Uporaba pravil za sezname za ponovno trženje za spletno mesto

Google Ads ustvari osnovne sezname za ponovno trženje, vendar boste morda želeli ustvariti lastne sezname, ki bodo prilagojeni vašemu spletnemu mestu in ciljni skupini. V tem članku boste našli navodila za lažje ustvarjanje pravil na podlagi URL-jev vašega spletnega mesta.

Preden začnete

Ali se s ponovnim trženjem šele seznanjate? Najprej preberite članek Kako deluje ponovno trženje. Če se ne spoznate na kodo svojega spletnega mesta, naj vam pomaga razvijalec ali nekdo, ki ima tehnično znanje.

Če ste nastavili oznako programa Google Ads za ponovno trženje v novi izkušnji Googla Ads, boste videli novo oznako programa Google Ads, ki jo sestavljata globalna oznaka spletnega mesta in izbirni delček dogodka. Če imate na spletnem mestu z uporabo JavaScripta nameščeno prejšnjo oznako programa AdWords, bo ta še vedno delovala, vendar vam priporočamo, da uporabite novo oznako programa Google Ads. Preberite več o spremembah oznake za ponovno trženje programa Google Ads.

Navodila

  1. Upoštevajte korake od 1 do 8 v razdelku z navodili v članku Ustvarjanje seznama za ponovno trženje za spletno mesto.
  2. V pogovornem oknu, ki se odpre, dodajte vse pogoje, ki jih mora izpolnjevati posamezna stran. Če želite dodati več pogojev, kliknite gumb »+« ob strani pogoja.
  3. Izberite podatke, na katerih naj temelji seznam. Izberete lahko osnovno možnost, kot je URL, ali napredne možnosti, kot je URL napotitelja, parametre, poslane prek delčkov dogodkov, ali atribute iz storitve Google Merchant Center (samo dinamično ponovno trženje).
  4. V drugem spustnem meniju izberite možnost, kot je »vsebuje«, »je enako« ali »se začne s/z«. Vnesite vrednost. Vrednost so lahko besede, številka ali datum (odvisno od vrste seznama, ki ga ustvarjate).
  5. Kliknite Končano.

Pravila za točno določene strani

Ustvarite lahko pravila za uporabnike, ki so si ogledali domačo stran, stran s konverzijo ali druge točno določene strani.

Pravila za točno določeno stran ustvarite tako, da v spustnih menijih izberete možnosti »URL« in »je enako«. V besedilno polje vnesite celotni URL (kopirajte ga točno takšnega, kot je prikazan v brskalniku, in vključite tudi protokol spletnega mesta »http« ali »https«). Če ne veste, kateri protokol uporablja stran, ali imate stran, ki uporablja oba protokola, lahko izberete »vsebuje« in ne vključite protokola v URL.

Primer

Letalska družba želi ustvariti seznam za ponovno trženje z uporabniki, ki so obiskali stran s spomladanskimi ponudbami. Ustvari pravilo »URL vsebuje https://example.com/poleti/spomladanske-ponudbe«.

Pravila z več pogoji

Ustvarite lahko tudi pravila z več pogoji.

Primer

Letalska družba ustvari seznam za ponovno trženje z uporabniki, ki so na njenem spletnem mestu iskali polete z letališča JFK, ne pa tudi na letališče JFK. Pravilo vsebuje pogoja »URL vsebuje origin=JFK« in »URL ne vsebuje dest=JFK«.

Pogoji »IN«

Če vaše pravilo vsebuje več pogojev, so obiskovalci dodani na seznam samo, če so obiskali stran, ki izpolnjuje vse pogoje. Če boste dodali pogoje vrste »IN«, bo vaš seznam krajši.

Primer

Pravilo ima dva pogoja: »URL vsebuje kategorija« in »URL vsebuje poleti«. Na seznam bi bili dodani uporabniki, ki so obiskali stran »http://www.example.com/kategorija/poleti«, medtem ko uporabniki, ki so obiskali strani »http://www.example.com/kategorija/ponudbe-poletov« in »http://poleti.example.com«, ne bi bili dodani, ker nobena od strani ne izpolnjuje obeh pogojev.

Vsi pogoji se morajo nanašati na isto stran. Pravil na primer ne uporabljajte za ustvarjanje seznama uporabnikov, ki so obiskali eno stran, ne pa tudi druge strani, ali seznama uporabnikov, ki so obiskali dve različni strani. Če želite ustvariti take sezname, uporabite kombinacije po meri.

Pogoji »ALI«

Ko pogoje dodate z vnosom v besedilno polje, so obiskovalci dodani na seznam, če strani, ki so jih obiskali, izpolnjujejo katerega koli od pogojev. Če boste dodali pogoje vrste »ALI«, bo vaš seznam morda daljši.

Kombiniranje pogojev »IN« ter »ALI«

Ko kombinirate obe vrsti pogojev za pravila, so obiskovalci dodani na seznam, če strani, ki so jih obiskali, izpolnjujejo vse od pogojev »IN« ter katerega koli od pogojev »ALI«.

Primer

Letalska družba v besedilno polje vnese pogoj »ALI« »URL vsebuje nakup«. Doda tudi pravilo z dvema pogojema »IN«: »URL vsebuje kategorija« in »URL vsebuje poleti«. Na seznam za ponovno trženje bodo dodani uporabniki, ki so obiskali stran za nakup ali obiskali stran s kategorijo »poleti«.

Parametri po meri

S parametri po meri v oznaki za dinamično ponovno trženje lahko ustvarite naprednejše sezname za ponovno trženje.

Imena parametrov in vrednosti ne razlikujejo med velikim in malimi črkami. Če je parameter v spustnem meniju prikazan večkrat, je treba izbrati samo enega. Parametra »firstname« in »FirstName« delujeta enako, tako da boste morali parameter ustvariti samo v eni različici črkovanja.

Primer

Delček dogodka lahko v Google Ads posreduje vrednost ogledanega izdelka (v tem primeru bi bil parameter po meri »vrednost«). Na podlagi teh podatkov bi lahko ustvarili sezname uporabnikov, ki so si ogledali izdelke s ceno, nižjo od 100 evrov, 100–500 evrov in višjo od 500 evrov.

URL-ji napotiteljev

Ustvarite lahko sezname za doseganje uporabnikov na podlagi URL-ja, ki so ga obiskali, preden so prišli na vaše spletno mesto, kar storite tako, da izberete pogoj »URL napotitelja vsebuje«.

Primer

Če želite ustvariti seznam obiskovalcev, ki so dostopali do vašega spletnega mesta iz Googlovih rezultatov iskanja, lahko določite pravilo »URL napotitelja vsebuje www.google.si«.

Če nekdo obišče spletno mesto A in nato spletno mesto B tako, da v naslovno vrstico vnese URL spletnega mesta B, potem URL-ja spletnega mesta A ni mogoče uporabiti kot URL-ja napotitelja za B. Uporabnik mora napotitelja pozvati k pomiku na drugo stran. To se na splošno zgodi s klikom povezave ali gumba.

Napredna pravila

Napredna pravila omogočajo večjo prilagodljivost pri nastavljanju pogojev, ki jih mora izpolnjevati posamezna stran (na voljo so pod možnostjo »Prikaži napredne možnosti« v predlogi »Obiskovalci strani«). Napredna pravila lahko uporabite, če želite ustvariti pravila, ki veljajo za več pogojev, ki imajo nekaj skupnega.

Primer

Letalska družba želi ustvariti seznam uporabnikov, ki na njenem spletnem mestu iščejo podatke o potovanju na katerega koli od treh ciljev (JFK ali LAX ali IAH) in letijo z letališča SFO.

Razmerje »ALI«

Če želite dodati nov pogoj za vključitev obiskovalcev, ki so si ogledali URL-je, ki vsebujejo enega ali več vaših izrazov, kliknite + Nov pogoj. Vsak dodani pogoj ostane znotraj oglatih oklepajev nabora, da bo definirani seznam vključeval obiskovalce, ki so si ogledali kateri koli URL, ki vsebuje katerega koli od vaših izrazov.

Primer

Letalska družba ustvari seznam, ki je videti tako: [Se ujema s katerim koli od teh pogojev: »URL vsebuje prihodi«, »URL vsebuje odhodi«]. Seznam za ponovno trženje bo vključeval obiskovalce, ki so si ogledali kateri koli URL, ki vsebuje izraz »prihodi« ali kateri koli URL, ki vsebuje izraz »odhodi«.

Razmerje »IN«

Če želite dodati nov nabor pogojev za vključitev obiskovalcev, ki so si ogledali URL, ki ima vse izraze v isti poti URL-ja, kliknite + Nov nabor. Ko dodate nabor, bodo definiciji seznama dodani novi oglati oklepaji, da bo vaš seznam vključeval obiskovalce, ki so si ogledali kateri koli URL, ki vsebuje vse vaše izraze.

Primer

Letalska družba ustvari seznam, ki je videti tako: »URL vsebuje prihodi« IN »URL vsebuje odhodi«. Seznam za ponovno trženje bo vključeval obiskovalce, ki so si ogledali kateri koli URL, ki v istem URL-ju vsebuje oba izraza: »prihodi« in »odhodi«.

Z operatorjem »IN« ne morete združevati različnih strani. Nastavitev »Kateri koli od teh pogojev« (ALI) pa se lahko uporablja za različne strani. Če želite ustvariti seznam, opredeljen s pravili, ki vključuje uporabnike, ki so obiskali kombinacijo različnih spletnih strani, prav tako ne morete dodati novega nabora pogojev (»IN«).

Primer

Letalska družba ne more ustvariti pravila za vključitev uporabnikov, ki so obiskali »stran s prihodi« IN »stran z odhodi«. Če želite kombinirati različne strani, morate uporabiti kombinacije po meri.

Pravila oblikovanja

Namesto vnosa celotnega URL-ja za ustvarjanje pravila lahko vnesete njegove ključne dele.

Opomba: Zaradi varovanja zasebnosti uporabnikov vsebina, ki sledi znaku »#« v vašem URL-ju, ne bo uporabljena za oceno pravila seznama.
Opisni URL-ji

Če na spletnem mestu uporabljate opisne URL-je, izločite ključni del URL-ja in ustvarite pogoje za pravilo.

Primer

Letalska družba želi ustvariti seznam obiskovalcev njenih strani s poleti in vseh podrejenih URL-jev, vključno s stranmi o Washingtonu.

  • »www.example.com/poleti«
  • »www.example.com/poleti/washington«
  • »www.example.com/poleti/washington/seattle«
  • »www.example.com/poleti/washington«
  • »www.example.com/poleti/washington/tacoma«

Za ta namen ustvari pogoj »URL vsebuje poleti«.

Neopisni URL-ji

Če vaše spletno mesto uporablja neopisne URL-je, teh vrst URL-jev običajno ne morete uporabiti za ustvarjanje seznamov za ponovno trženje; namesto njih lahko uporabite parametre po meri. Vendar pa obstaja nekaj neopisnih URL-jev, s katerimi lahko ustvarite sezname. Če na primer za identifikacijo kategorije ali izdelka uporabljate ID-je, lahko sezname ustvarite z ID-ji.

Primer

Letalska družba želi ustvariti seznam obiskovalcev svojih strani s poleti, ki imajo ID »category_id=23«, npr. »www.example.com/?category_id=23&product_id=456«. Za ta namen ustvari pogoj »URL vsebuje category_id=23«.

URL-ji domačih strani

Če je URL vaše domače strani strukturiran v obliki »www.example-site.com/indeks.html«, v besedilno polje vnesite URL domače strani. Če vaše spletno mesto ne uporablja pripone »indeks.html«, morate uporabiti pravila. Morda boste želeli pri ustvarjanju seznama namesto možnosti »je enako« uporabiti možnost »vsebuje«. Če uporabite možnost »je enako«, se mora URL strani natančno ujemati s tem, kar ste vnesli, URL pa lahko vsebuje »www« ali »https« ali pa tudi ne.

Google Ads ne dovoljuje implementiranja oznak na straneh, povezanih s ponudbami, ki jih omejujejo pravilniki. Preberite več o pravilniku o individualno prilagojenem oglaševanju.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave