Templates voor websiteremarketinglijsten gebruiken

Hoewel Google Ads zelf basisremarketinglijsten samenstelt, kunt u ook uw eigen lijsten maken die helemaal zijn afgestemd op uw website en op een specifieke doelgroep. Met templates doet u dit op een efficiënte manier. Dit artikel bevat praktische tips voor het gebruik van templates.

Voordat u begint

Is remarketing nieuw voor u? Lees dan eerst hoe remarketing werkt. Als u niet bekend bent met de code van uw website, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar of iemand met een technische achtergrond.

 

Als u de Google Ads-tag voor remarketing heeft ingesteld in het nieuwe Google Ads, ziet u de nieuwe Google Ads-tag. Deze bestaat uit een algemene sitetag en een optioneel gebeurtenisfragment. Als u de oude AdWords-tag op uw website heeft geïnstalleerd met JavaScript, werkt deze nog steeds, maar we raden aan de nieuwe Google Ads-tag te gebruiken. Meer informatie over de wijzigingen in de Google Ads-remarketingtag.

 

Bezoekers van een pagina

Gebruik de template 'Bezoekers van een pagina' om lijsten te maken van mensen die een bepaalde pagina of groep pagina's hebben bezocht. Omdat dit de meestgebruikte template is, is deze ingesteld als standaardoptie wanneer u een nieuwe remarketinglijst maakt.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een remarketinglijst van personen die op de website het gedeelte met goedkope vluchten hebben bezocht en besluit aan deze bezoekers advertenties voor extra kortingen weer te geven. Hij maakt nu een remarketinglijst van mensen die pagina's hebben bezocht waarvan de URL 'example.com/goedkope-vluchten' bevat.

Nadat u deze template heeft geselecteerd, moet u de voorwaarden opgeven waaraan bezoekers van een pagina moeten voldoen om aan de remarketinglijst te worden toegevoegd.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een lijst maken van mensen die op de website hebben gezocht naar vluchten van of naar New York. De URL van de pagina met zoekresultaten bevat geen enkele informatie over de stad van vertrek of aankomst, maar alleen de IATA-codes van de luchthavens. De marketingmanager stelt de remarketinglijst op door een regel met drie voorwaarden te maken:

  • 'URL bevat JFK' (voor John F. Kennedy International Airport)
  • 'URL bevat LGA' (voor LaGuardia Airport)
  • 'URL bevat EWR' (voor Newark Liberty International Airport)

Iemand die een pagina bezoekt met een URL die een van de volgende codes bevat, wordt toegevoegd aan de lijst: 'JFK', 'LGA' of 'EWR'.

U kunt meer voorwaarden aan uw regel toevoegen. Om dat te doen, begint u te typen na de bestaande voorwaarde. Er wordt dan een dropdownmenu met mogelijke voorwaarden weergegeven. Nadat u een nieuwe voorwaarde heeft toegevoegd en de lijst heeft opgeslagen, moeten bezoekers aan minimaal één voorwaarde van de regel voldoen om aan de lijst te worden toegevoegd. Ze hoeven niet per se aan alle voorwaarden te voldoen: dit is een 'OF'-relatie. De volgorde van de voorwaarden heeft geen invloed op welke bezoekers wel of niet worden toegevoegd.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil mensen bereiken die hebben gezocht naar vluchten naar of van New York en naar mensen die het gedeelte van de website over reizen naar New York hebben bezocht. Hij maakt daarom een regel met de volgende voorwaarden:

  • 'URL bevat JFK' (voor John F. Kennedy International Airport)
  • 'URL bevat LGA' (voor LaGuardia Airport)
  • 'URL bevat EWR' (voor Newark Liberty International Airport)
  • 'URL bevat www.example.com/newyork'

Bezoekers moeten aan minimaal één voorwaarde van de regel voldoen om te worden toegevoegd aan de remarketinglijst, maar niet per se aan alle voorwaarden.

Hoewel u aan een regel net zo veel voorwaarden kunt toevoegen als nodig is, moet u niet vergeten dat de regel uw doelgroep vertegenwoordigt. Door meer voorwaarden toe te voegen, wordt de kans voor bezoekers om te worden toegevoegd aan de remarketinglijst groter. Daardoor kunt u een erg lange lijst krijgen van mensen die niet tot de beoogde doelgroep behoren.

De voorwaarden verfijnen

Elke voorwaarde die wordt gebruikt om een remarketinglijst te definiëren, bevat gegevens over één enkele pagina. Mensen moeten een pagina bezoeken die overeenkomt met de voorwaarden om te worden toegevoegd aan de lijst. Voorwaarden als 'URL bevat' of 'Verwijzende URL' zijn wellicht niet specifiek genoeg om de kenmerken van een pagina te definiëren.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een lijst maken van mensen die geïnteresseerd zijn in vluchten vanaf luchthaven JFK, niet in vluchten naar JFK. De website-URL voor iemand die op zoek is naar vluchten vanaf luchthaven JFK naar Mexico (MEX), kan er als volgt uitzien:
www.example-site.com/search.php?origin=JFK&dest=MEX

Voorwaarden als 'URL bevat' zijn niet specifiek genoeg om aan te geven dat mensen op zoek zijn naar vluchten vanaf luchthaven JFK en niet naar vluchten naar JFK. Daarom moet de marketingmanager met regels aangeven dat 'origin=JFK' wel wordt geaccepteerd, maar 'dest=JFK' niet.

Bezoekers van een pagina die ook een andere pagina hebben bezocht

Alleen beschikbaar in het Display Netwerk

Gebruik de template 'Bezoekers van een pagina die ook een andere pagina hebben bezocht' als u denkt dat een bezoeker eerder geneigd is een conversie te genereren nadat hij twee verschillende pagina's op uw site heeft bezocht. Opmerking: Als leden van uw lijst in de afgelopen 30 dagen niet in aanmerking zijn gekomen voor een lijstregel, worden ze uit de lijst verwijderd voordat de lidmaatschapsduur van de lijst verloopt.

Voorbeeld

Een luchtvaartmaatschappij biedt twee typen vluchten aan. Mensen die beide productpagina's bezoeken, vergelijken de twee producten waarschijnlijk en kunnen later mogelijk een conversie genereren. De marketingmanager maakt met behulp van deze template een lijst om deze klanten te bereiken.

Met dit sjabloon kunt u lijsten maken op basis van mensen die twee pagina's hebben bezocht. Wilt u een lijst van mensen die drie of meer pagina's hebben bezocht, dan maakt u een aangepaste combinatie. Als u bijvoorbeeld een lijst wilt maken van mensen die pagina's A, B en C hebben bezocht, maakt u met behulp van deze template eerst een lijst van mensen die pagina's A en B hebben bezocht. Daarna maakt u met de template 'Bezoekers van een pagina' een lijst van mensen die pagina C hebben bezocht. Vervolgens maakt u een aangepaste combinatie met behulp van deze twee lijsten.

Zoeknetwerk

'Bezoekers van een pagina die ook een andere pagina hebben bezocht' is niet beschikbaar voor remarketinglijsten voor zoekadvertenties. Voor remarketing in het zoeknetwerk kunt u een aangepaste combinatielijst maken.

Bezoekers van een pagina die geen andere pagina hebben bezocht

Gebruik de template 'Bezoekers van een pagina die geen andere pagina hebben bezocht' om mensen te bereiken die een bepaalde pagina van uw website hebben bezocht, maar geen andere pagina's hebben bekeken (en ook geen actie, zoals een aankoop, hebben voltooid). Opmerking: Als leden van uw lijst in de afgelopen 30 dagen niet in aanmerking zijn gekomen voor een lijstregel, worden ze uit de lijst verwijderd voordat de lidmaatschapsduur van de lijst verloopt.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil graag mensen bereiken die de site hebben bezocht om een vliegticket te kopen, maar dit uiteindelijk niet hebben gedaan. Hij maakt daarom een lijst van mensen die wel de pagina met zoekresultaten hebben bekeken, maar vervolgens niet hebben doorgeklikt naar de aankooppagina.

Wanneer u een lijst maakt met behulp van deze template, beperkt u uw doelgroep. Bezoekers worden alleen aan uw lijst toegevoegd als ze de pagina bezoeken die in de eerste regel is gedefinieerd EN niet naar een van de pagina's gaan die in de tweede regel zijn gedefinieerd. Hierin verschilt deze template van de template 'Bezoekers van een pagina'. Wanneer u een lijst maakt met de template 'Bezoekers van een pagina', kunt u verschillende voorwaarden voor de regel toevoegen, maar hoeven bezoekers niet per se aan ALLE voorwaarden te voldoen. Ze worden aan de remarketinglijst toegevoegd als ze voldoen aan ten minste EEN van de voorwaarden.

Bezoekers van een pagina op specifieke datums

Gebruik de template 'Bezoekers van een pagina op specifieke datums' om een lijst te maken van bezoekers die uw website eerder hebben bezocht vóór of na een bepaalde datum of tussen twee specifieke datums.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij heeft geconstateerd dat het aantal bezoeken aan de website vlak voor de kerstperiode toeneemt. Hij maakt nu met behulp van deze template een lijst om bezoekers te benaderen voordat de feestdagen beginnen.

Wanneer u lijsten met specifieke datums maakt, bepaalt de lidmaatschapsduur van de lijst wellicht ook wanneer mensen van de lijst worden verwijderd. Bezoekers worden aan de lijst toegevoegd als ze de pagina's op de door u geselecteerde datums hebben bezocht en blijven vervolgens gedurende de gedefinieerde lidmaatschapsduur op de lijst staan.

Bezoekers van een pagina met een specifieke tag

 

Als u de Google Ads-tag voor remarketing heeft ingesteld in het nieuwe Google Ads, ziet u de nieuwe Google Ads-tag. Deze bestaat uit een algemene sitetag en een optioneel gebeurtenisfragment. Als u de oude AdWords-tag op uw website heeft geïnstalleerd met JavaScript, werkt deze nog steeds, maar we raden aan de nieuwe Google Ads-tag te gebruiken. Meer informatie over de wijzigingen in de Google Ads-remarketingtag.

Op enkele pagina's zijn misschien oudere remarketingtags geïmplementeerd. Als uw installatie gebruik maakt van JavaScript van de vorige versie van de Google Ads-tag, blijft deze werken. Als uw installatie de niet-JavaScript-afbeeldingstag gebruikt, is het raadzaam de nieuwe tag te gebruiken om de volledige functionaliteit te kunnen benutten. De algemene sitetag en het gebeurtenisfragment zorgen ervoor dat al uw remarketinggebeurtenissen worden verantwoord. 

Voorbeeld

Een tijdje geleden heeft de marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij een remarketingtag toegevoegd aan gedeelten van de website waarop populaire routes centraal staan. Het zou te complex worden om een regel te maken op basis van de URL van deze gedeelten. De marketingmanager maakt nu een remarketinglijst van mensen die pagina's over populaire routes hebben bezocht, door de template 'Bezoekers van een pagina met een specifieke tag' te gebruiken en de tag te selecteren die enige tijd geleden op die pagina's is geïmplementeerd.

Als u de template 'Bezoekers van een pagina met een specifieke tag' gebruikt, kunt u ook bestaande tags voor het bijhouden van conversies van Google Ads selecteren. Het kan handig zijn om een tag voor bijhouden van conversies te selecteren als u de remarketingtag niet kunt toevoegen aan de conversiepagina, maar u de betreffende doelgroep toch wilt bereiken of uitsluiten.

 

Het is in Google Ads niet toegestaan om tags te implementeren op pagina's die zijn gerelateerd aan door beleid beperkte aanbiedingen. Meer informatie over het beleid voor gepersonaliseerd adverteren

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen