Sử dụng quy tắc dành cho danh sách tiếp thị lại trang web

Mặc dù Google Ads tạo danh sách tiếp thị lại cơ bản nhưng bạn nên tạo danh sách riêng được tùy chỉnh cho trang web và đối tượng của mình. Bài viết này bao gồm hướng dẫn để giúp bạn tạo quy tắc dựa trên URL của trang web.

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn mới sử dụng tiếp thị lại? Trước tiên bạn nên đọc Cách hoạt động của tiếp thị lại. Nếu bạn không quen thuộc với mã trang web, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển hoặc người nào đó có kiến thức kỹ thuật.

Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

Hướng dẫn

  1. Thực hiện theo các bước từ 1-8 trong mục hướng dẫn của Tạo danh sách tiếp thị lại trang web.
  2. Trong hộp thoại mở ra, hãy thêm tất cả các điều kiện mà một trang đơn lẻ cần đáp ứng. Để thêm nhiều điều kiện, hãy nhấp vào nút "+" ở bên cạnh điều kiện.
  3. Chọn thông tin bạn muốn lấy làm căn cứ cho danh sách. Bạn có thể chọn một tùy chọn cơ bản như URL, các tùy chọn nâng cao như URL liên kết giới thiệu, các thông số được gửi thông qua đoạn mã sự kiện hoặc các thuộc tính từ Google Merchant Center (chỉ dành cho tiếp thị lại động).
  4. Chọn một tùy chọn, chẳng hạn như "chứa", "bằng" hoặc "bắt đầu với" từ menu thả xuống thứ hai. Nhập giá trị. Giá trị có thể là các từ, số hoặc ngày tháng, tùy thuộc vào loại danh sách mà bạn đang tạo.
  5. Nhấp vào Xong.

Quy tắc dành cho các trang cụ thể

Bạn có thể tạo quy tắc cho những người đã xem trang chủ, trang chuyển đổi hoặc các trang cụ thể khác.

Tạo quy tắc cho một trang cụ thể bằng cách chọn "URL" và "bằng" từ menu thả xuống. Nhập URL đầy đủ trong hộp văn bản, sao chép URL chính xác như xuất hiện trên trình duyệt web của bạn và bao gồm giao thức của trang web ("http" hoặc "https"). Trong trường hợp bạn không biết giao thức hoặc có trang sử dụng cả hai giao thức, bạn có thể chọn "chứa".

Ví dụ

Một hãng hàng không muốn tạo danh sách tiếp thị lại gồm những người đã truy cập vào trang ưu đãi mùa xuân của họ. Họ đã tạo quy tắc "URL chứa https://example.com/flights/spring-deals".

Quy tắc có nhiều điều kiện

Bạn có thể tạo các quy tắc có nhiều điều kiện.

Ví dụ

Một hãng hàng không tạo danh sách tiếp thị lại gồm những người đã tìm kiếm các chuyến bay từ sân bay JFK nhưng không đến sân bay JFK trên trang web của họ. Quy tắc có các điều kiện "URL chứa origin=JFK" và "URL không chứa dest=JFK".

Điều kiện "VÀ"

Khi quy tắc của bạn chứa nhiều điều kiện, khách truy cập chỉ được thêm vào danh sách nếu họ đã truy cập vào một trang khớp với tất cả các điều kiện. Thêm điều kiện "VÀ" có thể làm cho danh sách của bạn nhỏ hơn.

Ví dụ

Một quy tắc có hai điều kiện: "URL chứa danh mục" và "URL chứa chuyến bay". Những người đã truy cập vào "http://www.example.com/category/flights" sẽ được thêm vào danh sách. Tuy nhiên, những người đã truy cập vào "http://www.example.com/category/travel-deals" và "http://flights.example.com" sẽ không được thêm vì cả hai trang này đều không khớp với tất cả các điều kiện.

Tất cả các điều kiện phải tham chiếu đến cùng một trang. Ví dụ: không sử dụng quy tắc để tạo danh sách gồm những người đã truy cập vào một trang nhưng không truy cập vào một trang khác hoặc những người đã truy cập vào hai trang khác nhau. Để tạo danh sách như vậy, hãy sử dụng kết hợp tùy chỉnh.

Điều kiện "HOẶC"

Khi bạn thêm điều kiện bằng cách nhập vào hộp văn bản, khách truy cập sẽ được thêm vào danh sách khi các trang mà họ truy cập khớp với bất kỳ điều kiện nào. Thêm điều kiện "HOẶC" có thể làm cho danh sách của bạn lớn hơn.

Kết hợp điều kiện "VÀ" và "HOẶC"

Khi bạn kết hợp cả hai loại điều kiện trong một quy tắc, khách truy cập được thêm vào danh sách khi các trang mà họ đã truy cập khớp với tất cả điều kiện "VÀ" và bất kỳ điều kiện "HOẶC" nào.

Ví dụ

Một hãng hàng không nhập điều kiện "HOẶC" "URL chứa mua hàng" trong hộp văn bản. Hãng hàng không này cũng thêm quy tắc có hai điều kiện "VÀ" "URL chứa danh mục" và "URL chứa chuyến bay". Những người đã truy cập vào trang mua hàng hoặc trang danh mục chuyến bay sẽ được thêm vào danh sách tiếp thị lại này.

Thông số tùy chỉnh

Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại phức tạp hơn dựa trên các thông số tùy chỉnh trong thẻ tiếp thị lại động của mình.

Tên và giá trị của thông số không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu thông số xuất hiện nhiều lần trong menu thả xuống, bạn chỉ cần chọn một thông số. Ví dụ: "firstname" và "FirstName" có chức năng giống nhau, vì vậy bạn sẽ chỉ cần tạo một thông số bằng một cách viết.

Ví dụ

Đoạn mã sự kiện của bạn có thể chuyển tới Google Ads giá trị của sản phẩm đã được xem (thông số tùy chỉnh trong ví dụ này sẽ là "giá trị"). Từ thông tin đó, bạn có thể tạo các danh sách những người đã xem sản phẩm có mức giá thấp hơn $100, $100- $500 và trên $500.

URL liên kết giới thiệu

Bạn có thể tạo danh sách để tiếp cận mọi người dựa trên URL mà họ đã truy cập trước khi truy cập vào trang web của bạn bằng cách chọn điều kiện "URL liên kết giới thiệu chứa".

Ví dụ

Để tạo danh sách gồm những khách truy cập đã truy cập vào trang web của bạn từ kết quả tìm kiếm của Google, bạn có thể tạo quy tắc "URL liên kết giới thiệu chứa www.google.com.

Nếu người nào đó truy cập vào trang web A, sau đó truy cập vào trang web B bằng cách nhập URL của trang web B vào thanh địa chỉ, thì không thể sử dụng URL của A dưới dạng URL liên kết giới thiệu cho B. Người dùng đáng lẽ phải nhắc liên kết giới thiệu điều hướng đến trang khác. Điều này thường xảy ra với các lần nhấp vào liên kết hoặc nút.

Quy tắc nâng cao

Quy tắc nâng cao cho phép bạn linh hoạt hơn khi đặt điều kiện mà một trang đơn lẻ phải khớp (khả dụng trong "Hiển thị tùy chọn nâng cao" trong mẫu "Khách truy cập trang"). Bạn có thể sử dụng quy tắc nâng cao khi muốn tạo các quy tắc áp dụng cho nhiều điều kiện có một số điểm chung.

Ví dụ

Một hãng hàng không muốn tạo danh sách gồm những người đang tìm kiếm trên trang web của họ để biết thông tin về du lịch đến bất kỳ điểm đến nào trong ba điểm đến (JFK, LAX hoặc IAH) và cũng sẽ khởi hành từ SFO.

Mối quan hệ "HOẶC"

Để thêm điều kiện mới nhằm bao gồm những khách truy cập đã xem các URL chứa một hoặc nhiều cụm từ của bạn, hãy nhấp vào + Điều kiện mới. Mỗi điều kiện bạn thêm vào sẽ nằm trong dấu ngoặc của tập hợp để danh sách bạn xác định sẽ bao gồm những khách truy cập đã xem bất kỳ URL nào chứa bất kỳ cụm từ nào của bạn.

Ví dụ

Một hãng hàng không tạo danh sách trông như thế này: [Khớp với bất kỳ điều kiện nào trong số này: "URL chứa nơi đến", "URL chứa nơi khởi hành"], danh sách tiếp thị lại sẽ bao gồm những khách truy cập đã xem bất kỳ URL nào chứa "nơi đến" hoặc bất kỳ URL nào chứa "nơi khởi hành".

Mối quan hệ "VÀ"

Để thêm một tập hợp các điều kiện mới nhằm bao gồm những khách truy cập đã xem URL có tất cả các điều kiện trong cùng một đường dẫn URL, hãy nhấp vào + Tập hợp mới. Khi bạn thêm một tập hợp, bạn sẽ thấy các dấu ngoặc mới được thêm vào định nghĩa danh sách để danh sách của bạn sẽ bao gồm những khách truy cập đã xem bất kỳ URL nào chứa tất cả các cụm từ của bạn.

Ví dụ

Một hãng hàng không tạo danh sách như thế này: "URL chứa nơi đến" VÀ "URL chứa nơi khởi hành", danh sách tiếp thị lại sẽ bao gồm những khách truy cập đã xem bất kỳ URL nào chứa cả "nơi đến" và "nơi khởi hành" trong cùng một URL.

Bạn không thể kết hợp các trang khác nhau bằng cách sử dụng "VÀ". Tuy nhiên, "bất kỳ điều kiện nào trong số những điều kiện này" (HOẶC) sẽ áp dụng cho các trang khác nhau. Bạn cũng không thể thêm tập hợp các điều kiện mới ("VÀ") để tạo một danh sách được xác định dựa trên quy tắc bao gồm những người đã truy cập vào tổ hợp các trang web khác nhau.

Ví dụ

Một hãng hàng không không thể tạo quy tắc bao gồm những người đã truy cập "trang nơi đến" VÀ "trang nơi khởi hành". Nếu bạn muốn kết hợp các trang khác nhau, bạn cần phải sử dụng kết hợp tùy chỉnh.

Quy tắc định dạng

Thay vì nhập URL đầy đủ để tạo quy tắc, bạn có thể nhập các phần quan trọng của URL đó.

Lưu ý: Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nội dung sau dấu "#" trong URL của bạn sẽ không được sử dụng để đánh giá quy tắc danh sách. 
URL mô tả

Nếu trang web của bạn sử dụng URL mô tả, hãy tách riêng phần quan trọng của URL để tạo điều kiện cho quy tắc của bạn.

Ví dụ

Một hãng hàng không muốn tạo danh sách gồm những khách truy cập vào trang chuyến bay của họ và tất cả các URL phụ, bao gồm cả những khách truy cập vào trang về Washington.

  • "www.example.com/flights"
  • "www.example.com/flights/washington"
  • "www.example.com/flights/washington/seattle"
  • "www.example.com/flights/washington"
  • "www.example.com/flights/washington/tacoma"

Để làm việc đó, họ tạo điều kiện "URL chứa chuyến bay".

URL không mô tả

Nếu trang web của bạn sử dụng URL không mô tả, thông thường bạn không thể sử dụng loại URL này để tạo danh sách tiếp thị lại; thay vào đó, bạn có thể sử dụng thông số tùy chỉnh. Tuy nhiên, có một số URL không mang tính mô tả mà bạn có thể sử dụng để tạo danh sách. Ví dụ: nếu sử dụng ID để xác định danh mục hoặc sản phẩm, bạn có thể sử dụng các ID đó để tạo danh sách.

Ví dụ

Một hãng hàng không muốn tạo danh sách gồm những khách truy cập đến trang chuyến bay có ID "category_id=23", như "www.example.com/?category_id=23&product_id=456". Để làm điều đó, họ tạo điều kiện "URL chứa category_id=23."

URL trang chủ

Nếu URL trang web của bạn có cấu trúc như "www.example-site.com/index.html", hãy nhập URL trang chủ trong hộp văn bản. Nếu trang web của bạn không sử dụng "index.html", bạn cần phải sử dụng các quy tắc. Bạn có thể muốn sử dụng "chứa" thay vì "bằng" khi bạn tạo danh sách của mình. Nếu bạn sử dụng "bằng", URL trang cần khớp chính xác những gì bạn nhập và URL được phép hoặc không được phép bao gồm "www" hoặc "https".

 

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố