều sẽ được thêm vào danh sách: "JFK", "LGA" hoặc "EWR".

Bạn có thể thêm các điều kiện khác vào quy tắc của mình. Chỉ cần bắt đầu nhập sau điều kiện hiện tại và một menu thả xuống sẽ xuất hiện với các điều kiện được đề xuất. Sau khi thêm một điều kiện mới và lưu danh sách, khách truy cập cần phải đáp ứng một điều kiện bất kỳ trong quy tắc nhưng không nhất thiết phải đáp ứng tất cả điều kiện để được thêm vào danh sách; đây là quan hệ "HOẶC". Thứ tự các điều kiện không ảnh hưởng đến khách truy cập nào sẽ được thêm.

Ví dụ:

Một hãng hàng không muốn tiếp cận những người đã tìm kiếm chuyến bay đến hoặc từ New York hoặc những người đã truy cập vào mục về tham quan Thành phố New York trên trang web. Họ tạo quy tắc có các điều kiện sau:

  • "URL chứa JFK" (cho Sân bay quốc tế John F. Kennedy)
  • "URL chứa LGA" (cho Sân bay LaGuardia)
  • "URL chứa EWR" (cho Sân bay quốc tế Newark Liberty)
  • "URL chứa www.example.com/newyorkcity".

Để được thêm vào danh sách tiếp thị lại này, khách truy cập cần đáp ứng ít nhất một điều kiện trong quy tắc, nhưng không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các điều kiện.

Mặc dù bạn có thể thêm nhiều điều kiện như cần thiết cho một quy tắc, nhưng cần nhớ rằng quy tắc đó sẽ đại diện cho đối tượng của bạn. Thêm nhiều điều kiện hơn có nghĩa là tăng cơ hội cho khách truy cập được thêm vào danh sách tiếp thị lại, và bạn có thể có một danh sách rất lớn bao gồm cả những người không phải đối tượng mục tiêu của bạn.

Thu hẹp các điều kiện

Mỗi điều kiện được sử dụng để xác định một danh sách tiếp thị lại sẽ có thông tin về một trang duy nhất. Mọi người cần phải truy cập vào trang phù hợp với các điều kiện để được thêm vào danh sách. Tuy nhiên, các điều kiện như "URL chứa" hoặc "URL liên kết giới thiệu" có thể không đủ cụ thể để xác định các đặc điểm của trang.

Ví dụ:

Một hãng hàng không muốn tạo danh sách gồm những người đang tìm kiếm các chuyến bay từ sân bay JFK, nhưng không đến sân bay JFK. URL của trang web cho đối tượng đang tìm kiếm các chuyến bay từ JFK đến Mexico (MEX) chẳng hạn, sẽ như thế này:
www.example-site.com/search.php?origin=JFK&dest=MEX

Các điều kiện như "URL chứa" không đủ cụ thể để xác định những người đang tìm kiếm chuyến bay từ JFK nhưng không đến JFK. Thay vào đó, họ cần các quy tắc để chỉ rõ rằng "origin=JFK" được chấp nhận, nhưng "dest=JFK" thì không.

Khách truy cập của một trang cũng đã truy cập vào một trang khác

Chỉ có sẵn trên Mạng hiển thị

Sử dụng mẫu "Khách truy cập của một trang cũng truy cập vào một trang khác" nếu bạn nghĩ rằng khách truy cập có nhiều khả năng chuyển đổi sau khi họ truy cập hai trang khác nhau trên trang web của bạn. Lưu ý: Nếu các thành viên trong danh sách của bạn không đáp ứng đủ điều kiện của một quy tắc danh sách trong vòng 30 ngày qua, họ sẽ bị xóa khỏi danh sách trước khi hết thời hạn thành viên của danh sách.

Ví dụ

Một hãng hàng không cung cấp hai gói chuyến bay khác nhau. Những người truy cập vào hai trang này có khả năng so sánh hai gói và những khách truy cập này là người chuyển đổi tiềm năng. Họ tạo danh sách bằng cách sử dụng mẫu này để tiếp cận những khách hàng này.

Mẫu này cho phép bạn tạo danh sách dựa trên những người đã truy cập vào hai trang, nhưng nếu bạn muốn tạo danh sách những người đã truy cập vào ba trang trở lên, bạn có thể tạo kết hợp tùy chỉnh. Ví dụ: để tạo danh sách gồm những người đã truy cập vào trang A, trang B và trang C, trước tiên hãy tạo danh sách gồm những người đã truy cập vào trang A và trang B bằng cách sử dụng mẫu này. Sau đó, bằng cách sử dụng mẫu "Khách truy cập của một trang", hãy tạo danh sách những người đã truy cập vào trang C. Sau đó, tạo kết hợp tùy chỉnh bằng cách sử dụng hai danh sách này.

Mạng tìm kiếm

"Khách truy cập của một trang cũng truy cập vào một trang khác" không có sẵn cho danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Đối với tiếp thị lại trên mạng tìm kiếm, bạn có thể tạo danh sách kết hợp tùy chỉnh.

Khách truy cập của một trang và đã không truy cập vào một trang khác

Hãy sử dụng mẫu "Khách truy cập của một trang không truy cập vào một trang khác" để tiếp cận những người đã truy cập một trang nhất định trên trang web của bạn và không truy cập vào một trang khác (hoặc chưa hoàn tất một hành động, chẳng hạn như mua hàng). Lưu ý: Nếu các thành viên trong danh sách của bạn không đáp ứng điều kiện của một quy tắc danh sách trong vòng 30 ngày qua, họ sẽ bị xóa khỏi danh sách trước khi hết thời hạn thành viên của danh sách.

Ví dụ

Một hãng hàng không muốn tiếp cận những người đã truy cập vào trang web của họ để mua vé máy bay, nhưng đã không mua bất cứ thứ gì. Họ tạo danh sách gồm những người đã truy cập vào trang kết quả tìm kiếm nhưng không truy cập vào trang mua hàng.

Khi bạn tạo danh sách bằng cách sử dụng mẫu này, bạn sẽ thu hẹp đối tượng của mình. Để được thêm vào danh sách của bạn, khách truy cập cần phải truy cập vào trang được xác định trong quy tắc đầu tiên VÀ không truy cập vào bất kỳ trang nào được xác định trong quy tắc thứ hai. Đây là điều làm cho mẫu này khác với mẫu "Khách truy cập của một trang". Khi tạo danh sách bằng cách sử dụng mẫu "Khách truy cập của một trang", bạn có thể thêm các điều kiện khác nhau vào quy tắc, nhưng những người phù hợp với BẤT KỲ điều kiện nào (trái ngược với TẤT CẢ các điều kiện) sẽ được thêm vào danh sách tiếp thị lại.

Khách truy cập của trang vào các ngày cụ thể

Sử dụng mẫu "Khách truy cập của một trang trong những ngày cụ thể" để tạo danh sách gồm những khách truy cập đến trang web của bạn trước, sau hoặc trong các ngày cụ thể.

Ví dụ:

Các hãng hàng không thấy số lần truy cập vào trang web của họ tăng trước Giáng Sinh. Họ tạo danh sách bằng cách sử dụng mẫu này để thu hút khách truy cập trước mùa Giáng Sinh.

Khi tạo danh sách với các ngày cụ thể, thời hạn thành viên của danh sách cũng có thể xác định thời điểm những người bị xóa khỏi danh sách. Khách truy cập được thêm vào danh sách nếu họ đã truy cập vào các trang vào các ngày đã chọn và sẽ ở lại trên danh sách trong lượng thời gian được chỉ định không muộn hơn thời hạn thành viên.

Khách truy cập của trang với thẻ cụ thể

 

Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

Có thể một vài trang của bạn đã được triển khai một số thẻ tiếp thị lại cũ hơn. Nếu tùy chọn thiết lập của bạn sử dụng JavaScript từ phiên bản trước của thẻ Google Ads, thì thẻ này sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu tùy chọn thiết lập của bạn sử dụng thẻ hình ảnh không phải JavaScript thì bạn nên sử dụng thẻ mới để có đầy đủ chức năng. Thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện đảm bảo rằng tất cả các sự kiện tiếp thị lại của bạn đều được tính. 

Ví dụ:

Cách đây không lâu, một hãng hàng không đã thêm thẻ tiếp thị lại vào các mục về đường bay phổ biến trên trang web của họ. Tạo một quy tắc dựa trên URL cho những mục đó sẽ là quá phức tạp bằng cách sử dụng các quy tắc. Hãng hàng không có thể tạo danh sách tiếp thị lại gồm những người đã truy cập các mục của trang web về đường bay phổ biến bằng cách sử dụng mẫu "Khách truy cập trang bằng thẻ cụ thể" và chọn thẻ đã được triển khai cách đây không lâu trên các trang đó.

Khi sử dụng mẫu "Khách truy cập của trang với thẻ cụ thể", bạn cũng có thể chọn thẻ theo dõi chuyển đổi Google Ads hiện tại. Chọn thẻ theo dõi chuyển đổi có thể hữu ích nếu bạn không thể thêm thẻ tiếp thị lại vào trang chuyển đổi nhưng vẫn muốn tiếp cận hoặc loại trừ đối tượng này.

 

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố