Χρήση προτύπων για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ ιστοτόπου

Παρόλο που το Google Ads δημιουργεί βασικές λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες, προσαρμοσμένες στον ιστότοπό σας και σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Χάρη στα πρότυπα, μπορείτε να προσαρμόζετε τη ρύθμιση της λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ ιστοτόπου, ώστε να δημιουργείτε λίστες με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτό το άρθρο περιέχονται οι βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση των προτύπων.

Προτού ξεκινήσετε

Μόλις ξεκινήσατε με το επαναληπτικό μάρκετινγκ; Θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε το άρθρο Τρόπος λειτουργίας του επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον κώδικα του ιστοτόπου σας, σκεφτείτε να συνεργαστείτε με έναν προγραμματιστή ή με ένα άτομο που διαθέτει τεχνικό υπόβαθρο. 

 

Αν έχετε ρυθμίσει την ετικέτα Google Ads για επαναληπτικό μάρκετινγκ στη νέα εμπειρία στο Google Ads, θα δείτε τη νέα ετικέτα Google Ads που αποτελείται από μια καθολική ετικέτα ιστοτόπου και ένα προαιρετικό απόσπασμα συμβάντος. Αν έχετε εγκαταστήσει την παλιά ετικέτα AdWords στον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας JavaScript, αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση της νέας ετικέτας Google Ads. Μάθετε σχετικά με τις Αλλαγές στην ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads.

 

Επισκέπτες μιας σελίδας

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο Επισκέπτες μιας σελίδας, για να δημιουργήσετε λίστες με άτομα που επισκέφτηκαν μια συγκεκριμένη σελίδα ή μια ομάδα σελίδων. Αυτό είναι το πιο κοινό πρότυπο, που ορίζεται ως προεπιλογή κατά τη δημιουργία μιας νέας λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία δημιουργεί μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ με τα άτομα που επισκέφθηκαν τη σελίδα προσφορών πτήσεων στον ιστότοπο της εταιρείας. Αποφασίζει να εμφανίσει σε αυτούς τους επισκέπτες διαφημίσεις σχετικά με εκπτώσεις. Δημιουργεί μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ με τα άτομα που επισκέφτηκαν σελίδες των οποίων το URL περιλαμβάνει το απόσπασμα "example.com/prosfores-pthsevn."

Αφού επιλέξετε αυτό το πρότυπο, καταχωρίστε τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται, προκειμένου οι επισκέπτες μιας σελίδας να προστίθενται στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια λίστα με τα άτομα που αναζήτησαν στον ιστότοπό της πτήσεις προς ή από τη Νέα Υόρκη. Στο URL της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την πόλη προέλευσης ή προορισμού, παρά μόνο οι κωδικοί IATA των αεροδρομίων. Για να δημιουργήσει τη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ, η αεροπορική εταιρεία δημιουργεί έναν κανόνα με τρεις συνθήκες:

  • "Το URL περιλαμβάνει JFK" (για το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy)
  • "Το URL περιλαμβάνει LGA" (για το αεροδρόμιο LaGuardia)
  • "Το URL περιλαμβάνει EWR" (για το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty)

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται μια σελίδα με διεύθυνση URL που έχει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς θα προστεθεί στη λίστα: "JFK", "LGA" ή "EWR".

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες συνθήκες στον κανόνα σας. Απλώς αρχίστε να πληκτρολογείτε μετά την υπάρχουσα συνθήκη και θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού με προτεινόμενες συνθήκες. Μετά την προσθήκη μιας νέας συνθήκης και την αποθήκευση της λίστας, οι επισκέπτες πρέπει να πληρούν οποιεσδήποτε από τις συνθήκες στον κανόνα, αλλά όχι απαραίτητα όλες τις συνθήκες, προκειμένου να προστεθούν στη λίστα. Αυτή είναι μια σχέση Ή. Η σειρά των συνθηκών δεν επηρεάζει το ποιοι επισκέπτες θα προστεθούν.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να προσεγγίσει άτομα που αναζήτησαν πτήσεις προς ή από τη Νέα Υόρκη ή άτομα που επισκέφτηκαν την ενότητα του ιστοτόπου σχετικά με τη Νέα Υόρκη. Δημιουργεί έναν κανόνα με τις εξής συνθήκες:

  • "Το URL περιλαμβάνει JFK" (για το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy)
  • "Το URL περιλαμβάνει LGA" (για το αεροδρόμιο LaGuardia)
  • "Το URL περιλαμβάνει EWR" (για το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty)
  • "Το URL περιλαμβάνει www.example.com/polhneasyorkhs."

Οι επισκέπτες, προκειμένου να προστεθούν σε αυτήν τη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ, θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία από τις συνθήκες στον κανόνα, αλλά όχι απαραίτητα όλες τις συνθήκες.

Αν και μπορείτε να προσθέσετε όσες συνθήκες χρειάζεται σε κάποιον κανόνα, έχετε υπόψη ότι ο κανόνας θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το κοινό σας. Αν προσθέσετε περισσότερες συνθήκες, θα αυξηθούν οι πιθανότητες προσθήκης επισκεπτών στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ και θα μπορούσατε να καταλήξετε με μια πολύ μεγάλη λίστα που περιλαμβάνει άτομα τα οποία δεν βρίσκονται στο κοινό που στοχεύετε.

Περιορισμός των συνθηκών

Κάθε συνθήκη που χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ έχει πληροφορίες σχετικά με μία σελίδα. Για να προστεθούν άτομα στη λίστα, πρέπει να επισκεφτούν μια σελίδα που πληροί τις συνθήκες. Ωστόσο, κάποιες συνθήκες όπως Το URL περιέχει ή Το URL του συνδέσμου παραπομπής ενδέχεται να μην μπορούν να ορίσουν τα χαρακτηριστικά μιας σελίδας, επειδή δεν είναι αρκετά συγκεκριμένες.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια λίστα με άτομα που αναζητούν πτήσεις από το αεροδρόμιο JFK, αλλά όχι προς αυτό. Το URL του ιστοτόπου για κάποιον που αναζητεί πτήσεις από το αεροδρόμιο JFK προς το αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού (MEX), για παράδειγμα, θα έχει την εξής μορφή:
www.example-site.com/search.php?origin=JFK&dest=MEX

Οι συνθήκες όπως Το URL περιλαμβάνει δεν είναι όσο συγκεκριμένες χρειάζεται ώστε να προσδιοριστεί ότι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν αναζητήσει πτήσεις από το JFK, αλλά όχι προς το JFK. Αντ' αυτού, χρειάζονται κανόνες που ορίζουν ότι είναι αποδεκτό το απόσπασμα "origin=JFK", αλλά όχι το "dest=JFK".

Επισκέπτες σε μια σελίδα που έχουν επισκεφτεί και άλλη σελίδα

Διατίθεται μόνο στο Δίκτυο προβολής

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο Επισκέπτες σε μια σελίδα που έχουν επισκεφτεί και άλλη σελίδα, αν θεωρείτε ότι ένας επισκέπτης είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσει μετατροπή αφού επισκεφτεί δύο διαφορετικές σελίδες στον ιστότοπό σας. Σημείωση: Αν τα μέλη της λίστας σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κανόνα λίστας μέσα στις προηγούμενες 30 ημέρες, θα καταργηθούν από τη λίστα, προτού λήξει η διάρκεια ιδιότητας μέλους της λίστας.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία προσφέρει δύο διαφορετικά πακέτα πτήσεων. Τα άτομα που επισκέπτονται τις δύο σελίδες είναι πιθανό να συγκρίνουν τα δύο πακέτα και οι συγκεκριμένοι επισκέπτες ενδέχεται να προχωρήσουν σε μετατροπή. Για να προσεγγίσει αυτούς τους πελάτες, η εταιρεία δημιουργεί μια λίστα χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο.

Με αυτό το πρότυπο μπορείτε να δημιουργείτε λίστες βάσει των ατόμων που επισκέφτηκαν δύο σελίδες. Ωστόσο, αν θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα με άτομα που επισκέφτηκαν τρεις ή περισσότερες σελίδες, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο συνδυασμό. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια λίστα με άτομα που επισκέφτηκαν τις σελίδες A, B και Γ, δημιουργήστε πρώτα μια λίστα με τα άτομα που επισκέφτηκαν τις σελίδες A και B, χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το πρότυπο Επισκέπτες μιας σελίδας, δημιουργήστε μια λίστα με τα άτομα που επισκέφτηκαν τη σελίδα Γ. Κατόπιν, δημιουργήστε έναν προσαρμοσμένο συνδυασμό, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λίστες.

Δίκτυο αναζήτησης

Το πρότυπο Επισκέπτες σε μια σελίδα που έχουν επισκεφτεί και άλλη σελίδα δεν διατίθεται για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης. Για επαναληπτικό μάρκετινγκ στο Δίκτυο αναζήτησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα προσαρμοσμένων συνδυασμών.

Επισκέπτες σε μια σελίδα που δεν έχουν επισκεφτεί άλλη σελίδα

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο Επισκέπτες σε μια σελίδα που δεν έχουν επισκεφτεί άλλη σελίδα, για να προσεγγίσετε άτομα που έχουν επισκεφτεί μια συγκεκριμένη σελίδα του ιστοτόπου σας και δεν έχουν επισκεφτεί κάποια άλλη σελίδα (ή δεν έχουν ολοκληρώσει κάποια ενέργεια, όπως μια αγορά). Σημείωση: Αν τα μέλη της λίστας σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κανόνα λίστας μέσα στις προηγούμενες 30 ημέρες, θα καταργηθούν από τη λίστα, προτού λήξει η διάρκεια ιδιότητας μέλους της λίστας.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να προσεγγίσει άτομα που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό της για να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει κάποια αγορά. Δημιουργεί μια λίστα με τα άτομα που έχουν επισκεφτεί τη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, αλλά δεν έχουν επισκεφτεί τη σελίδα αγοράς.

Όταν δημιουργείτε μια λίστα χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο, περιορίζετε το κοινό σας. Για να συμπεριληφθούν στη λίστα σας, οι επισκέπτες πρέπει να μεταβούν στη σελίδα που έχει οριστεί στον πρώτο κανόνα ΚΑΙ να μην επισκεφτούν καμία από τις σελίδες που έχουν οριστεί στον δεύτερο κανόνα. Αυτή είναι και η διαφορά του συγκεκριμένου προτύπου από το πρότυπο Επισκέπτες σελίδας. Όταν δημιουργείτε μια λίστα χρησιμοποιώντας το πρότυπο Επισκέπτες σελίδας, μπορείτε να προσθέτετε διαφορετικές συνθήκες στον κανόνα, αλλά οι χρήστες που αντιστοιχούν σε ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ από τις συνθήκες (σε αντίθεση με ΟΛΕΣ τις συνθήκες) θα προστίθενται στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Επισκέπτες μιας σελίδας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ημερομηνιών

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο Επισκέπτες μιας σελίδας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ημερομηνιών, για να δημιουργήσετε λίστες επισκεπτών που ήρθαν στον ιστότοπό σας πριν, μετά ή μεταξύ συγκεκριμένων ημερομηνιών.

Παράδειγμα

Κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων οι αεροπορικές εταιρείες παρατηρούν αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων που δέχονται οι ιστότοποί τους. Μια από αυτές δημιουργεί μια λίστα με αυτό το πρότυπο, για να προσεγγίσει τους επισκέπτες που εμφανίζονται κατά τις παραμονές των διακοπών των Χριστουγέννων.

Όταν δημιουργείτε λίστες με συγκεκριμένες ημερομηνίες, η διάρκεια ιδιότητας μέλους στις λίστες μπορεί, επίσης, να καθορίζει πότε καταργούνται οι επισκέπτες από αυτές. Οι επισκέπτες προστίθενται στη λίστα, αν έχουν επισκεφτεί τις σελίδες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα παραμείνουν στη λίστα για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη διάρκεια ιδιότητας μέλους.

Επισκέπτες μιας σελίδας με συγκεκριμένη ετικέτα

 

Αν έχετε ρυθμίσει την ετικέτα Google Ads για επαναληπτικό μάρκετινγκ στη νέα εμπειρία στο Google Ads, θα δείτε τη νέα ετικέτα Google Ads που αποτελείται από μια καθολική ετικέτα ιστοτόπου και ένα προαιρετικό απόσπασμα συμβάντος. Αν έχετε εγκαταστήσει την παλιά ετικέτα AdWords στον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας JavaScript, αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση της νέας ετικέτας Google Ads. Μάθετε σχετικά με τις Αλλαγές στην ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads.

Ενδέχεται σε κάποιες σελίδες να έχετε εφαρμόσει παλαιότερες ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αν η ρύθμισή σας χρησιμοποιεί JavaScript από την προηγούμενη έκδοση της ετικέτας του Google Ads, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Αν η ρύθμισή σας χρησιμοποιεί την ετικέτα εικόνας μη JavaScript, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη νέα ετικέτα, για να έχετε πλήρη λειτουργικότητα. Η καθολική ετικέτα ιστοτόπου και το απόσπασμα συμβάντος διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμβάντα επαναληπτικού μάρκετινγκ. 

Παράδειγμα

Πριν από λίγο καιρό, μια αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ σε ενότητες του ιστοτόπου της που σχετίζονται με δημοφιλή δρομολόγια. Η δημιουργία κανόνα βάσει του URL για αυτές τις ενότητες θα ήταν υπερβολικά περίπλοκη, αν χρησιμοποιούνταν κανόνες. Η εταιρεία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ με τα άτομα που επισκέφτηκαν ενότητες του ιστοτόπου σχετικά με δημοφιλή δρομολόγια, χρησιμοποιώντας το πρότυπο Επισκέπτες σελίδας με συγκεκριμένη ετικέτα και επιλέγοντας την ετικέτα που εφαρμόστηκε πριν από λίγο καιρό στις συγκεκριμένες σελίδες.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρότυπο Επισκέπτες μιας σελίδας με συγκεκριμένη ετικέτα, μπορείτε να επιλέξετε και τις υπάρχουσες ετικέτες παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads. Η επιλογή μιας ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών μπορεί να είναι χρήσιμη, αν δεν μπορέσατε να προσθέσετε την ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ στη σελίδα μετατροπής, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να προσεγγίσετε ή να εξαιρέσετε το συγκεκριμένο κοινό.

 

Το Google Ads δεν επιτρέπει την υλοποίηση ετικετών σε σελίδες σχετικές με προσφορές που υπόκεινται σε περιορισμούς πολιτικής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας