Použitie pravidiel pre webové remarketingové zoznamy

Google Ads síce vytvára základné remarketingové zoznamy, no možno budete chcieť vytvoriť vlastné zoznamy prispôsobené pre váš web a vaše publikum. V tomto článku nájdete pokyny, ktoré vám pomôžu vytvoriť pravidlá založené na webových adresách vášho webu.

Skôr než začnete

Ste v oblasti remarketingu nováčikom? Najskôr by ste si mali prečítať článok o tom, ako remarketing funguje. Ak sa nevyznáte v kóde svojho webu, zvážte spoluprácou s vývojárom alebo niekým, kto má technické znalosti.

Ak ste značku Google Ads pre remarketing nastavili v novom prostredí Google Ads, uvidíte novú značku Google Ads skladajúcu sa z globálnej značky webu a voliteľného útržku udalosti. Fungovať bude aj stará značka AdWords, ktorú ste na web inštalovali pomocou kódu JavaScript. Odporúčame však používať novú značku Google Ads. Prečítajte si o zmenách v remarketingovej značke Google Ads.

Pokyny

  1. Vykonajte prvých osem krokov uvedených v sekcii s pokynmi v článku Vytvorenie webového remarketingového zoznamu.
  2. V zobrazenom dialógovom okne pridajte všetky podmienky, ktoré má spĺňať každá stránka. Ak chcete pridať viaceré podmienky, kliknite na tlačidlo + vedľa podmienky.
  3. Vyberte informácie, na ktorých má byť váš zoznam založený. Môžete vybrať základnú možnosť (napríklad webovú adresu), pokročilé možnosti (napríklad webovú adresu sprostredkovateľa), parametre odosielané prostredníctvom útržkov udalosti alebo atribúty zo služby Google Merchant Center (iba v rámci dynamického remarketingu).
  4. V druhej rozbaľovacej ponuke vyberte niektorú možnosť, napríklad „obsahuje“, „rovná sa“ alebo „začína sa na“. Zadajte hodnotu. Hodnotami môžu byť slová, číslo alebo dátum. Závisí to od typu vytváraného zoznamu.
  5. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Pravidlá pre konkrétne stránky

Je možné vytvoriť pravidlá pre ľudí, ktorým sa zobrazila vaša domovská stránka, stránka konverzie alebo iné špecifické stránky.

Pravidlá pre konkrétnu stránku vytvoríte tak, že v rozbaľovacej ponuke vyberiete možnosti „Webová adresa“ a „rovná sa“. Do textového poľa zadajte celú webovú adresu. Skopírujte ju presne tak, ako sa zobrazuje vo webovom prehliadači vrátane protokolu webu (http alebo https). Ak nepoznáte protokol alebo máte stránku, ktorá používa oba protokoly, môžete vybrať „obsahuje“ a nezahrnúť protokol do webovej adresy.

Príklad

Letecká spoločnosť chce vytvoriť remerketingový zoznam ľudí, ktorí prešli na stránku s jarnou ponukou. Vytvorí teda pravidlo Webová adresa obsahuje https://example.com/lety/jarne-ponuky.

Pravidlá s viacerými podmienkami

Môžete vytvoriť aj pravidlá s viacerými podmienkami.

Príklad

Letecká spoločnosť vytvorí remerketingový zoznam ľudí, ktorí na jej webe hľadali lety z letiska BTS, nie však na letisko BTS. V pravidle je teda podmienka „Webová adresa obsahuje origin=BTS“ a „Webová adresa neobsahuje dest=BTS“.

Podmienky vo vzťahu A

Keď vaše pravidlo obsahuje viaceré podmienky, návštevníci na zoznam pribudnú len v prípade, že prešli na stránku, ktorá spĺňa všetky podmienky. Pridaním podmienok vo vzťahu A svoj zoznam zúžite.

Príklad

Pravidlo obsahuje dve podmienky: Webová adresa obsahuje výraz „category“ a Webová adresa obsahuje výraz „lety“. Na zoznam pribudnú ľudia, ktorí prešli na http://www.example.com/category/lety. Nebudú na ňom však tí, ktorí navštívili adresy http://www.example.com/category/ponuky-leteniek a http://lety.example.com. Ani jedna zo stránok totiž nespĺňa všetky podmienky.

Všetky podmienky sa musia vzťahovať na rovnakú stránku. Pomocou pravidiel nevytvárajte zoznam ľudí, ktorí navštívili jednu stránku, nie však inú, ani zoznam ľudí, ktorí prešli na dve rôzne stránky. Na vytvorenie takýchto zoznamov použite vlastné kombinácie.

Podmienky vo vzťahu ALEBO

Keď do textového poľa napíšete podmienky, návštevníci v zozname pribudnú vtedy, keď stránky, ktoré navštívili, spĺňajú ktorúkoľvek z podmienok. Pridaním podmienok vo vzťahu ALEBO sa zoznam môže zväčšiť.

Kombinácia podmienok A a ALEBO

Keď skombinujete oba typy podmienok, návštevníci na zoznam pribudnú vtedy, keď nimi navštívené stránky spĺňajú všetky podmienky vo vzťahu A a ktorúkoľvek z podmienok vo vzťahu ALEBO.

Príklad

Letecká spoločnosť v textovom poli zadá podmienku ALEBO v znení Webová adresa obsahuje výraz nákup. Pridá aj pravidlo s dvomi podmienkami vo vzťahu A v znení Webová adresa obsahuje výraz kategoria a Webová adresa obsahuje výraz lety. Na remarketingový zoznam teda pribudnú ľudia, ktorí navštívili nákupnú stránku a stránku s kategóriou lety.

Vlastné parametre

Na základe vlastných parametrov v značke dynamického remarketingu môžete vytvárať sofistikovanejšie remarketingové zoznamy.

V názvoch parametrov a hodnôt sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Ak sa určitý parameter zobrazuje v rozbaľovacej ponuke viac ako raz, stačí vybrať len jeden z jeho výskytov. Napríklad funkcie firstname a FirstName sú rovnaké, takže je potrebné použiť len jeden parameter.

Príklad

Váš útržok udalosti môže službe Google Ads odoslať hodnotu zobrazeného výrobku (vlastný parameter v tomto príklade by bol „hodnota“). Z týchto informácií by ste mohli vytvoriť zoznamy ľudí, ktorí si prezerali výrobky za cenu nižšiu ako 100 €, v rozmedzí 100 – 500 € a vyššiu ako 500 €.

Webové adresy sprostredkovateľa

Zoznamy možno vytvoriť na oslovenie ľudí na základe webovej adresy, cez ktorú prešli na váš web. Vyberte podmienku Webová adresa sprostredkovateľa obsahuje.

Príklad

Zoznam návštevníkov, ktorí na váš web prešli z výsledkov vyhľadávania Google, môžete vytvoriť pomocou pravidla Webová adresa sprostredkovateľa obsahuje www.google.sk.

Ak niekto navštívi web A a potom web B zadaním webovej adresy webu B do panela s adresou, webová adresa webu A sa nemôže použiť ako webová adresa sprostredkovateľa pre web B. Používateľ musí sprostredkovateľa o prechod na ďalšiu stránku požiadať. Zvyčajne k tomu dochádza pri kliknutí na odkaz alebo tlačidlo.

Pokročilé pravidlá

Pokročilé pravidlá vám dávajú väčšiu flexibilitu pri nastavovaní podmienok, ktoré musí splniť jedna stránka (sú dostupné v šablóne Návštevníci stránky v sekcii Zobraziť pokročilé možnosti). Pokročilé nastavenia môžete použiť, ak chcete vytvoriť pravidlá pre viaceré podmienky, ktoré majú niečo spoločné.

Príklad

Letecká spoločnosť chce vytvoriť zoznam ľudí, ktorí hľadajú na jej webe informácie o cestovaní do niektorej z troch destinácií (Bratislava, Košice alebo Sliač) s odletom z Prahy.

Vzťah ALEBO

Ak chcete vytvoriť novú podmienku, aby ste zahrnuli ľudí, ktorí zobrazili webové adresy s jedným alebo viacerými z vašich výrazov, kliknite na tlačidlo + Nová podmienka. Všetky pridané podmienky sa budú nachádzať v zátvorkách množiny. Definovaný zoznam bude teda obsahovať návštevníkov, ktorí zobrazili niektorú webovú adresu obsahujúcu ktorýkoľvek z vašich výrazov.

Príklad

Letecká spoločnosť vytvorí takýto zoznam: [Zodpovedá akejkoľvek z týchto podmienok: Webová adresa obsahuje výraz prílety, Webová adresa obsahuje výraz odlety]. Na remarketingovom zozname budú návštevníci, ktorí si pozreli webovú adresu s výrazom prílety alebo webovú adresu obsahujúcu výraz odlety.

Vzťah A

Ak chcete pridať novú množinu podmienok a zahrnúť tak aj návštevníkov, ktorí v rámci jednej cesty webovej adresy prešli na webovú adresu so všetkými výrazmi, kliknite na tlačidlo + Nová množina. Keď pridáte množinu, v definícii zoznamu sa zobrazia ďalšie hranaté zátvorky, aby sa na zozname objavili návštevníci akejkoľvek webovej adresy obsahujúcej všetky výrazy.

Príklad

Letecká spoločnosť vytvorí takýto zoznam: Webová adresa obsahuje prílety A Webová adresa obsahuje odlety. Na remarketingovom zozname budú návštevníci, ktorí prešli na akúkoľvek webovú adresu s oboma výrazmi – prílety a odlety.

Pomocou operátora A nemôžete kombinovať rozličné stránky. Operátor „ľubovoľná z týchto podmienok“ (operátor ALEBO) sa však vzťahuje na rozličné stránky. Na vytvorenie zoznamu založeného na pravidlách s používateľmi, ktorí navštívili kombináciu rôznych webových stránok, nesmiete pridať ani novú množinu podmienok (operátor A).

Príklad

Letecká spoločnosť nemôže vytvoriť pravidlo na zahrnutie ľudí, ktorí navštívili stránku s príletmi A stránku s odletmi. Ak chcete kombinovať rozličné stránky, musíte použiť vlastné kombinácie.

Pravidlá formátovania

Namiesto zadania celej webovej adresy môžete pravidlo vytvoriť použitím jej kľúčových častí.

Upozornenie: V záujme ochrany súkromia používateľov sa obsah nasledujúci za znakom # vo webovej adrese nebude používať pri vyhodnocovaní pravidiel zoznamu.
Popisné webové adresy

Ak váš web používa popisné webové adresy, na vytvorenie podmienok pre pravidlo oddeľte kľúčovú časť webovej adresy.

Príklad

Letecká spoločnosť chce vytvoriť zoznam ľudí, ktorí prešli na stránky s letmi a všetky čiastkové webové adresy vrátane stránok o Košiciach.

  • www.example.com/lety
  • www.example.com/lety/kosice
  • www.example.com/lety/kosice/bratislava
  • www.example.com/lety/kosice
  • www.example.com/lety/kosice/praha

Urobí to vytvorením podmienky Webová adresa obsahuje výraz lety.

Nepopisné webové adresy

Ak na weboch používate nepopisné webové adresy, na vytvorenie remarketingových zoznamov ich zvyčajne nemôžete použiť. Namiesto toho môžete použiť vlastné parametre. Niektoré nepopisné webové adresy sa však na definovanie zoznamov dajú použiť. Ak napríklad používate identifikátory na identifikovanie kategórie alebo produktu, môžete ich použiť aj na vytvorenie zoznamov.

Príklad

Letecká spoločnosť chce vytvoriť zoznam ľudí, ktorí navštívili stránky s letmi s identifikátorom category_id=23, napríklad www.example.com/?category_id=23&product_id=456. Dosiahnu to vytvorením podmienky Webová adresa obsahuje category_id=23.

Webové adresy domovskej stránky

Ak má webová adresa vašej domovskej stránky štruktúru www.priklad-stranky.com/index.html, do textového poľa zadajte webovú adresu domovskej stránky. Ak váš web nepoužíva reťazec index.html, budete musieť vytvoriť pravidlá. Pri vytváraní zoznamu môže byť užitočné použiť možnosť „obsahuje“ a nie „rovná sa“. Ak totiž použijete možnosť „rovná sa“, webová adresa stránky sa musí presne zhodovať so zadaným reťazcom, pričom daná webová adresa môže a nemusí obsahovať reťazce „www“ alebo „https“.

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory