Použití šablon pro remarketingové seznamy pro web

Přestože služba Google Ads vytváří základní remarketingové seznamy, může být vhodné vytvořit si vlastní seznamy přizpůsobené pro váš web a konkrétní publikum. Podle šablon lze nastavení remarketingových seznamů pro webové stránky přizpůsobit tak, abyste mohli seznamy vytvářet efektivněji. Tento článek uvádí doporučené postupy pro práci s šablonami.

Než začnete

Začínáte s remarketingem? Přečtěte si nejdříve informace o tom, jak remarketing funguje. Pokud nejste obeznámeni s kódem svého webu, zvažte spolupráci s vývojářem nebo někým, kdo disponuje potřebnými technickými znalostmi. 

 

Pokud jste nastavili značku Google Ads pro remarketing v novém prostředí Google Ads, zobrazí se nová značka Google Ads, která se skládá z globální značky webu a volitelného fragmentu události. Máte-li na webu nainstalovanou starou značku AdWords využívající JavaScript, bude fungovat i nadále. Doporučujeme však používat novou značku Google Ads. Další informace o změnách ve značce pro remarketing Google Ads

 

Návštěvníci stránky

Seznamy lidí, kteří navštívili určitou stránku nebo skupinu stránek, můžete vytvářet podle šablony Návštěvníci stránky. Jedná se o všeobecnou šablonu, která je nastavena jako výchozí volba při vytváření nového remarketingového seznamu.

Příklad

Letecká společnost sestavuje remarketingový seznam lidí, kteří v minulosti navštívili sekci jejího webu věnovanou výhodným letenkám. Těmto návštěvníkům chce zobrazovat reklamy týkající se slev. Vytvoří remarketingový seznam lidí, kteří navštívili stránky s adresou URL obsahující text „example.com/vyhodne-letenky“.

Po výběru této šablony je třeba zadat podmínky, které musí návštěvníci stránky splňovat, aby byli do remarketingového seznamu přidáni.

Příklad

Letecká společnost chce vytvořit seznam lidí, kteří na jejím webu vyhledávali lety z New Yorku nebo do New Yorku. V adrese URL stránky s výsledky vyhledávání nejsou žádné informace o výchozím nebo cílovém městě, ale jen kódy IATA jednotlivých letišť. Za účelem sestavení remarketingového seznamu vytvoří letecká společnost pravidlo s třemi podmínkami:

  • „URL obsahuje JFK‟ (mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho)
  • „URL obsahuje LGA‟ (letiště LaGuardia)
  • „URL obsahuje EWR‟ (mezinárodní letiště Newark Liberty)

Do seznamu by byl přidán každý, kdo navštíví stránku s adresou URL, která má některý z následujících kódů: JFK, LGA nebo EWR.

Ke svému pravidlu můžete přidat více podmínek. Začněte psát za stávající podmínku a objeví se rozbalovací nabídka s návrhy podmínek. Poté, co přidáte novou podmínku a uložíte seznam, na něj budou přidáváni návštěvníci, kteří splní alespoň jednu z podmínek v pravidle, ne však nutně všechny. Jde o logický vztah OR. Pořadí podmínek nemá vliv na zařazení návštěvníků do seznamu.

Příklad

Letecká společnost chce oslovit lidi, kteří vyhledávali lety do New Yorku nebo z New Yorku, případně lidi, kteří si na webu prohlíželi sekci věnovanou návštěvě New Yorku. Vytvoří pravidlo s těmito podmínkami:

  • „URL obsahuje JFK‟ (mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho)
  • „URL obsahuje LGA‟ (letiště LaGuardia)
  • „URL obsahuje EWR‟ (mezinárodní letiště Newark Liberty)
  • „URL obsahuje www.example.com/newyorkcity.“

Aby návštěvníci mohli být do remarketingového seznamu přidáni, musí splňovat alespoň jednu z podmínek v pravidle, ne však nutně všechny.

I když lze k pravidlu přidat libovolný počet podmínek, pravidlo by mělo vystihovat vaše publikum. Větším počtem podmínek zvýšíte pravděpodobnost zařazení návštěvníků do remarketingového seznamu. Výsledkem ale může být velmi rozsáhlý seznam obsahující lidi, kteří mezi vaše zamýšlené publikum nepatří.

Zúžení podmínek

Každá podmínka použitá k definování remarketingového seznamu obsahuje údaj o jedné webové stránce. Aby byl člověk přidán na seznam, musí navštívit stránku, která splňuje dané podmínky. Ale podmínky jako „URL obsahuje‟ nebo „URL referreru obsahuje‟ nemusí být dost konkrétní na to, aby definovaly vlastnosti nějaké stránky.

Příklad

Letecká společnost chce vytvořit seznam lidí, kteří hledají lety z letiště JFK, ale nikoli lety směřující na letiště JFK. Adresa URL příslušného webu pro někoho, kdo hledá lety z letiště JFK např. do Mexika (MEX) by vypadala nějak takto:
www.example-site.com/search.php?origin=JFK&dest=MEX.

Podmínky typu „URL obsahuje“ nejsou dost konkrétní na to, aby bylo možno podchytit lidí, kteří v souvislosti s letištěm JFK hledají odlety, ale ne přílety. V takovém případě je třeba pravidly vymezit, že parametr „origin=JFK‟ je přípustný, ale parametr „dest=JFK‟ ne.

Návštěvníci stránky, kteří navštívili i jinou stránku

K dispozici pouze v Obsahové síti

Šablonu Návštěvníci stránky, kteří navštívili i jinou stránku můžete použít, pokud se domníváte, že někteří návštěvníci provedou s větší pravděpodobností konverzi poté, co na vašem webu navštíví dvě různé stránky. Poznámka: Pokud uživatelé v seznamu v posledních 30 dnech nesplnili pravidlo seznamu, budou ze seznamu odebráni ještě před uplynutím délky trvání členství daného seznamu.

Příklad

Letecká společnost nabízí dva balíčky letenek. Lidé, kteří navštíví obě stránky, pravděpodobně oba balíčky porovnávají. Mohli by proto provést konverzi. Proto letecká společnost vytvoří seznam pomocí této šablony, aby tyto zákazníky mohla oslovit.

Tato šablona umožňuje vytvářet seznamy lidí, kteří navštívili dvě stránky. Pokud však chcete vytvořit seznam lidí, kteří navštívili tři nebo více stránek, můžete vytvořit vlastní kombinaci. Chcete-li například vytvořit seznam lidí, kteří navštívili stránky A, B a C, je nutné nejprve podle této šablony vytvořit seznam lidí, kteří navštívili stránky A a B. Potom pomocí šablony Návštěvníci stránky vytvořte seznam lidí, kteří navštívili stránku C. Následně vytvořte vlastní kombinaci využívající tyto dva seznamy.

Vyhledávací síť

Šablonu „Návštěvníci stránky, kteří navštívili i jinou stránku“ není možné použít v remarketingových seznamech pro reklamy ve vyhledávání. Pro remarketing ve Vyhledávací síti si můžete vytvořit vlastní seznam kombinací.

Návštěvníci stránky, kteří nenavštívili žádnou jinou stránku

Šablonu Návštěvníci stránky, kteří nenavštívili žádnou jinou stránku použijte, pokud chcete oslovit lidi, kteří navštívili určitou stránku na vašem webu a nenavštívili žádnou jinou (případně nedokončili akci, například nákup). Poznámka: Pokud uživatelé v seznamu v posledních 30 dnech nesplnili pravidlo seznamu, budou ze seznamu odebráni ještě před uplynutím délky trvání členství daného seznamu.

Příklad

Letecká společnost chce oslovit lidi, kteří přišli na web, chtěli si koupit letenku, ale nakonec nekoupili nic. Vytvoří seznam lidí, kteří navštívili stránku s výsledky vyhledávání, ale nenavštívili nákupní stránku.

Seznam vytvořený podle této šablony vaše publikum zúží. Má-li být návštěvník na seznam zařazen, musí navštívit stránku určenou prvním pravidlem A ZÁROVEŇ nenavštívit žádnou ze stránek určených druhým pravidlem. Tím se šablona liší od šablony Návštěvníci stránky. Při vytváření seznamu podle šablony Návštěvníci stránky můžete do pravidla přidat různé podmínky, do remarketingového seznamu však budou přidáni lidé, kteří odpovídají KTERÉKOLI z podmínek (nikoli VŠEM podmínkám).

Návštěvníci stránky v konkrétní dny

Podle šablony Návštěvníci stránky můžete vytvářet seznamy návštěvníků, kteří na váš web přišli před konkrétním datem, po konkrétním datu nebo mezi konkrétními daty.

Příklad

Letecké společnosti zaznamenávají před Vánoci na svých webech více návštěv. Vytvoří proto seznam podle této šablony s cílem zaujmout zákazníky před vánočními svátky.

Při vytváření seznamů s konkrétními daty lze také pomocí délky trvání členství v seznamu určit, kdy budou lidé ze seznamu odstraněni. Návštěvníci jsou do seznamu přidáni, pokud navštívili stránky k vybraným datům. Zůstanou na něm po stanovenou délku trvání členství.

Návštěvníci stránky s konkrétní značkou pro remarketing

 

Pokud jste nastavili značku Google Ads pro remarketing v novém prostředí Google Ads, zobrazí se nová značka Google Ads, která se skládá z globální značky webu a volitelného fragmentu události. Máte-li na webu nainstalovanou starou značku AdWords využívající JavaScript, bude fungovat i nadále. Doporučujeme však používat novou značku Google Ads. Další informace o změnách ve značce pro remarketing Google Ads

Možná na některých stránkách máte starší značky pro remarketing. Pokud vaše nastavení používá JavaScript z předchozí verze značky Google Ads, bude fungovat i nadále. Pokud nastavení používá nejavascriptovou značku obrázku, doporučujeme použít novou značku tak, abyste mohli využívat plnou funkčnost. Globální značka webu a fragment události zajistí, že budou započítány všechny vaše remarketingové události. 

Příklad

letecká společnost před nedávnem přidala značku pro remarketing do sekcí svého webu věnovaných oblíbeným trasám. Bylo by dost těžké vytvořit pravidlo založené na adresách URL těchto sekcí pomocí pravidel. Letecká společnost by remarketingový seznam lidí, kteří navštívili sekce jejího webu o oblíbené trase, mohla vytvořit podle šablony Návštěvníci stránky s konkrétní značkou pro remarketing a výběrem značky, která byla na tyto stránky implementována před chvílí.

Pro šablonu Návštěvníci stránky s konkrétní značkou můžete zvolit i stávající značky pro měření konverzí Google Ads. Použití značky pro měření konverzí může být užitečné, pokud jste na konverzní stránku nemohli značku pro remarketing, ale přesto chcete oslovit, nebo vyloučit toto publikum.

 

Služba Google Ads nepovoluje implementaci značek na stránkách souvisejících s nabídkami, které jsou omezené zásadami. Další informace o zásadách personalizované inzerce

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory